Nazım Hikmet

Nazım Hikmet

Türk şair, oyun yazarı, romancı, anı yazarı. "Romantik komünist" ve "romantik devrimci" olarak tanımlanır. Siyasi inançları yüzünden defalarca tutuklanmış ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır.Yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullanmıştır. İt Ürür Kervan Yürür kitabı Orhan Selim imzasıyla çıkmıştır. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Uluslararası bir üne ulaşmıştır ve dünyada 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilmektedir.Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nâzım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yattı. 1951 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldı; ölümünden 46 yıl sonra, 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu işlem iptal olundu. Mezarı Moskova'da bulunmaktadır. YaşamıNâzım Hikmet 15 Ocak 1902'de Selanik'te doğdu.İlk şiiri Feryad-ı Vatanı 3 Temmuz 1913'te yazdı. Aynı yıl Mekteb-i Sultani'nde ortaokula başladı. Bir aile toplantısında denizciler için yazdığı bir kahramanlık şiirini Bahriye Nazırı Cemal Paşa'ya okuyunca çocuğun Bahriye Mektebine gitmesine karar verildi. 25 Eylül 1915'te Heybeliada Bahriye Mektebine girdi, 1918'de 26 kişi içinden 8. olarak mezun oldu. Karne değerlendirmelerinde zeki, orta derecede çalışkan, elbisesine özen göstermeyen, sinirli ve ahlaki tavırları iyi bir öğrenci görülmektedir.  Mezun olduğunda dönemin okul gemisi Hamidiye Gemisine Güverte Stajyer Subayı olarak atandı. 17 Mayıs 1921'de aşırıya kaçan halleri bulunduğundan ordu ile ilişiği kesildi.Nâzım Hikmet, 1920'de arkadaşı Vâlâ Nureddin ile Milli Mücadele'ye katılmak üzere ailesinden habersiz Anadolu'ya geçti, Bolu'da öğretmenlik yaptı. Daha sonra Batum üzerinden Moskova'ya giderek Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve iktisat okudu. 1921'de gittiği Moskova’da devrimin ilk yıllarına tanık oldu ve komünizm ile tanıştı. 1924'te Moskova'da yayınlanan ilk şiir kitabı 28 Kanunisani sahnelendi. O yıl Türkiye'ye dönerek Aydınlık Dergisinde çalışmaya başladı, ancak dergide yayınlanan şiir ve yazılarından dolayı on beş yıl hapsi istenince tekrar Sovyetler Birliği'ne gitti. 1928’de Af Kanunundan yararlandı ve Türkiye'ye döndü. Bu defa Resimli Ay dergisinde çalışmaya başladı. 1938'de yirmi sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. 12 sene süren tutukluluktan sonra askere alınacağı ve öldürüleceği endişesiyle 1950 yılında Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği'ne giden Nâzım, 25 Temmuz 1951 tarihinde Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığından çıkarılmasının ardından, büyük dedesi Mustafa Celaleddin Paşa (Konstantin Borzecki)'nın memleketi olan Polonya'nın vatandaşlığına geçerek Borzecki soyadını aldı. 3 Haziran 1963 tarihinde ise, Nâzım Hikmet geçirdiği bir kalp krizi neticesinde 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.Ailesi Babası, Matbuat Umum müdürlüğü ve Hamburg konsolosluğu yapmış olan Hikmet Bey, annesi Ayşe Celile Hanım'dır. Celile Hanım piyano çalan, resim yapan, Fransızca bilen bir kadındır. Celile Hanım, bir dilci ve eğitimci de olan Hasan Enver Paşa'nın kızıdır. Hasan Enver Paşa, Polonya'dan 1848 Ayaklanmaları sırasında Osmanlı İmparatorluğu'na göç eden ve Osmanlı vatandaşı olunca Mustafa Celalettin Paşa adını alan Konstantin Borzecki'nin (Lehçe: Konstanty Borzecki, d. 1826 - ö. 1876) oğludur. Mustafa Celaleddin Paşa Osmanlı Ordusu'nda subay olarak görev yapmış ve Türk tarihi üzerine önemli bir eser olan "Les Turcs anciens et modernes" (Eski ve yeni Türkler) kitabını yazmıştır. Celile Hanım'ın annesi ise Alman kökenli Osmanlı generali Mehmet Ali