Birim maliyetlerimizi azaltabiliriz

Mentoro Strateji sistemine göre, şirket ve kurumların birim maliyetlerini azaltabilmelerinin 13 temel metodu var:

Birim maliyetlerimizi azaltabiliriz

Strateji nedir?

İş stratejisi;

- Bir kuruma/ bölüme/ projeye/ ürüne,

- Belirlenen çekici pazarlarda,

- Sürdürülebilir “rekabet avantajı” kazandıracak hedeflere ulaşmasını sağlamak için,

- Hazırlanan bir plan, olarak tanımlanabilir.

“Rekabet avantajı”nın tanımı ise,

- Bir kurumun/ bölümün/projenin,

- Rakiplerine karşı göreceli olarak daha yüksek birim kârlılığa (birim fiyat-birim maliyet) erişme durumudur.

Engeller

Doğal olarak, uygulanacak stratejinin engelleri vardır. Bunlar:

Dış engeller: Var olan rekabet, olası rekabet, müşteriler, tedarikçiler, tamamlayıcılar, alternatifler.

Olası iş stratejisi hedefleri: Ciro, kârlılık akışı, kaynak kullanım verimliliği, müşteri sayısı, eleman başı ciro, eleman başı kârlılık, hisse senedi değerleri gibi hedeflerdir.

İş dünyası çevre şartları ve durumu: Rekabet ortamı, destek ortamı, kaygan ortam ve bunlar karşısında firmanın durumudur.

Bunlara “rekabet avantajı” durumunu da eklemek gerekir. Amacımız, aşağıdaki tabloda gösterilen, performans hedeflerine ulaşmak olmalıdır.

Birim maliyetlerimizi azaltabiliriz