Nazım Hikmet

Nazım Hikmet

Türk şair, oyun yazarı, romancı, anı yazarı. "Romantik komünist" ve "romantik devrimci" olarak tanımlanır. Siyasi inançları yüzünden defalarca tutuklanmış ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır. Yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullanmıştır. İt Ürür Kervan Yürür kitabı Orhan Selim imzasıyla çıkmıştır. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Uluslararası bir üne ulaşmıştır ve dünyada 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilmektedir. Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nâzım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yattı. 1951 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldı; ölümünden 46 yıl sonra, 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu işlem iptal olundu. Mezarı Moskova'da bulunmaktadır.   Yaşamı Nâzım Hikmet 15 Ocak 1902'de Selanik'te doğdu. İlk şiiri Feryad-ı Vatanı 3 Temmuz 1913'te yazdı. Aynı yıl Mekteb-i Sultani'nde ortaokula başladı. Bir aile toplantısında denizciler için yazdığı bir kahramanlık şiirini Bahriye Nazırı Cemal Paşa'ya okuyunca çocuğun Bahriye Mektebine gitmesine karar verildi. 25 Eylül 1915'te Heybeliada Bahriye Mektebine girdi, 1918'de 26 kişi içinden 8. olarak mezun oldu. Karne değerlendirmelerinde zeki, orta derecede çalışkan, elbisesine özen göstermeyen, sinirli ve ahlaki tavırları iyi bir öğrenci görülmektedir.  Mezun olduğunda dönemin okul gemisi Hamidiye Gemisine Güverte Stajyer Subayı olarak atandı. 17 Mayıs 1921'de aşırıya kaçan halleri bulunduğundan ordu ile ilişiği kesildi. Nâzım Hikmet, 1920'de arkadaşı Vâlâ Nureddin ile Milli Mücadele'ye katılmak üzere ailesinden habersiz Anadolu'ya geçti, Bolu'da öğretmenlik yaptı. Daha sonra Batum üzerinden Moskova'ya giderek Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve iktisat okudu. 1921'de gittiği Moskova’da devrimin ilk yıllarına tanık oldu ve komünizm ile tanıştı. 1924'te Moskova'da yayınlanan ilk şiir kitabı 28 Kanunisani sahnelendi. O yıl Türkiye'ye dönerek Aydınlık Dergisinde çalışmaya başladı, ancak dergide yayınlanan şiir ve yazılarından dolayı on beş yıl hapsi istenince tekrar Sovyetler Birliği'ne gitti. 1928’de Af Kanunundan yararlandı ve Türkiye'ye döndü. Bu defa Resimli Ay dergisinde çalışmaya başladı. 1938'de yirmi sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. 12 sene süren tutukluluktan sonra askere alınacağı ve öldürüleceği endişesiyle 1950 yılında Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği'ne giden Nâzım, 25 Temmuz 1951 tarihinde Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığından çıkarılmasının ardından, büyük dedesi Mustafa Celaleddin Paşa (Konstantin Borzecki)'nın memleketi olan Polonya'nın vatandaşlığına geçerek Borzecki soyadını aldı. 3 Haziran 1963 tarihinde ise, Nâzım Hikmet geçirdiği bir kalp krizi neticesinde 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ailesi   Babası, Matbuat Umum müdürlüğü ve Hamburg konsolosluğu yapmış olan Hikmet Bey, annesi Ayşe Celile Hanım'dır. Celile Hanım piyano çalan, resim yapan, Fransızca bilen bir kadındır. Celile Hanım, bir dilci ve eğitimci de olan Hasan Enver Paşa'nın kızıdır. Hasan Enver Paşa, Polonya'dan 1848 Ayaklanmaları sırasında Osmanlı İmparatorluğu'na göç eden ve Osmanlı vatandaşı olunca Mustafa Celalettin Paşa adını alan Konstantin Borzecki'nin (Lehçe: Konstanty Borzecki, d. 1826 - ö. 1876) oğludur. Mustafa Celaleddin Paşa Osmanlı Ordusu'nda