Terazi barış ve uyuma derin bir arzu duyar. Bilgi, sevgi düşünce ve becerilerini dünyaya ikili ilişkiler üzerinden servis eder.

Terazi Burcu güzel, uyumlu, çekici, kararsız, saygılı, düşünceli, zarif, değişken, diplomatik ve stratejiktir. İnsanlar arasında bir bağ ve ilişki kurma yatkınlığına doğuştan sahiptir. Aranan sevilen sözü sohbeti dinlenen eğlenceli sosyal biridir. Uzlaştırmacı kişiliği insanlarla objektif, dengeli, uyumlu adil bir iletişim dili kullanmasını kolaylaştırır. Çok kolay empati kurar, tablonun tamamını görür ve yapılması gerekeni eksiksiz yapar. Sonrası gerçekten kolaydır. Etkileyici bir konuşmayla  herkesi büyüler.

İlkeler, adalet, eşitlik, barış, sevgi Terazi için önemlidir. İnsanların kabul, onay ve takdirinden önce, kutsal olana sunar rafine derin hislerini.

Bize koşarken

Terazi Biz’e atılan güçlü ancak tecrübesiz bir adımdır. Terazi bireyin ikilik, ilişki ve Biz olmayı deneyimleme kimliğidir. Biz olmayı öğrenirken sevgi, adalet ve eşitlikten taviz vermek istemez. İlişkilerde yaşanan bitip tükenmeyen problemler birin ikiye, benin bize geçme zorluklarıdır. Bu geçiş Ay Terazi üzerinden anlatılsa da hikaye tüm insanlığın ruhsal süreciyle ilgilidir.

Ben ve Biz arasında denge kurmak, birliği yaratmak içindir. Doğası gereği Terazi bunu bilir ve Denge yasasını mikro ölçekte gerçekler. Yani yaşamın ilişkiler, ben ve biz kavramı üzerindeki seyri, evrensel işleyişin idraki içindir. Ruh bedene, iyi kötüye, güzel çirkine, var yoka yakışır; ikilik olmadan birlik olmaz. 

Temel ders kendini kabullenip sevmektir. Ruhun bedene düşman, aklın kalbine muhalif olsa ne çıkar, yaşam biricik ve şahanedir. Gerçekler, inançlar, insanlar, hayal ve beklentiler, gelecek değişir değişebilmek gelişmektir.

En iyi, güzel, doğru, cesur, başarılı, yetenekli, neşeli, gerçekçi, çalışkan vb. olmak değil, bunları karşısındaki zıt kavramlar üzerinden algılayarak, yaşamın ve insanların renklerini yüreğine sığdırabilmektir adalet.

Ruhunun-kalbinin sesine, zihninin-aklının sözlerine, bedeninin istek ve ihtiyaçlarına eşit değer vermek doğanın kutsal oranını yakalamak demektir.

Aileni kurtarmaya geldin

Sakin, huzurlu, fedakar anne, huzur tesis etmeye söz vererek almıştır evladını kollarına. Sempatik, sıcakkanlı, konuşkan bir çocuktur. Daima ilgi ve hayranlık peşinde koşar, genelde de istediğini alır. 

Çocuk, bir tür arabulucu, ilişki için, taze kan veya iletişimin akışını düzenleyecek bir rolle gelir dünyaya. Bebeklikte başlar tarafları buluşturmaya ve kendisi için ürkek bir sevgi arayışına. Yalnız kalma kaygısı, müzmin bir hüznün ve güvensizliğin temellerini atar.

Zira sevgi ve kabulde bir aileye değil, can kurtaran rolüyle bir aileyi kurmaya ya da birleştirmeye gelmiştir. Çocuk temeli üzerine kurulan ya da çocuğa yuvada hissi verebilmek için, kendi duygu ve geleceğini  ötelemiş ebeveynlerden kurulu bir aile. 

Genel anlamda bir huzursuzluk olmasa bile çocuk derinlerde hep bir eksiklik hissedecektir. Varlığıyla  birleştirdiği aile tarafından ‘’senin sayende’’ ya da ‘’senin yüzünden’’ kimliği kazanır. Bağımlılık geliştirmez ancak aileye karşı daima sorumlu hisseder. Evden ayrılma süreci ebeveynlerin birbiriyle iletişim kurabilmiş olma süreciyle paraleldir.

İlişkiler ve sevgi

İçsel olarak hayatında biri olmadığında huzursuz hisseder. Burada sorun yalnız kalmamak için yolunda gitmeyen ilişkilere katlanmaktır. Gereksiz yere başkalarını memnun etme zafiyeti ya da kendinden uzaklaşıp ne istediği konusunu göz ardı etme eğilimi gösterebilirler. Yüzleşme gereken konuları ertelemek, dürüstçe kendini ortaya koyamamak, değişken duygu durumu agresif patlamalar ya da süründüren alınganlıklara sebep olur.

Sevgi ihtiyacını karşılayamaması, yalnız kalma korkusu bir süre sonra sevgi tanımının kaybolmasına sebep olur. Gerçek doğası sevgiden uzaklaşır, yalnızlaşır. Sık rastlanan bir diğer durum, aile ve sosyal kabul için seçilen ve sürdürülen ilişkilere yönelmesidir. Sevgi yoksa gitmelidir, ancak toplum içindeki statüsünün zarar görmesinden sakınarak devam eder.

Meydan okurca seçilmiş kişi ve ilişkiler ise, Ay Terazi’nin beğenilmeme sevilmeme korkusunun üzerine gitmesinden başka bir şey değildir. İnsanların beklenti ve onaylarına ihtiyacı olmadığını sergilemek istercesine kendine uygun olmayan kişiler seçer ve yine kendi kalbini ihlal eder.

Paylaşımı eşitlemek

‘’Paylaşma arzusu mu eşitlik aşkını, eşitlik isteği mi paylaşma arzusunu tetikler?’’ diye düşünmeden devam edin. Ay Terazi eşitlikten, objektiflikten yanadır. Gerçek eşitliğin paylaşabilmekle mümkün olduğunu, dışarıdan bir müdahaleye ihtiyacı olmadığını bilir.

Güzellik ve sanat

Doğuştan gelişmiş bir estetik zevk ve sanatsal yeteneğe sahiptir. Terazi her türlü simetri, orantı ve estetikle ilgilidir. Estetiğin etkilediği her tür alanda uyum ve dengeyi gören yaratabilen bir yeteneğe sahiptir. Yaşadığı, çalıştığı ya da bulunduğu her alanda huzur, sadelik, uyum, düzen, zevk ve stil dikkat çeker. Kendisinden başlar ve güzelleştirerek ilerler. Giysileri, eşyaları iç dünyasının zengin tasarımlarıdır. Dışsal bir estetikle sınırlı kalmayan aklı, kalbi, tavrı ve tutumuyla da etrafını aydınlatıp kalpleri kazanır.  

Yöneticisi Venüs efsunlu, dingin, asil, sade bir güzellik ve etkileyicilik verir. Ancak Terazi ruh, kalp ve aklın güzelliğiyle kalben daha ilgilidir. Yaşamı güzelleştiren nitelikleri geliştirmek ister ve sanatın yaratımın hemen her alanına ilgi duyar.

İyi niyet ve adalet

Dürüst bir karakter, adil bir vicdan, iyi niyetli Ay Terazilerin kendilerini zora sokmalarına sebep olabilir. Art niyeti fark etmez ve sıkça aldatılır, zira kendisi kötü niyetli bir düşünce modelini gerçekten bilmez. Hak-Hukuk-Adalet Terazi'nin ağzından sıkça duyulacak kelimelerdir. İçeride ve dışarıda daima bir iyileşme ve güzellik bekleyen, talep eden bireyin bu kavramları saplantılar ve şikayetlere değil, uygulamaya dökmesi beklenir. Ayrıca sık rastlanan durum şudur ki, kişi her an kendisi ve toplum için adaletten dem vururken körleşip, fanatik dirençler geliştirebilir. Akabinde hatasını yakalar, ancak kendisiyle birlikte çevresindekileri suçlayarak hırpaladığı sürecin bir faydası pek görülmüş değildir.                                              

Savaşmayı bilmez, barışçıldır

Damarına basıldığında içinden cesur, iyi bir savaşçı değilse bile rekabetçi, iyi bir tartışmacı çıkar.                       

En sık git gel yaşadığı alanlardan biri de savaş ve barıştır. Aşırı savunmacı ya da saldırgan bir strateji uygulasa dahi, herkes onun aslında iyi bir savaşçı olmadığını, sinirlerinin zayıf olduğunu bilir. Genelde tepkisiz bir gözlemci olarak izlediği olaylara reaksiyon vermelidir.

Verdiği kararlarla ilgili daima endişeli ve streslidir. Doğru mu yapmıştır, daha doğrusu mümkün müdür?  Kısır döngü başlar ve birey daha iyiyi ararken yönünü kaybeder. Kaygı bozukluğu yaşamamak için kendini kandırma eğilimi gösterip gerçeklerden kaçmaya meyilli davranabilir.

Sonrasında hata yapmasını bekleyen, destek vermeyen, daha da güvensiz hissetmesine sebep olan insanları etrafına toplamaya başlar. Onaylanma beklentisi yerle bir olur ve sonraki aşama daha da karamsar bir tablo yaratır. Daha fazla kararsızlık, daha fazla stres, daha  fazla hata, kendini affedememe ve öfke patlamaları. Terazi tüm yaşamı boyunca çalışsa ve uğraşsa, ancak keşke kendi hayatıyla ilgili kararlar vermek zorunda kalmasa.

Zaman zaman bu durumu, yaşamının iplerini başka insanların eline teslim etmekle sonuçlandırarak dengesini kaybeder. Bu açmazı yaşamamak için fazlaca kararlı davranma eğilimi göstererek, kendini bile şaşırtması ilginçtir.

Uzlaştırmacı kişiliği sebebiyle diplomat, emlakçı, danışman, psikiyatrist, psikolog ve satış elamanı olarak aranan kişiler olabilecekleri gibi, geleneksel sanattan, estetiğe hizmet eden mimari, peysaj gibi çok sahada başarılı olabilir.

Transit Ay Terazi

Sevmeye sevilmeye ihtiyaç daha da artar. Başak’tan geçiş doğmak gibidir. Artık yalnız olmak mümkün değilmiş gibi gelir. Yasal konular kadar ikili ilişkiler açısından da adil olup olmadığınız alanları mercek altına almanın verimli olduğu dönemlerdir. Evren size dayatmadan, siz eksik olan parçaları bütünlemeye yönelin. Sanat ve estetik gelişmeler artarken, ruhunuzu çeşitli gösteri ve konserlerle besleyin.

Şifre

Denge yasası göksel semboliklerin tamamı üzerinden yayın yapar elbette. Kolektif değişmez bir oran üzerine oturtmuştur terazisini. İşleyişi anlamaya talip olmak evrenle uyumlu yaşamayı öğretir.

Gökyüzü öğrencisi hiyerarşik düzen ve nizamı anlamaya çalışarak, dünya hayatında kendine ve insanlığa rehber olma gayretindedir.

Hayat amacınızı ve kader planınızı öğreneceğiniz Ay Düğümleri yazılarında buluşmak dileğiyle.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.