Geri Dön
Siyasetİşte MHP'nin vaatleri

İşte MHP'nin vaatleri

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin seçim beyannamesini açıklıyor. Bahçeli asgari ücretin net 1400 lira olacağını söyledi. Emekliye yılda iki kez 1400 lira ikramiye verilecek. Çiftçi için mazotun 1.75 kuruş olacağını kaydeden Bahçeli, "Terörün kökünü kazıyacağız" dedi.

İşte MHP'nin vaatleri

-700 bin yeni istihdam sağlayacağız. Kişi başına milli gelir 13.3 bin liraya ulaşacak. İstihdam 29.9 büyüme olacaktır.
-Orta vadede hedefimizi 2019-2023 yıllarını kapsayan ikinci iktidar dönemde Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi olmasıdır. İkinci MHP iktidarı Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör olmayı hedefliyoruz.
-Parlamenter sistemi gerekli görüyoruz. Türk milletine en uygun yönetim şekli olduğunu düşünüyoruz. Devleti ve milleti parçalamaya götürecek bir siyasi yaklaşımı reddediyoruz.
-Terörün bitirilmesi için güvenlik güçlerimizle tüm ülke safında etkili bir mücadele vermeye kararlıyız. Güvenlik güçlerimizi kışlalara mahkum edilmeyecek
-Terörün ve bölücülüğün kökünü kazıyacağız. Terörle pazarlıklar bitirilecek. İhanet süreci bitirilecek.
-Kadın, engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik şiddet olaylarında zamanaşımı kaldırılacak. Harç, mahkeme masrafları alınmayacak.
-Rüşvetçi, soygunculardan hesap sorulacaktır. Yolsuzluktan suçlu görülen kişilerin servetleri zamanaşımı gözetilmeksin el konulması hukuken sağlanacaktır.
-Kamuda çalışan taşeron işçileri kadroya geçireceğiz.
-Emeklilere mart ve eylül aylarında yılda iki kez asgari ücret oranında destek vereceğiz.
-Vergisini düzenli ödeyen ödüllendirilecek.
-Emekli aylıklarında sosyal güvenlik destek primi kesilmeyecektir.
-Mazot, gübre ve yem üzerindeki vergiler kaldırılacak. Mazot 1 lira 75 kuruş olacaktır.
ASGARİ ÜCRET BİN 400 LİRA
-Asgari ücreti net bin 400 liraya çıkaracağız.
-Büyükşehirlerde her ay 100 lira şehir içi ulaşım desteği sağlayacağız.
-Evi olmayan muhtaç ailelere 200 lira kira yardımı yapacağız.
-Kamuda çalışan taşeron işçileri kadroya geçireceğiz.
EMEKLİYE YILDA İKİ KEZ 1400 LİRA İKRAMİYE
-Asgari ücretten vergi almayacağız. Yıllık ortalama 700 bin kişiye iş imkanı vereceğiz.
-Emekliye mart ve eylülde bin 400 lira destek ödeneği tanınacak.
CEMEVLERİNE DEVLET YARDIMI
-Cemevi gerçeği, siyasi kaygılardan uzak, Cami-Cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilecek, inanç ve kültür hayatımızın bir unsuru olan Cemevlerine devlet yardımı yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Alevi İslam inancını da bünyesinde temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.
-Öğretmen ihtiyacı olan hiçbir okul bırakmayacağız. Derslik ihtiyacı tamamlanacak, atanmayı bekleyen öğretmenlerin tamamı kademeli olarak sınıflarına kavuşacaktır. Öğretmenlerin 3600 ek göstergeden yararlanmalarını hedefliyoruz. Öğretmenlerin, ek ders ücretleri ile eğitim ve öğretim tazminatlarını yükselteceğiz, eğitime hazırlık ödeneğini artırarak eğitim kurumlarında çalışan tüm personele de ödeyeceğiz.
- Diğer yandan Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam kargaşasını sona erdireceğiz, aynı işi yapan sağlık çalışanlarını aynı mali ve sosyal haklarla buluşturacağız. Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı vermenin yanında, ek ödemeleri emekliliklerine yansıtacağız. İnfaz koruma memurlarının yıpranma payı hakkını yeniden vereceğiz, mübaşir, zabıt katibi ve diğer adalet çalışanlarının özlük haklarını iyileştireceğiz. Emniyet çalışanlarımızın çalışma şartlarını ve özlük haklarını iyileştirerek, bu kapsamda polislerin ek göstergesini 3600’e yükselteceğiz. Astsubayların intibaklarını yapacak, haklarını verecek, uzman jandarma ve uzman erbaşların tüm mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.
-Kaynak var, söylediklerimiz Adana mavrası değil.
-Seçim Beyannamemizde yer alan taahhütlerimizin getireceği mali yük toplamını 71,9 milyar Türk lirası olarak öngörmekteyiz. Mali kaynaklarımızı beş ana başlık altında toplamak mümkündür: Toplumsal bir seferberlik başlatılarak kayıtdışılıkla etkin mücadele sonucu vergilerde performans artışı sağlanmasından elde edilecek ilave kaynak 13,4 milyar Türk Lirası, Kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesinden sağlanacak ilave kaynak 6,2 milyar Türk Lirası, Devletin mal ve hizmet alım giderleri ile bir kısım cari transfer kalemlerindeki israf, savurganlık ve yolsuzlukların azaltılmasından elde edilecek gider tasarrufu 23,3 milyar Türk Lirası, Bir kısım rantiyeci azınlıkça elde edilen imar rantının vergilendirilmesinden sağlanacak 12 milyar Türk Lirası, Uygulayacağımız ekonomik program sayesinde elde edilecek yüksek büyüme performansının sağlayacağı 17 milyar Türk Lirası. Böylece, taahhütlerimizin mali yükünü karşılamak üzere, ekonomide oluşturulacak toplam ilave kaynak 71,9 milyar Türk Lirasına ulaşacaktır. Bu miktar Seçim Beyannamemizdeki program, proje, ekonomik ve sosyal yardım ve desteklerin toplam maliyetini karşılamaktadır. Partimizin Türkiye’yi bölgesel güç ve küresel aktör haline getirme vizyonunun esasları, bu ideale ulaşmak için ortaya koyduğu hedefleri ve bu süreçte büyük Türk milletine vaatleri ana hatlarıyla bunlardır.
BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara Arena'da beyanname öncesi konuştu.

“SİYASİ TAKTİK GEREĞİ SONA BIRAKTIK”
Bahçeli, seçim beyyannamelerini geç açıklamaları için şunları söyledi: Bizim dışımızdaki iddia sahibi tüm partiler eteğindeki taşı dökmüştür. Hepsi birbirinden pek farkı olmayan, birbirini aratmayan söz ve vaatlerini ardı arkasına paylaşmıştır. MHP siyasi taktik ve teferruatlı planlama gereğince beyannamesini en sona bırakmayı tercih etmiştir.
Bunu yaparken iki hususu hesaba kattık. İlk olarak geçmiş yıllarda açıkladığımız hedef ve izleyeceğimiz politikalarımız özellikle siyasi kapkaççı AKP tarafından yüzsüzce çalınmıştır. Çünkü bunların işi gücü yürütmektir. Çünkü bunların uzmanlığı emek yağmacılığıdır. Türkiye için söyleyecek sözü kalmamış AKP, bizi kopya etmenin hevesindedir. İkinci olarak beyannameler açıklama sırasına girmişken, düşüncelerimizi karambole gitmemesine, arada kaynamamasına azami dikkat ettik. Kimin neyi nasıl ve hangi arka plana dayanarak söyleyeceğini sabırla bekledik" dedi.
3 MAYIS'IN NEDENİ...
Bahçeli şöyle konuştu: Seçim beyannamemizi 3 Mayıs'ta paylaşıyor olmamızın kendi için anlamlı zemini vardır. Bugün boşuna seçilmemiştir. Tam 71 yıl önce 3 Mayıs 1944'te Türk milliyetçileri geçtiğimiz yüzyıla adeta damga vurmuşlardır.
'GEÇMİŞİNİ GÖMLEK GİBİ DEĞİŞTİRENLERE...'
- MHP hiçbir zaman umut tacirliği yapmamıştır. Ne dediysek oyuz. Geçmişini gömlek gibi değiştiren ilkesizlere benzemedik. Sabah söylediğini akşam olmadan yalanlayan, karakterini alavere dalavere üzerine inşa eden ikiyüzlülerden olmadık.
-Bu saatten sonra başka gidilecek toprak parçası kalmamıştır. Buranın adı Türkiye Cumhuriyeti, milletinin adı ise büyük Türk milletidir. Ya bu vatanda yaşayacağız ya da bu vatan uğruna can vereceğiz. Bu hakikati ne Erdoğan, ne Davutoğlu, ne de İmralı değiştiremeyecektir.
'ERDOĞAN HER ŞEY OLUR AMA...'
- Erdoğan her makama ulaşabilir ancak şu fani dönyada olamayacağı bir şey varsa o da milliyetçiliktir.
- Bazen serok, kimi zaman Ahmet Sani çoğu zaman fotokopi Başbakan Davutoğlu'na da milliyetçilik 10 gömlek bol gelecektir. Davutoğlu senin cibiliyetin milliyetçilikle ilgili konuşmaya elvermeyecek bu iş senin boyunu fersah fersah aşacaktır.
- Davutoğlu, 'Onlar konuşuyor biz yapıyoruz' diyor. Doğru biz rezillikleri konuşuyoruz onlar tatbik ediyor. Biz ihaneti konuşuyoruz onlar yapıyor. Orhun Anıtlarını yapmak seni milliyetçi yapıyorsa Akdamar Adası'ndaki kiliseyi yapmak acaba sizi ne yapacaktır?
'BUNLARIN NE İDİĞÜ BELİRSİZ'
- Bunlar yeri gelmiş Batıcı, yeri gelmiş doğucu olmuşlardır, Sık sık AB'ci, ABD'ci, Barzani yandaşı, İmralı havarisi... Bunların ne idüğü belirsizdir. Davutoğlu Kastamonu'da şehitlerin her birine sahip çıktık demiştir. Süleyman Şah türbesini kamyonlara yükleyerek terk etmek sahip çıkmaksa maşallah Davutoğlu'nun hakkı ödenemeyecektir.
-Kuytularda el ele 7 Haziran sonrası koalisyon planı yapandan milliyetçi olmaz. Beyannamesinde Türk ifadesini tek bir yerde dahi kullanmayan, 2023 sözleşmesini haçlı organizasyonu ve ihanet şebekesiyle yapandan milliyetçi olmaz.
'KARARSIZ DURAN KARDEŞİM...'
- Kararsız duran kardeşim biliyorum kaygılısın elin AKP'ye gitmiyor o halde gel bu defa saflarımıza katıl. Gelecek için bizimle yürü.
- Cumhuriyet döneminin en kötü başarısız, en işbirlikçi, inkarcı kadroları ihanete buluşarak Türkiye'nin kuyusunu kazmaktadır. Aslen milli, yerli ve bu topraklara ait değillerdir.
- Mazisi 92 yılı bulan devlet sistemi bu şımarık tarafından lağvedilmek istenmiştir. Erdoğan, inanılması kolay olmayan sözlere imza atmış, 10 Ağustos 2014'te Cummhurbaşkanlığı'nın çöktüğünü söylemiştir. Madem çöktüyse Erdoğan bu makamda niçin oturmaktadır? Cumhurbaşkanlığı'nı rejim muhafızlığı olarak lanse eden Başkanlık sistemi maskeli hangi rezil rejimi planlamaktadır. Çürüyen Cumhurbaşkanlığı değil Erdoğan'ın bizzat kendisidir. Erdoğan vatana ihanet suçunu işlemiş, sicilinde beyaz nokta kalmamıştır.
'TÜRKİYE BİR ARABA DEĞİLDİR'
- 'Artık motoru tekleyen kaportası dökülen bu arabayla devam edemeyiz' demiştir. Türkiye bir araba değildir, aziz şehitlerimizin kanı üzerinde vücut bulmuş fazilet farikasıdır. Eksiği vardır ama asla hurdaya ayrılacak külüstür bir araç değildir. Emperyalizme kule nöbetçiliği yapan müstevli kalıntıları, milletimizin tarihsel emanetlerini hedef almışlardır.
-Erdoğan, artık geri dönülemez bir yola girmiştir. Bu yolun sonunda ya bölünmüş, parçalanmış, paylaşılmış korku devletini kurarak seçilmiş tiran olacak ya da hukukun devreye girmesiyle vatana ihanetten Yüce Divan'ı boylayacaktır.
MHP'NİN 2 VAADİ
MHP'nin bugün açıklayacağı seçim bildirgesinden işçi, memur ve emekliye müjdeler çıktı.
MHP, asgari ücreti net 1400 liraya yükseltme vaadinde bulunurken, kamuda dengeli bir ücret politikası uygulanması için gelir endeksi oluşturulacağını bildirdi. Bildirgeye göre, gelir endeksi tüm emekliler için de oluşturulacak ve endekse göre bir maaş düzenlemesi yapılacak.
İki maaş ikramiye
En üst seviyeden emekli olanlara az, en alt seviyeden emekli olanlara yüksek zam yapılacak. CHP'nin önerisine benzer biçimde MHP de emeklilere iki maaş ikramiye vaadinde bulundu. Buna göre, Mart ve Eylül'de iki maaş ikramiye ödenecek. Milletvekilleri ise emekli maaş zamları ve ikramiyelerden yararlanamayacak.ÖNDER YILMAZ / Ankara