Nazım Hikmet

Nazım Hikmet

Türk şair, oyun yazarı, romancı, anı yazarı. "Romantik komünist" ve "romantik devrimci" olarak tanımlanır. Siyasi inançları yüzünden defalarca tutuklanmış ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır.Yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullanmıştır. İt Ürür Kervan Yürür kitabı Orhan Selim imzasıyla çıkmıştır. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Uluslararası bir üne ulaşmıştır ve dünyada 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilmektedir.Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nâzım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yattı. 1951 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldı; ölümünden 46 yıl sonra, 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu işlem iptal olundu. Mezarı Moskova'da bulunmaktadır. YaşamıNâzım Hikmet 15 Ocak 1902'de Selanik'te doğdu.İlk şiiri Feryad-ı Vatanı 3 Temmuz 1913'te yazdı. Aynı yıl Mekteb-i Sultani'nde ortaokula başladı. Bir aile toplantısında denizciler için yazdığı bir kahramanlık şiirini Bahriye Nazırı Cemal Paşa'ya okuyunca çocuğun Bahriye Mektebine gitmesine karar verildi. 25 Eylül 1915'te Heybeliada Bahriye Mektebine girdi, 1918'de 26 kişi içinden 8. olarak mezun oldu. Karne değerlendirmelerinde zeki, orta derecede çalışkan, elbisesine özen göstermeyen, sinirli ve ahlaki tavırları iyi bir öğrenci görülmektedir.  Mezun olduğunda dönemin okul gemisi Hamidiye Gemisine Güverte Stajyer Subayı olarak atandı. 17 Mayıs 1921'de aşırıya kaçan halleri bulunduğundan ordu ile ilişiği kesildi.Nâzım Hikmet, 1920'de arkadaşı Vâlâ Nureddin ile Milli Mücadele'ye katılmak üzere ailesinden habersiz Anadolu'ya geçti, Bolu'da öğretmenlik yaptı. Daha sonra Batum üzerinden Moskova'ya giderek Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve iktisat okudu. 1921'de gittiği Moskova’da devrimin ilk yıllarına tanık oldu ve komünizm ile tanıştı. 1924'te Moskova'da yayınlanan ilk şiir kitabı 28 Kanunisani sahnelendi. O yıl Türkiye'ye dönerek Aydınlık Dergisinde çalışmaya başladı, ancak dergide yayınlanan şiir ve yazılarından dolayı on beş yıl hapsi istenince tekrar Sovyetler Birliği'ne gitti. 1928’de Af Kanunundan yararlandı ve Türkiye'ye döndü. Bu defa Resimli Ay dergisinde çalışmaya başladı. 1938'de yirmi sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. 12 sene süren tutukluluktan sonra askere alınacağı ve öldürüleceği endişesiyle 1950 yılında Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği'ne giden Nâzım, 25 Temmuz 1951 tarihinde Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığından çıkarılmasının ardından, büyük dedesi Mustafa Celaleddin Paşa (Konstantin Borzecki)'nın memleketi olan Polonya'nın vatandaşlığına geçerek Borzecki soyadını aldı. 3 Haziran 1963 tarihinde ise, Nâzım Hikmet geçirdiği bir kalp krizi neticesinde 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.Ailesi Babası, Matbuat Umum müdürlüğü ve Hamburg konsolosluğu yapmış olan Hikmet Bey, annesi Ayşe Celile Hanım'dır. Celile Hanım piyano çalan, resim yapan, Fransızca bilen bir kadındır. Celile Hanım, bir dilci ve eğitimci de olan Hasan Enver Paşa'nın kızıdır. Hasan Enver Paşa, Polonya'dan 1848 Ayaklanmaları sırasında Osmanlı İmparatorluğu'na göç eden ve Osmanlı vatandaşı olunca Mustafa Celalettin Paşa adını alan Konstantin Borzecki'nin (Lehçe: Konstanty Borzecki, d. 1826 - ö. 1876) oğludur. Mustafa Celaleddin Paşa Osmanlı Ordusu'nda subay olarak görev yapmış ve Türk tarihi üzerine önemli bir eser olan "Les Turcs anciens et modernes" (Eski ve yeni Türkler) kitabını yazmıştır. Celile Hanım'ın annesi ise Alman kökenli Osmanlı generali Mehmet Ali Paşa'nın yani Ludwig Karl Friedrich Detroit'in kızı olan Leyla Hanım'dır. Celile Hanım'ın kız kardeşi Münevver Hanım, şair Oktay Rifat'ın annesidir.Babası Hikmet Bey, Selanik'te, Hariciye Nezareti'nde (Dışişleri Bakanlığı) çalışan bir memurdur. Diyarbakır, Halep, Konya ve Sivas valilikleri yapmış olan Nazım Paşa'nın oğludur. Mevlevi tarikatından olan Nazım Paşa aynı zamanda bir özgürlükçüdür. Kendisi Selanik'in son valisidir. Hikmet Bey henüz Nazım'ın çocukluğunda memuriyetten ayrılır ve ailece Halep'e, Nazım'ın dedesinin yanına giderler. Orada yeni bir iş ve hayat kurmaya çalışırlar. Başarısız olunca İstanbul'a gelirler. Hikmet Bey'in İstanbul'daki iş kurma denemeleri de iflasla neticelenir ve hiç hoşlanmadığı memuriyet hayatına geri döner. Fransızca bildiği için yeniden Hariciye'ye atanır.Üslubu ve Başarıları İlk şiirlerini hece ölçüsü ile yazmaya başladı ancak içerik bakımından diğer hececilerden farklıydı. Şiirsel gelişimi arttıkça hece ölçüsü ile yetinmemeye ve şiiri için yeni formlar aramaya başladı. Sovyetler Birliği'nde yaşadığı ilk yıllar olan 1922 ile 1925 arasında bu arayış doruğa çıktı. Hem içerik hem de biçim bakımından dönemindeki şairlerden farklıydı. Hece ölçüsünden ayrılarak Türkçenin vokal özellikleri ile ahenk oluşturan serbest ölçüyü benimsedi. Mayakovski ve fütürizm taraftarı genç Sovyet şairlerinden esinlendi.Şiirlerinden birçoğu Fikret Kızılok, Cem Karaca, Fuat Saka, Grup Yorum, Ezginin Günlüğü, Zülfü Livaneli gibi sanatçılar tarafından bestelendi. Ünol Büyükgönenç tarafından özgün bir şekilde yorumlanmış olan küçük bir kısmı ise 1979'da "Güzel Günler Göreceğiz" ismiyle kaset olarak çıktı. Birkaç şiiri ise Yunan besteci Manos Loizos tarafından bestelendi. Ayrıca bazı şiirleri Yeni Türkü'nün eski üyesi Selim Atakan tarafından da bestelenmiştir. Ayrıca Fuat Saka'nın da biri Demir Gökgöl ile olmak üzere iki adet Nâzım Hikmet şiirlerinin bestelendiği şarkıları içeren albümü vardır.UNESCO'nun ilan ettiği 2002 Nâzım Hikmet yılı için besteci Suat Özönder "Şarkılarda Nâzım Hikmet" adlı bir albüm hazırladı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının katkılarıyla, Yeni Dünya plak şirketi tarafından hayata geçirildi.Davaları ve Sürgün1925 yılından başlamak üzere şiirleri ve yazıları yüzünden birçok kere yargılandı. 1938 yılında orduyu ayaklanmaya kışkırtmaya çalıştığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın kaldı. Bursa cezaevinde kaldığı yılları anlatan Mavi Gözlü Dev adlı film 2007 yılında vizyona girmiştir. 1950 yılında bir af yasasıyla salıverildi. Ancak sürekli izlendiği ve çürüğe ayrıldığı halde 48 yaşında yeniden askerlik yapmaya çağrılması ve öldürüleceği yolundaki duyumlar üzerine yurtdışına kaçtı. 17 Haziran 1951 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Türk vatandaşlığından çıkarılmasına karar verildi. Sovyetler Birliği'nde Moskova yakınlarındaki yazarlar köyünde ve daha sonra da, eşi Vera Tulyakova (Hikmet) ile Moskova'da yaşadı. Memleket dışında geçirdiği yıllarda Bulgaristan, Macaristan, Fransa, Küba, Mısır gibi dünya memleketlerini dolaştı, buralarda konferanslar düzenledi, savaş ve emperyalizm karşıtı eylemlere katıldı, radyo programları yaptı. Budapeşte Radyosu ve Bizim Radyo bunlardan bazılarıdır. Bu konuşmaların bir kısmı bugüne ulaşmıştır.Davaları1925 Ankara İstiklal Mahkemesi Davası1927-1928 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası1928 