Sureler KAFİRUN SURESİ OKU, Kafirun Suresi Okunuşu, Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Diyanet Meali

KAFİRUN SURESİ OKU, Kafirun Suresi Okunuşu, Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Diyanet Meali

Toplamda 6 ayetten oluşan Kafirun Suresi Kur'an-ı Kerim'in 109. suresidir. Mekke'de indiğine inanılan sure ismini ilk ayetinde geçen ve kafirler anlamına gelen “Kâfirûn” kelimesinden alır. Kafirun kelimesinin Türkçe karşılığa inkarcılar anlamına gelmektedir. Sure kafir olan ve iman eden kişilerden bahsetmektedir. Okuması ve dinlemesi oldukça faziletli olan Kafirun suresi "Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn" şeklinde başlamaktadır. Kafirun Suresi okunuşu, anlamı, diyanet meali, Arapça yazılışı ve tefsiri hakkında detaylı bilgiyi içeriğimizde bulabilirsiniz.

KAFİRUN SURESİ OKU, Kafirun Suresi Okunuşu, Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Diyanet Meali

6 ayetten oluşan Kafirun Suresi, indirilme bakımından Kevser ve Fil Suresi’nin arasında kalmaktadır. Kısa bir sure olduğu için bazı namazlarda zammı sure olarak okunabilmektedir. Kafirun Suresi okumanın çok sayıda fazileti olduğuna da inanılmaktadır.

Öneri:
Ayetel Kürsi


Hz. Muhammed, Kafirun Suresi için Kur’an-ı Kerim’in dörtte birine denktir, yakıştırması yapmıştır. Bunun için Kafirun Suresi tüm Müslümanlar için özel ve oldukça önemli bir yere sahiptir. Kafirun Suresi, Allah’ı ve onun emirlerini reddeden kafirlerin durumundan bahsetmektedir. İbadet esnasında sık sık kullanılan Kafirun Suresi, çoğu insanın ezberinde yer almaktadır. Ancak bu suresinin Arapça ve Türkçe okunuşları ile tefsirini merak eden vatandaşlar da bulunmaktadır. Bu bağlamda sureye ait tüm bilgiler, aşağıdaki başlıklarda sırasıyla paylaşılmıştır. Kafirun Suresi’ni; dinlemek, okumak ya da ezberlemek isteyen herkes bu başlıkları inceleyebilir.

Haberin Devamı

Kafirun Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.

2- Lâ a’budu mâ ta’budûn.

3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.

4- Velâ ene âbidun mâ abedtum.

5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud.

6- Lekum dînukum veliye dîn.

Kafirun Suresi Dinle

 

Kafirun Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet Meali) 

1 De ki: "Ey inkârcılar!

2 Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.

3 Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

4 Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

5 Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

6 Sizin dininiz size, benim dinim banadır."

Kafirun Suresi Arapça Okunuşu

KAFİRUN SURESİ OKU, Kafirun Suresi Okunuşu, Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Diyanet Meali

Kafirun Suresi Fazileti

Müfessirler bu sûrenin faziletiyle ilgili olarak Hz. Peygamber’in, “Kul hüvellahu ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir” buyurduğunu; Sahâbe’den birine, “Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun” dediğini naklederler (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598).

Haberin Devamı

Kafirun suresini gece ve gündüz okumak şirkten korunmaya vesile olmaktadır. Kafirun suresi okuyan ve doğru okuyan kişilerin müünafıklıktan uzaklaşacağı bildirilmektedir. Kafirun suresini herhangi bir yiyeceğe okumak yiyecekten gelecek zehirlenme veya zararlara engel olmaktadır.

​​​​​​​Kafirun suresi okumanın pek çok sırrı ve manevi kazancı olmasının yanında gece okumak musibetlerden korunmaya ve kişinin rızık ile bereketinin açılmasına vesile olmaktadır. Kafirun suresinin sırları arasında zarar geleceğine inanılan zalim kişilere karşı okunduğunda onlardan gelecek zararı engellemeye vesile olmaktadır.

Kafirun Suresi Tefsiri

Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik bulunmadığı, dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının, iki inanç arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı kesin olarak ifade edilmiştir.

Bazı müfessirlere göre 2-3. âyetlerde, gelecekte Hz. Peygamber’in müşriklerin taptığına tapmayacağı, onların da Hz. Peygamber’in taptığına tapmayacakları ifade edilmiş; 4-5. âyetlerde ise halihazırda da onların tutumlarının farklı olmadığı bildirilmiştir. Ancak Şevkânî bu yorumu reddetmekte, 4-5. âyetlerin 2-3. âyetlerdeki gerçeği pekiştirdiğini söylemekte; bu tekrarlara dil kurallarından ve Arap şiirinden örnekler getirmekte, Hz. Peygamber’in hadislerinde de benzer tekrarların bulunduğunu ifade etmektedir (bk. V, 599-600). Bizim tercihimiz de bu yöndedir. Zira 2-3. âyetlerde Hz. Peygamber’in şahsında müminlerin sadece bir Allah’a kulluk etmeleri emredilmiş, Allah’a ortak koşanlarla gerek inanç gerekse ibadet bakımından hiçbir şekilde benzerliklerinin bulunmadığı vurgulanmıştır. 4-5. âyetlerde ise Hz. Peygamber’i kendi dinlerine döndürmek isteyen putperestlerin ümidini kırmak maksadıyla söz tekrar edilmiştir. “Sizin dininiz size, benim dinim banadır” şeklinde tercüme ettiğimiz 6. âyet, daha geniş kapsamlı ve daha vurgulu bir şekilde önceki âyetleri tekit eder ve bu iki din arasında uzlaşmanın olamayacağını gösterir. Zira bu iki dini uzlaştırmak, hak ile bâtılı uzlaştırmak anlamına gelir.

Haberin Devamı

Son âyetten din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün esas olduğu, kimsenin herhangi bir dine girmeye zorlanamayacağı anlamının da çıkarılabileceğini düşünen bir kısım müfessirler bu âyetin müşriklere karşı savaşılmasını emreden âyetle (bk. Tevbe 9/36) neshedildiğini yani hükmünün kaldırıldığını ileri sürmüşlerdir. Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre âyetin hükmü kaldırılmamıştır; çünkü burada bir emir veya yasak değil, bir vâkıanın tesbiti ve ifade edilmesi (haber) söz konusudur; haber ise Allah’tan olduğu için gerçektir, hükmü değişmez (bk. Şevkânî, V, 600). Bu âyet, bir vâkıa tesbiti olduğu ve müslümanların zayıf durumda bulundukları bir dönemde indiği için ondan din ve vicdan özgürlüğü anlamının çıkarılamayacağı da düşünülebilir. Kuşkusuz İslâm’da din, vicdan ve ibadet özgürlüğü vardır; ancak bu özgürlükler Medine döneminde inen âyetlerde ifade edilmiş, müslümanların hâkim oldukları zaman ve mekânlarda uygulanmış, hayata geçirilmiştir.

Haberin Devamı

Kafirun Suresi Konusu

Haberin Devamı

Sûrede Hz. Peygamber’in inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslûpla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması hedeflenmektedir.

Kafirun Suresi Ne İçin Okunur?

  • Kafirlerin düştüğü tuzaklardan birine düşmemek ve dünya nimetlerine aldanıp ahiret gününü unutmamak için günde 41 kez Kafirun Suresi okunabilir.
  • Kıyamet gününü ve ölümü hatırlamak için okunur.
  • Kafirun suresi şeytanın verdiği vesveseleri insanın gönlünden uzaklaştırır ve mümin kulların imanını tazeler. Bu nedenle sabah ve yatsı namazından sonra 99 kere Kafirun Suresi okunabilir.
  • Allah'tan bağışlanma dilenmek için okunur.

Kafirun Suresinin Önemi Nedir?

Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure adını ilk ayetinde geçen ve kâfirler manasına gelen “Kâfirûn” sözcüğünden almıştır. Kafirun suresi, kâfir olan insanların durumundan bahsetmektedir.

Kafirun Suresi Nasıl Ezberlenir?

Kafirun suresinin ezberlenebilmesi için çok sayıda teknikler bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi sık sık tekrar etmektir. İlk ayeti en az üç defa tekrar ettikten sonra ikinci ayete geçilir. Bu ayet de üç kez tekrarlandıktan sonra ilk ayet ile birlikte okunarak yeniden tekrar edilir. Bu şekilde yapılan tekrarlar ezberlemeyi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Bir süre sonra kolay bir şekilde ezberlenebildiği fark edilecektir.

Kafirun Suresi Günde Kaç Kere Okunur?

Kafirun Suresinin okunması Kur'an'ın dörtte birinin okunmasına eş tutulmaktadır. Bu sureyi okuyan kişilerin rızkı açılır. Kazançları bereketli olur. Bunun yanında bu surenin okunması kişilerin evlatlarının hayırlı olmasını sağlamaktadır. Kafirun Suresi kötülüklerden korunmak amacı ile Allah'a sığınmak için okunan surelerden biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlenmek isteyen Müslümanların bu sureyi düzenli olarak okuması gerekmektedir.