Geri Dön

Allah'ın Sıfatları Ve Anlamları: Kısaca Allah'ın İsimleri Ve Sıfatları Nelerdir?

Allah'ın sıfatları ''zati'' ve ''subuti'' olarak ikiye ayrılır. Sadece Allah'ta bulunan sıfatlara zati adı verilir. Subuti kelimesinin sözlük anlamı mutlaktır ve Allah'ta bulunması zorunlu olan nitelikleri tanımlamak için kullanılır. Allah'ın isimlerine ise Esmaül Hüsna denir. Bu isimler 99 tanedir. Allah’ın sıfatları ve isimlerinin anlamları nelerdir? Sizin için detaylı bir şekilde derledik.

Allah'ın Sıfatları Ve Anlamları: Kısaca Allah'ın İsimleri Ve Sıfatları Nelerdir?

Araf Suresinin 180. ayetinde ''En güzel isimler O'nundur'' yazar. Bu nedenle her Müslüman Esmaül Hüsna'yı bilmeli ve Allah'ı bu isimlerle zikretmelidir. 

Allah'ın Subuti Sıfatları ve Anlamları Nelerdir? 

1- Kudret: 

Evreni yoktan var eden Allah'ın her şeye gücü yeter. Bir şeyin olmasını istediğinde ''Ol'' der ve olur. 

2- Semi: 

O gizli konuşmaları ve fısıldaşmaları bile duyar. 

3- Basar: 

Basar, gören demektir. Allah, dünyada olan her şeyden haberdardır. Onun izni ve rızası olmadan hiçbir şey yapılamaz.

4- Hayat: 

Allah'ın Hayy sıfatı ile aynı anlama gelir. O diridir. Onsa uyku hali ya da yorgunluk hasıl olmaz. 

5- Tekvin: 

Gördüğümüz ve göremediğimiz her şeyin yaratıcısı Allah'tır. 

6- Kelam: 

Kelam sıfatı, Allah'ın kullarıyla kelimelere ve seslere ihtiyaç duymadan konuşabilmesi anlamına gelir. 

7- İlim: 

İlm-i Ezel olarak da bilinen ilim sıfatı, Allah'ın kainattaki her şeyden haberdar olması demektir. 

8- İrade: 

Allah en büyük iradedir ve her şey onun istemesiyle gerçekleşir. 

Allah'ın Zati Sıfatları ve Anlamları Nelerdir? 

1- Vücud: 

 Vücud kelimesinin anlamı varlık demektir. Vücud sıfatı ise Allah'ın bir ve tek olduğu manasına gelir. 

 2- Beka: 

Allah'ın sonu yoktur. O ezeli ve ebedidir. 

3- Kıdem: 

Yüce yaratıcı zamandan münezzehtir. 

4- Kıyam Bi-Nefsihi: 

Allah, kimseye ihtiyaç duymaz. Yaratılan her şey Allah'a muhtaçtır.

5- Vahdaniyet: 

Ferd-i Vahid ile aynı manaya gelir. Allah'ın bir ve tek olması demektir. 

6- Muhalefet-ün Lil Havadis: 

Allah'ın sonradan yaratılan hiçbir şey benzemediği anlamına gelir. 

Allah'ın İsimleri ve Anlamları Nelerdir? 

Hadi: Hayırlara sevk eden. 

Samet: Kimseye muhtaç olmayan. 

En-Nafi: Faydalı şeyleri yaratan. 

 Karib: Kullarına çok yakın olan. 

 Mübdi: Kainatı yoktan var eden. 

 El-Basid: Bol bol rızık veren. 

 Hallak: Yaratma gücü sonsuz olan. 

 Zahir: Varlığı aşikar olan, kesin delillerle bilinebilen. 

 El-Bais: Öldüren ve dirilten. 

 Müntakim: Ceza verirken adil olan. 

 El-Kaviyy: Her şeye gücü yeten. 

 Tevvav: Kullarının tövbelerini kabul eden. 

 Rauf: Şefkat ve merhamet gösteren. 

 Aliyy: Sonsuz yücelik sahibi. 

 El Mucib: Duaları kabul eden. 

 El Settar: Ayıpları ve kusurları örten. 

 Afüv: Tövbe eden kullarının günahlarını silen. 

 El Mütekebbir: Büyüklükte eşi ve benzeri bulunmayan. 

Allah'ın İsimlerini Okumanın Faydaları 

Sık sık Allah'ın isimlerini zikretmek, kazadan, beladan ve hastalıktan korur. Kişinin imanını tazeler ve maneviyatını güçlendirir. 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber