Geri Dön
EğitimDinleme Kuralları Nelerdir? Maddeler Halinde Etkin Dinleme Kuralları

Dinleme Kuralları Nelerdir? Maddeler Halinde Etkin Dinleme Kuralları

Birçok dinleme biçimi vardır. Örneğin aklı başka yerde olup da dinliyormuş gibi görünen kişilerin içinde bulundukları durum ''görünüşte dinleme'' olarak nitelendirilir. Kişi sadece anlatılanları dinliyor ama hiçbir reaksiyon göstermezse buna da ''pasif dinleme'' denir. Etkin dinleme kurallarını maddeler halinde ve tüm yönleriyle derledik.

Dinleme Kuralları Nelerdir? Maddeler Halinde Etkin Dinleme Kuralları

Diğer dinleme biçimleri ise şu şekilde sıralanabilir: Seçerek, gönüllü ve yaratıcı dinleme. Seçerek dinleme, aktarılan bilgilerin tamamına idrak etmemize engel olduğu için önerilmez. Gönüllü ve yaratıcı dinleme ise etkin dinleme ile benzer nitelikler taşır.

Dinleme Kuralları Nelerdir?

İletişimin evrensel kuralları vardır ve bu kuralların yarısından fazlası dinlemeyle ilgilidir. Her ne olursa olsun karşı tarafın sözünü kesmekten kaçınılmalı ve sadece söz hakkı tanındığında konuşulmalıdır. ''Sorusu olan var mı'' denmeden ya da ''sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz'' izni verilmeden karşı tarafa soru yöneltilmemelidir.

Bir başkası konuşurken yanımızdaki kişilerle fısıldaşarak dahi konuşulmamalı ve sadece konuşan kişiye odaklanılmalıdır. Bu kurallardan yalnızca birine uymamak bile iletişimi olumsuz yönde etkiler.

Maddeler Halinde Etkin Dinleme Kuralları

Bugün hem diyalog kurarken hem de ders, panel, konferans gibi etkinliklerde önerilen dinleme biçimi etkin ya da aktif dinleme olarak nitelendiriliyor. Etkin dinleme kuralları ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Mutlak Sessizlik

Bugün sağlıklı bir iletişim kurmanın önündeki en büyük engel, sessizliğin tam olarak sağlanamamasıdır. Konuşma esnasında birinin kalemiyle oynaması, bir başkasının telefonunun çalması ve buna benzer sesler, hem konuşmacının hem de diğer dinleyicilerin dikkatini dağıtır. Bu da ilginin dağılmasına ve iletişimin sekteye uğramasına neden olur.

2- Dikkat dağıtıcı hareketlerden kaçınmak:

Yüksek sesle esnemek, telefonla oynamak ya da önündeki defter - kitapla oynamak gibi dikkat dağıtıcı hareketlerinden tamamen kaçınılmalıdır.

3- Göz teması kurmak:

Konuşmacı ile göz teması kurmak iletişimi olumlu yönde etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Kurulan göz teması ''seni dinliyorum, dikkatimi sana verdim'' anlamına gelir. Katılımcının bu mesajı konuşmacıya iletmesi karşı tarafın da motivasyonunu arttırır.

4- Sabırlı olmak:

Eğer karşı taraf ile bir konu hakkında tartışıyorsanız mutlaka sabırlı davranmalısınız. O konuşurken sıkıldığınızı ya da sinirlendiğinizi belirten mimikler yapmak, karşı tarafın söylemek istediklerini bastırmasına neden olur.

5- Empati yapmak:

Empati yeteneği yetişmiş kişiler etkin dinlemenin tüm kurallarına uyarlar. Çünkü empati, diğer insanların duygu ve düşüncelerine önem vermek demektir. Bu nedenle herkes, karşısındaki insanı, ona cevap vermek için değil neler hissettiğini ve düşündüğünü anlamak için dinlemelidir.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler