Kybele’nin gizemi

27 Aralık 2020

Kybele, Frig medeniyetinden de eski çağlardan gelen ana tanrıça algısının inançsal düzeyde dile dökülmesi, belli kalıplarda yazıya aktarılması ve önemlisi de son derece kanlı bir şekilde ritüellerin oluşturulmasıydı

Kybele, ana tanrıçadan daha çok bir gizem diniyle ön plana çıkar. İnsanların inanç isteklerini doyurmak amacıyla ortaya çıkan gizem kültleri içerisinde Mitras ve Dionysos kültleriyle birlikte önem arz eder. Başta Kybele ve Mitras gizem dinlerinin inananları için amaç, gizemlere eren insana kültün tanrısı/tanrıçasının yaşadıklarını duyumsatmak ve onu zorlu bir geçiş döneminden sonra tanrı/tanrıça ile bir olabilmenin büyük coşkusuna ermektir.

Kybele, Frig medeniyetinin kült tanrıçasıydı. Onu kayalıklar, yabani hayvanlar en iyi ifade eden göstergelerdi. Günümüzde Eskişehir, Kütahya ve Afyon bölgesini kapsayan coğrafya Frigya olarak anılırdı. MÖ 8’inci ve 7’nci yüzyıllarda üstün bir medeniyet olan Friglerin inanç sisteminin en zirvesinde ana tanrıça Kybele yer alırdı. Ve bu tanrıçanın kült merkezi Pessinus adlı şehirdi. Günümüzde Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi yakınında bulunan bu antik şehir Kybele’ye adanmıştı. Kybele, Frig medeniyetinden çok daha eski çağlardan gelen ana tanrıça algısının inançsal düzeyde dile dökülmesi, belli kalıplarda yazıya aktarılması ve en önemlisi de son derece kanlı bir şekilde ritüellerin oluşturulmasıydı.


Yazının devamı...

Nardugan aydınlığı

20 Aralık 2020

Türkler, 21 Aralık’ı, “güneşin ağacı” veya “doğan gün” anlamına gelen “Nardugan” isminde özelleştirir. Ağaç kültü altında tanrıya hediyeler sunma ritüeli ise yüzyıllar sonra Hristiyan Batı toplumuna Noel ağacı adıyla geçer

İnsanların, doğanın döngüsü ve gökyüzündeki değişimlerin anlamına yönelik sorulara buldukları cevaplar, nihayetinde inançsal takvim günleri ve bununla ilişkili ritüeller oluşturmalarını sağlar. Tarıma ve hayvancılığa dayalı ekonominin meydana getirdiği Türk kültür tarihi boyunca güneşin egemenliğinin doruk noktası 21 Haziran ne kadar önemliyse gecelerin egemenliğinin zirve zaman dilimi olan 21 Aralık daha da önemlidir. Çünkü beklenen; gündüzün egemenliğinin başlangıç günüdür. En uzun gecenin; karanlıkların son bulduğu, uzamaya başlayan gündüzün ve dolayısıyla ışığın egemenliğine doğru yönelişin ilk adımıdır.

Türkler, 21 Aralık sonrasında karanlıkların yerini aydınlıklar alacağı için, bugünü “Nardugan” isminde özelleştirir. “Güneşin ağacı” veya “doğan gün” olarak tercüme edebileceğimiz bugün boyunca birçok ritüel gerçekleştirilirdi: Tanrı Ülgen’in güneşi ve aydınlığı yeniden insanlara bağışladığı inancıyla gökyüzüne uzanan bir ağacın altında toplanır, kansız adaklarını, Tanrı Ülgen’in kendilerini bir araya getirdiği ağacın altında ona sunarlardı. Bu ağaç çam veya kayın ağacı olabilirdi.

Nardugan’dan Noel’e

Ağaç kültü altında tanrıya hediyeler sunma ritüeli, yüzyıllar sonra Hristiyan Batı toplumuna Noel ağacı adıyla geçer. Bugün boyunca Türkler nar meyvesini kırıp etrafa saçarlar ki, gelecek yıl binbir türlü bereketli olsun diye. Aynı ritüeli İranlılar da yapar, ancak yüklenilen imge farklıdır: “En uzun gece gibi ömrümüz, bahtımız uzun olsun derler”; geceden şikâyet etmez, onun uzunluğundan çıkarsamalar yaparlar. Çünkü İran ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı değildir.

Bir toplum kültür hafızasını canlı tutabilirse yılın birçok günü festivallerle geçer.  Edebiyat ve sanatın arkasındaki gerçeklikler mitlerden ibarettir. Geçmişi her haliyle bilenler, anlayabilir ve onu korumanın yanı sıra aktivite ederek insanları bir sebeple birleştirir. Bu bağlamda Bodrum’un cennet köşesi Gündoğan’da, 21 Aralık’ta Nardugan Anıtı’nın açılışı yapılacak. Kültür tarihimizin bu özel günü için hayatta iken büyük emek vermiş, bugünü insanlara anlatabilmek için çaba sarfetmiş merhum Arif İsmet Vidinli’nin tüm arzularını saygıdeğer ailesi, Nardugan Anıtı’nı yaptırarak taçlandırmıştır.

Bodrum’da Nardugan Anıtı

Yazının devamı...

Dionysos’un şifreleri

13 Aralık 2020

Sahne sanatlarının demokrasinin ortaya çıkmasını sağlayan tanrısal figürüdür Dionysos. Sanat, kültür ve edebiyat dünyasını da zaten söylenceler, hayaller besler

Bu hafta bir Anadolu tanrısı olan Dionysos ile “merhaba” demeyi sürdürelim; onun mevsimi olan sonbaharda şarap ve eğlence tanrısını irdeleyip, inceleyelim. Mitolojinin Egeli tanrısı Dionysos ile ilgili söylenceler çok çeşitlidir. Dionysos insan ile doğa arasında bir köprüdür. Roma inanç dünyasındaki adıyla Baküs, yani bizim anlı şanlı Dionysos, ona inananları bu amaçla taşıyan bir tanrıdır.

Antik dünyanın en büyük Dionysos tapınağı, Teos (İzmir, Seferihisar, Sığacık) şehrindeydi. Mitlere göre doğum yeri ise Nisya (Aydın yakınlarında) şehriydi. Sahne sanatlarının, demokrasinin ortaya çıkmasını sağlayan tanrısal figürdür Dionysos. Bu tanrı için yapılan törenlerde rahipler, satir kılığına girer, türlü alaycı komiklikler yapıp müzik eşliğinde keçi türküleri söyler ve dans ederdi. Rahiplerin kolları omuzlarından yukarı doğru aheste aheste kalkarken bacaklarıyla dar bir alanda zıplar, dizlerini sırayla yere çarparlardı. (Günümüzün halk oyunu zeybek, kökenini bu Dionysos rahiplerinin tören danslarından alır). Nihayetinde tamamen kendinden geçme durumu ortaya çıkınca beraberlerinde getirdikleri keçi ve oğlakları kurban ederlerdi. Bu törenlerde ortaya çıkan trajedyanın keçi türküsü anlamına geldiğini bilmemiz gerekir.

Dionysos törenleri kısa zaman içerisinde, giderek iktidarın hicvedildiği bir gösteriye dönüşür. Tavuk kılığına giren bir mürit, politikacıları alaya alırdı. Toplumsal nitelikte ve muhalefet görevi üstlenen bu törenler sıklıkla yaşanmaya başlar. Bir anlamda kılık değiştirilerek dans edilen bu eleştirel durumdan komedya sanatı doğar. Komedya günümüzdeki anlamıyla eğlendirici bir tür değil son derece ciddi bir eleştirel yöntem olarak ortaya çıkmıştır.

İktidarın hicvedildiği gösteri

Dionysos, dansın ve tiyatronun koruyucusu olarak da gösterilir. Seyirlik oyunlar Antik Çağ’da toplumsal tapınmanın bir parçası olarak görülür. Kızgın tanrıları yatıştırmak için çoğu defa afet zamanlarında oyunlar tertip edilir. On gün süren Dionysos festivalleri, sonbaharda yapılmakla birlikte inançsal takvim günleri 6 Ocak’tır. Şarap tanrısı olduğu için asma ağacı kült ağaçlarıdır. Roma’nın Hristiyanlığı benimsemesinden sonra İsa’nın doğum gününün uzun tartışmalar sonucunda 6 Ocak olarak kabul edilmesinin bir önceki din olan Paganizmin şarap tanrısı Dionysos ile bağlantısı kolayca kurulabilir. İsa’nın da sembolü asma ağacıdır. Hatta Dionysos festivallerinde rahipler nehre gidip şarap testilerini suyla doldurup getirirdi. İsa’nın davet edildiği düğünde havarilerini nehre gönderip su getirttiğini ve akabinde suyu şaraba dönüştürdüğünü “İncil”lerden okumaktayız.