Rize Ağır Ceza Mahkemesi Davası1928 Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Davası1931 İstanbul İkinci Asliye Ceza Mahkemesi Davası1933 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası1933 İstanbul Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesi Davası1933-1934 Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Davası1936-1937 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası1938 Harp Okulu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Davası1938 Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi DavasıÖlümü ve sonrası3 Haziran 1963 sabahı saat 06:30'da gazetesini almak üzere 2. kattaki dairesinden apartman kapısına yürümüş ve tam gazetesine uzanırken geçirdiği kalp krizi sonucunda ölmüştür. Ölümü üzerine Sovyet Yazarlar Birliği salonunda yapılan törene yerli yabancı yüzlerce sanatçı iştirak etmiş ve tören siyah beyaz olarak kaydedilmiştir. Ünlü Novodeviçi Mezarlığı'nda (??????????? ????????) gömülüdür. Mezar taşı siyah bir granitten olup meşhur şiirlerinden biri olan rüzgâra karşı yürüyen adam figürü taş üzerinde ebedileştirilmiştir.Şair Nâzım Hikmet'in 2008 yılının ilk günlerinde, eşi Piraye'nin torunu Kerem Bengü tarafından, Piraye'nin evrakları arasında, “Dört Güvercin” adında bir şiiri ve 3 adet tamamlanmamış roman taslağı bulundu.Yeniden Türk vatandaşlığına alınması 2006 yılında Bakanlar Kurulunun Türk vatandaşlığından çıkarılmalar ile ilgili yeni bir düzenleme yapması gündeme geldi. Yıllardır tartışılmakta olan Nâzım Hikmet'in Türk vatandaşlığına yeniden kabul edilmesi yolu açılmış gibi gözükmesine rağmen Bakanlar Kurulu bu düzenlemenin sadece yaşamakta olanlar kişiler için düzenlendiğini ve Nâzım Hikmet'i kapsamadığını belirterek bu yöndeki talepleri reddetti. Dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, İçişleri Komisyonu'nda "Tasarıda, şahsa bağlı hak olduğu için bizzat müracaat etmesi gerekir. Arkadaşlarım da olumlu şeyler belirttiler, komisyonda görüşülür, bir karar verilir" dedi.2009 yılının 5 Ocak Günü "Nâzım Hikmet Ran'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkartılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin önerge" Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Nâzım Hikmet Ran'a yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iade edilmesine ilişkin bir kararname hazırladıklarını ve bu teklifin imzaya açıldığını ifade eden Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, 1951 yılında vatandaşlıktan çıkartılan Ran'ın yeniden Türk vatandaşı olmasına ilişkin önerinin Bakanlar Kurulu'nca oylanarak kabul edildiğini söyledi.Bakanlar Kurulu'nun 05.01.2009 tarihinde aldığı bu karar, 10.01.2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı ve Nâzım Hikmet Ran, 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşı oldu.Eserleri Ölümünden önce yayımlananlarDağların Havası (Osmanlıca, 1925)Güneşi İçenlerin Türküsü (1928)835 Satır (1929)Jokond ile Si-Ya-U (1929)Varan 3 (1930)1 + 1 = 1 (1930)Sesini Kaybeden Şehir (1931)Gece Gelen Telgraf (1932)Benerci Kendini Niçin Öldürdü? (1932)Bir Ölü Evi yahut Merhumun Hanesi (1932)Kafatası (1932)Orman Cücelerinin Sergüzeşti (1932)Unutulan Adam (1934)Portreler (1935)Taranta Babu'ya Mektuplar (1935)Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı (1936)İt Ürür Kervan Yürür (1936, Orhan Selim adıyla)Milli Gurur (1936)Sovyet Demokrasisi (1936)Alman Faşizmi ve Irkçılığı (1936)Kurtuluş Savaşı Destanı (1937)Yeşil Elmalar (1938)La Fontaine'den Masallar (1949)Ölümünden sonra yayımlananlarSaat 