subay olarak görev yapmış ve Türk tarihi üzerine önemli bir eser olan "Les Turcs anciens et modernes" (Eski ve yeni Türkler) kitabını yazmıştır. Celile Hanım'ın annesi ise Alman kökenli Osmanlı generali Mehmet Ali Paşa'nın yani Ludwig Karl Friedrich Detroit'in kızı olan Leyla Hanım'dır. Celile Hanım'ın kız kardeşi Münevver Hanım, şair Oktay Rifat'ın annesidir. Babası Hikmet Bey, Selanik'te, Hariciye Nezareti'nde (Dışişleri Bakanlığı) çalışan bir memurdur. Diyarbakır, Halep, Konya ve Sivas valilikleri yapmış olan Nazım Paşa'nın oğludur. Mevlevi tarikatından olan Nazım Paşa aynı zamanda bir özgürlükçüdür. Kendisi Selanik'in son valisidir. Hikmet Bey henüz Nazım'ın çocukluğunda memuriyetten ayrılır ve ailece Halep'e, Nazım'ın dedesinin yanına giderler. Orada yeni bir iş ve hayat kurmaya çalışırlar. Başarısız olunca İstanbul'a gelirler. Hikmet Bey'in İstanbul'daki iş kurma denemeleri de iflasla neticelenir ve hiç hoşlanmadığı memuriyet hayatına geri döner. Fransızca bildiği için yeniden Hariciye'ye atanır. Üslubu ve Başarıları   İlk şiirlerini hece ölçüsü ile yazmaya başladı ancak içerik bakımından diğer hececilerden farklıydı. Şiirsel gelişimi arttıkça hece ölçüsü ile yetinmemeye ve şiiri için yeni formlar aramaya başladı. Sovyetler Birliği'nde yaşadığı ilk yıllar olan 1922 ile 1925 arasında bu arayış doruğa çıktı. Hem içerik hem de biçim bakımından dönemindeki şairlerden farklıydı. Hece ölçüsünden ayrılarak Türkçenin vokal özellikleri ile ahenk oluşturan serbest ölçüyü benimsedi. Mayakovski ve fütürizm taraftarı genç Sovyet şairlerinden esinlendi. Şiirlerinden birçoğu Fikret Kızılok, Cem Karaca, Fuat Saka, Grup Yorum, Ezginin Günlüğü, Zülfü Livaneli gibi sanatçılar tarafından bestelendi. Ünol Büyükgönenç tarafından özgün bir şekilde yorumlanmış olan küçük bir kısmı ise 1979'da "Güzel Günler Göreceğiz" ismiyle kaset olarak çıktı. Birkaç şiiri ise Yunan besteci Manos Loizos tarafından bestelendi. Ayrıca bazı şiirleri Yeni Türkü'nün eski üyesi Selim Atakan tarafından da bestelenmiştir. Ayrıca Fuat Saka'nın da biri Demir Gökgöl ile olmak üzere iki adet Nâzım Hikmet şiirlerinin bestelendiği şarkıları içeren albümü vardır. UNESCO'nun ilan ettiği 2002 Nâzım Hikmet yılı için besteci Suat Özönder "Şarkılarda Nâzım Hikmet" adlı bir albüm hazırladı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının katkılarıyla, Yeni Dünya plak şirketi tarafından hayata geçirildi. Davaları ve Sürgün 1925 yılından başlamak üzere şiirleri ve yazıları yüzünden birçok kere yargılandı. 1938 yılında orduyu ayaklanmaya kışkırtmaya çalıştığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın kaldı. Bursa cezaevinde kaldığı yılları anlatan Mavi Gözlü Dev adlı film 2007 yılında vizyona girmiştir. 1950 yılında bir af yasasıyla salıverildi. Ancak sürekli izlendiği ve çürüğe ayrıldığı halde 48 yaşında yeniden askerlik yapmaya çağrılması ve öldürüleceği yolundaki duyumlar üzerine yurtdışına kaçtı. 17 Haziran 1951 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Türk vatandaşlığından çıkarılmasına karar verildi. Sovyetler Birliği'nde Moskova yakınlarındaki yazarlar köyünde ve daha sonra da, eşi Vera Tulyakova (Hikmet) ile Moskova'da yaşadı. Memleket dışında geçirdiği yıllarda Bulgaristan, Macaristan, Fransa, Küba, Mısır gibi dünya memleketlerini dolaştı, buralarda konferanslar düzenledi, savaş ve emperyalizm karşıtı eylemlere katıldı, radyo programları yaptı. Budapeşte Radyosu ve Bizim Radyo bunlardan bazılarıdır. Bu konuşmaların bir kısmı bugüne ulaşmıştır. Davaları 1925 Ankara İstiklal Mahkemesi Davası 1927-1928 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası 1928 Rize Ağır Ceza Mahkemesi Davası 1928 Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Davası 1931 İstanbul İkinci Asliye Ceza Mahkemesi Davası 1933 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası 1933 İstanbul Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesi Davası 1933-1934 Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Davası 1936-1937 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası 1938 Harp Okulu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Davası 1938 Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi Davası Ölümü ve sonrası 3 Haziran 1963 sabahı saat 06:30'da gazetesini almak üzere 2. kattaki dairesinden apartman kapısına yürümüş ve tam gazetesine uzanırken geçirdiği kalp krizi sonucunda ölmüştür. Ölümü üzerine Sovyet Yazarlar Birliği salonunda yapılan törene yerli yabancı yüzlerce sanatçı iştirak etmiş ve tören siyah beyaz olarak kaydedilmiştir. Ünlü Novodeviçi Mezarlığı'nda (??????????? ????????) gömülüdür. Mezar taşı siyah bir granitten olup meşhur şiirlerinden biri olan rüzgâra karşı yürüyen adam figürü taş üzerinde ebedileştirilmiştir. Şair Nâzım Hikmet'in 2008 yılının ilk günlerinde, eşi Piraye'nin torunu Kerem Bengü tarafından, Piraye'nin evrakları arasında, “Dört Güvercin” adında bir şiiri ve 3 adet tamamlanmamış roman taslağı bulundu. Yeniden Türk vatandaşlığına alınması   2006 yılında Bakanlar Kurulunun Türk vatandaşlığından çıkarılmalar ile ilgili yeni bir düzenleme yapması gündeme geldi. Yıllardır tartışılmakta olan Nâzım Hikmet'in Türk vatandaşlığına yeniden kabul edilmesi yolu açılmış gibi gözükmesine rağmen Bakanlar Kurulu bu düzenlemenin sadece yaşamakta olanlar kişiler için düzenlendiğini ve Nâzım Hikmet'i kapsamadığını belirterek bu yöndeki talepleri reddetti. Dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, İçişleri Komisyonu'nda "Tasarıda, şahsa bağlı hak olduğu için bizzat müracaat etmesi gerekir. Arkadaşlarım da olumlu şeyler belirttiler, komisyonda görüşülür, bir karar verilir" dedi. 2009 yılının 5 Ocak Günü "Nâzım Hikmet Ran'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkartılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin önerge" Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Nâzım Hikmet Ran'a yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iade edilmesine ilişkin bir kararname hazırladıklarını ve bu teklifin imzaya açıldığını ifade eden Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, 1951 yılında vatandaşlıktan çıkartılan Ran'ın yeniden Türk vatandaşı olmasına ilişkin önerinin Bakanlar Kurulu'nca oylanarak kabul edildiğini söyledi. Bakanlar Kurulu'nun 05.01.2009 tarihinde aldığı bu karar, 10.01.2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı ve Nâzım Hikmet Ran, 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşı oldu. Eserleri   Ölümünden önce yayımlananlar Dağların Havası (Osmanlıca, 1925) Güneşi İçenlerin Türküsü (1928) 835 Satır (1929) Jokond ile Si-Ya-U (1929) Varan 3 (1930) 1 + 1 = 1 (1930) Sesini Kaybeden Şehir (1931) Gece Gelen Telgraf (1932) Benerci Kendini Niçin Öldürdü? (1932) Bir Ölü Evi yahut Merhumun Hanesi (1932) Kafatası (1932) Orman Cücelerinin Sergüzeşti (1932) Unutulan Adam (1934) Portreler (1935) Taranta Babu'ya Mektuplar (1935) Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı (1936) İt Ürür Kervan Yürür (1936, Orhan Selim adıyla) Milli Gurur (1936) Sovyet Demokrasisi (1936) Alman Faşizmi ve Irkçılığı (1936) Kurtuluş Savaşı Destanı (1937) Yeşil Elmalar (1938) La Fontaine'den Masallar (1949) Ölümünden sonra yayımlananlar Saat 21-22 Şiirleri (1965) Enayi (1965) Ferhad ile Şirin (1965) İnek (1965) İstasyon (1965) Kan Konuşmaz (1965) Şu 1941 Yılında (1965) Yolcu (1965) Yaşamak Hakkı (1966) Dört Hapishaneden (1966) Bu Bir Rüyadır (1966) Ocak Başında (1966) Rubailer (1966) Sabahat (1966) Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim (1966) Memleketimden İnsan Manzaraları (1966-1967) Allah Rahatlık Versin (1967) Evler Yıkılınca (1967) İnsanlık Ölmedi ya (1967) Yusuf ile Menofis (1967) Cezaevinden Memet Fuat'a Mektuplar (1967) Kemal Tahir'e Mapushaneden Mektuplar (1968) Kuvâyi Milliye (1968) Sevdalı Bulut (1968) Yeni Şiirler 1951-1959 (1969) Son Şiirleri 1959-1961 (1969) Bursa Cezaevinden Vâ'Nû'lara Mektuplar (1970) İlk Şiirleri 1913-1927 (1971) Demokles'in Kılıcı (1974) Faşizm Sınıflar ve Emperyalizm (1975) Nazım ile Piraye (1975) Aydınlıkçı Yazar Aydınlıkçı Şair (1976) Yazılar (1976) İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu? (1985) Çeviri Hikâyeler (1987) Her Şeye Rağmen (1990) Kadınların İsyanı (1990) Kör Padişah (1990) Tartüf-59 (1990) Yalancı Tanık (1990) Hikâyeler (1991) Konuşmalar (1991) Masallar (1991) Sanat, Edebiyat, Kültür, Dil (1991) Yatar Bursa Kalesinde (1991) Yazılar 1924-1934 (1991) Yazılar 1935 (1991) Yazılar 1936 (1991) Yazılar 1937-1962 (1991) Piraye'ye Mektuplar 1 (1998) Piraye'ye Mektuplar 2 (1998) Sanat ve Edebiyat Üstüne (1998) Nâzım Hikmet Şarkıları (2001) Bizim Radyoda Nâzım Hikmet (2002) Bütün Şiirleri (2007) Henüz Vakit Varken Gülüm (seçme şiirler, 2008) Öteki Defterler (2008) Çankırıdan Piraye'ye Mektuplar (2010) Büyük İnsanlık (kendi sesinden şiirler, 2011) Senaryo: Mümtaz Osman adıyla: Karım Beni Aldatırsa, Fena Yol, Söz Bir Allah Bir, Cici Berber, Milyon Avcıları, Aysel Bataklı Damın Kızı, Leblebici Horhor Ağa, Kıskanç. Ercüment Er adıyla: Kızılırmak Karakoyun. Yönetmen: Düğün Gecesi-Kanlı Nigar (kısa film), İstanbul Senfonisi (kısa film), Bursa Senfonisi (kısa film), Cici Berber (Muhsin Ertuğrul ile), Güneşe Doğru (1937).

Nazım Hikmet

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 3.380 nazım hikmet haberi bulunmuştur.
Şimdi tiyatronun tam zamanı
Şimdi tiyatronun tam zamanı Baharın ilk müjdesi Bursa, Nilüfer’den geldi. “Şimdi Tam Tiyatro Zamanı” sloganıyla 2 Mart’ta başlayacak olan Nilüfer Tiyatro Festivali, 16 Mart’a kadar sezonun en ilgi çeken oyunlarını ağırlayacak.
1.03.2024 Kültür Sanat
46 yıl sonra Moskova’da! Türkan Şoray'a özel davet
46 yıl sonra Moskova’da! Türkan Şoray'a özel davet Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı yıldızı Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Pekel'in başrolde yer aldığı 1978 yapımı 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filminin özel gösterimi, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ev sahipliğinde 3 Şubat’ta Dom Kino sinemasında gerçekleşti.
10.02.2024 Cadde
Moskova’da Türkan Şoray rüzgarı
Moskova’da Türkan Şoray rüzgarı 1978 yılında yönetmenliğini Ejder İbrahimov’un yaptığı ‘Ferhat ile Şirin-Bir Aşk Masalı’ filminde başrol oyuncusu olarak yer alan Türkan Şoray, 46 yıl sonra filmin yeniden gösterimi için onur konuğu olarak Moskova’ya gitti.
5.02.2024 Cadde
46 yıl sonra gelen poz
46 yıl sonra gelen poz Türkan Şoray, başrolünde yer aldığı ve 1978 yılında Rusya’da gerçekleşen galasına katılamadığı Türk-Rus ortak yapımı ‘Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin’ filmi için Moskova’ya uçtu.
4.02.2024 Cadde
Türkan Şoray'a yıllar sonra 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' sürprizi!
Türkan Şoray'a yıllar sonra 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' sürprizi! 1978 yapımı 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin'in galasına katılamayan Türkan Şoray’a özel bir sürpriz hazırlandı. Film için Moskova’da yapılacak galaya usta sanatçı da katılacak.
10.02.2024 Cadde
Her şey aşkla başlar
Her şey aşkla başlar Milliyet Sanat şubat sayısında sanat dünyasında aşkın izini sürüyor. “Yaratıcılığın İlham Perisi Aşk”ı inceleyen dergide uğruna şiir ve roman yazılan kadınlar, tablolara konu olan aşk hikâyeleri var​​​​​​​.
1.02.2024 Kültür Sanat
Müge Cengizkan, Ali Cengizkan: Toplumun arzuladığı, ama akademinin bazen çekindiği soruların peşinde olacağız...
Müge Cengizkan, Ali Cengizkan: Toplumun arzuladığı, ama akademinin bazen çekindiği soruların peşinde olacağız... Sergi, kitap ve araştırma projeleriyle mimarlık literatürüne katkıda bulunmanın ötesine geçerek her yaştan ve sosyal katmandan insanın yaşadığı kente dair bilinçlenmesini önemseyen; kent, mimarlık, tasarıma dair kavramların gündelik yaşamın parçası olmasına çabalayan Müge Cengizkan ve Ali Cengizkan’ın araştırmacılık, editörlük, yazarlık pratiklerini ve güncel işlerini mercek altına aldık.
28.01.2024 Mimarlık
Şiir hak ettiği değeri görüyor mu?
Şiir hak ettiği değeri görüyor mu? Aforizma ile sık sık karıştırılan hatta yerine dizilerde geçen ‘özlü sözlerin’ konulmaya çalışıldığı şiirin günümüzde hak ettiği değeri görüp görmediğini şairlere sorduk. Kimi şiir kitlesel değildir derken kimi de şiirin her zaman gündemde olduğunu söyledi
28.01.2024 Kültür Sanat
Usta oyuncu Ayla Algan'ın vefatından günler önce çektiği video yürek burktu
Usta oyuncu Ayla Algan'ın vefatından günler önce çektiği video yürek burktu Türk sanatının duayen ismi, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan; hayatını kaybetti. Yarın son yolculuğuna uğurlanacak olan Algan'ın 2024 yılı için çektiği video ortaya çıktı. Ünlü ismin vefatından günler önce yayınlanan videosu yürek burktu.
5.01.2024 Magazin
Usta oyuncu Ayla Algan'ın vefatından günler önce çektiği video yürek burktu
Usta oyuncu Ayla Algan'ın vefatından günler önce çektiği video yürek burktu Türk sanatının duayen ismi, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan; hayatını kaybetti. Yarın son yolculuğuna uğurlanacak olan Algan'ın 2024 yılı için çektiği video ortaya çıktı. Ünlü ismin vefatından günler önce yayınlanan videosu yürek burktu.
5.01.2024 Cadde
Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti Usta oyuncu Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
4.01.2024 Cadde
Sevgi Şiirleri 2024: Sevgiliye En Güzel, Sevda, Romantik, Duygusal, Anlamlı Aşk ve Sevgi Şiirleri
Sevgi Şiirleri 2024: Sevgiliye En Güzel, Sevda, Romantik, Duygusal, Anlamlı Aşk ve Sevgi Şiirleri Duyguların ifade edilemediği durumlarda sevgiyi en güzel anlatmanın yollarından birisi de hiç şüphesiz şiirlerdir. Özellikle aşk, nefret, özlem, sevgi şiirlerin ana konularından birisi haline gelmiştir. Duyguların en güzel, saf ve temiz hali olan sevgiyi daha anlamlı ve daha romantik hale getirirken şiire başvurulmuştur. Aşkını, sevdasını gönlüne gömenler tutkulu bir aşkın içerisinde olan içlerine sığdıramadıklarını sevgisini dışa vurmak için şiiri kullanmışlardır. Cemal Süreya’dan Can Yücel’e, Nazım Hikmet’ten Özdemir Asaf’a kadar Türk edebiyatında çok önemli yerler edinmiş şairlerin onlarca aşk ve sevgi şiirleri vardır. En güzel, sevda, romantik, duygusal aşk ve sevgi şiirleri için içeriğimize göz atabilirsiniz.
2.01.2024 Şiirler
Aşk Şiirleri 2024: Sevgilinize, Eşinize Gönderebileceğiniz Duygusal, Romantik, Anlamlı, Manalı Ünlü Şairlerin En Güzel Aşk Şiirleri
Aşk Şiirleri 2024: Sevgilinize, Eşinize Gönderebileceğiniz Duygusal, Romantik, Anlamlı, Manalı Ünlü Şairlerin En Güzel Aşk Şiirleri Duyguları ifade etmenin en güzel yöntemlerinden birisi de hiç şüphesiz sözler ve şiirlerdir. Karışındaki kişiye hislerini aktarırken zorlanan kişilerin aklına ilk olarak şiirler gelir. Sevgiliye, eşe cümleleri bir araya getirip söylemediği şeyleri aşk şiirleri ile aktarmak isteyen kişiler için birbirinden güzel şiirler ve sözler vardır. Uzun, kısa, anlamlı, etkileyici sözleri içerin ile ünlü şairlerin çok güzel şiirleri bulunur. Özellikle Türk edebiyatının en popüler ve en iyi isimleri arasında Nazım Hikmet, Cemal Süreya, Özdemir Asaf ve Can Yücel gibi isimler bulunur. 2024 Sevgiliye en güzel, kısa, en iyi, uzun, ünlü şairlerin anlamlı aşk şiirleri için içeriğimize göz atabilirsiniz.
2.01.2024 Bilgi Rehberi
Selanik Nerede? Selanik'e Nasıl Gidilir? (2024)
Selanik Nerede? Selanik'e Nasıl Gidilir? (2024) Selanik, sahip olduğu kültür, insanları ve hayat tarzı ile ülkemizle fazlasıyla benzeyen noktaları bulunan bir şehirdir. Ayrıca Yunanistan’daki en güzel kentlerden biri olarak tabir edilmektedir. Bizim için Atatürk’ün doğduğu şehir olmasından ötürü farklı bir anlamı olan Selanik nerededir, Selanik’e nasıl gidilir sorularının yanıtlarını ayrıntılı biçimde bulabilirsiniz.
1.01.2024 Tatil
Aşk Şiirleri 2024: Sevgilinize, Eşinize Gönderebileceğiniz Romantik, Anlamlı, Manalı En Güzel Aşk Şiirleri
Aşk Şiirleri 2024: Sevgilinize, Eşinize Gönderebileceğiniz Romantik, Anlamlı, Manalı En Güzel Aşk Şiirleri Duyguları ifade etmenin en güzel yöntemlerinden birisi de hiç şüphesiz sözler ve şiirlerdir. Karışındaki kişiye hislerini aktarırken zorlanan kişilerin aklına ilk olarak şiirler gelir. Sevgiliye, eşe cümleleri bir araya getirip söylemediği şeyleri aşk şiirleri ile aktarmak isteyen kişiler için birbirinden güzel şiirler ve sözler vardır. Uzun, kısa, anlamlı, etkileyici sözleri içerin ile ünlü şairlerin çok güzel şiirleri bulunur. Özellikle Türk edebiyatının en popüler ve en iyi isimleri arasında Nazım Hikmet, Cemal Süreya, Özdemir Asaf ve Can Yücel gibi isimler bulunur. 2024 Sevgiliye en güzel, kısa, en iyi, uzun, ünlü şairlerin anlamlı aşk şiirleri için içeriğimize göz atabilirsiniz.
