Dini BilgilerTevekkül Ne Demek? Tevekkül Etmek Nedir ve Nasıl Edilir?

Tevekkül Ne Demek? Tevekkül Etmek Nedir ve Nasıl Edilir?

26.08.2023 - 17:09 | Son Güncellenme:

Müslüman alemi için önemli bir yere sahip olan tevekkül kelimesi Allah’a güvenmek anlamını taşımaktadır. Vekl kelimesinden türeyen tevekkül Kur’an-ı Kerim’de de ele alınmıştır. Bazı hadislerde de geçer. Tevekkül etmek ise kişilerin olaylar karşısında güvenini kaybetmeden Allah'ın verdiği kadere razı olmak demektir. Elinden geleni yapanlar sonucunu Allah’a havale etmek için tevekkül duası okur. Tevekkül ne demek? Tevekkül etmek nedir, nasıl yapılır? Tevekkül duası ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Tevekkül Ne Demek Tevekkül Etmek Nedir ve Nasıl Edilir

Sözlükte vekl kökünden türeyen tevekkül kelimesi güvenmek anlamına gelir. Bir iş, bir amaç uğruna çabalanmanın ardından Allah’ın verdiğine razı olunmasıdır. Hadislerde ve Kur’an-ı Kerim’de tevekkül kavramı geçmektedir.

Haberin Devamı

Tevekkül Ne Demek?

Tevekkül kelimesi Arapça bir kelimedir. Dilimize Arapça dilinden geçmiştir. Sözlükte “Allah’a güvenmek” anlamındaki vekl kökünden türeyen tevekkül “birinin işini üstüne alma, birine güvence verme; birine işini havale etme, ona güvenme” manasına gelir. Birine güvenip dayanan kimseye mütevekkil, güvenilene vekil denir. Tevekkül “bir kimsenin kendini Allah’a teslim etmesi, rızkında ve işlerinde Allah’ı kefil bilip sadece O’na güvenmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.

Tevekkül Etmek Nedir?

Tevekkül kelimesi sözlük anlamına göre terim olarak kullanılmaktadır. Genel olarak yardımcı bir fiil ile beraber kullanılır. Genellikle tevekkül kelimesi birine güvenmek ve birine olan inancı korumak anlamında kullanılır.

Haberin Devamı

Tevekkül etmek ise kişilerin olaylar karşısında güvenini kaybetmeden Allah'ın verdiği kadere razı olmak demektir.

Tevekkül Nasıl Edilir?

Bir ayette Resul-i Ekrem’e kamu işlerinde çevresindekilerle istişare etmesi öğütlenmiş ve ardından, “Kararın kesinleşince artık Allah’a tevekkül et, Allah kendisine tevekkül edenleri sever” buyurulmuştur. Talak ssresinin başlarında Allah’a tevekkül eden kimseye O’nun kâfi geleceği ve Allah’ın mutlaka emrini yerine getireceği bildirilmiş, bu açıklamalar tevekkül düşüncesinin meydana gelmesinde belirleyici olmuştur. Resulullah’ın teheccüd namazı sırasında yaptığı uzunca bir duada şu ifadeler yer alır: “Allahım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim, sana yöneldim”

Tevekkül Duaları

Türkçe okunuşu:

Hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl(vekîlu).

Anlamı:

"...Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir." (Âl-i İmrân sûresi, 173)

Türkçe okunuşu:

“Bismillahi, hasbiyallahu tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah.”

Anlamı:

“Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.”  duâsını okumalıdır.  (Ebû Dâvud, Edeb, 102-103)

Türkçe okunuşu:

“Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve ‘aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hâsamtü ve ileyke hâkemtü, fağfir-lî mâ kaddemtü vemâ ahhartü vemâ esrartü vemâ a‘lentü, ente’l-mukaddimü ve ente’l-muahhir, lâ ilâhe illâ ente.

Haberin Devamı

Anlamı:

“Allahım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücâdele ettim. Kitabın ile hükmettim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur.” (Buhârî, Teheccüd 1, Daavât 10, Tevhîd 8, 24; 35)

Türkçe okunuşu:

“Bismillahi, tevekkeltü alallahi, allahümme inna neu'zü bike min en nezille ev nezille ev nezlime ev nüzleme ev nechele ev yüchele a'leyna."

Anlamı:

“Allah’ın adıyla tevekkül ettim. Allah’ım! Ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız.” (Tirmizî, Deavât, 35.)

Tevekkül İle İlgili Ayetler

  • “Mü’minler Hendek Harbi için toplanıp gelmiş düşmanı gördükleri zaman, “Allah’ın ve Resûlünün bize va’dettiği işte budur, Allah ve Resûlü doğru söyledi” dediler. Bu onların iman ve teslimiyetlerini artırıp (pekiştirdi).” (Ahzâb sûresi, 22)
  • “Bazı münâfık kişilerin müslümanlara ‘düşmanlarınız size hücum için hazırlandılar; aman onlardan sakının!’ demeleri, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve ‘Allah bize yeter, ne güzel vekildir O!’ dediler. Bunun üzerine onlara hiç bir zarar dokunmadan, Allah’ın nimet ve ikrâmlarıyla döndüler. Böylece Allah’ın rızâsına tâlip oldular. Allah büyük kerem sahibidir.” (Âl-i İmrân sûresi, 173-174)
  • “Gerçek mü’minler o kişilerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah’ın âyetleri okunduğunda bu âyetler onların imanlarını pekiştirir de sadece Rab’lerine güvenip dayanırlar.” (Enfâl sûresi, 2)
  • “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip sığın!” (Furkân sûresi , 58)
  • “Mü’minler Allah’a güvenip dayansınlar!” (İbrâhim sûresi, 11)
  • “Bir işe azmettiğinde artık Allah’a güven!” (Âl-i İmrân sûresi, 159)
  • “Allah’a güvenene, Allah kâfidir!” (Talak sûresi, 3)
Yazarlar