SurelerAdiyat Suresi Oku: Adiyat Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Diyanet Meali

Adiyat Suresi Oku: Adiyat Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Diyanet Meali

Kur’an-ı Kerim’in 100. suresi olan Adiyat suresi toplam 11 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de indirildiğine inanılan surenin okunması faziletlidir. Adiyat suresi mushaftaki sıralamada yüzüncü, iniş sırasına göre sıralamada on dördüncü suredir. Zilzal suresinden sonra, Karia suresinden önce yer almaktadır. Surenin ilk ayetinde geçen “adiyat” kelimesi sureye ismini vermiştir. Adiyat kelimesi 'hızlı koşan atlar' anlamına gelir. Adiyat Suresi okunuşu, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, fazileti ve diyanet meali ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Adiyat Suresi Oku: Adiyat Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Diyanet Meali

Adiyat, koşan atlar demektir ve ilk ayette koşan atlar üzerine yemin edilmiştir. Sureyi okuyanların nazardan korunacağı, rızkın artacağı ve uykusunda korkanların rahat etmesi sağlanmaktadır. Sureyi üzerinde taşıyanların korkusundan kurtulacağı belirtilmiştir.

Haberin Devamı


Öneri:
Ayetel Kürsi

Adiyat suresinde insanların mala ve mülke ne kadar düşkün olduğundan bahsedilmiştir. Kıyamet günü geldiğinde karşılaşılacak durumlardan söz edilmiştir. Adiyat suresi, insanın Rabbine karşı nankör olduğunu da anlatmaktadır. İnsanların ahiret hayatını düşünmede hareket etmesi ele alınmıştır. Ahirete yatırım yapmadan yalnızca dünya malı için çalışan insanların hali anlatılmıştır. İnsanların şükretmemesi ve ellerindeki nimetlerin kıymetini bilmemesi Adiyat suresinde yer alır. Mal ve servete düşkünlükten insanların sadece dünyayı hatırladığı gösterilmiştir. Allah’ın insanın her durumundan haberdar olduğu da anlatılır.

Adiyat Suresi Türkçe Okunuşu

1.Vel adiyati dabha
2.Fel muriyati kadha
3.Fel muğırati subha
4.Fe eserne bihı nak'a
5.Fe vesatne bihı cem'a
6.İnnelinsane li rabbihı le kenud
7.Ve innehu ala zalike le şehıd
8.Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9.E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
10.Ve hussıle ma fis sudur
11.İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

Haberin Devamı

Adiyat Suresi Türkçe Anlamı

1, 2, 3, 4, 5, 6.Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.
7.Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir.
8.Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır.
9, 10, 11.Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.

Adiyat Suresi Arapça Yazılışı

Adiyat Suresi Oku: Adiyat Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Diyanet Meali

Adiyat Suresi Konusu

İnsanoğlunun nankörlüğü ve mala düşkünlüğü, ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu yüzden onu kötü bir sonucun beklediği söz konusu edilmektedir.

Adiyat Suresi Fazileti ve Sırları

Sûrenin ilk beş âyeti, kıyameti andıran bir savaş sahnesini canlandırmaktadır. Bu beş âyet, “uğultulu sesler çıkararak hızla koşan, kıvılcımlar, ateşler saçan, sabah erken baskınlar yapan, tozu dumana katan, düşman birliklerini kuşatıp onlara cepheden saldıran” cesur gazilerin Allah katındaki değerlerini ilân ve şanlarını yüceltir; müminleri de böyle olmaya teşvik eder. Daha sonraki âyetler, genelde insanoğlunun nankör ve menfaat düşkünü olduğuna dikkat çeker. İnsanın kendisinin de yakından şahit olduğu bu özelliğinin ona bir değer kazandırmayacağını, aksine ilerde başına iş açabileceğini ima eder. Nihayet sûre, insanların bir gün yeniden dirilip Allah’ın huzuruna döneceklerini ve esasen Allah’ın hepsini bütün yönleriyle bildiğini hükme bağlayan âyetlerle son bulur. Böylece sûre, Allah yolunda canlarını bile feda etmekten çekinmeyen inanmış ve fedakâr insanlarla en küçük bir çıkarı için başkalarının hakkını çiğneyen, aç gözlü ve nankör insanlar arasındaki çelişkiyi, inançları ve mânevî değerleri uğruna mücadele edenlerle, hak hukuk ve mukaddesat tanımadan toplumu kemirenler arasındaki farkı gözler önüne serer.

Haberin Devamı

Adiyat Suresi Tefsiri

Savaş sırasında düşman üzerine saldıran atlar tasvir edilmekte ve eski savaşların insandan sonra en önemli unsuru olması dolayısıyla atlar üzerine yemin edilmektedir. Yeminin amacı, böylesine yararları bulunan ve insanların en çok sevdiği mallardan olan atları onlara bağışlayanın Allah olduğuna işaret etmek, özellikle sonraki âyetlerdeki mesajın önemine dikkat çekmektir.