Dualar Nazar Duası Oku - En Etkili ve En Hızlı Nazardan Kurtulma ve Korunma Duaları ile Sureleri - Bebeklere Nazar Duası

Nazar Duası Oku - En Etkili ve En Hızlı Nazardan Kurtulma ve Korunma Duaları ile Sureleri - Bebeklere Nazar Duası

Kötü bakışlara ve başa gelebilecek olumsuzluklara karşı nazar duası okunur. Genellikle nazardan çocuklar ve hamileler etkilenmektedir. Özellikle yeni doğan bebeklere nazar değmemesi için okunmalıdır. Nazardan kurtulmak için Kur’an-ı Kerim’de yer alan surelerin yanı sıra nazar duaları da okunabilir. Peygamber Efendimizin torunlarını nazardan korumak için okuduğu dua da vardır. Nazara karşı okunacak dualar ve ayetler için “Nazar Duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Okunuşu” içeriğimize detaylı göz atabilirsiniz.

Nazar Duası Oku - En Etkili ve En Hızlı Nazardan Kurtulma ve Korunma Duaları ile Sureleri - Bebeklere Nazar Duası

Nazar duası kötülüklere ve göz değmelerine karşı okunmaktadır. Özellikle çocuklar ve hamileler nazardan en çok etkilenen kişilerdir. Yeni doğan bebeklere nazar değmemesi için sık sık Arapça dua okunmalıdır. Kur’an-ı Kerim’de nazardan kurtulmak için pek çok ayet ve dualar bulunur.

Haberin Devamı


Öneri:
Ayetel Kürsi

Nazar Duası Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayeti Arapça Yazılışı

Nazar Duası Oku - En Etkili ve En Hızlı Nazardan Kurtulma ve Korunma Duaları ile Sureleri - Bebeklere Nazar Duası

 

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayeti Türkçe Okunuşu

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayeti Türkçe Anlamı

Şüphesiz inkar edenler Zikr'i (Kur'-an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Halbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür. 

Peygamber Efendimizin Okuduğu Nazar Duası

Nazar Duası Oku - En Etkili ve En Hızlı Nazardan Kurtulma ve Korunma Duaları ile Sureleri - Bebeklere Nazar Duası

Okunuşu:

Euzü bi kelimatillahitammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme.
Her türlü şeytandan, kem gözlerden, zararlı tüm şeylerden, bütün kelimelerin yüzü ve suyu hürmetine Allah'a sığınıyorum.

Haberin Devamı

Anlamı:

Her türlü şeytandan, kem gözlerden, zararlı tüm şeylerden, bütün kelimelerin yüzü ve suyu hürmetine Allah'a sığınıyorum.

Okunuşu:

"Allahümme barik fihi ve la tedarruhü"

Anlamı:

"Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme."

Bebekler İçin Nazara Karşı Okunacak Dualar ve Ayetler

İhlas Suresi Arapça Yazılışı

 

Nazar Duası Oku - En Etkili ve En Hızlı Nazardan Kurtulma ve Korunma Duaları ile Sureleri - Bebeklere Nazar Duası

İhlas Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

"Kul huvellâhu ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekullehû kufuven ehad"

İhlas Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

De ki: "O, Allah'tır, bir tektir". "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir)". Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)". "Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."

Mümin Suresi 1-3 Ayetlerinin Arapça Yazılışı

Nazar Duası Oku - En Etkili ve En Hızlı Nazardan Kurtulma ve Korunma Duaları ile Sureleri - Bebeklere Nazar Duası

 

Mümin Suresi 1-3 Ayetlerinin Türkçe Okunuşu

1. Hâ-Mî.

2. Tenzîlu-lkitâbi mina(A)llâhi-l’azîzi-l’alîm(i) .

3. Ġâfiri-żżenbi ve kâbili-ttevbi şedîdi-l’ikâbi żî-ttavl(i)(s) lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ileyhi-lmasîr(u)

Mümin Suresi 1-3 Ayetlerinin Türkçe Anlamı

1. Hâ. Mîm.

2. Bu kitap, kudreti dâimâ üstün gelen ve her şeyi hakkiyle bilen Allah tarafından parça parça indirilmektedir.

Haberin Devamı

3. O Allah, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, cezalandırması şiddetli, bununla birlikte lutuf ve ihsânı çok geniş olandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş yalnız O’nadır.

 

Felak Suresi Arapça Yazılışı

Nazar Duası Oku - En Etkili ve En Hızlı Nazardan Kurtulma ve Korunma Duaları ile Sureleri - Bebeklere Nazar Duası

 

Felak Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul e'uzü birabbilfelak

2. Minşerri ma halak

3. Ve min şerri ğasikın iza vekab

4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad

5. Ve min şerri hasidin iza hased

Felak Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

2. Yarattığı şeylerin şerrinden,

3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4. Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ,

5. Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

Nas Suresi Arapça Yazılışı

 

Nazar Duası Oku - En Etkili ve En Hızlı Nazardan Kurtulma ve Korunma Duaları ile Sureleri - Bebeklere Nazar Duası

 

Nas Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul e'ûzü birabbinnâs

2. Melikinnâs

3. İlâhinnâs

4. Min şerrilvesvâsilhannâs

5. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

6. Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım." 

Haberin Devamı

Ayetel Kürsi Arapça Yazılışı

Nazar Duası Oku - En Etkili ve En Hızlı Nazardan Kurtulma ve Korunma Duaları ile Sureleri - Bebeklere Nazar Duası

 

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1. Allahû lâ ilâhe illâ hûvel hayyûl kâyyum,

2. lâ te'huzûhu sinetûv velâ nevm,

3. lehu mâ fis semâvati ve mâ fil ârd,

4. men zellezi yeşfeu indehu illâ bi iznih,

5.  ya'lemû mâ beyne eydihim ve mâ halfehûm,

6. ve lâ yûhiytune bi şey'im min ilmihi illâ bi mâ şa',

7. vesiâ kûrsiyyûhûs semavati vel ârd,

8. ve lâ yeudûhu hifzuhûma ve hûvel aliyyûl azim.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla,

Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.

Haberin Devamı

Ayetel Kürsi Nazara Karşı Korur Mu?

Resûlullah'ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Ayetel Kürsi ile İhlas ve Felak- Nas surelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah'a yalvardığı rivayet edilmektedir.

Nazar Duası Kaç Defa Okunmalı?

Rasulullah aleyhisselam Felak-Nas surelerinin sabah ve akşam zikirlerinde üçer defa okunmasını buyurmaktadır. Uyurken İhlas, felak, nas ve ayet-el kürsi üçer defa avuca okunur ve vücuda sıvazlanır. Nazar ve büyü gibi etkilerden korunur.

Nazar İçin Hangi Sure Okunur?

En çok nazara karşı Hz. Peygamber'in de çevresindekilere okuduğu Kalem suresinin 51. ve 52. ayetleri yer almaktadır. Bunun dışında nazara karşı okunan dualar arasında Felak suresinin ve Nas suresi yer alır. Nazara karşı Felak ve Nas suresi okunmaktadır.