Geri Dön

Çocukların yaptığı resim ruh halini yansıtıyor

Çocuklar ruh hallerini resimlerle gösteriyorlar.Uzman Klinik Psikolog Pelin Su UZUN konu ile ilgili bilgiler verdi.

Çocukların yaptığı resim ruh halini yansıtıyor

Resim bize çocuğun iç dünyası hakkında önemli bilgiler verir. Bu nedenle çocukların kendiliğinden yaptığı resimler iyi analiz edildiği takdirde onların kişilik özelliklerini, kişiler arası ilişkilerini, duygusal problemlerini, kırgınlıklarını, korkularını, beklenti ve endişelerini ortaya çıkararak onları anlamamızı sağlar.

Henüz dil yetenekleri gelişmemiş olan ya da hislerini ve duygularını sözlü olarak ifade etmek istemeyen çocuklar için sözsüz bir değerlendirme yöntemi ve çocukların severek katılmak isteyeceği korkutmayan bir değerlendirme aracıdır. “Duygusal ve iletişimsel bileşenler çizime dahil olur” algısıyla sözlü anlatımın yetersiz kaldığı durumlarda çocukların kendilerini ifade etmesine yardımcı olabileceği” düşüncesinden dolayı çoğu terapist resmin etkin tedavi edici bir yöntem olduğunu kabul etmişlerdir.

Resim, çocuğun kendi duygu ve düşüncelerinin bir ürünü olduğu için okulöncesi dönemde çok önemlidir. Çocuk resmi, çocuğun zihinsel-duyumsaldevimsel gelişim evrelerine bağlı olarak onun iç dünyasındaki gizli duygularını yansıtır, yaşanmış bir deneyimini anlatır. Başka bir deyişle resim yapma çocuğa kendisini ifade etme olanağı sağlar.

Çocuk resimlerini değerlendirirken, yargılarımızı onun zihinsel düzeyine göre belirlememiz gerekmektedir. 4-6 yaş grubu çocuklarda insan resmi önemli hale gelir. Bu dönemde çocuklar kendilerinin, anne-babalarının, kardeşlerinin ve kendilerine anlamlı gelen diğer kişilerin resimlerini yaparlar.

Çocuğun resimlerinde görülen kişilerarası ilişkiler, kendine bakışını da yansıtır. Özellikle çocukların çizdikleri aile resimleri çocuğun, ailesindeki diğer bireylere karşı tutumunu, aile içindeki rolünü, kendini aile içinde nasıl algıladığını ve yetişkinlerle arasında olan problemleri çözme biçimini ortaya koyar.

Çocuk bunları çizerken kendileri hakkında çizdiklerinden daha fazlasını anlatırlar. Ev; aile hayatında şefkat ve güvenliğin arandığı yeri temsil eder. Hayvanlar genelde ailenin bir parçası olarak resme eklenirler. Ağaçlar, çiçekler ve güneş; ışık, doğa ve evin sınırlandırdığı dünyaya duyulan ihtiyacın bir ifadesidir.

Kâğıt kullanımı

Figürlerin sayfaya yerleştirilmesiyle ilgili genel kanı sayfanın üst kısmına yerleştirilen figürler iyimserlik ve fanteziyi öne sürerken, kenarlara ve sayfanın aşağısına çizilen küçük figürlerin yetersizlik, güvensizlik ve depresyonun dışa vurumu olduğudur.

Çizim şekli

Çocukların resimlerinde kullandıkları silik ve kesintili çizgiler hassas ve kırılgan kişilik yapılarıyla alakalıdır. Bastırılarak çizilen kalın çizgiler saldırgan dürtülerin varlığını gösterebilir.

Renk

Çocukların kullandıkları renkler psikolojik anlamlar taşırlar. Çocuklar hoş ve güzel figürlerde en çok tercih ettiği renkleri, çirkin, kötü figürlerde en az tercih ettikleri renkleri; tarafsız oldukları figürlerde ise orta değerdeki renkleri kullandıklarını, olumsuz, kötü karakterlerde en çok kullandıkları rengin ise siyah olduğunu bilinmektedir.

Çocukların resimlerinde kullandıkları renkler onların fiziksel özelliklerini de yansıtabilir sağlıklı ve hasta çocuklarla yaptığı araştırmada ciddi ölümcül hastalığı olan çocukların resimlerinde hastalıklarının farkında olduklarının göstergesi çeşitli renkler kullandıklarını tespit etmiştir. Hasta çocuklar tarafından en çok kullanılan renk siyahtır. Kırmızı renk hem sağlıklı hem hasta çocuklar tarafından kullanılmış fakat hasta çocuklar daha fazla kullanmıştır ve çoğunlukla kanla ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

Resimde başın normalden büyük çizilmesi duygusal ve sosyal dengedeki tutarsızlıkla ilgili olmakla beraber kendini zekaca yaşıtlarından geri gören ve ebeveyni tarafından okul başarısı düşük bulunan çocuklarda görülebilir Normalden küçük çizilen baş insanlarla ilişki kurmada zorluk çeken, içe kapanmaya eğimli kişilerde görülür.

Gözler: Belirgin, iri, ayrıntılı çizilen gözler aşırı gözlemciliğe, dış dünya ile aşırı ilişki kurma isteğine, canlı ilişkilerin varlığına işaret olabilir. Küçük, nokta ya da içi boş çizilen gözler insanlarla, dış çevre ile kurulan bağın yetersiz oluşuna , çevreye karşı ilgisizliğe ve içe dönüklüğe işaret edebilir.

Çocukların ailelerini çizerken figürleri ve görsel sınırları nasıl yerleştirdikleri onların aile ilişkilerini algılayışları konusunda fikir edinmemizi sağlamasına rağmen kesin olarak bir karara varmak zordur. Örneğin bir figürü diğerlerinden ayrı bir yere çizme, sınırlar içine hapsetme başkalarından kaçmanın bir ifadesi olarak düşünülürken bazı çocuklar için bağımsızlığın ifadesidir.

İstismarcı davranışların görüldüğü ailelerde çocuk korunma ve kaçma duygusu ile resimde sınır yaratabilir. Ailede kendilerini kardeşlerine göre daha önemli bir konumda çizen çocuklar genelde kendilerini ebeveynlerine daha yakın bir yere koyarlar. Bununla beraber çocuk kendini kardeşinden farklı, soyutlanmış hissediyorsa kendini bir köşede, ailesel etkinliğe katılmayan bir durumda çizecektir. Kendini annesinin yanında çizen bir çocuk, annesinin daha çok sevdiğini düşündüğü bir bireyi aile çemberi dışına itmesiyle kendi isteklerini yerine getirmeyi ifade ediyor olabilir

Çocuk kendini eğer aile resmine dahil etmiyorsa gruba dahil olmadığını algıladığının bir göstergesidir. Bununla beraber bazen resme aile fertlerini de dahil etmeyebilirler. Bu, çocuğun bir ebeveyne ya da kardeşine karşı hissettiği kızgınlık, yabancılaşma, reddedilme duygularını yansıtıyor olabilir. Bazen de ailede olmayan biri resme dahil edilebilir. Bu genellikle çocuğun o kişiyle kurduğu yakın ilişkinin ifadesidir. Çocuğun birlikte yaşamadığı bir ebeveyni resme dahil etmesi, anne babanın boşanması durumunda, bunu kabullenemediğinin bir göstergesidir. Bu gibi durumlarda anne baba yan yana ve el ele çizilebilir.

Tüm bu bilgiler ışığında çocukların resimlerini bir kez daha gözden geçirmekte fayda olacağını unutmayalım. Resim yapma çocuğa kendisini ifade etme olanağı sağlar. Bu yüzden de çocuk psikolojisinin vazgeçilmez aracıdır.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki konularda kendinizi feda edeceğiniz olaylar ön plana çıkabilir. Gelecekle ilgili projelerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Hassasiyet gösterdiğiniz konularda daha dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde çok fazla fedakar davranabilirsiniz. Gizli kalan konulardan dolayı düşmanlarınız olabilir. Akışta kalmaya çalışın. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularda cesaretli davranabilirsiniz. Bugün sosyal konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek umutlarınız yönünde yeni projelere dahil olmaya cesaret göstereceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular daha fazla ilgi odağınızda olabilir. Uğraştığınız işler de kabullenme içine girdiğinizde, alacağınız desteklerle daha hızlı ilerlediğinizi fark edebilirsiniz. Gün içinde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz.  Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için tamamlanma içinde olabilirsiniz. Üzerinde yoğunlaştığınız işleri bırakmak isteyebilirsiniz. Çalışma ortamızda yaşanacak kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün akışa kendinizi bırakmak isteyebilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni projelere atılabilir. Alternatif konularda eğitim alabilirsiniz. İnandığınız düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için kendinizi hevesli hissedeceğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde ufak tefek kazalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi yoran koşullar daha fazla gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Parasal konulardaki sıkışmalar sizi sıkıntıya sokabilir. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Banka işlerinize daha fazla özenmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizdeki olaylarda kendinizi fedakâr hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylar da sıkışma hissedebilir. Sonrasında kabullenme içine girebilirsiniz. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmalısınız. Sosyal konulara yönleneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Aldığınız sorumluluklarınız için fedakâr hissedebilirsiniz. Tamamlanması gereken işler için çalışma arkadaşlarınızla birlikte planlama yapabilirsiniz. İş hayatınızda gelene destekleri göz ardı etmemeye çalışın. Sosyal konulara zaman ayırın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcılığınızı uğraştığınız işlere kullanabilirsiniz. Kolektif veya sosyal konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabileceğiniz zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Bugün tamamlanmasını istediğiniz konular gündeminizi etkileyecektir. Risk almak için acele etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Ailenizdeki eski konular gündeme gelebilir. Kendinizi aile içindeki mevzulara karşı fedakâr yaklaşım içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. İç sesinizi dinlemeniz sizin için iyi olacaktır. Gün içinde güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içindeki ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde yapacağınız ticari görüşmelere özenli davranmalısınız. Uğraştığınız işlerde tamamlanma söz konusu. Sosyal konular dikkatinizi dağıtabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Çözemediğiniz konularda kabullenme ihtiyacı doğabilir. Uğraştığınız konularda yeteneklerinizi kullanmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Gün içinde başkalarından gelen destekleri iyi değerlendirebilirseniz, kendinize vakit ayırabilirsiniz. Gün içinde cesur davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber