Geri Dön
Dini BilgilerHissikablelvuku Ne Demektir? Hissikablelvuku Kelimesinin Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Hissikablelvuku Ne Demektir? Hissikablelvuku Kelimesinin Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Hissikablelvuku, üç kelimenin terkibiyle oluşmuş bir tamlamadır. ''Hiss'' sözcüğü duygu anlamına gelirken, kablel kelimesinin sözlük anlamı öncedir. Vuku ise meydana gelmek, olmak, gerçekleşmek manasında kullanılır. Hissi kablel vuku ''Önsezi'' ve ''öngörü'' kelimeleriyle eş anlamlıdır. Hissikablelvuku ne demektir? Merak eden okurlar için detaylı bir şekilde derledik.

Hissikablelvuku Ne Demektir? Hissikablelvuku Kelimesinin Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Altıncı his kelimesiyle de aynı anlama gelen hissikablelvuku, her insanda bulunmaz. Toplumumuzda, kalp gözü açık olan kişilerin sezgilerinin gelişmiş olduğuna inanılır. Bununla birlikte evliya, arif ve ermiş olarak adlandırılan kişilerin de önsezileri kuvvetlidir.

Hissikablelvuku Ne Demektir?

Hissikablelvuku, henüz gerçekleşmemiş bir olayı daha öncesinde hissetmek demektir. Önsezinin birçok çeşidi vardır. Birçoğu sadece insanın içine his olarak doğar. Bazı münevver ve ulu şahsiyetler ise olacakları önceden rüyasında görebilir.

Hissikablelvuku Kelimesinin Anlamı

Tarihi kaynaklar incelendiğinde hissikablelvuku kelimesinin ilk kez M.Ö 5. yüzyılda kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu kelime daha sonra Türk beyliklerinde ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de yaygın bir şekilde kullanılmıştır.

Birçok divan şairinin hissikablelvuku redifli gazeller yazdığı bilinmektedir. Günümüzde bu sözcüğün yerine daha çok altıncı his ve sezgi kelimeleri kullanılıyor.

Her Hissikablelvuku Doğru Çıkar mı?

Atalarımız ''beşer şaşar'' cümlesiyle insanın kusurlu bir varlık olduğunu ve her zaman yanılabileceğini ifade etmiştir. Buna istinaden insanın duyuları ve hissettiklerinin her zaman doğru olması mümkün değildir. Kişinin aslında olmayan şeyleri görmesine illüzyon ve halüsinasyon adı verilir. Bununla birlikte kişinin gelecekte gerçeklemeyecek bir şeyi sanki gerçekleşecekmiş gibi hissetmesi epey olasıdır.

Sezgi, somut verilere ve bilgilere dayanmaz. Bu nedenle sezgiyle yanılma ihtimali, duyularla yanılma ihtimalinden çok daha fazladır. Örneğin kendisinden kötülük beklenen biri tam tersine iyilik yapabilir. Bu nedenle sadece sezgilere güvenmek, yanlış bir tutumdur.

Sezgileri Güçlü Olan Kişilerin Ortak Özellikleri

Her dönemde olduğu gibi günümüzde de sezgileri diğer insanlara göre çok daha güçlü olan kişiler yaşamaktır. Bu insanlar birçok özelliğiyle çoğunluktan ayrılır. Toplumumuzda ''içi temiz'' ve ''gönül gözü açık'' olarak nitelendirilen kişilerin sezgileri güçlüdür. Olacakları önceden tam olarak bilemeseler bile hissedebilirler.

Sezgileri kuvvetli olan insanları, falcı ve kahin olarak nitelendirilen kişilerle karıştırmamak gerekir. Çünkü dinimizde ''gaybı Allah'tan başkası bilemez'' inancı esastır. Müneccim adıyla da bilinen falcılar henüz gerçekleşmemiş olan olayları bildiklerini iddia etseler de bu doğru değildir. Dinimize göre, olacakları önceden bilmek sadece Allah'a mahsustur. Sezgileri güçlü olan kişiler ise geleceğe dair olumlu ya da olumsuz şeyleri önceden hissederler.