1.01.2024 Bilgi Rehberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ertelenen Süper Kupa finaliyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ertelenen Süper Kupa finaliyle ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ödüller ile Türkiye'nin değerlerine sahip çıkıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ertelenen Süper Kupa finali ile ilgili olarak da açıklama yaptı.
30.12.2023 Gündem
Özgür Özel parti genel merkezinin bahçesine ağaç dikti
Özgür Özel parti genel merkezinin bahçesine ağaç dikti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti ve CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Selanik ve KKTC'den getirilen topraklarla birlikte CHP Genel Merkezi bahçesine çınar ağacı dikti.
29.12.2023 Gündem
Bir adın vardı senin, Tomris Uyar’dı
Bir adın vardı senin, Tomris Uyar’dı 2023’ü Tomris Uyar yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi, Necmi Sönmez küratörlüğünde “Yürek Hakkı: Tomris Uyar’ın Yazı-İmge Dünyası” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde açılan sergi, öyküleri ve çevirileriyle edebiyatta önemli bir yeri olan Uyar’ın ‘üretim süreçlerine’ yoğunlaşıyor. Sergi onun yazı masasını, çalışma ve yaşama mekânını özgün objeleriyle yeniden kurgulayarak izleyicilere Uyar’ın nasıl ürettiği hakkında bilgi veren bir karaktere sahip.
26.11.2023 Kültür Sanat
Tarihe düşülen ‘söz’
Tarihe düşülen ‘söz’ Geçen hafta gerçekleşen “yüz yıllık Söz” adlı performansta Cumhuriyet’in 100 yıllık hikâyesini anlatan 100 romanı 100 tiyatro öğrencisi yüksek sesle okudu. Öğle saatlerinde başlayıp gece yarısı sona eren performans tarihe unutulmaz bir not düştü
19.11.2023 Kültür Sanat
Mekteb-i Bahriye 250 yılı geride bıraktı
Mekteb-i Bahriye 250 yılı geride bıraktı Deniz Harp Okulu’nun temelini teşkil eden ve Tersane Hendesehanesi adını taşıyan okul; 1773 yılında Kasımpaşa’daki bir kalyonda kurs niteliğinde açıldı. Zaman içinde deniz subayı yetiştiren modern bir okul haline gelen Deniz Harp Okulu, bugün kuruluşunun 250. yıl dönümünü Heybeliada’da düzenlenecek törenle kutlayacak. 
18.11.2023 Gündem
Esenyurt’ta bir iş hanında mankenin üzerindeki eşofmanı üzerine giyerek çalan hırsız kamerada
Esenyurt’ta bir iş hanında mankenin üzerindeki eşofmanı üzerine giyerek çalan hırsız kamerada Esenyurt’ta bir iş hanına giren şahıs, mankenin üzerinde görüp beğendiği eşofmanı giyerek kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
13.11.2023 Haberler
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den AYM ve Yargıtay ile ilgili açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den AYM ve Yargıtay ile ilgili açıklama İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.
12.11.2023 Gündem
Saraybosna’yı hiç unutmadık
Saraybosna’yı hiç unutmadık “Saraybosna’yı Hatırlıyor musun?” adlı sergi amatör kameralara yansıyan görüntülerle Saraybosna’da yaşananları hatırlatıyor.
12.11.2023 Kültür Sanat
Cumhuriyet’e yürüyüşün öyküsü
Cumhuriyet’e yürüyüşün öyküsü Cumhuriyet’in 100. yılında birçok serginin odağında Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucu rolünü bir kez daha kavramak var. Bunlardan biri olan Folkart Galeri’deki “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” sergisi ise geçtiğimiz 10 Kasım’la birlikte Atatürk’ün bilinmeyen yanlarıyla da tanışmak için bir fırsat.
11.11.2023 Pazar
Yüz yılı aydınlatan yıldız
Yüz yılı aydınlatan yıldız “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” sergisi, Fahri Özdemir’in proje direktörlüğünde İzmir Folkart Gallery’de açıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün az bilinen fotoğraflarını, özel eşyalarını ve döneme ilişkin belgeleri içeren sergi Ankara ve İstanbul’a da taşınacak.
9.11.2023 Kültür Sanat

Benzer Haber Etiketleri

Nazım Hikmet ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.