Paşa'nın yani Ludwig Karl Friedrich Detroit'in kızı olan Leyla Hanım'dır. Celile Hanım'ın kız kardeşi Münevver Hanım, şair Oktay Rifat'ın annesidir.Babası Hikmet Bey, Selanik'te, Hariciye Nezareti'nde (Dışişleri Bakanlığı) çalışan bir memurdur. Diyarbakır, Halep, Konya ve Sivas valilikleri yapmış olan Nazım Paşa'nın oğludur. Mevlevi tarikatından olan Nazım Paşa aynı zamanda bir özgürlükçüdür. Kendisi Selanik'in son valisidir. Hikmet Bey henüz Nazım'ın çocukluğunda memuriyetten ayrılır ve ailece Halep'e, Nazım'ın dedesinin yanına giderler. Orada yeni bir iş ve hayat kurmaya çalışırlar. Başarısız olunca İstanbul'a gelirler. Hikmet Bey'in İstanbul'daki iş kurma denemeleri de iflasla neticelenir ve hiç hoşlanmadığı memuriyet hayatına geri döner. Fransızca bildiği için yeniden Hariciye'ye atanır.Üslubu ve Başarıları İlk şiirlerini hece ölçüsü ile yazmaya başladı ancak içerik bakımından diğer hececilerden farklıydı. Şiirsel gelişimi arttıkça hece ölçüsü ile yetinmemeye ve şiiri için yeni formlar aramaya başladı. Sovyetler Birliği'nde yaşadığı ilk yıllar olan 1922 ile 1925 arasında bu arayış doruğa çıktı. Hem içerik hem de biçim bakımından dönemindeki şairlerden farklıydı. Hece ölçüsünden ayrılarak Türkçenin vokal özellikleri ile ahenk oluşturan serbest ölçüyü benimsedi. Mayakovski ve fütürizm taraftarı genç Sovyet şairlerinden esinlendi.Şiirlerinden birçoğu Fikret Kızılok, Cem Karaca, Fuat Saka, Grup Yorum, Ezginin Günlüğü, Zülfü Livaneli gibi sanatçılar tarafından bestelendi. Ünol Büyükgönenç tarafından özgün bir şekilde yorumlanmış olan küçük bir kısmı ise 1979'da "Güzel Günler Göreceğiz" ismiyle kaset olarak çıktı. Birkaç şiiri ise Yunan besteci Manos Loizos tarafından bestelendi. Ayrıca bazı şiirleri Yeni Türkü'nün eski üyesi Selim Atakan tarafından da bestelenmiştir. Ayrıca Fuat Saka'nın da biri Demir Gökgöl ile olmak üzere iki adet Nâzım Hikmet şiirlerinin bestelendiği şarkıları içeren albümü vardır.UNESCO'nun ilan ettiği 2002 Nâzım Hikmet yılı için besteci Suat Özönder "Şarkılarda Nâzım Hikmet" adlı bir albüm hazırladı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının katkılarıyla, Yeni Dünya plak şirketi tarafından hayata geçirildi.Davaları ve Sürgün1925 yılından başlamak üzere şiirleri ve yazıları yüzünden birçok kere yargılandı. 1938 yılında orduyu ayaklanmaya kışkırtmaya çalıştığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın kaldı. Bursa cezaevinde kaldığı yılları anlatan Mavi Gözlü Dev adlı film 2007 yılında vizyona girmiştir. 1950 yılında bir af yasasıyla salıverildi. Ancak sürekli izlendiği ve çürüğe ayrıldığı halde 48 yaşında yeniden askerlik yapmaya çağrılması ve öldürüleceği yolundaki duyumlar üzerine yurtdışına kaçtı. 17 Haziran 1951 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Türk vatandaşlığından çıkarılmasına karar verildi. Sovyetler Birliği'nde Moskova yakınlarındaki yazarlar köyünde ve daha sonra da, eşi Vera Tulyakova (Hikmet) ile Moskova'da yaşadı. Memleket dışında geçirdiği yıllarda Bulgaristan, Macaristan, Fransa, Küba, Mısır gibi dünya memleketlerini dolaştı, buralarda konferanslar düzenledi, savaş ve emperyalizm karşıtı eylemlere katıldı, radyo programları yaptı. Budapeşte Radyosu ve Bizim Radyo bunlardan bazılarıdır. Bu konuşmaların bir kısmı bugüne ulaşmıştır.Davaları1925 Ankara İstiklal Mahkemesi Davası1927-1928 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası1928 Rize Ağır Ceza Mahkemesi Davası1928 Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Davası1931 İstanbul İkinci Asliye Ceza Mahkemesi Davası1933 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası1933 İstanbul Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesi Davası1933-1934 Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Davası1936-1937 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası1938 Harp Okulu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Davası1938 Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi DavasıÖlümü ve sonrası3 Haziran 1963 sabahı saat 06:30'da gazetesini almak üzere 2. kattaki dairesinden apartman kapısına yürümüş ve tam gazetesine uzanırken geçirdiği kalp krizi sonucunda ölmüştür. Ölümü üzerine Sovyet Yazarlar Birliği salonunda yapılan törene yerli yabancı yüzlerce sanatçı iştirak etmiş ve tören siyah beyaz olarak kaydedilmiştir. Ünlü Novodeviçi Mezarlığı'nda (??????????? ????????) gömülüdür. Mezar taşı siyah bir granitten olup meşhur şiirlerinden biri olan rüzgâra karşı yürüyen adam figürü taş üzerinde ebedileştirilmiştir.Şair Nâzım Hikmet'in 2008 yılının ilk günlerinde, eşi Piraye'nin torunu Kerem Bengü tarafından, Piraye'nin evrakları arasında, “Dört Güvercin” adında bir şiiri ve 3 adet tamamlanmamış roman taslağı bulundu.Yeniden Türk vatandaşlığına alınması 2006 yılında Bakanlar Kurulunun Türk vatandaşlığından çıkarılmalar ile ilgili yeni bir düzenleme yapması gündeme geldi. Yıllardır tartışılmakta olan Nâzım Hikmet'in Türk vatandaşlığına yeniden kabul edilmesi yolu açılmış gibi gözükmesine rağmen Bakanlar Kurulu bu düzenlemenin sadece yaşamakta olanlar kişiler için düzenlendiğini ve Nâzım Hikmet'i kapsamadığını belirterek bu yöndeki talepleri reddetti. Dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, İçişleri Komisyonu'nda "Tasarıda, şahsa bağlı hak olduğu için bizzat müracaat etmesi gerekir. Arkadaşlarım da olumlu şeyler belirttiler, komisyonda görüşülür, bir karar verilir" dedi.2009 yılının 5 Ocak Günü "Nâzım Hikmet Ran'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkartılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin önerge" Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Nâzım Hikmet Ran'a yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iade edilmesine ilişkin bir kararname hazırladıklarını ve bu teklifin imzaya açıldığını ifade eden Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, 1951 yılında vatandaşlıktan çıkartılan Ran'ın yeniden Türk vatandaşı olmasına ilişkin önerinin Bakanlar Kurulu'nca oylanarak kabul edildiğini söyledi.Bakanlar Kurulu'nun 05.01.2009 tarihinde aldığı bu karar, 10.01.2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı ve Nâzım Hikmet Ran, 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşı oldu.Eserleri Ölümünden önce yayımlananlarDağların Havası (Osmanlıca, 1925)Güneşi İçenlerin Türküsü (1928)835 Satır (1929)Jokond ile Si-Ya-U (1929)Varan 3 (1930)1 + 1 = 1 (1930)Sesini Kaybeden Şehir (1931)Gece Gelen Telgraf (1932)Benerci Kendini Niçin Öldürdü? (1932)Bir Ölü Evi yahut Merhumun Hanesi (1932)Kafatası (1932)Orman Cücelerinin Sergüzeşti (1932)Unutulan Adam (1934)Portreler (1935)Taranta Babu'ya Mektuplar (1935)Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı (1936)İt Ürür Kervan Yürür (1936, Orhan Selim adıyla)Milli Gurur (1936)Sovyet Demokrasisi (1936)Alman Faşizmi ve Irkçılığı (1936)Kurtuluş Savaşı Destanı (1937)Yeşil Elmalar (1938)La Fontaine'den Masallar (1949)Ölümünden sonra yayımlananlarSaat 21-22 Şiirleri (1965)Enayi (1965)Ferhad ile Şirin (1965)İnek (1965)İstasyon (1965)Kan Konuşmaz (1965)Şu 1941 Yılında (1965)Yolcu (1965)Yaşamak Hakkı (1966)Dört Hapishaneden (1966)Bu Bir Rüyadır (1966)Ocak Başında (1966)Rubailer (1966)Sabahat (1966)Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim (1966)Memleketimden İnsan Manzaraları (1966-1967)Allah Rahatlık Versin (1967)Evler Yıkılınca (1967)İnsanlık Ölmedi ya (1967)Yusuf ile Menofis (1967)Cezaevinden Memet Fuat'a Mektuplar (1967)Kemal Tahir'e Mapushaneden Mektuplar (1968)Kuvâyi Milliye (1968)Sevdalı Bulut (1968)Yeni Şiirler 1951-1959 (1969)Son Şiirleri 1959-1961 (1969)Bursa Cezaevinden Vâ'Nû'lara Mektuplar (1970)İlk Şiirleri 1913-1927 (1971)Demokles'in Kılıcı (1974)Faşizm Sınıflar ve Emperyalizm (1975)Nazım ile Piraye (1975)Aydınlıkçı Yazar Aydınlıkçı Şair (1976)Yazılar (1976)İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu? (1985)Çeviri Hikâyeler (1987)Her Şeye Rağmen (1990)Kadınların İsyanı (1990)Kör Padişah (1990)Tartüf-59 (1990)Yalancı Tanık (1990)Hikâyeler (1991)Konuşmalar (1991)Masallar (1991)Sanat, Edebiyat, Kültür, Dil (1991)Yatar Bursa Kalesinde (1991)Yazılar 1924-1934 (1991)Yazılar 1935 (1991)Yazılar 1936 (1991)Yazılar 1937-1962 (1991)Piraye'ye Mektuplar 1 (1998)Piraye'ye Mektuplar 2 (1998)Sanat ve Edebiyat Üstüne (1998)Nâzım Hikmet Şarkıları (2001)Bizim Radyoda Nâzım Hikmet (2002)Bütün Şiirleri (2007)Henüz Vakit Varken Gülüm (seçme şiirler, 2008)Öteki Defterler (2008)Çankırıdan Piraye'ye Mektuplar (2010)Büyük İnsanlık (kendi sesinden şiirler, 2011)Senaryo: Mümtaz Osman adıyla:Karım Beni Aldatırsa,Fena Yol,Söz Bir Allah Bir,Cici Berber,Milyon Avcıları,Aysel Bataklı Damın Kızı,Leblebici Horhor Ağa,Kıskanç.Ercüment Er adıyla:Kızılırmak Karakoyun.Yönetmen:Düğün Gecesi-Kanlı Nigar (kısa film),İstanbul Senfonisi (kısa film),Bursa Senfonisi (kısa film),Cici Berber (Muhsin Ertuğrul ile),Güneşe Doğru (1937).

Nazım Hikmet

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 3.052 nazim hikmet haberi bulunmuştur.
Bahri Hazer şiiri - Nazım Hikmet
Bahri Hazer şiiri - Nazım HikmetNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ve aşk temalı şiirleri ile de adından fazlaca söz ettirmiştir.
5.05.2021Şiirler
Ben senden önce ölmek isterim şiiri - Nazım Hikmet Ran
Ben senden önce ölmek isterim şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ve aşk temalı şiirleri ile de adından fazlaca söz ettirmiştir. Nazım Hikmet Ben senden önce ölmek isterim şiirinde ölümden bahseder ve sevdiğine kavuşmanın hayalini kurduğunu anlatmaya çalışır.
5.05.2021Şiirler
Güneşi içenlerin türküsü - Nazım Hikmet Ran
Güneşi içenlerin türküsü - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ve aşk temalı şiirleri ile de adından fazlaca söz ettirmiştir.
3.05.2021Şiirler
Sokaklara renk geldi
Sokaklara renk geldiKuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde kentin turistik çarşılarında yürütülen alt ve üstyapı yenileme çalışmalarında sona gelindi.
2.05.2021Ege
Volkan Konak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Volkan Konak'ın hayatı ile ilgili bilgiler...
Volkan Konak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Volkan Konak'ın hayatı ile ilgili bilgiler...Volkan Konak, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın programı ile ekranlara döndü. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. İzleyiciler ise Konak'ın yaşamı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki Volkan Konak kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...
30.04.2021Cadde
Salkım söğüt şiiri - Nazım Hikmet Ran
Salkım söğüt şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve şiirlerinde lirik, epik unsurları bir arada kullanılmıştır. Salkım söğüt şiirinde de şair hayatı kendi bakış açısıyla anlatmaktadır.
27.04.2021Şiirler
Karlı kayın ormanı şiiri - Nazım Hikmet Ran
Karlı kayın ormanı şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve şiirlerinde lirik, epik unsurları bir arada kullanılmıştır. Karlı katın ormanı isimli şiirde şair özlem temasını işlemiştir.
27.04.2021Şiirler
Duvar şiiri - Atilla İlhan
Duvar şiiri - Atilla İlhanAtilla İlhan Garip Akımı ve İkinci Yeni Şiire karşı gelen şairlerden oldu. Maviciler adı ile bilinen toplumcu gerçekçi şiir akımını başlattı. Şiirlerinde yeni bir ses düzeni oluşturdu kendine has bir üslup geliştirdi. Şair Duvar şiiri şairin, büyük ölçüde, toplumcu gerçekçiliğin Türkiye’deki öncü isimlerinden Nazım Hikmet’in etkisinde yazdığı ilk üründür. Söz konusu kitapta yer alan şiirlerde genel olarak II. Dünya Savaşı’nın insanlığın hürriyetini kısıtlaması, ülke ayırt etmeksizin tüm dünya halklarına yaşattığı acılar ve bunlarla beraber “yurt ve dünya için barış; bütün insanlar için hürriyet ve mutluluk” gibi insanlığın geleceğine dair umutlar ve özlemler ele alınmaktadır.
26.04.2021Şiirler
Umut şiiri - Nazım Hikmet Ran
Umut şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ünlüdür ve Nazım Hikmet şiirlerinde lirik, epik unsurları bir arada kullanılmıştır. Sanatçının akıcı bir dili vardır. Şair umut şiirinde kendi yaşadığı dönemi eleştirmiştir. İşte Umut şiirinin sözleri.
26.04.2021Şiirler
Sevgiliye aşk şiirleri
Sevgiliye aşk şiirleriSevgi tün insanların ihtiyaç duyduğu bir duygudur. Pek çok edebi eser de sevgi teması içermektedir. Edebiyatın en büyük besinlerinden birisi sevgidir. Bu sebeple sevgililer önemli günlerde ya da kimi zaman öylesine birbirlerine şiirler okurlar. İşte en güzel sevgiliye aşk şiirleri.
26.04.2021Şiirler
Volkan Konak'ın konuğu Erdal Erzincan kimdir? Eşi Mercan Erzincan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Volkan Konak'ın konuğu Erdal Erzincan kimdir? Eşi Mercan Erzincan kimdir, kaç yaşında ve nereli?Erdal Erzincan bu akşam 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın' konuğu oluyor. Türkülerin söyleneceği programın takipçileri "Erdal Erzincan kimdir? Kaç yaşında ve nereli?" sorularını soruyor. İşte Erzincan'ın biyografisi...
23.04.2021Cadde
Dündar Bey nasıl öldü, kim? Kuruluş Osman Dündar Bey gerçek ismi nedir, kim oynuyor?
Dündar Bey nasıl öldü, kim? Kuruluş Osman Dündar Bey gerçek ismi nedir, kim oynuyor?Dündar Bey tarihte kim? Kuruluş Osman Dündar Bey ne zaman ve kaç yaşında öldü soruları aranıyor. Dizide Dündar Bey'i ise Ragıp Savaş oynuyor. Osman Gazi'nin amcası olan Dündar Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman öldü soruları da araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisinde Dündar rolünü oynayan Ragıp Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
21.04.2021Cadde
Dramatik Şiir Nedir, Özellikleri Nelerdir? Dramatik Şiir Örnekleri Nelerdir?
Dramatik Şiir Nedir, Özellikleri Nelerdir? Dramatik Şiir Örnekleri Nelerdir? Manzum eser adıyla da bilinen şiir, anlatıma, üsluba ve içeriğe göre birçok türe ayrılır. Örneğin konusunu tabiatın güzelliklerinden alan manzum eserlere pastoral şiir denir. Bir kişiyi ya da toplumu eleştirmek için kaleme alınan şiirler ise hiciv ve taşlama adıyla bilinir. Genellikle aşk, ayrılık ve vatan hasreti gibi konuların işlendiği manzum eserler ise dramatik şiir olarak adlandırılır. Dramatik şiirin özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
21.04.2021Eğitim
Saman sarısı şiiri - Nazım Hikmet Ran
Saman sarısı şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ve aşk temalı şiirleri ile de adından fazlaca söz ettirmiştir. Nazım Hikmet, gecenin bir yarısı eline kalemini almış eşi Vera’ya “Saman Sarısı” adlı şiirini yazmaktadır. O sırada Abidin Dino'da yanındadır. Nazım Hikmet o sırada yanında resim çizen Abidin Dino'ya da şiir de yer verir. İşte Saman sarısı şiirinin sözleri.
20.04.2021Şiirler
Sen şiiri - Nazım Hikmet Ran
Sen şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ve aşk temalı şiirleri ile de adından fazlaca söz ettirmiştir. Sen şiirinde de özlem, aşk ve pişmanlık duygularını bir arada kullanmıştır. İşte Sen şiiri sözleri.
20.04.2021Şiirler
Hadi Maksim’e gidiyoruz
Hadi Maksim’e gidiyoruzBen biftek yemeye devam edeceğim...
17.04.2021Ege
Volkan Konak kimdir, nereli? Volkan Konak kaç yaşında, şarkıları neler? İşte biyografisi...
Volkan Konak kimdir, nereli? Volkan Konak kaç yaşında, şarkıları neler? İşte biyografisi...Volkan Konak, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı ile bu akşam ekranlara dönüyor. İlk bölümü bu akşam yayınlanacak olan programa kısa bir süre kala Konak'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Volkan Konak kimdir? İşte Volkan Konak'ın biyografisi...
16.04.2021Cadde
Küsmek nedir bilir misin şiiri - Nazım Hikmet Ran
Küsmek nedir bilir misin şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ve aşk temalı şiirleri ile de adından fazlaca söz ettirmiştir.
14.04.2021Şiirler
Mavi liman - Nazım Hikmet Ran
Mavi liman - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ve aşk temalı şiirleri ile de adından fazlaca söz ettirmiştir. Mavi liman şiiri şairin en çok bilinen şiirlerden birisidir. Bunun önemli nedenlerinden birisi de şiirin şarkı olarak bestelenmiş olmasıdır. İşte mavi liman şiirinin sözleri.
14.04.2021Şiirler
Ne güzel şey hatırlamak seni şiiri - Nazım Hikmet Ran
Ne güzel şey hatırlamak seni şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Şair Ne güzel şey hatırlamak seni şiirinde de aşk, sevgi ve özlem teması işlemektedir.
14.04.2021Şiirler
Piraye için şiiri - Nazım Hikmet Ran
Piraye için şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ve aşk temalı şiirleri ile de adından fazlaca söz ettirmiştir. Piraye için şiiri de şairin meşhur aşklarından biri olan Piraye için yazılmıştır. İşte Piraye için şiirinin sözleri.
14.04.2021Şiirler
Haziran'da ölmek zor şiiri - Hasan Hüseyin Korkmazgil
Haziran'da ölmek zor şiiri - Hasan Hüseyin KorkmazgilHasan Hüseyin Korkmazgil 1977 yılında yayınlanan şiir kitabına Haziranda Ölmek Zor şiirini Türkiye'nin toplumsal gerçekçi yazar ve şairleri olan Orhan Kemal ve Nazım Hikmet'e ithaf etmiştir. İşte Haziran'da ölmek zor şiirinin sözleri.
14.04.2021Şiirler
Günler şiiri - Nazım Hikmet Ran
Günler şiiri - Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ve aşk temalı şiirleri ile de adından fazlaca söz ettirmiştir. Şair günler şiirinde de geçip giden günleri düşünerek kederlenmektedir. İşte günler şiirinin sözleri.
14.04.2021Şiirler
Yılbaşı ağacı şiiri - Nazım Hikmet
Yılbaşı ağacı şiiri - Nazım HikmetNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ve aşk temalı şiirleri ile de adından fazlaca söz ettirmiştir. Yılbaşı ağacı isimli şiirde de şair özlem temasını işlemiştir. İşte yılbaşı ağacı şiirinin sözleri.
7.04.2021Şiirler
Kız çocuğu şiiri - Nazım Hikmet
Kız çocuğu şiiri - Nazım HikmetNazım Hikmet Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle toplumun sorunlarına değindiği şiirlerinde eşitlikçi barışçıl bir dünya isteğiyle şiirler kaleme almıştır. Nazım Hikmet düşünceleri sebebiyle çeşitli yıllarda defalarca hapis yatmıştır. Şair aşk hayatıyla ve aşk temalı şiirleri ile de adından fazlaca söz ettirmiştir. Kız çocuğu şiiri de şairin en ünlü şiirlerinden biridir. İşte Kız çocuğu şiirinin sözleri
6.04.2021Şiirler

Benzer Haber Etiketleri

ŞiirNazım HikmetNazım Hikmet Ranegeizmir

Nazım Hikmet ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.