Sureler Kevser Suresi Abdestsiz Ve Adetliyken Okunur Mu?

Kevser Suresi Abdestsiz Ve Adetliyken Okunur Mu?

Kesret kelimesi ile aynı kökten türemiş olan Kevser sözcüğü bolluk ve bereket manasına gelir. Bu sözcük Kuran'ı Kerim'de ise cennette akan ırmak anlamında kullanılmıştır. Bazı müfessirlere göre ise Kevser, cennetteki bir ırmağın değil havuzun adıdır. İniş sırasına göre 15. sure olan Kevser Suresi, Adiyat suresinden sonra ve Tekasür Suresinden önce Mekke'de nazil olmuştur. Toplam 3 ayet ve 10 kelimeden oluşan bu sure Kuran'ı Kerim'in en kısa suresidir. Kevser suresi abdestsiz ve adetliyken okunur mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kevser Suresi Abdestsiz Ve Adetliyken Okunur Mu

Kevser Suresi Kuran'ı Kerim'de Maun Suresinden sonra ve Kafirun Suresinden önce gelir. 

Haberin Devamı

 Kevser Suresi Abdestsiz ve Adetliyken Okunur mu?

 Dört büyük sunni mezhepten Hanefi, Hanbeli ve Şafi mezhebine göre Kevser Suresini adetliyken okumak caiz değildir. Abdestsizken Kuran'ı Kerim'e dokunmak da haram olduğu için Kevser Suresi, Kuran'ı Kerimden okunacağı zaman abdest almak farzdır. Ezberden okumak içinse abdest farz kılınmamıştır. 

 Maliki mezhebi ise diğer mezheplerden farklı olarak Kevser suresinin, diğer sureler gibi abdestsiz okunabileceğine iman eder. 

Yazarlar