SEKTÖR REKABET YAPISI ANALİZİ

Bir şirketin bulunduğu sektör içindeki rekabet durumunu görebilmek için, şirketin sektör kârlılığından pay aldığı unsurların gücünü belirlememiz gerekir. Mentoro’ya göre, buna “Sektör Rekabet Yapısı Analizi” diyoruz.

Analiz, aşağıdaki etkileşmeleri incelemek suretiyle yapılır.

SEKTÖR REKABET YAPISI ANALİZİ

Rekabet analizi

Analiz, şu amaçlara ulaşmak için yapılır:

-- Sektör firmalarının kârlılığını etkileyen tarafların güçlerini tespit etmek.

-- İş stratejisi çalışmasına temel oluşturacak olan, sektörün olası ortalama kârlılığını belirlemek.

-- Güçlerdeki değişimi gözlemlemek ve/veya tahmin etmek.

-- Güçlerin zayıf olduğu taraf ve noktaları belirlemek.

Sektör kârlılığı

Sektör kârlılığını azaltan veya artıran etkilenmeler, aşağıdaki başlıklarda incelenmelidir:

-- Müşterilerin pazarlık gücü:

- Birim satış fiyatlarını azaltır.

- Daha yüksek değer sunmaya zorlayarak birim maliyetlerini artırır.

-- Tedarikçilerin pazarlık gücü:

- Birim maliyetlerini artırır.

- Tedarikçilerin daha düşük değer sunmasına sebep olarak, birim maliyetlerini artırır.

-- Alter-natiflerin tehdidi:

- Birim satış fiyatları üzerinde azaltıcı baskı oluşturur.

- Sektörün büyümesi üzerinde tehdit oluşturur.

- Firmaları daha yüksek değer sunmaya zorlayarak, birim maliyetlerini artırır.

-- Mevcut rakipler arasında var olan rekabet:

- Birim satış fiyatları üzerinde azaltıcı baskı oluşturur.

- Firmaları daha yüksek değer sunmaya zorlayarak, birim maliyetleri artırır.

-- Sektöre yeni giriş tehdidi:

- Birim satış fiyatları üzerinde azaltıcı baskı oluşturur.

- Sektörde faaliyet gösteren firmaları yeni yatırıma zorlar.

- Firmaları daha yüksek değer sunmaya zorlayarak birim maliyetlerinin artışına sebep olur.