21-22 Şiirleri (1965)Enayi (1965)Ferhad ile Şirin (1965)İnek (1965)İstasyon (1965)Kan Konuşmaz (1965)Şu 1941 Yılında (1965)Yolcu (1965)Yaşamak Hakkı (1966)Dört Hapishaneden (1966)Bu Bir Rüyadır (1966)Ocak Başında (1966)Rubailer (1966)Sabahat (1966)Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim (1966)Memleketimden İnsan Manzaraları (1966-1967)Allah Rahatlık Versin (1967)Evler Yıkılınca (1967)İnsanlık Ölmedi ya (1967)Yusuf ile Menofis (1967)Cezaevinden Memet Fuat'a Mektuplar (1967)Kemal Tahir'e Mapushaneden Mektuplar (1968)Kuvâyi Milliye (1968)Sevdalı Bulut (1968)Yeni Şiirler 1951-1959 (1969)Son Şiirleri 1959-1961 (1969)Bursa Cezaevinden Vâ'Nû'lara Mektuplar (1970)İlk Şiirleri 1913-1927 (1971)Demokles'in Kılıcı (1974)Faşizm Sınıflar ve Emperyalizm (1975)Nazım ile Piraye (1975)Aydınlıkçı Yazar Aydınlıkçı Şair (1976)Yazılar (1976)İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu? (1985)Çeviri Hikâyeler (1987)Her Şeye Rağmen (1990)Kadınların İsyanı (1990)Kör Padişah (1990)Tartüf-59 (1990)Yalancı Tanık (1990)Hikâyeler (1991)Konuşmalar (1991)Masallar (1991)Sanat, Edebiyat, Kültür, Dil (1991)Yatar Bursa Kalesinde (1991)Yazılar 1924-1934 (1991)Yazılar 1935 (1991)Yazılar 1936 (1991)Yazılar 1937-1962 (1991)Piraye'ye Mektuplar 1 (1998)Piraye'ye Mektuplar 2 (1998)Sanat ve Edebiyat Üstüne (1998)Nâzım Hikmet Şarkıları (2001)Bizim Radyoda Nâzım Hikmet (2002)Bütün Şiirleri (2007)Henüz Vakit Varken Gülüm (seçme şiirler, 2008)Öteki Defterler (2008)Çankırıdan Piraye'ye Mektuplar (2010)Büyük İnsanlık (kendi sesinden şiirler, 2011)Senaryo: Mümtaz Osman adıyla:Karım Beni Aldatırsa,Fena Yol,Söz Bir Allah Bir,Cici Berber,Milyon Avcıları,Aysel Bataklı Damın Kızı,Leblebici Horhor Ağa,Kıskanç.Ercüment Er adıyla:Kızılırmak Karakoyun.Yönetmen:Düğün Gecesi-Kanlı Nigar (kısa film),İstanbul Senfonisi (kısa film),Bursa Senfonisi (kısa film),Cici Berber (Muhsin Ertuğrul ile),Güneşe Doğru (1937).

Nazım Hikmet

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 3.093 nazim hikmet haberi bulunmuştur.
Yaşamak ne güzel şey şiiri - Nazım Hikmet
Yaşamak ne güzel şey şiiri - Nazım HikmetNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve Nazım Hikmet şiirlerinde duygusal ve kahramanlık temalarını bir arada kullanılmıştır. Sanatçının akıcı bir dili vardır.
17.06.2021Şiirler
Ben senden önce ölmek isterim şiiri - Nazım Hikmet
Ben senden önce ölmek isterim şiiri - Nazım HikmetNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve Nazım Hikmet şiirlerinde duygusal ve kahramanlık temalarını bir arada kullanılmıştır. Sanatçının akıcı bir dili vardır.
17.06.2021Şiirler
Bir ayrılış hikayesi - Nazım Hikmet Ran
Bir ayrılış hikayesi - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve Nazım Hikmet şiirlerinde duygusal ve kahramanlık temalarını bir arada kullanılmıştır. Sanatçının akıcı bir dili vardır.
17.06.2021Şiirler
Ekmek almaya giden kadın, köpeklerin saldırısına uğradı!
Ekmek almaya giden kadın, köpeklerin saldırısına uğradı!İstanbul Esenyurt'ta İran uyruklu Solmaz Tajgardoun (35), ekmek almaya giderken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından ısırılan Tajgardoun, "Korkudan dışarı adımımı atamıyorum" dedi.
11.06.2021Haberler
Ekmek almaya giden kadın, köpeklerinin saldırısına uğradı!
Ekmek almaya giden kadın, köpeklerinin saldırısına uğradı!İstanbul Esenyurt'ta İran uyruklu Solmaz Tajgardoun (35), ekmek almaya giderken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından ısırılan Tajgardoun, "Korkudan dışarı adımımı atamıyorum" dedi.
