Geri Dön
EğitimStok Nedir? Muhasebede Stok Çeşitleri Nelerdir?

Stok Nedir? Muhasebede Stok Çeşitleri Nelerdir?

Stok konusu, pek çok insanın karşı karşıya kalmakta olduğu son derece önemli nitelik barındıran konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu anlamda bir hayli fazla sayıdaki insan Stok nedir? Muhasebede stok çeşitleri nelerdir şeklinde zihinlerinde oluşan soruların yanıtını aramaktadır. Sizin için bu sorulan soruların yanıtlarını derledik.

Stok Nedir? Muhasebede Stok Çeşitleri Nelerdir?

 Yaşadığımız bu çağda özellikle firmaları alakadar eden en önemli hususlardan biri olan stok konusu oldukça fazla insanın dikkatini çekmekte ve bireyleri bu yönde internet üzerinden araştırma yapmaya yöneltmektedir. Bu bakımdan çağımızın en merak edilen konu başlıklarından biri olma niteliğine kavuşmaktadır.

  Stok Nedir?

 Çok fazla araştırılan sok nedir sorusuna yönelik olarak şöyle bir cevap verilebilir: Stok, bir şirketin ortaya çıkabilecek nitelikteki ani ihtiyaçları karşılayabilmek ve üretimin kesintiye uğramadan devamlılığının sağlaması amacı doğrultusunda her an el altında bulundurmakta olduğu mamul mal, ham madde ve ara malları ifade eder. Bu durumda stoklarda bulunan aşırı birikmenin önleninceye kadar üretimin yavaşlatılması söz konusu olur ya da bunun yerine yeni satın alımlar durdurulabilir.

 Muhasebede Stok Çeşitleri Nelerdir?

 Muhasebede stok çeşitleri kendi içinde hammadde, mamul ve yarı mamul stoku olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu konuda şu şekilde bilgi verilmesi uygun olacaktır:

 - Ham Madde Stokları: Üretimi gerçekleştiren işletmeler için hammadde stoku oldukça büyük önem taşımaktadır.

 - Yarı Mamul Stokları: Öncesinde üretim sürecine dahil olmuş fakat son haline ulaşmamış niteliğe sahip ürünlere yarı mamul denilmektedir. Çok aşamalı olan üretim modüllerinde, aşamalardan herhangi birinde oluşabilecek bir sorun üretim sürecinin sonlanamaması anlamına gelebilmektedir. Bundan dolayı bu tarz üretim modüllerinde mevcut olan her bir aşama için stokta yarı mamul bekletilmesi söz konusu olmaktadır. Bu sayede bir sorun çıksa dahi stokta mevcut olan yarı mamuller kullanılarak üretimin sonuçlandırılması mümkün hale gelir.

 - Mamul Stokları: Üretim sürecini tamamlamış durumda olan, satışa ve teslimata hazır haldeki ürünlere mamul denilmektedir. 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler