İzmir’de 2025’e kadar imara açılacak yerler

8 Aralık 2018

İzmir ve Manisa için kabul edilen 1/100.000’lik Çevre Düzeni planlarının ayrıntılarını aktarmayı sürdürüyorum. Bu planlarda 2025 yılına kadar İzmir’de 18 bin hektar yeni alanın imar açılması öngörülüyor. Pazartesi günkü yazımda; Aliağa, Bayındır, Çeşme, Dikili ve Foça’da gelişim bölgeleri ve imara açılacak yerlere değinmiştim. Diğer ilçelerle devam edelim.

***

Planlara göre, Kemalpaşa’nın nüfusu 2025 yılına kadar 174 bine ulaşacak. Kemalpaşa planlarında var olan yapılaşmalara ek olarak gelişme alanları belirlenerek imara açılması öngörüldü. Planda, Akalan ve Çambel mahalleleri arasında bulunan toplu konut alanına ek olarak, gelişme alanlarına da yer verildi. Kınık ilçesinin nüfusunun 49 bini bulması öngörülüyor. Burada ilçe merkezinde, günümüzde var olan imar planlarına ilave olarak kentin kuzeyinde bulunan stadyum çevresinde yeni kentsel gelişme alanları oluşturuldu.

Yapılaşma anlamında en çarpıcı örneklerden biri de Seferihisar. Bu bölgede öncelikle sit alanı sınırları değişimleri doğrultusunda yeni imar düzenlemeleri yapıldı.

2025 yılına kadar yerleşik nüfusun 88 bin olacağı öngörülen planlarda, İzmir yolu üzerinde ortaya çıkan yapılaşma talepleri dikkate alındı. Mevzii imar planları ve yapılaşmış alanlar ile Seferihisar ilçe merkezi bütünleştirildi. Karayolu çevresinde yola yönelik tesisler ile kentin kuzeybatısında yoğun olarak bölgesel gereksinim duyulan sosyal donatı alanlarının da yer alacağı gelişme alanları, yani imar düzenlemeleri yapıldı. Bu yapılaşmaların detayları ise 1/25.000’lik planlarla netleştirilecek. Ayrıca Ürkmez ve Doğanbey’de de ilave gelişme, yani imar alanları düzenlendi.

İzmir’in tarih turizmiyle öne çıkan ilçesi Selçuk’ta da 7 yıl içinde yeni yapılaşmalar olacak. Çevre düzeni planlarında nüfusunun 50 bin olması öngörülen Selçuk’ta 1/25.000’lik planlar dikkate alınarak yeni kentsel gelişme alanları düzenlendi.

***

Tire için de mevcut yapılaşma yeterli görülmedi. 2025 yılında nüfusunun 134 bine ulaşacağı kabul edilen Tire’de 2025 yılında erişilecek büyüklüğün gereksinim duyacağı kentsel gelişme alanları için planlı alan içinde yeterli alan olmadığı belirtildi. Bu nedenle ilave kentsel gelişim ve imar alanları planlandı. Mevcut yapılaşmanın yeterli olmadığı öngörülen ilçelerden biri de Torbalı. Nüfusunun yakın gelecekte 280 bine ulaşacağı düşünülen Torbalı’da da yeni kentsel gelişme alanlarının, yani imarın önü açıldı. Dahası, İzmir’in kent merkezinde ihtiyaç duyulan kentsel gelişme alanlarının bir kısmı Torbalı’da planlandı. Aynı şekilde, İzmir merkez kentten kaynaklanan nüfus artışının Ayrancılar’da da karşılanması planlandı. Bu nedenle Ayrancılar yerleşiminde onaylı imar planları dışında yeni kentsel gelişme alanları düzenlendi. Subaşı beldesinde de çok tartışmalı bir karar verildi. Subaşı sınırları içinde, mutlak tarım alanları üzerinde ilgili kurum görüşleri alınmadan planlanmış olan sanayi alanlarının yoğun yapılaşmış bir bölümü korundu. Yani tarım alanlarının sanayiye kurban edilmesi planlara da resmen işlenmiş oldu.

Yazının devamı...

İzmir’de 2025’e kadar imara açılacak yerler

3 Aralık 2018

26 Kasım Pazartesi günü yayımlanan yazımda, İzmir ve Manisa için kabul edilen 1/100.000’lik çevre düzeni planlarında 2025 yılına kadar 18 bin 943 hektar yeni alanın imara açıldığını belirtmiştim.

Söz konusu planlarda, hangi ilçelerde nerelerin gelişim bölgesi olarak imara açılacağı da var.

Buna göre Aliağa’da; mevcut veriler, plan kararları ve gelişme eğilimleri dikkate alınarak, arazi kullanım kararlarında, onaylı planlardan farklı düzenlemeler yapıldı. İlçe sınırları içinde mahalleye dönüşen eski köylerin çevresinde ve sanayi alanlarına yakın bölümlerde yeni gelişme alanları düzenlendi.

Kentsel gelişme alanları içinde, konut kullanımı dışında kentsel çalışma alanları ve küçük sanayi sitelerinin de önemli yer tutması sebebiyle, büyük bölümünde onaylı imar planları bulunan alanlar, gelişme alanı olarak kabul edildi.

Ayrıca Yeni Şakran ve Helvacı bölgelerinde de kentsel gelişim alanları planlandı.

***

Bayındır’ın 2025 yılına kadar 65 bin nüfusa ulaşacağı ve mevcut imar alanlarının bu nedenle yeterli olmadığı öngörüldü. Bu nedenle de yeni gelişim alanları önerildi.

Canlı ve Çırpı’da da yeni alanlar imara açıldı. Bergama’nın da nüfusunun bu dönemde 142 bin olacağı hesap edildi. Bu ilçenin de özellikle batısında, yeni yerlerde imar düzenlemesi yapıldı. Ayaskent’te de yeni yerlere imar verildi.

Yazının devamı...

İzmir ve Manisa böyle olacak

20 Kasım 2018

İzmir ve Manisa’nın geleceğini belirleyecek 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planları değişikliği onaylandı. Planın ana fikrini “Yeni yatırım kararları ile gelişme desteklenecektir” görüşü oluşturuyor.
İki kentin kaderini belirleyecek kararlar özetle şöyle:
Gelişmenin ve korumanın sürdürülebilirliği ve koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi esastır. Kentsel yerleşmelerde, kurgulanan yapılaşma karakterine uygun biçimde ve kentin gereksinim duyduğu yeni kullanım türleri de düşünülerek belirlenecek yoğunlukta gelişme yönlendirilecek. Yetki, sınır gibi nedenlerle planlı alanları yetersiz olan yerleşmelerde, belirlenen yeni yatırım kararları doğrultusunda yeni sanayi, depolama ve kentsel gelişme alanları oluşturulacak. Planlı ya da plansız oluşmuş sanayi tesislerinin, mutlak tarım alanları üzerinde bulunan bölümleri sınırlandırılacak. İhracata yönelik tarımsal üretimde artış yaşanacaktır. Bu artışa koşut olarak ürünlerin, üretildiği bölgede satışa hazır hale getirilmesi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi amacıyla küçük ölçekli tarımsal sanayi alanları oluşturulacak.

Mevcut ve projelendirilmiş karayolu ve demiryolu hatlarının dışında, diğer yatırım kararları ile de ilişkilendirilerek yeni ulaşım bağlantıları yapılacak.
Ayrancılar-Torbalı arasında tarım alanları üzerinde mevzuata aykırı olarak planlanmış olan sanayi alanlarının, yapılaşmamış bölümlerinde planların iptal edilmesi sağlanacak. Mevzii gelişmiş sanayi tesislerinin yanı sıra, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi için belirlenen ilave alanın henüz yapılaşmayan, verimli tarım alanları üzerinde bulunan bölümlerinde yapılaşmaya gidilmesi istemi gözden geçirilecek, bu alanın kullanımı, alt ölçekli planlama çalışmalarında değerlendirilececk.
Çandarlı’da Kuzey Ege Çandarlı Limanı ve tersane yatırımı gerçekleşecek, çevredeki yerleşmeler bu gelişme ile şekillenecek. Aliağa ve Bergama organize sanayi bölgelerinin önemi artacak, gelişmesi hızlanacak. Kuzey Ege Çandarlı Limanı ile İzmir merkezin bağlantısını sağlamak amacıyla ve liman ile Soma üzerinden Ege’nin iç ve kuzey kesimleriyle erişimi kolaylaştıracak yeni karayolu ve demiryolu bağlantıları yapılacak.

Yazının devamı...