Geri Dön
Dini BilgilerPeygamber Duaları: Peygamberlerin Dua Örnekleri, Kur'an'da Geçen Duaları Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı

Peygamber Duaları: Peygamberlerin Dua Örnekleri, Kur'an'da Geçen Duaları Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı

Dua, dinimizde ayrı bir öneme sahiptir. Müslümanlar günahlarının bağışlanması ve dileklerinin gerçekleşmesi için sık sık dua ederler. Allah, birçok ayette ''yalnızca benden isteyin'' ve ''yalnızca bana ibadet edin'' diye emretmiştir. Peygamber duaları nelerdir? Merak edenler için ayrıntılı bir şekilde derledik.

Peygamber Duaları: Peygamberlerin Dua Örnekleri, Kur'an'da Geçen Duaları Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı

Dualar tövbelerin kabul edilmesini ve günahların affedilmesini sağlar. Sık sık Allah'ı zikreden müminler, korku ve kaygılarından arınır, manevi açıdan rahatlar. Kazalardan, belalardan ve manevi buhranlardan koruyan dua, başlı başına bir ibadettir. Araf Suresinin 180. ayetinde, en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu ve O'na bu isimlerle dua edilmesi gerektiği yazılıdır.


Öneri:
Ayetel KürsiKur'an'da Geçen Dualar

1- Taha Suresi 114. Ayet

''Allah'ın vahyi tamama ermeden Kuran'ı okumakta aceleci davranma ve de ki: Rabbim ilmimi arttır.''

Allah birçok ayette Hz. Muhammed üzerinden tüm insanlığa seslenir. Taha suresinde de insanların Allah'a nasıl dua etmeleri gerektiğinin örneği verilir.

Peygamber Duaları: Peygamberlerin Dua Örnekleri, Kuranda Geçen Duaları Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı2- Bakara Suresi 67. Ayet

''Cahillerden olmaktan sana sığınırım.''

Bakara Suresinin 67. ayeti, bir önceki ayetle aynı mahiyettedir. Her iki dua da cahiller ve gafiller gibi olmamak için edilir.


Peygamber Duaları: Peygamberlerin Dua Örnekleri, Kuranda Geçen Duaları Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Arapça YazılışıHz. Nuh'un Duası

Nuh Suresi: 28. Ayet:

Allah'ın sen beni, anne babamı, evime inanmış olarak gireni, mümin erkekleri ve mümin kadınları affet. Zalimlerinse perişanlıklarından başka bir şeylerini arttırma.

Namazlarda da sık sık okunan bu dua, İslam inancının temel ilkelerini özetler niteliktedir. Dinimizin ilk şartı kayıtsız şartsız iman etmektedir. Bu nedenle Hz. Nuh, ''evime inanmış olarak gireni affet'' şeklinde niyaz eder.Bilindiği üzere en uzun yaşayan peygamberlerden biri Hz. Nuh'tur. 950 yıl boyunca insanları hak dini İslam'a çağırmış fakat kavminden çoğu kişi ona iman etmemiştir. Bu nedenle sadece müminler için hayır duası eder.

Peygamber Duaları: Peygamberlerin Dua Örnekleri, Kuranda Geçen Duaları Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Arapça YazılışıHz. Musa'nın Duası

Kasas Suresi 28. Ayet

Ey Rabbim! Beni zalimler topluluğundan kurtar.

Her takva ehli en tehlikeli anlarda yalnızca Allah'a sığınır ve ondan yardım ister. Hz. Musa da peşindeki Firavunun ordusundan kurtulmak için Allah'a dua etmiştir.

Peygamber Duaları: Peygamberlerin Dua Örnekleri, Kuranda Geçen Duaları Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Arapça YazılışıHz. Muhammed'in Duası

Hz. Muhammed, gecenin büyük bir kısmını ibadet ve dua ile geçirirdi. Buhari ve Tırmizi'nin naklettiği bir hadise göre sık sık şu şekilde dua ederdi.

Allah'ım, senin karşında alçalıp korkmayan gönülden, kabul edilmeyen duadan doymayan nefsani arzulardan ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.

Dua sadece bir şeyin gerçeklemesi istendiğinde edilmez. Kaza ve belaların önlenmesi, sıkıntıların dinmesi için de sık sık dua edilir. Hz. Muhammed bu faziletli duası ile olabilecek kötü şeylerin şerrinden Allah'a sığınmıştır.