Ticari kurumun değeri

Günümüzdeki koşullarda bir ticari bir kurumun değerini ölçmek son derece önemli bir bilgi haline geldi. Kurumlar, bu değerin ölçülmesi ve yükseltilebilmesi amacına yönelik olarak, dış danışmanları kullanıyorlar. Mentoro’ya göre, ticari bir kurumun değerini belirleyen en önemli 16 metrik şöyle sıralanıyor:

- Üst yöneticilerin kalitesi (yetkinlikleri) ve takımdaşlık seviyesi

- Stratejinin sağlamlığı (gelir kalemlerinin sürekliği ve öngörülebilirliği, stratejik yetkinlik ve kaynakların seviyesi, sabit maliyetlerin seviyesi, karmaşıklık seviyesi gibi)

- Kurum kültürü ve insan kaynağının özellikleri

- Rekabet avantajı boyutu (göreceli olarak müşteri sayısı, satılan miktar, birim fiyatlar ve birim maliyetleri)

- Arz taraflı ölçek ekonomisi boyutu

- Talep bazlı ölçek ekonomisi(ağ etkilerinin varlığı) boyutu

- Sektörün durumu

- Sektöre özel kritik başarı faktörlerindeki durumu

- Toplam borcun ödenmiş öz sermayeye oranı

- Yaratılan serbest nakit tutarı

- Stok devir hızı

- Ürünlerin stokta durma süresi ve alacak tahsil süresi (DIO+DSO) ile tedarikçilere ödeme süresi (DPO) farkı

- Çalışan başına düşen ciro

- Varlıkların kullanımı (ROA, ROIC, EVA gibi)

- Marka imajı ve değeri

- Ölçme ve raporlama sistemlerinin düzgünlüğü

Strateji değiştirme ihtiyacı

Her ticari kurumun, strateji oluşturma ve bunu belli aralıklarla değiştirme ihtiyacı var. Aşağıdaki durumlarda stratejimizi değiştirmeliyiz.

- Yeni işe başlarken

- Yapılan işi yeni pazarlara (müşteri, karşılanan ihtiyaç) veya coğrafyalara taşırken

- Yavaşlayan kârlılık artışı durumunda

- Düşen kârlılık durumunda

- Kurumun müşterilerini hedefleyen yeni önemli rakip çıktığında

- Rakipten kaçınmak

- Rakibi kontrol altında tutmak (tek başına ve/veya diğer rakiplerle)

- Rakiple mücadeleye girmek

- Önemli yeni teknoloji çıktığında

- Önemli sosyal, politik, ekonomik, çevresel, hukuksal değişikliklerde (küreselleşme gibi)

- Kurumun hedef müşterilerinin durumunda değişiklik olduğunda (gelir, tercih, vs.)

- Kaynaklarda sınırlama olması durumunda

- Fiziksel, finansal, insan, ilişki, entelektüel, organizasyon

Örnek: zincir lokanta açacak lokasyon kalmaması

- Müşteri taleplerinde azalma olduğunda.

Strateji, yalnız devletlere değil, küçük büyük tüm kuruluşlara lazım.

Bunun için, dışarıdan bir danışman bulmanızı öneririm. Çünkü içeridekiler patronun yolunu takip ediyorlar.