Maddi- manevi konfor alanlarınızı, sahip olduğunuz değerleri tehdit altında hissetmekten kurtulmak için dolunayın ışığını takip edin. Neye, kime bağlılığı ve bağımlılığı abarttığınızı anlama vakti. Sahip olduklarınızı korumak için harcadığınız aşırı efor, diğer kaynakları ve seçenekleri görmenizi engellemesin artık!

Evrensel düzlemde hiçbir katı kural yoktur!

Boğa dolunayını evrimsel ve evrensel düzlemde anlamaya çalışmak, sadece dolunayı değil, dönemin genel dinamiğini de anlamanıza katkı sağlar. Bu nedenle sebep-sonuç bağlantıları üzerinden, dolunayın bilincinizde neyi aktive etmek istediğini ve neyi sorgulatmaya çalıştığını anlamak önemlidir. Benzer göksel olaylar, benzer olayları tezahür ettirir ve sembollerin belli anlamları vardır. Astroloji de istatistik tutarak ilerler elbette, ancak daha önce yaşadığınız Boğa dolunaylarında yaşadığınız deneyimleri yaşayacağınızı düşünmeyin. Böyle düşünmek, yeni durumu doğru karşılamaya yönelik bilinci sınırlayabilir. Unutulmaması gereken, her bir ‘’göksel an’’ın bir benliği ve mesajı olduğudur. Bu konunun altını çizme sebebim; şartlanmışlıklardan kurtulmanızı, dolayısıyla zaman enerjisini doğru karşılayıp haritanın üstüne çıkma yetkisi ve serbestisi elde edebilmenizi sağlamaktır.

Şimdi silkelenip kendine gelme, kutsal can emanetine layık yaşamaya başlama vakti!

Gökyüzünü okuyup beklentiye girmek başka, kendinizi gökyüzüne yazmaya talip olmak başkadır. Kendinizi yazmak istiyorsanız sınırlı görmekten özgürleşmeniz gerekir. İnsanoğlu zamanı okumak, dönemi anlamak ve işaretlerin izini sürmek için Astroloji dahil sayısız doğal ve akli enstrümana sahiptir. Bu enstrümanlar yardımıyla dönemin genel enerjisini değerlendirmekle başlayalım. Genel izlenimim şu ki; nedensiz huzursuzluktan, olumsuz düşüncelere saplanıp kalmaktan, umutsuzluktan kurtulamayan çok insan var. Pek çoğu hayallerine ulaşmak için tek adım dahi atmadan düşlerinin yasını tutmaya başlamış durumda. Diğer bir çoğunluk ise maddi-manevi gerçek açmazların içinde, ancak yorgun ve ne yapması gerektiğini bilmiyor; bilse de hareket kabiliyetini kaybetmiş hissediyor. Aslında her iki durum arasında hiçbir fark yok ve müşterek bir gerekçeleri var. Sebepli ya da sebepsiz bir baskı varsa terk edilmesi gereken, dönüşmesi, iyileşmesi gereken koşullar vardır; yani bu baskı kendinizi yaratma dürtüsüne dönüşerek sizi bambaşka bir alanda doğurmak istiyor. Siz de kendinizi bu kapalı alandan çıkarmayı başarmak zorundasınız.

Her şey değişebilir!

Yaşadığınız boyutun kuralları gereği dualitenin zincirleri ile yerinize sabitlenmiş hissediyor olabilirsiniz; ancak unutmayın ki denge yasası, yalnızca dalgalar yükselmeye başladığında dingin suların izini sürmenize yardım eder. Hatta hafızalara öyle bir iz bırakır ki, ışıltısını tüm dünya görür ve bütün koşulları geri dönülemez şekilde değiştiren bir insan ortaya çıkar. Sanatçı, politikacı, sporcu, iş ya da bilim insanı, temizlik görevlisi veya azılı bir suçlu fark etmez. Ortak özellikleri, eylemlerinin ‘’özgün, karizmatik ve dahiyane’’ olmasıdır. Böyle bir insanın karşısında ya çaresizlik ya da hayranlık hissedilir. Kişilikleri her zaman baskın olmasa da yetenek ve yeterlilikleri çok baskındır. İşte bu dolunayda özgün, karizmatik, dahiyane yönlerinizi açığa çıkararak hem yeni yolunuzu bulmanız hem de rehber arayışı içinde olanlara ilham olmanız gerekmektedir. Hayatta her şey temel bir sorumlulukla başlar, sizin dolunay temel sorumluğunuz ise parlamak ve meşale olmaktır. Her birinizin içinde bu potansiyel var ve Boğa dolunayı vakit geldi diyor.

Tarih sahnesine bakıldığında, bir üstünlükle fark edilen insanların birçoğunun hayatlarının bir döneminde, neredeyse yeteneklerinin yüceliği derecesinde ezici bir baskıya maruz kaldığını görebilirsiniz. Psikolojik, fiziksel, ekonomik veya ruhsal bir baskı yaşamış olmalarının birbirinden farkı yok. Hatta sıradan insanların çok kolay üstesinden gelebileceği pek çok günlük konuda da zorlanmış olabilirler. Bu korkunç baskı hayatlarının bir yerinde zorunlu bir hiçlik hissine (yokluk veya kurbanlık) maruz kalmalarına sebep olmuştur. Köşeye sıkışan kişi, zamanla hayatta kalma güdüsüne sıkı sıkıya tutunur ve içindeki eşsiz potansiyel ortaya çıkıverir.

Özgün, karizmatik ve dâhisiniz!

İşte tüm dünyanın şu an yaşadığı baskı da tam olarak bunu hedefliyor. İnsanlık, bir dâhinin eşsiz yeteneği vücut bulmadan önce ne yaşadıysa onu yaşıyor. En sıradan rutin işleri yerine getirirken bile, adeta hayatta kalma mücadelesi verir gibi yorgun ve sıkışmış hissetme sebebiniz tam olarak budur, yani bir doğum sancısı. Bu sancının sebep olduğu motivasyon, sizi en zor anda bütün kapıların açılmasına sebep olabilecek üstün bir fiziki ve ruhsal kaynağa ulaşma gücüne kavuşturur. Tehdit ve tehlike anında bir annenin evladı için imkansızı yapabilmesine benzer bir motivasyondur bu. Dünya koşulları ve yaşanan süreç, baskı ile özünüzün derinliklerine inip atıl kalan alanları yönetmenize ve kullanmanıza izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

Karanlığın ardından doğan ışık!

Yaşanan huzursuzluk ve kaosun ardından ‘’sulhe’’ varmanız, geleceğin dünyasında yaşam hakkı alma, evrensel insan olma ödeviniz ve şansınızdır. Bu süreçte sizin kendi üzerinizde çalışmanız gereken portre ise hangi alanda var olma mücadelesi içinde olduğunuzu, yani özgün, karizmatik ve dahiyane enerjinizin nerede doğacağını anlamaya çalışmaktır. Elbette herkes bir Mozart veya Tesla olmayacak. Bu insanları bu kadar özel kılan, başarmalarını sağlayan unsur zihinlerini ve varoluş amaçlarını sadeleştirmeleridir. İnsan kendini özüne aykırı bir alanda var etmeye çalışıyorsa bu alanlardan sıyrılarak sadeleşir. Uçlara gitmek zorunda değilsiniz, ancak üstünüzdeki hantallıktan kurtulmak zorundasınız. İnsan, evren açısından milyar asırlık bir maliyet taşır. Şu an olduğunuz bilince ulaşmanız için harcanan emeklerin karşılığını vermek, yani insanlığa sorumluluğunuzu yerine getirmek ve özgünlüğünüzü yaşama sunmak zorundasınız.

Tanrının hayalini gerçekleştirmek!

Sadeleşmek için günlük yaşam içerisinde varoluş mücadelesi verdiğiniz alanlara bağlı ve bağımlı olduğunuz yönlerinize yönelin. Yiyip içmek, cinsellik, düzen ve günlük yaşamın tamamen kontrol altında olması, sağlık, çok bilmek, çok konuşmak, susmak, yalan söylemek, dürüstlük abidesi olmak, gurur, akıllıca olanı yapmak, başkalarını suçlamak, kendinize duygusal olarak eziyet etmek, başarı, mücadele, kavga, mutsuzluk, mutluluğa bağımlılık, sevgili, aile, eş, spor, sanat, hareketsizlik, hayattan kaçınmak vb. hangi alanlarla sıkı bağlarınız ve olmazsa olmazlarınız var? Tespit ettiğiniz konular, hayatın içerisinde sizi kendinize odaklanmaktan, iyi şeyler yapmaktan ve başarıdan alıkoyan unsurlardır. Çözüm bütün bunlardan vazgeçmek değil, bunlar olmadan var olamayacağınız yanılgısından kurtulmaktır. İnsan aklı bu şekilde sakinleşir ve odaklanmayı başarır. İnsan, yapacağı işin veya özünün ‘’EVRENSEL AKIŞINA’’ teslim olamadan kendi aklının prangalarından kurtulamaz. Ancak ve ancak bu prangaları bırakabilecek cesareti olan insan ‘’BÜTÜNSEL AKIL’’ ile temas kurabilir, zamanı okuyabilir ve zamanın ötesine geçebilir. Tanrının gördüğü düşü görmek, dünya biliminin ötesine geçmek, dehanı sergilemek işte budur!

Dehanız deliliğe dönüşmesin!

Bir insan tarafsız ve evrensel bir akılla düşünebiliyor ya da düşünebilmeye talip oluyorsa, zihnini ve kalbini sadece ışığa değil, karanlığa da açacak demektir. Sanatçıların, dini liderlerin veya bilim insanlarının şeytani, kötücül olduğunu düşünmek, tüm zamanlarda ve toplumlarda karşınıza çıkar. Kişinin özüyle ve evrensel olanla bağ kurduğu anda yaşadığı coşkunun, aşkınlığın, ortalama bilincin üstünde beyanların ürkütücü bulunması sık karşılaşılan bir durumdur. Birçok yetenekli insanın tuhaf karşılanacak düzeyde uçlarda yaşamasının nedeni, bu enerjisel geçişi bilinçli bir şekilde karşılayamamasındandır. Sınırların dışında düşünebilmek, insana sınırsız bir davranış özgürlüğüne sahiplik hissi verir. Hakikatin bilinen bir formu, ilkesi, hareket ve sistematiği olmaması, kimi insanın ilkesiz davranmasına sebep olur. Akıl, tecrübe ve vicdan üçlüsü, ne yapmanız gerektiği konusunda size rehber olacaktır. Yaşayacağınız aşkınlığın taşkınlığa dönüşmemesi buna bağlıdır.

Hayatın içerisinde, her var olma mücadelesi verdiğiniz alanın nihayetinde, iyi ya da kötü bir tercih yaparsınız. Şimdi yaptığınız tercihlerle yüzleşme, bunları aydınlığa kavuşturma, iyiye, insanlığa ve umuda olan inancınızı yükseltme zamanıdır. Kimseyi yargılamayın; unutmayın, yargılayan başka bir tezahürdeki kendini yargılamaktadır. Kendini yargılamak, düşüncenin ve evrimin önüne set çekmek demektir; o sebeple de yasaktır. Bunun için yargılarınızı ve değerlerinizi ‘’EVRENSEL YASALARLA’’ uyumlamaya çalışın. Varoluşta her şeyin bir düzen ve ritüel içerisinde gerçekleşmesi, evrensel yasaların işleyişinden başka bir şey değildir. Bu dolunayla birlikte geçmişten öğrendikleriniz sayesinde saflaşarak, kendinizi ve yeteneklerinizi daha yakından tanımaya yöneleceksiniz. Birtakım yüklerden kurtulmak, tamamen yeni bu enerji alanına geçiş için gereklidir. Siz bir kardeşinizin elinden tutmayı reddederken, Allah’a sizi kucaklaması için yakarmayın. İnsan artık kendinin ve kardeşlerinin elini tutmayı öğrenmedikçe, ilahi lütfa mazhar olamayacaktır.

Ana temaya bağlı kalarak Boğa dolunayının burçlara etkilerini dikkatle okuyunuz!

KOÇ
Saf bir zihinle düşünebilme potansiyelinizi maddi konularda istikrarsızlık ve olumsuzluk yaşamanıza sebep olan unsurları gidermek için kullanabilirsiniz. Gerçekten yaratıcı çözümler üretmek, farklı kazanç kapılarına ulaşmak istiyor musunuz? Mevcut varlıklarınızı korumakla ilgili bir kaygı tetiklenebilir. Yeni gelirler elde etmeye gayret etmeniz, var olanı büyütmek açısından da ilham kaynağıdır. Kredi ve borçlar, ortak girişimler alanında gerçekleşen hareketlilikte tecrübelerinize başvurmanız önemlidir. İçinde bulunduğunuz duygu durumunun ilişkilerinize yansımamasına dikkat edin. Sahip olduğunuz en değerli şey sizsiniz. Bedensel ve ruhsal sağlığınızı korudukça maddi-manevi alanlarda gerçekten beklenenin üstüne çıkabilirsiniz.

BOĞA
Odaklanacağınız konu içten dışa tamamen kendinizsiniz. Fiziksel görünüşünüzden, sağlığınıza, ilişkiler içindeki konumunuza kadar tüm alanlarda benliğinizi yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Kendinizi değiştirmemeye mi beğenmemeye mi bağımlısınız? Ayaklarınızın yere daha sağlam basması ilişki (aşk,iş) içinde olduğunuz kişileri olumlu yönde etkileyebilir. Yeni durumunuza direnç gösterecek kişilerle olası sorunları en iyi şekilde aşabileceğinize itimadınızı kaybetmeyin. Odağı kendinize yöneltmeniz rutin yaşam içindeki aksaklıkları düzenlemenize, yaşam kalitenizi arttırmanıza yardımcı olarak yaratıcı çözümler üretmenizi destekleyecektir. Bir türlü hak ettiğiniz yerde olmadığınıza olan inancınızı kendinizi yaratmaya inanca dönüştürmek sizin mucizeniz olabilir.

İKİZLER
Artık gerçekten hareket vakti. Şimdiye kadar kendinize itiraf etmemeye özen gösterdiğiniz, sizi huzurdan alıkoyan ne varsa yüzleşmek, vaz geçmek için harekete geçin. Günlük işler, çalışma hayatı ve pek çok diğer konuda taşıyabileceğinizden fazlasını yüklenmeye alıştınız. Yapmanız gereken kendinize bu kadar yüklenmenize sebep olan bilinçaltı korkunun sebebini anlamak. Hangi irade koyamadığınız durum sizi huzurlu olamadığınız deneyimlere itiyor. Şu ana kadar dayanabilmeniz bundan sonrasını garanti etmez. Minik bir tatil, keyifli kendinizi şımarttığınız tek bir gün bile zihninizdeki sisleri aralayabilir. Huzurlu, kendini seven, sağlıklı bir insan işte ve aşkta kesinlikle yüksek yaratımda bulunarak şansı yakalayacaktır.

YENGEÇ
Başarı, kazanç istediğiniz tüm konularda yaratıma geçebilmek için gruplar topluluklar içinde aktif olmaya gayret gösterin. Ancak kendinizi bu ortamlarda izlemekten vaz geçmeyin. Tıkanıklığın sebebini görmeniz ancak böyle mümkün olabilir. Şu dönem kalabalıklar size hem enerji hem ilham verebilir. Kolektife hizmeti, gönüllü işleri de şiddetle tavsiye edebiliriz. Ancak bu asla kendinizi, yaşamın içinde sizi mutlu eden anları, kişileri, ailenizi ihmal etmenize sebep olmamalı. Ev, iş hangi alanda kimlerle olmak sizi daha tatmin olmuş, mutlu hissettiriyorsa dikkatinizi oraya yöneltin zira yaratım oradan başlayabilir. Belki rüzgarın yönü sizi yepyeni bir alanda var olmaya sevk edecektir.

ASLAN
Sizin geniş bir yelpazeden bakabilmeyi başarmanız gereken alan statünüzdür. Statü sizin için daima önemli oldu. Bu dolunay size yeni bir kariyer armağan edebileceği gibi mevcut pozisyonunuzun güçlenmesine, değişmesine hizmet edecek bir hedef ve yaratımı hayata geçirebilmenize de imkan tanıyabilir. Mühim olan sizin iş, kazanç, toplum görüşü ile iç sesiniz arasında bir ahenk yakalayabilmenizdir. İş konusuna yönelttiğiniz odağınızın aile içinde, ilişkilerde problem yaratmamasına özen göstererek dengeyi kurun. Çevreyle teması kesmeden, ev ve aileye dair sorumlulukları aksatmadan çerçevenizi, kanaatlerinizi genişleterek ufuk çizgisini aşmayı hedefleyin.

BAŞAK
Görüş mesafeniz dışında işlere, eğitimlere, kişilere, yerleşim yerlerine yönelik planlar yapmanız bağımlı olduğunuz alanları esnetebilir. Bu uzak bir hayale kapılmak değil, size en uygun, gerçekçi planı yapabilecek cesareti göstermektir. Sağlam, stratejik adımlarla ilerlemeyi başardığınız oranda maddi-manevi kazanımlar elde edebileceksiniz. Sahip olduğunuz inanç ve adalet anlayışında değişim sürerken uzun ilişkiler konusunda bir aydınlanma yaşamanızda mümkündür. Siz değiştikçe gerçek yolunuz daha da belirgin bir hal alır. İş ve ticarette medya, iletişim kanalları sizi destekleyebilir. Belki de hiç bilmediğiniz bir yönünüzün keşif ve başarı vakti gelmiştir.

TERAZİ
Başkalarının maddi-manevi kaynakları, borçlar, alacaklar, miras, vergi vb. konularda bir hareketlilik beklenebilir. Ortak yatırımlar, tasarruflar yapmayı planlarken kaybetme korkusunu yendiğiniz, paylaşımda adil olduğunuz ölçüde kazanırsınız. Sahip olduğunuz kaynakları korumak adına bir huzursuzluk yaşamak yerine mantıklı adımlar atarak ilerlemelisiniz. Maddi manevi değerlerinize kendi biçtiğiniz anlamı sorgulamak kaynaklarınızın artmasına imkan tanıyacaktır. İlişkiler ve evlilik konusunda değiştirmeniz gereken katı tutumları ve düşünceleri gözden geçirin. Sosyal hayatın içinde aktif olmaya devam etmek size iyi gelecektir. Rutin yaşamı düzene sokmak iç huzursuzluğunuzu yaratıma dönüştürebilir.

AKREP
Ortaklıklar, evlilikler, uzun ilişkilerde kararlılık ve güven göstermeniz çıkmaza giren durumlar için çözüm üretmenizi sağlayabilir. İlişki ve ortaklıklara yüklediğiniz anlam ve değerin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Benliğiniz ve ikili ilişkiler arasında sıkışıp kalmanızın sebebi korku ve öfkenizin kaynağına ulaşamamış olmanızdır. İkili ilişkilerde ya kendinizi unutuyor ya da karşı taraftan korunmak adına yersiz hassasiyet gösteriyorsunuz. Kısa süre içinde yeni ilişkiler ve ortaklıklar açısından verimli bir döneme gireceksiniz. Öncesinde paylaşım konusunda faal olmak, sosyal çevrelerde bulunmak yaratımınızı arttırabilir. Hem bedeninizi hem ruhunuzu duymaya gayret edin.

YAY
Rutin yaşam iş ve çalışma konuları açısından yeni stratejiler geliştirmeniz ve yaratımı engelleyen yönlerinizi geride bırakabilme iradesi göstermeniz gerekiyor. Günlük hayatınıza dair yapacağınız her düzenleme bir bağımlılığın ihlalidir. Düzenli beslenme ve sporla sağlığınızı desteklemeniz bile yaşamınıza yeni bir ritim getirir. Özünüzün ihtiyacı kendinizi yeniden yaratabilmenizdir. Yaratımın her sahasında destek görebilecekken bilinç altı kaygılarınız ileri hareketinizi engelliyor. Ortak yaratımda bulunduğunuz kişilerin enerjisini destekledikçe toplum içindeki varlığınız daha da görünür hale gelecektir. Yuva ve aile konusunda atladığınız nedir? Bu alanda yapılacak bir güncelleme yaşamınıza renk katabilir.

OĞLAK
Yaşamın keyfini sürmeye direnmekten vaz geçmek iyi bir başlangıç olabilir. Hobiler, yaratım gerektiren konular ve sanatsal aktivitelere yönelebilirsiniz. Enerjinizi bu alanda sağaltmak aşk ilişkilerinde yüksek, fevri hareketlerde bulunmanızı engelleyebilir. Arkadaşlarınıza, sosyal ortamlara daha fazla vakit ayırıp, ılımlı bir iletişim kurmaya gayret etmelisiniz. Kendinizi yeni bir iş, duruş ya da sosyal statü içinde yaratma dönemindesiniz. Mutsuzluğa bağımlılık geliştirip geliştirmediğinizden güç ve başarıyı mutluluğa endekslemediğinizden emin olun. Riskli yatırımlarda bulunmak yaratıcılığınızın kanalize olması gereken alan değildir. Yakın çevreniz ve iletişim konularında da hassas davranmalısınız.

KOVA
Kök aileniz, kökleriniz, ev, yuva temaları dolunay gündeminiz. Bu konularda görmezden gelinen bağımlılık geliştirilen yönler gözden geçirilebilir. Yaratımı gerçekleştireceğiniz alan; yeni bir dil öğrenmek ya da farklı eğitimler almaya yönelerek kariyer planınızı güçlendirmek olabilir. Hobiler edinmek ya da sanatsal aktivitelere katılarak sosyalleşmek ruhunuza iyi gelecek. Kök aileden kaynaklanan maddi kazançlar edinebilmenize imkan var gibi görünüyor. Yerleşik alana sabitlenmek ya da terk etmek arasında gel-git yaşayabilirsiniz. Uzak ilişkiler, ev değişiklikleri gündeme gelse bile acele etmemeniz gerekir. Rutin yaşamınız, iş konuları gelişime, değişime gebe görünüyor.

BALIK
Yakın çevre, kardeşler, iletişim, eğitim, ticaret, seyahatler hakkında kararlı ve istikrarlı olmanız gereken bir dönem. Başlayıp yarım bıraktığınız her adım sizi daha fazla çıkmaza sokabilir. Yeni kararlar almak değil uygulamaya sokmak konusunda istikrara ihtiyacınız var. Miras, alacaklar, borçlar konusu hareketli bir sürecin başlangıcına işaret ediyor. Yaratıma geçeceğiniz alan; kaynakları doğru kullanmaya yönelik doğru adımlar atabilmek olmalıdır. Yaşamınızdaki tüm fiziki koşulları gözden geçirmek, gereken yenilikleri gerçekleştirmek zorundasınız. Bedeninize, yaşam koşullarınıza özen göstermediğiniz sürece akışın değişmesini bekleyemezsiniz.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.

Bireysel danışmanlık almak, eğitim duyurularından ve daha fazlasından haberdar olmak isterseniz bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz.

Instagram: astrologseckinilbuga

Facebook: seçkin.ilbuga

Twitter: seckinilbuga

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet