A Harfiyle Başlayan Atasözleri

Akıl Yaşta Değil Baştadır

Atın İyisine Doru Yiğidin İyisine Deli Derler

Ağlarsa Anam Ağlar Gerisi Yalan Ağlar

Ağaç Meyvesi Olunca Başını Aşağı Salar

Adamın İyisi İş Başında Belli Olur

Ağanın Eli Tutulmaz

Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır

Araba Devrilince Yol Gösteren Çok Olur

Adam Olana Bir Söz Yeter

Az Tamah Çok Ziyan Getirir

Aceleci Sinek Süte Düşer

Ağılda Oğlak Doğsa Ovada Otu Biter

Ağaca Balta Vurmuşlar Sapı Bedenimden Demiş

Aklına Geleni İşleme Her Ağacı Taşlama

Alet İşler El Övünür

Asıl Azmaz Bal Kokmaz

Ava Giden Avlanır

Atın Ölümü Arpadan Olsun

Az Veren Candan Çok Veren Maldan

Ayinesi İştir Kişinin

Aş Taşınca Kepçeye Paha Olmaz

Akacak Kan Damarda Durmaz

Ayağını Yorganına Göre Uzat

Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz

Akıl Akıldan Üstündür

Aç Ayı Oynamaz

Ateş Düştüğü Yeri Yakar

Armut Piş Ağzıma Düş

Ağaç Yaprağıyla Gürler

Akıl Yaşta Değil Baştadır

Aç Ne Yemez Tok Ne Demez

At Ölür Meydan Kalır Yiğit Ölür Şan Kalır

Allah'tan Umut Kesilmez

Acele Giden Ecele Gider

Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer

Altın Yere Düşmekle Pul Olmaz

Akıllı Düşman Akılsız Dosttan Hayırlıdır

Açık Yaraya Tuz Ekilmez

Aklın Yolu Birdir

Allah Dağına Göre Kar Verir

Akıl Kişiye Sermayedir

Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize

Arı Bal Alacak Çiçeği Bilir

At Adımına Göre Değil Adamına Göre Yürür

Ana Gibi Yar Bağdat Gibi Diyar Olmaz

At Binenin Kılıç Kuşananın

Azıcık Aşım Kaygısız Başım

Acele İşe Şeytan Karışır

Akılsız Başın Cezasını Ayaklar Çeker

Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz

Alma Mazlumun Ahını Çıkar Aheste Aheste

Aşkın Gözü Kördür

Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş

Aslan Yattığı Yerden Belli Olur

Abanın Kadri Yağmurda Bilinir

Ak Akçe Kara Gün İçindir

Atı Alan Üsküdarı Geçti

Akan Su Yosun Tutmaz

Ağaca Çıkan Keçinin Dala Bakan Oğlağı Olur