11.06.2021Gündem
Güz şiiri - Nazım Hikmet Ran
Güz şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve Nazım Hikmet şiirlerinde duygusal ve kahramanlık temalarını bir arada kullanılmıştır. Sanatçının akıcı bir dili vardır. Şair umut şiirinde kendi yaşadığı dönemi eleştirmiştir.
14.06.2021Şiirler
Sonbahar şiiri - Nazım Hikmet Ran
Sonbahar şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve Nazım Hikmet şiirlerinde duygusal ve kahramanlık temalarını bir arada kullanılmıştır. Sanatçının akıcı bir dili vardır. Şair umut şiirinde kendi yaşadığı dönemi eleştirmiştir.
14.06.2021Şiirler
Sevgilim yalan söylersem şiiri - Nazım Hikmet Ran
Sevgilim yalan söylersem şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve Nazım Hikmet şiirlerinde duygusal ve kahramanlık temalarını bir arada kullanılmıştır. Sanatçının akıcı bir dili vardır. Şair umut şiirinde kendi yaşadığı dönemi eleştirmiştir.
14.06.2021Şiirler
Nazım Hikmet Sözleri: Nazım Hikmet Ran'ın Aşk Şiirlerinden Alıntılar Ve En Güzel Sözler
Nazım Hikmet Sözleri: Nazım Hikmet Ran'ın Aşk Şiirlerinden Alıntılar Ve En Güzel SözlerNazım Hikmet Ran söylediği manalı sözler ile kendine hayran bırakmayı başarmanın yanı sıra aynı zamanda bıçak gibi kesici cevapları ile de bizi şaşırtıyor. Kimi zaman sosyal medya da paylaşılmak üzere kimi zaman duygu dolu anlarda kendi ifade etmek amacıyla bu şairin sözleri sık sık tercih ediliyor. Hem siyasi düşünceleri hem de insancıl düşünceleri ile geniş bir bilgi birikimine sahip olan Nazım Hikmet'in etkileyici sözlerini sizin için derledik.
Ben içeri düştüğümden beri şiiri - Nazım Hikmet Ran
Ben içeri düştüğümden beri şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve Nazım Hikmet şiirlerinde duygusal ve kahramanlık temalarını bir arada kullanılmıştır. Sanatçının akıcı bir dili vardır. Şair umut şiirinde kendi yaşadığı dönemi eleştirmiştir.
8.06.2021Şiirler
Güzel aşk şiirleri
Güzel aşk şiirleriSevgi tün insanların ihtiyaç duyduğu bir duygudur. Pek çok edebi eser de sevgi teması içermektedir. Edebiyatın en büyük besinlerinden birisi sevgidir. Bu sebeple sevgililer önemli günlerde ya da kimi zaman öylesine birbirlerine şiirler okurlar. İşte en güzel aşk şiirleri.
8.06.2021Şiirler
Gözlerin şiiri - Nazım Hikmet
Gözlerin şiiri - Nazım HikmetNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve Nazım Hikmet şiirlerinde duygusal ve kahramanlık temalarını bir arada kullanılmıştır. Sanatçının akıcı bir dili vardır. Şair umut şiirinde kendi yaşadığı dönemi eleştirmiştir.
8.06.2021Şiirler
Angina pektoris şiiri - Nazım Hikmet Ran
Angina pektoris şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve Nazım Hikmet şiirlerinde lirik, epik unsurları bir arada kullanılmıştır. Sanatçının akıcı bir dili vardır.
7.06.2021Şiirler
Büyük insanlık şiiri - Nazım Hikmet Ran
Büyük insanlık şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve Nazım Hikmet şiirlerinde duygusal ve kahramanlık temalarını bir arada kullanılmıştır. Sanatçının akıcı bir dili vardır. Şair umut şiirinde kendi yaşadığı dönemi eleştirmiştir
7.06.2021Şiirler
Veda şiiri - Nazım Hikmet Ran
Veda şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve Nazım Hikmet şiirlerinde duygusal ve kahramanlık temalarını bir arada kullanılmıştır. Sanatçının akıcı bir dili vardır. Şair umut şiirinde kendi yaşadığı dönemi eleştirmiştir.
7.06.2021Şiirler
Orhan Kemal Kimdir? Hayatı, Eserleri Ve Edebi Kişiliği
Orhan Kemal Kimdir? Hayatı, Eserleri Ve Edebi KişiliğiOrhan Kemal Türk edebiyatının en büyük yazarlarından bir tanesidir. Orhan Kemal'in yazmış olduğu eserler Türk edebiyatında en büyük eserler olarak görülmektedir. Türk edebiyatının büyük ustaları biri olarak kabul edilen Orhan Kemal, en değerli yazarlardan bir tanesidir. Son günlerde Orhan Kemal ile ilgili araştırmalar artmıştır. Peki Orhan Kemal kimdir? Orhan Kemal'in hayatı nasıldır? Orhan Kemal'in eserleri nelerdir? İşte Orhan Kemal ile ilgili tüm detaylar.
6.06.2021Eğitim
Nâzım Hikmet’i unutmadılar
Nâzım Hikmet’i unutmadılarDünya şairi Nâzım Hikmet’in ölümünün 58. yılında Gaziemir, Ayvalık ve Foça’da anma etkinlikleri düzenlendi.
5.06.2021Ege
Volkan Konak kimdir, kaç yaşında? Volkan Konak nereli?
Volkan Konak kimdir, kaç yaşında? Volkan Konak nereli?Volkan Konak, her hafta cuma günü ekranlara gelen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programını sunuyor. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Volkan Konak'ın yaşamı ise merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki Volkan Konak kimdir, kaç yaşında?
4.06.2021Cadde
Nazım Hikmet'in şiiri Esra Üçcan'ın müziğiyle buluştu
Nazım Hikmet'in şiiri Esra Üçcan'ın müziğiyle buluştuPiyanist, besteci, söz yazarı ve yorumcu Esra Üçcan, usta şair Nazım Hikmet Ran’ın Hasret isimli şiirinden uyarladığı şarkının video klibini, 58. ölüm yıl dönümüne özel yayınladı.
Nâzım Hikmet anıldı
Nâzım Hikmet anıldıŞair Nâzım Hikmet Ran, ölümünün 58. yılında Moskova’daki mezarı başında anıldı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Nazım Hikmet'i ölümünün 58. yılında andı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Nazım Hikmet'i ölümünün 58. yılında andıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şair Nazım Hikmet Ran'ı ölümünün 58. yılında andı.
3.06.2021Siyaset
Nazım Hikmet kimdir, nereli? Kaç yaşında ve nerede öldü?
Nazım Hikmet kimdir, nereli? Kaç yaşında ve nerede öldü?Ünlü şair Nazım Hikmet'in bugün ölüm yıl dönümü... Şiirlerine ve hayatına hayranlık duyanlar usta şairi bir kez daha sevgiyle yad ediyor. Şairin hayatına dair bilgi sahibi olmayanlar veya daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler bugün "Nazım Hikmet kimdir, nereli? Kaç yaşında ve nerede öldü?" sorusunu yöneltiliyor.
3.06.2021Gündem
Bir fotoğrafta şiiri - Nazım Hikmet
Bir fotoğrafta şiiri - Nazım HikmetNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve Nazım Hikmet şiirlerinde lirik, epik unsurları bir arada kullanılmıştır. Sanatçının akıcı bir dili vardır. Şair umut şiirinde kendi yaşadığı dönemi eleştirmiştir.
2.06.2021Şiirler
Nâzım Hikmet’e özel program...
Nâzım Hikmet’e özel program...Dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet, vefatının 58. yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan, 2 gün sürecek dolu dolu bir programla anılıyor.
1.06.2021Ege
Nazım Hikmet şiiri - Hilmi Yavuz
Nazım Hikmet şiiri - Hilmi Yavuzİlk şiirlerinde II. Yeni akımına yakın bir çizgide yazan şair gelenekselle moderni kaynaştırmıştır. Özellikle şiirlerinde tasavvuftan da yararlanmıştır. Şiirlerini kapalı bir anlayışla, çeşitli imgeler ve mecazlarla kaleme almıştır. Yazdığı şiirlerin “Güzel mısralar haline dökülmüş bilmeceler” olarak adlandırılması da bundandır.
1.06.2021Şiirler

Benzer Haber Etiketleri

ŞiirNazım HikmetNazım Hikmet RanSevgiAşk

Nazım Hikmet ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.