Bütünsel anlamda özgür olabilmek

İsa ile Prometheus ve Dionysos arasında kurmaya çalıştığımız bağlar, bir önceki din ile yeni din arasındaki söylence türünden birçok izleri kolayca gündeme getirir. Haddizatında bu normal bir durumdur. Yeni din eski dine ödünler vererek yayılma, tutunma imkânı elde eder. Aslında her çağa göre modern insanın bir yaratımı olan mitler, tüm canlılığını devam ettirir. Sanat, kültür ve edebiyat dünyasını söylenceler, hayaller besler. Hayal kuran herkes nihayetinde ona ulaşır. Hayaline odaklanmak yeterlidir...

Yazının devamı...

İstanbul’u aşk ile hissedin

6 Aralık 2020

Tüm şehirlerin en görkemlisi, en güzeli, en anlamlısı. Edebi olarak düz yazıyla söze gelirken içinde keyifle yürüdüğümüz, şiir diliyle de yedi tepesinden ayrı ayrı göklere koşarcasına yükselerek seyreylediğimiz şehirdir İstanbulYeryüzünde hem coğrafi güzelliği hem de tarihsel kültürel miras eserleriyle bütünleşmiş ve bu muazzam birlikteliğiyle açık ara tüm şehirlerden ayrışmış bir şehir varsa, orası doğrudan İstanbul’dur. “Tek başına” bir şehirdir. Bir İstanbul şairi ve düşünürü olan Yahya Kemal Beyatlı der ki, “Yeryüzünde birçok şehir birbirine benzer. Ancak yalnızca İstanbul kendisine benzer.”

Her yılın dört mevsiminde yaşatan bir şehirdir. İlkbaharı, Boğaziçi’nde erguvanlarla başlatır; yaz mevsiminde şehri çevrelemiş ormanlarıyla serinletir; sonbaharda yerler sarı ve yeşil, gökyüzü beyaz mavi olur; kış mevsiminde geceleri uzundur ama karanlıklar altında değildir, gündüzleri ise çarşı pazar çeşitliliği ve dinlenme noktalarının bolluğuyla kısa değildir.

2 bin 500 yaşında olan bu kadim şehri kendisinden dinlemeli, anlamalı ve anlamlandırmalıyız. Tarih, coğrafya şehri olmakla birlikte, onun aslının aslını edebiyat ve şiir dile, söze getirir. Tüm kadim şehirler, orada yaşayan insanlardan kendi karakterine uyum sağlamalarını bekler. Bir şehrin kimlik ve karakterine uyum sağlayanlar o şehri muhafaza ederler. Şayet şehri anlayamamışlarsa o şehri tahrip eder ve kimliğine zarar verdikleri gibi kendileri de kimliksiz bir kişiliğe bürünürler.


Yazının devamı...

İnsan ve insanoğlu

29 Kasım 2020

Doğrulanmış olanı takip edenler özgür, neşeli ve üretken topluluklardır; olasıyı, olabilirden ve olabiliri de hayal ürününden ayrıştıramayanlar ise bağımlı kalmış insanlardırDoğrulanmışı olasıdan, olasıyı olabilirden, olabiliri de hayal ürünü olan şeylerden ayırt etmek hem çok zordur hem de bir o kadar keyiflidir. İnsanın tarihi yüz binlerce yıl sürer. Avcılık ve toplayıcılık yapan ve temel amacı hayatta kalabilmek olan insanın bu tarih sürecinde bir gelişim gösterdiğini görmek olanak dışıdır. İnsanoğlunun tarihi, yerleşik hayata geçilmesiyle başlar. Eski Çağ için gösterilen Paleolotik, Mezolotik, Neolitik zaman evreleri ile yakın zamanların İlk Çağ, Demir Çağı, Bakır Çağı, Tunç Çağı, Orta Çağ gibi isimlendirmeler bunun birer doğrulanmış kesitleridir. Ancak tarıma ve hayvancılığa dayalı ekonomiler ile birlikte yapılmış bu doğrulamalar, olasılıkları da beraberinde taşır. İnsanoğlu olabilmiş organize toplumlar ile bunu gerçekleştirememiş insanların tarihi, birçok yerde aynı zaman diliminde iç içe geçmişliği de beraberinde getirir. Aynı bölgede birileri insan, diğerleri ise insanoğlu olabilir.

Her çağ, insan ile insanoğulları arasındaki en temel ortak kavramı; toplumların inançsal yaratımları, onların sosyolojik durumlarını yansıtır. Doğru bilgiye ulaşan insanoğulları için bir tek ana kaynak vardır. Olasılıklar ile düşünen ve hareket edenler için de olabilirlikler ile birlikte birden fazla sebep-sonuç karmaşası söz konusudur.

Doğrulanmış ile olası bir arada

İnsanların tanrıları vardır; türlü türlü ve genel olarak korkutucudurlar. İnsanoğlunun ise Tanrı’sı vardır; şefkatli merhametli, cömert. İnsanların sanat ve edebiyatları, sığ ve hayal ürünü olaylar bütününün basit yansımalarıdır. İnsanoğlunun sanatı ise kültürünün birer göstergesidir. Sanatlarında zaman ve mekân bilinci görülür. İnsanlar, “düş güçleri” ile hareket ederler ve doğru ile doğrulanmış olanı kabul etmekte güçlük çekerler; çoğu zaman doğruya ihtiyaç da duymazlar. İnsanoğlu ise hayal ürünü sözler bütünü ile gerçek olanı bir dışavurum olarak sembol diline dönüştürür. Keza sembolizm; gerçek ile hayal ürünü olan şeylerin birleştiği yerde karşımıza çıkar. Sayılara, harflere, renklere, geometrik şekillere, sözcüklere çok kolay entegre edilerek birer soyut renk dünyası yaratırlar. Hem ne anlattığı (doğrulanmış) hem de ne anlatmak istediği (olası) bir arada sessiz, ancak çok etkili bir şekilde dile getirilir.

İnsanoğlu olarak yaşamak

Bir şeyin ne anlattığı onun doğrulanmış olan tarafını ki bunu insanoğlu yapar; aynı şeyin ne anlatmadığını ise insan hiç düşünmeden elbette yapar. Nihayetinde günümüzde olduğu gibi insan olmaktan öte insanoğlu olmak gereklidir, tüm insanlık için elbette.

İnsan bağnazdır, düne ait ve geçerliliğini yitirmiş her şeye sıkı sıkıya bağlıdır. İnsanoğlu ise geçerliliğini yitirmiş, değerini tüketmiş, teknik olarak yetersiz her şeyin yerine yeni olanı koyarak çağa uyum sağlar. İnsan düne bağlıdır, insanoğlu ise yarınlara yöneliktir. İnsan, kişi ve sıfatlara bağlanır; insanoğlu ise hiçbir bağ ile hiç kimseye bağlanmaz. Yaşam içerisinde kendi kendilerinin efendileridir, inanç dünyasında ise sadece Yaradan’a bağlıdırlar. İnsan ise maddi dünya içerisinde birilerine bağımlı kalabildiği gibi Yaradan ile arasına birçok aracı koyar.

Doğrulanmış olanı takip edenler özgür, neşeli ve üretken topluluklardır; olasıyı, olabilirden ve olabiliri de hayal ürününden ayrıştıramayanlar ise bağımlı kalmış insanlardır.

Yazının devamı...

Simurgu aramak, gülü koklamak

22 Kasım 2020

Anadolu kültür tarihinin tarihsel, toplumsal ve bunlara bağlı olarak işlevsel tüm süreçlerinde sembol diline konu edilmiş örneklerle bir kez daha “günaydın!”

Düşünceyi, sözü, davranışı, eşyayı sembol yapan özellik; kaynağını toplumun kültürel kabul ve değerlerinden alan ve sembole yüklenen “anlam”dır.

Simurg: İran halk edebiyatı kökenli bir sembolik yaratım olan Simurg, Selçuklu Türkleri tarafından Anadolu’ya taşınır ve içeriğiyle kabul görür. Ormanların kralının aslan olduğunu öğrenen kuşlar, gökyüzünde kendi krallarını merak eder. Bilgelerden biri onlara krallarının Kafdağı’nda olduğunu söyler. Ve her türden sayıları yüz binlere varan kuş  büyük bir heyecanla Kafdağı’na doğru kanat çırpar. Çetin hava koşullarına ve bunun sebep olduğu binbir zahmete dayanamayan kuşların büyük bölümü bu yolculuğu yarıda bırakır. Nihayetinde Kafdağı’na tüm engelleri aşarak sadece otuz kuş ulaşabilir. Dağın zirvesinde merakla beklerler krallarını. Günler geçer ama kralları yoktur olması gereken tahtında. Bu otuz kuş birbirlerine bakarken kendilerini Kafdağı’na gönderen bilgenin sözlerini kendi gözlerinde, anlayışlarında görmeye başlarlar. Ve anlarlar ki kral kendileriymiş. “Si” Farsça otuz sayısını ifade eder, “murg” ise kuş demektir. Simurg (otuz kuş)…

