Bir bilgi insanın sıkça karşısına çıktığında, kişi o konuya dair her şeyi bilip öğrendiği hissine kapılır. Bu durumda yegane kayıp bilginin özüne ulaşamamak ve bilgiden istifade edememek olacaktır.

Farkındalık kavramını herkes diline pelesenk etmiş, ancak sormadan sorgulamadan tek anın dahi idrakine varmadan yaşamaya devam etmiştir.

Ay Düğümlerinin burç değiştirerek İkizler-Yay eksenine geçişinin etkilerini bilip bu potansiyellere uygun motivasyon geliştirmek, yılın ikinci yarısında yaşamınızı kolaylaştıracak, ancak atlanmaması da gereken bir ödevdir.

Ay Düğümleri

Dünya’nın Güneş etrafında izlediği yol olan (Ekliptik) ile Ay’ın Dünya etrafında izlediği yolun kesişmesi ile oluşan noktalara Ay Düğümü denir. Ayın Kuzeye doğru hareketi esnasındaki kestiği nokta Kuzey Ay Düğümü,  güneye doğru hareketi esnasında kestiği nokta Güney Ay Düğümüdür.

Düğümler matematiksel  bir saptama sonucunda var sayılan, nesnel olmayan noktalardır. Daima 180 derecelik açı ile karşı karşıya konumlanır. Zıt burcuyla birlikte değerlendirilir ve farklı deneyimler yaşatır. Bu karşı karşıya durum restleşmeye dönüşmediği sürece olgunlaşma süresince insanı destekler.

Kişinin dünyada yaşayacakları tesadüf değil, en ince ayrıntısına kadar planlanmış kendisine özel programıdır. Program, tekamül yoluyla mükemmelleşme sürecinde olan bireye sayısız deneyim sahası ve oyuncular hazırlar. Ay Düğümleri bu konuyu en sade şekliyle özetler aslında. Ne ekerseniz onu biçecek, geçmiş yaşamlardan kalan borçlarınızı tamamlamak üzere bunları yaşayacaksınız.

Geçmiş ve Gelecek

Güney Ay Düğümü kişinin geçmiş yaşam deneyimleri sayesinde sahip olduğu yetenekleri, yeterlilikleri ve aldığı dersleri şifrelerken, Kuzey Ay Düğümü geçmişte eksik kalmış tamamlanması gereken dersler ve izlenmesi gereken yollarla ilgilidir.

Reenkarnasyon ve karma bilgisi pek çok açıklanamayan olaya ışık tutar aslında. İlk kez gittiğiniz yerleri biliyor, ilk karşılaştığınız insanları tanıyor gibi hissetmek ya da olağanüstü yeteneklerle donatılmış olarak doğmak başka yaşamlardan size kalanlardır. Zaman zaman hiç gitmediği yerlere özlem duymak, bilmediği kültürlere dair içsel bir bilgeliğe sahip olmak bu minvalde değerlendirilebilir.

Güney Ay Düğümü, geçmiş yaşamlar dışında çocukluk deneyimleri, aileden gelen kalıtsal özellikler, bilinç altı verilerle de ilişiklidir. Kuzey Ay Düğümü ise bu yaşamın amacı, göreviniz olan kaderinizi gerçekleştirmek için izlenmesi gereken yolu belirtir.

Kuzey Ay Düğümünün bulunduğu burç ve ev size kaderi işaret eder. Güney Ay Düğümünün bulunduğu burç ve evin kazandırdığı deneyim ve yeterliliklerden faydalanmak önemlidir. Yapılması gereken birinden kaçıp diğerine yönelmek değildir. Ömürler süren deneyimlerce kazanılan yetkinliklerinize arkanızı dönmeden, yolunuza o tecrübelerle devam edebilmektir.

İnsanın iki kutbunu varoluşun merkezine getirmektir görevi.

Burç Değişimi

Ortalama 19 ayda bir burç değiştiren düğümler Yengeç-Oğlak ekseninden İkizler-Yay eksenine geçtiğinde, iki kutup arasındaki bağlantı da bu şekilde kavranıp uygulanmalıdır.

Öncelikle kendi hayatlarınız üzerinden son 19 aydır, yani Yengeç-Oğlak eksenine geçildiğinden beri neler yaşadığınızı hatırlamaya çalışın.                   

Yengeç-Oğlak’ta kişi kendisi, ailesi ve topluma karşı sorumluluk geliştirir. Duygusal ve fiziki güvenlik konuları gündemdedir.

Yengeç duygusal ve ruhsal anlamda beslenmek, korunmak, güvenlik, yuva, annelik duyguları ile ilgili konuları detaylandırırken, Oğlak toplumla ve maddesel düzlemdeki ihtiyaçlarla ilgilidir.

Bireyin ihtiyaçlarının toplumun ihtiyaçlarıyla eşitlendiği, duygusal ve ruhsal sorumluluklarla dünyasal sorumlulukların birleşip el ele hareket ettiği gözlenmektedir.

Aylardır devrede olan süreç, 2020 yılına girildiğinde etkileri açısından devleşti. Bireysel etkiler ve sorumluluklar, güvenlik ve yuva temaları küreselleşti; hatta kimse yuvasından başını çıkaramadı.

2020 Yeni Dünya Düzeni’nin hazırlık evresi olarak kitlesel bir evrim programını devreye almıştı. Kitlesel bir program devredeyken, hiç kimse bu durumdan bağımsız davranıp benim planımda yoktu diyemez elbette.  

Göksel hiyerarşi bir taşla bin kuş vurmak deyiminin hakkını vererek sağlık, ekonomi, eğitim, inanç, iş, para, ticaret, sanat, aile, ilişkiler gibi hemen her konuda kanaatlerin yıkıldığı, ezberlerin bozulduğu bir programa imza attı bireysel ve küresel bazda.

Yengeç-Oğlak ekseni olağanüstü kaygılı güvenlik duvarlarının yıkıldığı, yaşadıklarınıza inanamadığınız bir süreç yaşattı. Sorumluluk, görev, dikkat açısından insanlara ciddi bir evrim yaptırdı. Tüm dünyanın annesi ve canları size emanet gibi hissettiniz.

Herkes etki aldığı ev ve burç konularında kendi bilinci doğrultusunda sağlık, iş, ilişkiler, para vb konularda yoğunlaşan duygusal zorluklar yaşadı ve sorumluluklar geliştirdi.

Kuzey Ay Düğümü İkizler, Güney Ay Düğümü Yay

2020 yılının ikinci yarısını anlamak ve yaşamlarınızı bu süreçle uyumlu hale getirmek üzere İkizler-Yay geçişinin neleri servis edeceğini değerlendirmek gerekir. Bu yeni devre 19 ay boyunca neleri tetikleyecek, neyi öğretecektir? Ay Düğümleri İkizler-Yay eksenindeyken vurgulanan ana konu bilgidir. Yapılması gereken nedir?

İkizler merakı tetikler. Bilginin peşinden gidilir, öğrenilenler paylaşılır ve yeni bilgilere yer açılır. Hayatın her alanındaki ihtiyaçlara yönelik gelişmeler ve icatlara zemin hazırlanmaktadır. Havacılık ve uzay bilimlerine yönelik ilgi ve bilgi artar.

Yay ise daha yüksek ideal ve bilgeliklerle ilgilidir. Dünyasal gelişmeler değil evrensel gerçeklikler, inanç ve hukuk sistemleri irdelenir. Kendi düşünce ve değerlerine bağlı ve yukarıdan bakan reddedici tutumlar sergilenecektir.

Yapılması gereken, her bilgiyi ve durumu kabule hazır olmak, zihni sınırlayan unsurları esnetebilecek bilinç düzeyine gelmeye gayret etmektir.

Artık eskisi gibi olmayacak yaşam koşullarına uygun alternatif yöntemler geliştirmeye gayret edilmelidir. Yeniye entegre olmak için  katılıktan, elitist tavırlardan, idealize edilen düşünce ve davranış biçimlerinden, prensiplerden feragat edilmesi gerekebilir. Günlük yaşamı küçümsemek ve fikri sabitlikle hareket etmek en büyük yanılgı olacaktır. Bilgi sahiplenip, sabitlenip vazgeçilmez tabulara dönüştürüldüğünde bilgi değildir; sırtınıza yüktür artık. Dönemin doğasına uyum sağlamak, mantık çizgisinden kopmamak ve aklın önünde durmamakla mümkündür.

Kuzey Ay Düğümü yani dönemin ödevi; bilginin peşinden gitmek, öğrenmek, öğretmek, dinlemek, duymak, merak ve sorgulama geliştirmek, akıl-mantık- şuuru bilgiye şemsiye etmektir. Bilgi konusunda daima alışveriş ve paylaşım içinde olmak, hayatı kolaylaştırmak adına tüm insanlığa karşı göreviniz olacaktır.

Bu süreç 2020 yılının Yeni Dünya Düzeni programı kapsamında düşünüldüğünde ise; beklenmeyen bilgilerin dünyaya açılacağı, uzak ve sıra dışı göksel ulaşım ve iletişim deneyimleri yaşanacağına işaret etmektedir. Her tür inancın ve bilginin yıkılabilir olduğunu; insanlık, iddialı olaylarla test ederek,  zihinsel zincirlerini kırmakta bir hayli yol alacaktır.

Bireysel doğum haritalarınız bu süreci nasıl yaşayacağınızı, hangi alanlarda bilgi ve değişime ihtiyaç duyacağınızı, ilerlemenizin önündeki engelleri ve bunlardan kurtulma yollarıyla ilgili bilgileri içermektedir.

Gökyüzünü dinleyin.

 

Sevgiler.