Yay Burcu

Ateş + Değişken (23 Kasım – 21 Aralık)

ÖNEMLİ NOT: Yıllık horoskobunuzu okurken, mutlaka yükselen burcunuzu da okuyunuz.

Kariyerde değerlendirme zamanı

2023’e genel bakış

2023’te yavaş hareket eden Satürn ve Pluton burç değiştirirken, yeni koşulların gündeme geldiğini görüyoruz. Bu yıl burcunuzu destekleyen transitler olduğu gibi, belirsizlik ve eve yönelik sorumluluk getiren, kariyerinizde de bitişler ve yeni temeller atabileceğiniz koşullar gelişiyor.

Yılın ilk yarısını daha iyi değerlendirmeye bakmalısınız. Burcunuzun yöneticisi şans ve genişleme gezegeni Jüpiter 16 Mayıs’a kadar burcunuzu çok olumlu bir açı ile desteklemeye devam ediyor. Kendinizi ortaya koyma, cesaret gösterme, yaratıcı konulara odaklanma ve yeteneklerinizi geliştirme yönünde çok olumlu koşullar var. Jüpiter güzel haberler getirirken, iyimserliğinizi de yükseltiyor. Bu dönemde çocuk sahibi olmak, aşkta ve spekülatif konularda bir canlanma söz konusu. Hayatın pozitif yönlerine bakmak açısından destekleniyorsunuz. Özel hayatınızda sizi daha mutlu kılabilecek olaylara açıksınız.

Jüpiter 16 Mayıs’tan sonra daha fazla iş ve çalışma ortamınız ile ilgili konuları harekete geçirmekte. Bu nedenle yılın ikinci yarısında mesleki alanda yenilikler, eğitimler ama aynı zamanda çok iş, uğraştırıcı nedenler ve daha çok hizmet ve düzene yönelik uğraşlar ağırlık kazanabilir.

Kariyer ve sorumluluklar gezegeni Satürn ise 7 Mart’tan itibaren Balık burcunda olacak. Eğer 14-22 Aralık doğumlu bir Yay iseniz, 7 Mart’a kadar olan dönemde iş ve sorumluluklar alanında daha yapıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu dönemde göstereceğiniz çabaların, uzun vadeli işlerinizin meyvelerini toplayabilirsiniz. Belirli bir plan ve denge içinde hareket etmeniz zor olmayacak. Ancak Satürn, 7 Mart sonrasında, özellikle 22-29 Kasım doğumlu Yay’lar açısından daha test edici ve sınırlayıcı olabilir. Gece doğanlar açısından bu durum biraz daha yorucu da olabilir. Yükselen burcu Yay olanlar için, 7 Mart sonrasında yeni sorumluluklar ve kariyer alanında önemli değişiklikler gündeme gelebilir. Önümüzdeki 2,5 yıl boyunca evinizi, ailenizi, yerleşiminizi ilgilendiren konularda sorumluluklar olacak. Bu süreçte evdekilerle daha fazla ilgilenme ve aynı zamanda kariyerinizde yeni bir temel atmanız için bir çaba içine girebilirsiniz. Kimi zaman bu transit iş hayatınızda bitişlerin olacağını ve yerine daha güçlü bir temel atabileceğinizi de göstermekte. Ayrıca bu dönem evde sınırlamalar ya da ebeveyni ilgilendiren konularda bazı işler, yükler anlamına da gelebilir. Toprak, gayrimenkul gibi işler açısından da meşgul edici bir dönem olabilir.

Eğer 14-20 Aralık doğumlu bir Yay burcu iseniz, bu yıl Neptün’ün getirdiği hassasiyetlere, dağılmalara daha açık olabilirsiniz. Bu tarihler arasında doğanlar işte motive olmak ya da net bir yön çizmek konusunda büyük belirsizlik yaşayabilirler. Kimi zaman ihmaller ya da dağınıklığın yol açabileceği kararsızlıklar, kimi zamanda aşırı idealizm ya da fedakarlık içeren koşullar dikkat çekebilir. Bu belirsizlikler sağlığı dahi hassas kılabilir. Hayatınızdaki erkek figürler, eşiniz ya da babanızla, ya da otorite figürleri ile ilgili hayal kırıklıkları, zayıflıklar yaşayabilirsiniz. Olumlu yönde kullanabilirseniz, bu transit ruhsal alandaki arayışlarınızı daha çok öne çıkararak, sizi katı kalıplardan kurtarabilir ve daha anlayışlı ve kabullenici hale getirebilir.

Bu arada 23 Mart – 11 Haziran tarihleri arasında, uzun yıllardan sonra Saka burcuna ilerleyecek olan Pluton bu süreçte, 2023-2024 yıllarında mesleki alanda ve para kazanma koşullarınızda artık daha farklı bir sürecin başlamak üzere olduğunu gösteriyor. Eğer 22-23 Kasım doğumlu bir Yay iseniz, bu tarihlerde ve özellikle 2024’te düşünsel konularda konsantrasyon, iletişim, medya ve yazı, eğitim gibi konularda kendi fikir ve yaratıcılığınızı daha kararlı şekilde ortaya koyma, güçlü kişilerden ya da değişikliklerden yararlanma fırsatı sunmaya başlayacak.

Bu yıl tutulmalar neler getiriyor ?

Bu yıl Ay düğümleri 17 Temmuz’a kadar Boğa-Akrep ekseninde kalırken, bu tarihten sonra Koç-Terazi eksenine geçecek. Bu nedenle yılın ilk yarısında çalışma ortamınıza, hizmet ve mesleğinize yönelik konulara daha çok özen gösterebilirsiniz.  Yılın ikinci yarısında ise gruplar, arkadaşlıklar ve sosyal konular içinde daha fazla çaba gösterebileceğiniz anlaşılıyor.

2023’ün ilk güneş tutulması 20 Nisan’da Koç burcunun son derecesinde gerçekleşecek. Genel olarak bu tutulmanın etkileri Ekim ayına sürecek. Bu dönemde aşkta, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcılığınızı ortaya koymak istediğiniz konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Özellikle 14 Ekim’de Terazi burcundaki Güneş tutulması yılın son aylarında gruplar, gelecek hedefleriniz ve beklentileriniz yönünde değişikliklerin gündeme gelebileceğini gösteriyor.

2023’te Ay tutulmaları Akrep ve Boğa burçlarında gerçekleşecek. Ay tutulmaları değişikliklere gitmek, duygusal açıdan muhasebe yapmak ve belirli gelişmelerin sonuçlarını gördüğümüz  zamanlardır. Böyle zamanlarda uyanış ve farkındalık artar. Ancak duygusal açıdan daha yorucu da olabilir. 5 Mayıs’ta Akrep burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması duygusal açıdan gizli kalan bir konuyu aydınlatabilir ve psikolojik açıdan sizi daha hassas kılacak kararlar getirebilir. 28 Kasım’da Boğa burcunda gerçekleşecek olan tam Ay tutulması çalışma ortamınız, iş koşullar, sağlık ve düzenle ilgili konularda önemli sonuçlara ve muhasebelere işaret edebilir.

İş, para ve kariyer olanakları

2023 yılında iş hayatında kritik bir sürece girmektesiniz. 7 Mart’a kadar olan dönemde süregelen işler, projeler tamamlanmaya başlarken bu tarihten sonra iş ve kariyer alanında yeni koşullar gündeme gelmekte. Bu koşullar özellikle ev ve aileniz ile ilgilenmeyi de önceleyebilir ve iş hayatında bazı duraklamalar ya da bitişler söz konusu olabilir. Özellikle yükselen burcu Yay olanlar önümüzdeki 2,5 yıllık süre içinde kariyer ve sorumluluklar alanında önemli değişiklikler ve gelecek yönünde yeni bir temel atmaya başlayacak. Varolan iş düzeni sona ermekte ve yeni bir işin ya da projenin temellendirilmesine gitmek durumunda olabilirsiniz. Eğer gece doğmuş iseniz, bu süreç biraz daha yorucu ve test edici olabilir, ev ve ailevi öncelikler meslek hayatınızı zorlayabilir, ya da bir süreliğine sizi geride tutabilir.

16 Mayıs sonrasında iş hayatınızda daha fazla mesai, meşguliyet ve bir ölçüde çıraklık edeceğiniz bir süreç başlıyor olacak. Bu süreçte pek çok yeni şey öğrenebilir, eğitimler alabilir, yabancılarla temas edebilirsiniz. Ancak bir yandan da hizmet etme konusunda ekstra çaba göstermeniz söz konusu olabilir.

Eğer 22-29 Kasım doğumlu bir Yay iseniz, bu yıl 7 Mart sonrasında sorumlulukların, görevlerin daha fazla arttığını görebilirsiniz. Bu yıl parasal alanda ve görüşmeleri, ziyaretleri ve kafaca sizi meşgul eden konulara daha fazla zaman ve önem ayırmanız gerekebilir. Enerjinizi ve isteklerinizi iyi yönetmek, planlamak ve somut hale getirmek için bilinçli bir çaba ve odaklanma içine gireceksiniz.

Bu yıl,

25 Mart’a kadar olan dönemde iş hayatında, ilişkilere, karşıtlık içeren koşullara daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Davalı durumlar ya da ortaklıkların öne çıktığı durumlar olabilir.  12 Ocak’tan itibaren tersliklerin aşılması yönünde daha hızlı adımlar atabilirsiniz.

25 Mart’tan 20 Mayıs’a kadar olan dönem finansal alanda daha riskli olabilir. Bu dönemde endişe, korku yaratabilecek olaylar ya da mali açıdan daha stresli durumlar yaşanabilir. Nakit durumunuzu özellikle gözden geçirebilirsiniz.

20 Mayıs – 10 Temmuz arasında fikirlerinizi daha güçlü şekilde ortaya koyabileceğiniz imkanlar var. Uzaklarla yapılan işler, yolculuklar, içinde medya ya da eğitimin olduğu konularda daha fazla çaba içine girebilirsiniz.

10 Temmuz – 27 Ağustos dönemi mesleki açıdan son derece belirleyici ve hızlı olabilir. Bu dönemde başarıya daha yakınsınız. Ancak iyi organize olmak ve üstlerle ilişkilerde daha temkinli davranmak gerekebilir.

27 Ağustos – 12 Ekim arasında gruplar, sosyal konular, takım çalışmaları sizi daha aktif kılabilir. Bu dönemde hedeflerinizde revize etmek durumunda olduğunuz koşullar da var.

12 Ekim – 24 Kasım tarihleri arasında tam olarak göremediğiniz ya da ihmal etmiş olduğunuz konular belirli risklere işaret etmekte. Kimi zaman gizli kalan şeyler ya da daha önceden farketmeden girişmiş olduğunuz hatalı kararlar, gizli düşmanlıklar yüzünden huzursuz olabilirsiniz.

24 Kasım – 4 Ocak arasında Mars burcunuzda ilerliyor olacak. Bu dönemde önemli atılımlar, fiziksel açıdan daha diri ve heyecanlı olduğunuz koşullar ve şahsi alanda girişimler var. Daha inandırıcı davranabilir ve iş hayatında kısa zamanda önemli şeyler tamamlamaya hazır olabilirsiniz ancak ortaklaşa konuları daha iyi yönetmelisiniz.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

Şans ve deneyim gezegeni Jüpiter burcunuzla çok uyumlu bir açı kurarken, hayatın güzel yönlerine ve aşka çok daha yakın olabilirsiniz. Özellikle yükselen burcu Yay olanlar açısından 16 Mayıs’a kadar aşkta ve mutluluk getiren deneyimler yönünde güçlü fırsatlar var. Bu dönemi iyi değerlendirmeye bakın. Jüpiter aynı zaman çocuk doğumu ya da mutlu haberler şekilde hayatınıza çok şey getirebilir. Bu dönemde yabancılar dahi bu konularla ilgili olabilir. Yılın ilk yarısında bu yönde daha çok fırsat bulabileceksiniz zira 16 Mayıs sonrasında işle ilgili çabalar daha çok artabilir.

27 Ağustos – 12 Ekim arasında ise aşkta, arkadaşlıklarda biraz daha sabırlı ve dengeli olmaya çalışın. Beraberliklerde kıskançlıklar gündeme gelebilir.

Bu yıl Venüs’ün burcunuz ile uyumlu açıda olduğu dönemler olan 20 Şubat – 17 Mart, 8 Kasım -4 Aralık arasında ve 29 Aralık 2023’ten sonraki günlerde hayatın güzel yönlerine, ilişkilere ve zevklere daha açık bir dönemde olacaksınız. 5 Haziran -23 Temmuz, 4 Eylül – 9 Ekim arasında da mutluluk getirici deneyimler, ilişkilerden gelen faydalar dikkat çekebilir.

Ancak Venüs bu yıl 23 Temmuz – 4 Eylül tarihleri arasında Aslan burcunda geri harekette olacak. Bu transit aşk hayatınızı doğrudan etkileyebilir. Venüs geri hareket ettiğinde, ilişkilerimizde, aşk hayatında ya da değer verdiğimiz ve bizi mutlu eden konularda problemler, kararsızlıklar, gecikmeler ve hoşnutsuzluklar gündeme gelebilir. Genellikle bu dönemde evlilik, nişan, kutlama ve estetikle, kadınlarla ilgili işler ya da evde dekorasyon, tasarım gibi işler için pek kolay bir dönem olmayabilir. Özellikle evlilik gibi önemli kararlar başka tarihlere alınması daha uygun olabilir.

Sağlık

Eğer 22 -29 Kasım doğumlu bir Yay iseniz, bu yılın ikinci yarısında üstünüzdeki yükler artıyor olabilir. Satürn’ün getirdiği yükler, sorumluluklar yaşam enerjinizi daraltabilir ve bu nedenle sağlığınız daha hassas hale gelebilir. Ayrıca 14-20 Kasım doğumlular ilaçlara ya da kimyasallara daha duyarlı gelebilirler ve genel bağışıklık sisteminde zayıflıklar gündeme gelebilir. 12 Ekim – 24 Kasım tarihleri arasında da sebebi net olmayan rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Yine de bu yıl yılın ilk yarısındaki koşullar iyi bir korumaya işaret etmekte.

Merkür gerilemesi bu yıl hangi temaları getirmekte ?

Her yıl 3 kez, ortalama 22 gün geri giden Merkür bu yıl geri hareketlerini toprak burcu elementlerde yapıyor. Bu nedenle iletişim gezegeni Merkür’ün geri döndüğü zamanlarda özellikle parasal konularda, belirli bir projeyi hayata geçirme, somutlaştırma aşamasında, içinde tasarım, düzen, maddi kaynaklar ve yönetsel uğraşlarda bazı gecikmeler, yavaşlamalar ve planların tamamen değişmesi söz konusu olabilir. Merkür geri giderken pek çok şeyi revize edebilir, eksiklerinizi daha kolay görebilirsiniz. Genel olarak bu dönemlerde yeni anlaşmalar yapmaktan kaçınmalısınız.

Merkür yıla geri harekette başlamakta. 18 Ocak’a kadar olan dönemde parasal alanda, gelirleriniz ile ilgili konularda, iş hayatında eksik olan şeyleri tamamlamak ve daha dikkatli davranmak gerekiyor. 2023’te Merkür ilk defa 21 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında Boğa burcunda geri gideceği için bu dönemde çalışma ortamında yorucu olabilecek işler, beraber çalıştığınız kişilerle ilgili gelişmeler, genel düzen ve sağlığınızla ilgili konularda daha dikkatli olmaya bakın. Merkür 23 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında Başak burcunda geri gideceği için, bu dönemde özellikle iş hayatınız, projeler, görevler ve statünüzü ilgilendiren konularda gecikmeler, değişiklikler zaman alıcı olabilir. Son olarak 13 Aralık sonrasında 2 Ocak 2024’e kadar iş hayatınız, yatırımlar ve harcamalar konusunda daha özenli davranmaya çalışmalısınız.

Aylık durumlar

İyi     ***

Orta   **

Zayıf   *

YAY

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

İş/Para

*

**

**

**

***

***

**

***

***

*

*

***

Aşk

**

***

***

**

**

***

**

**

***

*

**

*

Sağlık

**

***

**

***

*

**

**

***

**

***

**

***

Eğitim

*

**

***

***

**

**

***

**

***

**

***

**

Yaşınıza göre yıllık temanızı keşfedin

Yıl içinde sizin için özel önem taşıyan konuları bulmak için bu yıl doğum gününüze göre hangi yaşa girdiğinize bakmalısınız. Örneğin bu yıl 27 yaşına giriyorsanız, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 4 nolu temayı yaşayacaksınız demektir. Bir önceki yılda ise 3 nolu temayı yaşıyordunuz. Eğer bu yıl 44 yaşına basıyorsanız, doğum gününüzden itibaren 9 nolu temayı yaşıyorsunuz demektir. Bu durumda bir önceki yılda 8 nolu temayı yaşıyordunuz. Aşağıda yılınızla ilgili önemli temaları okuyabilirsiniz.

Yaşınız

Tema

18, 30, 42, 54, 66, 78, 90

7

19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

8

20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

9

21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

10

22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

11

23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

12

24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

1

25, 37, 49, 61, 73, 85, 97

2

26, 38, 50, 62, 74, 86, 98

3

27, 39, 51, 63, 75, 87, 99

4

28, 40, 52, 64, 76, 88, 100

5

29, 41, 53, 65, 77, 89, 101

6

 

 

Yıllık temalar

1

Eğer 1 nolu yılı yaşıyorsanız bu yıl kişisel alanda önemli adımlar içinde olabilirsiniz. Bu yılınızda başlangıçların önemli bir yeri olacaktır. Kendinizi daha fazla gösterebileceğiniz, hayatınızın dümeninde olduğunuz bir yıldasınız. Niyetlerinize odaklanın. Hayat planınızda değişiklikler gideceğiniz bir yıldasınız. Bu yılınızda sağlığınıza ilişkin konulara daha çok önem vermelisiniz. Belirli bir yaştakiler için bu daha önemli olabilir. Daha fazla bilgi için, yükselen burcunuzun yöneticisinin haritanızda hangi evde olduğuna bakabilirsiniz.

2

Eğer 2 nolu yılı yaşıyorsanız, bu yılınızda sahip olduğunuz maddi ve manevi değerler, parasal konular, gelirler daha fazla dikkatiniz çekebilir. İş hayatında gelirlerinizi arttırma yolunda adımlar atabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi daha çok seferber edebilirsiniz. Bu yılınızda harcamalar da dikkat çekebilir. Birikimlerinizi, tasarruflarınızı daha iyi kullanmaya özen göstermelisiniz. Daha fazla bilgi için, astrolojik haritanızda 2. evde bulunan burca ve yöneticisinin hangi evde ve nasıl koşullarda olduğuna bakabilirsiniz.

3

Eğer 3 nolu yılı yaşıyorsanız, bu yılınızda çevrenizde hareket, iletişim ve değişiklikler daha fazla dikkat çekecektir. Bu yıl düşüncelerinizi aktarmak, anlatmak, yazmak ve tasarlamak önemli faaliyetler olabilir. Eğitim, medya, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevrenizdekiler sizin için önem kazanabilir. Daha fazla yolculuk ve hareket olabilir. Zihinsel açıdan hareketli bir yılınızdasınız. Daha fazla bilgi için, astrolojik haritanızda 3. evde bulunan burca ve yöneticisinin hangi evde ve nasıl koşullarda olduğuna bakabilirsiniz.

4

Eğer 4 nolu yılı yaşıyorsanız, bu yılınızda şahsi alanda önemli değişiklikler, bitişler ve yeni başlangıçlar gündeme gelecektir. Evinizi, ailenizi ilgilendiren konular özellikle dikkat çekebilir. Ebeveyn ile ilgili gelişmeler, içerisinde toprak ve gayrimenkulün ya da ülkenin önemli olduğu değişiklikler, evde sizi meşgul eden koşullar, yerleşime ait konular önemli sonuçlar getirecektir. Köklerle, atalarla, sizi toprağa bağlayan nedenlerle ilgili konular da gündeme gelebilir. Daha fazla bilgi için, astrolojik haritanızda 4. evde bulunan burca ve yöneticisinin hangi evde ve nasıl koşullarda olduğuna bakabilirsiniz.

5

Eğer 5 nolu yılı yaşıyorsanız, bu yılınızda yaratıcı çalışmalar, çocuk doğumu, aşk ve keyif getiren konular dikkat çekecektir. Bu yılınızda kendinizi daha çok gösterebilir, kazançlar elde edebilirsiniz. Hayat daha eğlenceli de olabilir, ödüller gündeme gelebilir. Aynı zamanda aşk hayatınız da vurgulanabilir. Hayatın eğlenceli yönlerine açıksınız. Çocuk sahibi olmak gibi bir konu gündemde ise iyice öne çıkabilir. İçerisinde risk olan ve masraf çıkaran olaylar da dikkat çekebilir. Daha fazla bilgi için, astrolojik haritanızda 5. evde bulunan burca ve yöneticisinin hangi evde ve nasıl koşullarda olduğuna bakabilirsiniz.

