‘Kendi Emisyon Ticaret Sistemimizi kuracağız’

Paris Anlaşması’nın onaylanmasının ardından iklim değişikliği konusunda Türkiye’nin yapacaklarını anlatan Kurum, “Kendi Emisyon Ticaret Sistemimizi kuracağız. Atık sularını arıtan, elektriğini üreten, atık yağını toplayan yapılar olacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin yeşil dönüşüme maruz kalan değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olmasını istediklerini söyledi. Kurum, 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi’nde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasının ardından iklim değişikliği konusunda Türkiye’nin yapacaklarını ve hedeflerini anlatan Kurum önümüzdeki sürecin yol haritasına ilişkin şunları söyledi:

‘Kendi Emisyon Ticaret Sistemimizi kuracağız’

YOL HARİTASI: Türkiye bu anlaşmayı gelişmekte olan bir ülke olarak ve ulusal katkı beyanı çerçevesinde imzalamıştır. Biz bundan sonra çizeceğimiz yol haritasını bu iki husus çerçevesinde geliştireceğiz. Ülke olarak, Paris İklim Anlaşması’nı; 2053’te, ‘Net Sıfır Emisyon’ ve ‘Yeşil Kalkınma’ hedefimize ulaşmak için önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. 2021 yılı itibarıyla küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde 65’inden fazlasını ve dünya ekonomisinin yüzde 70’inden fazlasını temsil eden ülkeler ‘Net Sıfır Emisyon’ hedefi taahhütlerinde bulunmuşlardır. ‘Net Sıfır Emisyon’, atmosfere salınan emisyonların yutak alanlar vasıtası ile dengelenmesi neticesinde atmosfere ilave sera gazlarının eklenmemesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin 2053 için, ‘Net Sıfır Emisyon’ hedefini açıklamıştır. Türkiye böylece yeşil dönüşüm hamlesini başlatmıştır.

AZAMİ DERECEDE FIRSAT: Küresel dönüşümün getireceği külfetleri asgari düzeyde yaşamak, fırsatları azami derecede elde etmek istiyoruz. Kapsamlı bir plan üzerinde çalışıyoruz. Kamu ve özel sektörümüz, üniversitelerimiz, çevre kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, gençlerimizden oluşan geniş bir istişare mekanizması kuracağız. Ocak ayında ilk defa tüm tarafların katılımıyla İklim Şurası’nı gerçekleştireceğiz. Elde edeceğimiz çıktılarla ülkemizin de bu konuda bir yol haritası olacak.

İKLİM KANUNU BU YIL: İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu’nu yapılandıracağız. İklim Değişikliği Başkanlığı’nı kuracağız. Planlamaya uygun, ihtiyaç duyduğumuz yasa ve mevzuatları geliştireceğiz. Meclisimiz de ‘İklim Kanunu’ kapsamında çalışmalarını yapıyor. İnşallah bu yıl Meclis’imizden geçecektir. Paris Anlaşması kapsamında; Ulusal Katkı Beyanı’mızı güncelleyeceğiz. AB’nin uygulayacağı sınırda karbon vergisi yerine kendi Emisyon Ticaret Sistemimizi kuracağız. Elde edilecek gelirle yine tarımdan sanayiye, enerjiden şehirciliğe kadar tüm temiz üretim teknolojilerini ve iklim dostu yatırımları destekleyeceğiz. Akıllı teknolojileri sübvanse edeceğiz.

FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ: Dünyanın, tüm üretim ve tüketim kalıplarını dönüştürecek olan yeşil ekonomiye geçiş sürecini, ülkemiz için ekonomik ve endüstriyel bir fırsata çevirecek adımları atacağız. Kısa, orta ve uzun vadeli performans analizlerimizi yapacak; şeffaflık ve iş birliği temelinde tüm paydaşlarımız ve milletimizle paylaşacağız. Tüm çalışmalarımızı; çevreye saygılı iklim dostu şehirler hedefiyle sınıflandıracak, değerlendirecek, uygulamalarımıza yeni bir boyut kazandıracağız. Örneğin yeni bir sanayi alanını yaparken, bir şehirde kentsel dönüşüm yaparken, sosyal konut üretirken orada güneş panelleri yer alacak, atık getirme merkezi olacak. Atık sularını arıtan, kendi elektriğini üreten, atık yağını toplayan, yeşil etiket sahibi yapılar olacak.

‘Kendi Emisyon Ticaret Sistemimizi kuracağız’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milliyet’in Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer’in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul’un iki katı

Son 2 yılda; korunan alan büyüklüğümüzü, yüzde 9,6’dan yüzde 11’e çıkardık. Son 1 yılda ise yine İstanbul’un yaklaşık iki katı büyüklüğünde doğal alanımızı koruma altına aldık. Yani bu büyüklükteki bir alanda yaşayan canlı cansız tüm varlıklarımızı, akarsularımızı, derelerimizi kirlenme, yok olma tehlikesinden kurtardık. Yeşil alanlar, şehir ikliminin düzenlenmesinde büyük rol üstlenmekte. Gölgelendirme ve bitkilerin terleme-buharlaşma işlemi, kentsel alanlarda doğal soğutma mekanizması işlevi görmektedir.