Her ne arar isen kendinde ara bu senden çok uzaklarda değildir. Ancak aradığın şeyin sende olduğunu bilebilmek için kimi zaman uzaklara gitmek gereklidir. Hakikat her zaman iki kişiye muhtaçtır. Öte yandan hakikat aranmakta bulunmaz; ama bulanlar hep arayanlardır. Kimi kendisinde arar bulur, kimi uzaklarda arar ama nihayetinde kendinde görür.

Güzel yüz ve sembolü gül

Gül: Yaradan bilgisinin ve rahmetinin bedenlerdeki vuku bulmuş halidir. Her insan gül kokusu taşır. O’na yakın olanlar o kokuyu herkeste bulur ve koklar. O’ndan uzaklaşanlarsa leş kokularıyla haşır neşir olurlar. Gül yüze benzer; yüzünde beliren gülücükler gülün goncalarıdır. İnsanda güzel olan gül yüzlüler! Güle gülün, yani birbirinize gülün. Hiç güle baka baka geçip gidilir mi? İnsanda güzel yüz ve sembolü gül olduğu için sözü söz de söyle gönülleri bulandırmasın; sözünü diz de söyle ki kulaklara inci inci takılsın. Sözünüzü yüzlerine söyleyin, dedikodu olup utandırmasın.

Gül, edebiyatımızda bülbül ile birlikte anılır. Bülbül, gülün yanındayken güzel güzel öter. Ama bu bülbül, ötüşündeki güzelliği kendinden bilirse, gül onu yanından uzaklaştırıp dut ağacına gönderiverir. Ve o bülbül, dut yiyerek, “dut yemiş bülbüle dönüverir”. Ne sesi çıkar ne de soluğu…

İyi sözün aslını bilenin derdi bu sözün geldiği yerdir; sözün aslını bilmeyen, hatırlayamayan, anlayamayan ise sanır ki bu söz benden gelir.

Yazının devamı...

Diyarbakır’ın kültürel mirası

15 Kasım 2020

“Cennet bahçesi” olarak bildiğimiz Güneydoğu Anadolu bölgemizin, dinî, askerî, ticari bakımdan Gaziantep ile birlikte iki önemli kentinden biridir Diyarbakır

Eski adı Amed olmakla birlikte 20’nci yüzyılın sonlarında Diyar-ı Bekr olarak anılırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Diyarbakır” telaffuzu üzerine bu isimle tanıyoruz. Maden ilçesi yakınlarında bulunan Çayönü Höyüğü, Diyarbakır’ın kültürel tarihini milattan önce 7500’lere götürür. Neolitik dönem Anadolu’sunda ilk evcilleştirmenin gerçekleştirildiği yer olarak ön plana çıkar. Bu kadim şehri mart sonu ile nisan ayı ortalarına kadar gezmelisiniz. Diğer seçeneğimiz elbette ekim ayının ortası ile kasım sonlarına doğru olmalıdır. Yılın diğer aylarında sıcak sizi Diyarbakır’ı severek tanıyabilmenize engel olabilir.

Görkemli surlar

Şehrin en görkemli kültürel mirası elbette askerî bir mimari olan surlardır. Bazalt volkanik taşlarla inşa edilen surlarında yedi kapı bulunmasına rağmen, günümüze kadar gelebilmiş kapılarından Mardin Kapı ile Urfa Kapı, anıtsal özelliklerini muhafaza etmektedir. Bu iki kapı arasında kalp şeklinde yükselen merdivenler ilgi çekicidir. Birçok kitabe ve kabartmalarla süslenen surlar, salt bir yığma set değil, sanatsal ifadelerle süslenmiş olması özeliğiyle dünyadaki diğer surlardan ayrılır. Yaklaşık 5 bin 100 metre uzunluğundaki surlara yukarıdan bakma imkânınız olursa âdeta bir kalkan balığı şeklinde inşa edildiğine şahit olabilirsiniz.

Tarancı ve Gökalp’in evleri

Şehrin dinî mimari eserleri içerisinde en önemlisi Ulu Cami’dir. Başlangıçta bir pagan tapınağı, akabinde sinagog, ardından Mor Toma Kilisesi ve son olarak Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından camiye çevrilen yapı, gördüğü bu işlevsellikleriyle önem arz eder. İslam âlemi için beşinci Harem-i Şerif olarak adlandırılacak kadar anlam yüklenen cami, bütün görkemiyle günümüze ulaşmıştır. Ulu Cami’nin hemen yanında Cahit Sıtkı Tarancı’nın doğduğu evi ziyaret etmelisiniz. Diyarbakır sivil mimari örnekleri içinde en özel yapı olan ve dört mevsimin koşullarına göre inşa edilen evde, şairin birçok şiirini yeniden hatırlayabilirsiniz. Öte yandan filozof Ziya Gökalp’in evi de aynı formda olup müze statüsünde görülebilir.

Dört Ayaklı Minare ise “küçe” adı verilen Diyarbakır sokaklarının darlığına entegre edilmiş tasarımıyla dikkate değer bir yapıdır. Birkaç yüz metre ötede Keldani Kilisesi, Ermeni Kilisesi ve Süryani Kilisesi sizlere bu şehrin dinsel ve etnik çeşitliliğini tüm zenginliğiyle gösterir.

Yazının devamı...

Trabzon’u keşfetmenin keyfi

8 Kasım 2020

Artvin’den Zonguldak’a kadar tüm Karadeniz şehirleri arasında tarihin her döneminde Trabzon en önemli merkez olarak karşımıza çıkar.

Yılın her mevsimi türlü türlü renklerle seyreylediğimiz Karadeniz Bölgesi’nin kadim şehri Trabzon’a merhaba bir kez daha! M.Ö. 7’nci yüzyılda Milet kökenli kolonistler tarafından kurulan şehrin ismi “Trapezus”, masa anlamına gelir. 1204 Latin istilasında Konstantinapolis’ten kaçan Bizans prensleri Trabzon’da Komnenos Krallığı’nı kurar. Yüzyıllar sonra Fatih Sultan Mehmet (1461) Trabzon’u Osmanlı sınırlarına katınca, sancak şehri olarak şehzadenin görev yeri olur. Cumhuriyet dönemimizde de şehir, bu merkezi konum değerini muhafaza etmektedir.

Atatürk Köşkü

Şehir, sahilden çamlığa kadar bir yamaca inşa edilmiştir. Eş deyişle aşağıdan (sahilden) yukarıya (çamlığa)… Şayet Trabzon’u tanımak isterseniz yukarıdan aşağıya doğru gezmeyi tercih edin. Şehrin en yukarısında Atatürk Köşkü bulunur. Konstantin Kabayanidis adlı Trabzon doğumlu bir banker/armatör tarafından 1890 yılında yaptırılan Köşk, günümüzde de tüm görkemiyle müze olarak ziyaret edilir.

Şehrin yukarı bölgelerinde Kızlar Manastırı ve Boztepe dinlenmenize yardım eder. İyice aşağıya doğru yöneldiğinizde ise halen bize dünden bir şeyleri anlatmak için çırpınan şehir surları belirir. Dar vadi içerisinde Zağnos Paşa Köprüsü bizi tarihi Ortahisar Mahallesi’ne ulaştırır. Aynı bölgede Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar Hatun’un cami ve türbesi sizlerden rahmet duası bekler.

Ahmaklar Kulübü burada

Dünyada sadece Trabzon şehrinde Ahmaklar Kulübü kurulmuştur. 1916-18 Rus işgali sırasında halka moral vermek amacıyla kurulduğu anlaşılan kulübün üyeleri, ürettikleri fıkralara kendilerini yerleştirip kendileriyle alay ediyorlardı. Bu kulübün binası Zağnos Paşa Köprüsü ile bitişiktir. (Keşke, bu kulüp yeniden kurulmuş olduğu dönemdeki niteliği ile devam ettirilebilse.)

Tabakhane Köprüsü’nü de geçip şehrin Uzun Çarşı ve Taksim Meydanı’na doğru ilerlediğinizde Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu mahalleden geçtiğinizi; fetih öncesi katedral, fetih sonrasında Ulu Cami olan dinî mimariyi tanıdığınızı kabul ederek, sizi Banker Kostaki Teophylaktos tarafından konut olarak yaptırılan ve satın alındıktan sonra bir dönem ünlü Nemlizadeler ailesinin konağı olan şimdiki Trabzon Müzesi’nde yeniden dinlenmeye davet ediyorum.

Yazının devamı...