6

Eğer 6 nolu yılı yaşıyorsanız, bu yılınızda sizi uğraştıran konular ve  çabalar dikkat çekebilir. İş değişiklikleri, işle ilgili problem, iş ortamındaki gelişmeler ve atmosfer daha uğraştırıcı, yıpratıcı da olabilir. Bu yılınızda hizmet ve çıraklık etmek vurgusu var. Kimi zaman sağlık ve hastalıklar da dikkat çekebilir, bu kimi zaman başkalarının problemleri de olabilir. Bu yılınızda enerjinizi doğru şekilde kullanmaya odaklanacaksınız. Daha fazla bilgi için, astrolojik haritanızda 6. evde bulunan burca ve yöneticisinin hangi evde ve nasıl koşullarda olduğuna bakabilirsiniz.

7

Eğer 7 nolu yılı yaşıyorsanız, bu yılınızda evlilik, ilişkiler ve başkalarına dayalı konular daha fazla dikkat çekebilir. Bu yılınızda tek başına hareket etmeyecek ve ilişkilerinizde bir denge kurmaya çalışacaksınız. Kimi zaman karşıtlıklar, düşmanlıklar da gündeme gelebilir. Evlilik ya da boşanma ile ilgili bir karar söz konusu olabilir. Davalara ilişkin koşullar dikkat çekebilir. Bu yıl bedeninize gelebilecek darbelere, kazalara ve risklere karşı daha uyanık olmalısınız. Daha fazla bilgi için, astrolojik haritanızda 7. evde bulunan burca ve yöneticisinin hangi evde ve nasıl koşullarda olduğuna bakabilirsiniz.

8

Eğer 8 nolu yılı yaşıyorsanız, bu yılınız dönüşüm ve değişim yılı olacaktır. Belirli korkular ve engeller gündeme gelebilir. Mücadelenizle pek çok şeyi geride bırakabileceksiniz. Bu yılınızda psikolojik bir değişim içinde olabilirsiniz. Çevrenizde ölüm ve yeniden doğum, kriz temaları dikkat çekebilir. Aynı zamanda finansal işler, borçlar, vergiler, yatırım ve mirasın da önemli olabileceği, başkaları ile paylaşımlı maddi kararlar, değişiklikler gündeme gelebilir. Daha fazla bilgi için, astrolojik haritanızda 8. evde bulunan burca ve yöneticisinin hangi evde ve nasıl koşullarda olduğuna bakabilirsiniz.

9

Eğer 9 nolu yılı yaşıyorsanız, bu yılınızda ufuklarınızı geliştirmek adına çok şey yapabilir ve yeni bir öğrenme sürecine girebilirsiniz. Daha geniş düşünebilir, yabancılarla karşılaşabilir, yolculuklar yapabilirsiniz. Eğitimde, akademik alanda, medya ve yayıncılık konularında hareketli bir yıl olabilir. Yeni insanlar, yabancılar ve size danışmanlık verecek kişilerle karşılaşabilirsiniz. Fikir ve inançlarınızı daha fazla yayma ve paylaşma imkanı bulabilirsiniz. İnançlar alanında olaylara daha geniş bakmalı, aşırı yargılayıcı ve fanatik olmamalısınız. Daha fazla bilgi için, astrolojik haritanızda 9. evde bulunan burca ve yöneticisinin hangi evde ve nasıl koşullarda olduğuna bakabilirsiniz.

10

Eğer 10 nolu yılı yaşıyorsanız, bu her açıdan önemli ve dikkat çekici bir yıl içinde olduğunuzu gösterir. Statünüz, medeni durumunuz ve sorumluluklarınız açısından önemli değişiklikler deneyimleyebilirsiniz. Bu yıl dikkat çekmek, herkesin gözü önünde olmak mümkün olabilir. Bu olumlu ya da olumsuz bir şekilde haritanızın durumuna göre olacaktır. Bu yıl bir terfi, görev ve sorumluluk değişikliği, evliliği ilgilendiren gelişmeler size çok şey getirebilir. Oldukça meşgul bir yılınızdasınız. Kariyeriniz ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, astrolojik haritanızda 10. evde bulunan burca ve yöneticisinin hangi evde ve nasıl koşullarda olduğuna bakabilirsiniz.

11

Eğer 11 nolu yılı yaşıyorsanız, bu daha olumlu, niyetlerinize ulaşabildiğiniz, hayata daha dengeli şekilde yaklaştığınız bir yıl olacaktır. Bu yılınızda arkadaşlarınız, gruplar, sosyal konular özellikle dikkat çekici olabilir. Gruplar içinde daha aktif olabilir ve ümitlerinizi yenileyebilirsiniz. Olumlu düşünceler ve işten kazançlar söz konusu. Çocuklarla ilgili konular da gündemde olabilir. Umutlarınız yönünde destekleyici bir yıldasınız. Daha fazla bilgi için, astrolojik haritanızda 11. evde bulunan burca ve yöneticisinin hangi evde ve nasıl koşullarda olduğuna bakabilirsiniz.

12

Eğer 12 nolu yılı yaşıyorsanız, bu yılınızda ruhsal açıdan çok şey öğrenebilirsiniz. Bu tecrübeler size daha fazla kabullenme getirecektir. Bu yıl pek kolay olmayabilir ama sonunda kendiniz ile ilgili pek çok şey öğrenebilirsiniz. Kimi zaman bu yılınızda sizi izole eden şanssızlıklar, kayıplar gündeme gelebilir. Kendi içinize daha çok dönerek bir hazırlık yaşayabilirsiniz. Sabırlı göstermeyi öğreniyorsunuz. Egonuz test altında. Haritanızın durumuna göre, gizli düşmanlıklar, belalar, hesapta olmayan olaylar dahi yaşanabilir. Daha fazla bilgi için, astrolojik haritanızda 12. evde bulunan burca ve yöneticisinin hangi evde ve nasıl koşullarda olduğuna bakabilirsiniz.

 

Yükselen burcunuzu bulun

Aşağıdaki tabloda doğum saatinizi, doğduğunuz döneme ilişkin satırla birleştirin. Tablolar ortalama değerlerdir.

 

23 Kasım – 2 Aralık

3 Aralık – 12 Aralık

13 Aralık – 21 Aralık

00:00

Başak

Başak

Başak

00:30

Başak

Başak

Başak

01:00

Başak

Başak

Terazi

01:30

Başak

Terazi

Terazi

02:00

Terazi

Terazi

Terazi

02:30

Terazi

Terazi

Terazi

03:00

Terazi

Terazi

Terazi

03:30

Terazi

Terazi

Terazi

04:00

Terazi

Terazi

Akrep

04:30

Terazi

Akrep

Akrep

05:00

Akrep

Akrep

Akrep

05:30

Akrep

Akrep

Akrep

06:00

Akrep

Akrep

Akrep

06:30

Akrep

Akrep

Akrep

07:00

Akrep

Akrep

Yay

07:30

Akrep

Yay

Yay

08:00

Yay

Yay

Yay

08:30

Yay

Yay

Yay

09:00

Yay

Yay

Yay

09:30

Yay

Yay

Oğlak

10:00

Yay

Oğlak

Oğlak

10:30

Oğlak

Oğlak

Oğlak

11:00

Oğlak

Oğlak

Oğlak

11:30

Oğlak

Oğlak

Saka

12:00

Oğlak

Saka

Saka

12:30

Saka

Saka

Balık

13:00

Saka

Balık

Balık

13:30

Balık

Balık

Koç

14:00

Balık

Koç

Koç

14:30

Koç

Koç

Boğa

15:00

Koç

Boğa

Boğa

15:30

Boğa

Boğa

İkizler

16:00

Boğa

İkizler

İkizler

16:30

İkizler

İkizler

İkizler

17:00

İkizler

İkizler

İkizler

17:30

İkizler

İkizler

Yengeç

18:00

İkizler

Yengeç

Yengeç

18:30

Yengeç

Yengeç

Yengeç

19:00

Yengeç

Yengeç

Yengeç

19:30

Yengeç

Yengeç

Aslan

20:00

Yengeç

Aslan

Aslan

20:30

Aslan

Aslan

Aslan

21:00

Aslan

Aslan

Aslan

21:30

Aslan

Aslan

Aslan

22:00

Aslan

Aslan

Başak

22:30

Aslan

Başak

Başak

23:00

Aslan

Başak

Başak

23:30

Başak

Başak

Başak

 

 

Yükselen Burç Hesaplama

Doğum anımızda ufukta yükselmekte olan burç, diğer adıyla yükselen burç bizim ilişkilerimizde takındığımız tavırları ve çevremizle ilişkimizi şekillendirir.

Burç Uyumu

Aşk hayatında burçların birbirleriyle etkileşimleri ve uyumları nasıl? Kendi burcunuzla onunkini karşılaştırın.