Geri Dön
EğitimBitinya Bölgesi Neresidir? Bitinya İle İlgili Merak Edilenler

Bitinya Bölgesi Neresidir? Bitinya İle İlgili Merak Edilenler

Günlük hayatta karşılaşılan Bitinya sözcüğü merak konusu olmaktadır. Televizyonlarda, kitap ve dergilerde karşılaşılan Bitinya'nın merak konusu olduğu görülmektedir. Sosyal medya kullanımının artması ile birlikte değişik sosyal mecralarda da Bitinya kelimesine denk gelmek olanaklıdır. Bitinya ile anlatılmak istenen nedir, bu kavram neleri içermektedir gibi sorulara cevap olabilecek ve keyifle okuyacağınız bilgileri sizler için derledik. Bitinya bölgesi neresidir? Bitinya ile ilgili merak edilenler.

Bitinya Bölgesi Neresidir? Bitinya İle İlgili Merak Edilenler

Bitinya bölgesi ve Bitinya kavramı hakkında merak edilen bilgiler yazının konusunu oluşturmaktadır.

Bitinya Bölgesi Neresidir?

Bitinya bölgesi olarak tarif edilen ve bilinen bölge coğrafi olarak bugün İznik eski adı ile Nikea şehri başkenti olan ve sınırları da Bursa, Sakarya, İstanbul ve İzmit Körfezi olan alandır. Bitinya bölgesinin başkenti bugünkü İznik kentidir. Bitinya bölgesinde bugünkü Kastamonu, Zonguldak ve Bolu' da yer almıştır.

Bitinya bölgesinde Bitinler tarafından kurulmuş bir devlet hüküm sürmüştür. Bitinler Trakya kökenlidirler. Bitinye Krallığı Milattan Önce 377 ile Milattan Önce 64 yılları arasında bu bölgede var olmuştur. Milattan Önce 64 yılında dağılan Bitinya Krallığı Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır. Bitinler Lidyalı'ların devamı kabul edilirler. Bitinlerin kullandıkları dil ise Grekçe'dir.

Bitinya İle İlgili Merak Edilenler

Bitinya Krallığının hüküm sürdüğü coğrafyada yer alan en önemli dağ Mysia olup bugünkü Bursa Uludağ'dır. Tarihçi Heredot, Bitinler'in Trakya' dan Anadolu' ya geçen bir topluluk olduğunu bildirmektedir. Bitinya Krallığı MÖ 64 yılında yıkılarak Roma İmparatorluğuna bağlanıncaya kadar sırasıyla şu krallar hükü sürmüştür. Bunlar Bas, Zipoites, I. Nikomedes ve IV. Nikomedes'tir.

Osmanlı İmparatorluğunun da kurulduğu coğrafya olan Bitinya' da işte daha önce Bitinya Krallığı yer almıştır.

Bitinya Krallığının olduğu coğrafya verimli toprakların yer aldığı bir bölgedir. Hem Antik Çağda hem de Roma İmparatorluğu döneminde Marmara Denizini çevreleyen Antik Apamea, Cius, Chalcedon ve Nicomedia gibi kentler bulunmaktaydı. Bitinya'nın sahil bölgelerinde oldukça verimli topraklar varken daha içerlerde yer alan bölgeler ise dağlık ve ormanlık alanlardan oluşmaktaydı. Son kral IV. Nikomedes bir vasiyeti ile krallığını Roma İmparatorluğu'na bırakınca Bitinya Krallığı Romalıların egemenliğine geçmiştir.