Geri Dön

Çocuk psikolojisinin astroloji ve Theta Healing üzerinden analizi

Fiziksel, psikolojik, ruhsal olarak dengeye gelmeyi sağlayan Theta Healing ve astroloji yardımıyla çocukluktan şimdiye taşıdığımız duygulardan nasıl arınabiliriz? Okült Astrolog Nazan Gönültaş anlattı.

Çocuk psikolojisinin astroloji ve Theta Healing üzerinden analizi

Çocuk, anne rahmine düştüğü andan itibaren sürekli bir değişim içinde gelişir. Gelişirken büyür, bedenini, çevresini, dünyayı tanır ve ilişkiler kurmaya başlar. İlişki kurmaya başladığı andan itibaren problemlerle karşılaşmaya başlar ve bu problemleri çözmeye çalıştıkça sevinmek, üzülmek, ağlamak, gülmek, mutlu olmak-mutsuz olmak, cesaretli olmak, gururlu olmak, özgüvenli olmak, çekingen olmak gibi birçok duygu durumuyla karşılaşıp bu duyguları tanımaya başlar. 

Sigmund Freud'a göre çocukluğun ilk altı yılı, onun kişiliğinin şekillendiği en önemli yıllardır. Psiko-analitik gelişim kuramına göre bireyin kişilik oluşumunu üç temel unsurla ele almıştır. 

Bu üç unsurdan ilki olan “id” (haz ilkesi) tüm psişik enerjinin rezervuarıdır. Kişiliğin ilkel ve dürtüsel homojen bileşenidir. Kişiliğin ham, organize olmamış, olgunlaşmamış, plan yapmamış tarafıdır. Cinsellik, açlık, susuzluk, agresyon ve irrasyonel dürtülerin temsil edildiği kişilik alanı da denebilir. Kişinin anında doyurulması gereken dürtülerini konu alır. Bilinçaltında yatan temel amaç, maksimum düzeyde doyum sağlayarak gerilimi azaltmaktır. 

Kişiliği oluşturan ikinci temel unsur olan “Ego” (gerçeklik ilkesi), id ve gerçek dünya arasında bir köprüdür. Kişiliğin karar verici mekanizması ve bileşenleridir. Kişiliğin adalet unsuru ve mantığa dayalı bileşenidir. Kişilikte gerekli hazzı erteleme ve toplumun normlarını karşılama görevi üstlenir.

Üçüncü temel unsur olan Süper ego (Ahlak ilkesi)  ise kişiliğin doğru ve yanlış hakkında tüm sosyal standartları içselleştiren ve yargıyı kaldıran bileşenidir. Mantıkla çalışır, 5-6 yaşlarında tam olarak gelişmeye başlar. 

Kişilik yedi yaş itibarıyla ana yapı, titreşim ve frekans olarak şekillenmiş sayılır. Çocuğun hayatı boyunca sürdüreceği, öğrendiği temel kişilik bu noktada şekillenir. Bu temel kişilik, çocuğun yetişkin bir birey olduğunda davranışlarının nasıl olacağını gösterir.

Astrolojide ise 0-4 yaş arası, ‘Frideria’ sistemine göre, annenin psikolojik olarak davranış biçimlerinin, çocuğun ileri yaş süreçlerinde hayatında kişiliğine olan etkisini anlatır. Bazı astrolojik danışmanlıklarda, farkındalığı oluşmuş fakat buna rağmen hayata karşı duruşundan ve verdiği tepkilerinden hoşnut olmayan kişilere rastlarız. 

Bu durumda kişinin ilk yaş dönemlerine (0-4) yoğunlaşılır. Adeta bir arkeolojik kazı yöntemi uygulanır. Kişinin bebeklik ve erken dönem çocukluğu “An haritası” üzerinden analiz edilir.

Yaş tekniği ile kişinin doğum haritasındaki Ay’ı yükselen burca çekerek, çocuğun 0-4 yaşına odaklanırız. Annenin psikolojik, sosyolojik ve fiziksel sağlığına, olaylara karşı nasıl tepkiler verdiğine ve bu tepkilerin çocuğun hayatının geri kalan kısmında nasıl etkiler yaratacağına bakarız.

Öğrenilmiş olan bu hazır kalıp tepkiler, çocuğun ileriki yaş dönemlerinde ve yetişkinliğinde olayları anlamlandıramamasına sebebiyet verir.  Analizi doğru yapılamayan bu durum kişinin kendi eylemlerindeki rahatsızlığın belirleyici faktörlerdedir. Doğru analiz ve disiplinler arası bu çalışma yöntemiyle doğru sonuçlara ulaşmak da imkânsız değildir. 

Ayrıca farklı bir bilinçaltı çalışma tekniği olan Theta Healing ile kişinin 0-7 yaşında oluşturduğu kök inançları yoğun bir şekilde inceleyebiliriz. Şu anda karşımıza çıkan, bir türlü çözüme ulaştıramadığımız konuların temeli, kök inançları bu yaş aralığında oluşmaktadır. Kişi bu yaş aralığında oluşturduğu ve yetişkinlik dönemine etki eden davranışları bu teknikle anlamlandırabilir ve beraberinde sağaltabilir. Sorun olarak adlandırdığı birçok düşünce ve eylemi, yanlış kök inancı tespit edebilir. Bu analiz sürecinde ve neticesinde yaymış olduğu kötücül, ona hizmet etmeyen titreşimi ve yaydığı frekansı da durdurmuş olur. 

Alışılmış olan yanlış söylem ve davranış biçimlerinin durdurulması ilk aşamadır. Ardından kişiye, onun için gerekli olan düşünce, his ve liyakat hatırlatılır. Kişi anda gerçekleşen şifaya tanıklık eder. Neticesinde ise kişinin hayatında bu frekansı yayması hedeflenir. 

Theta healing ve farkındalık seansının işleyiş biçimi

1) Kişinin doğum/an haritası incelenir ve bu noktada gezegenlerin, kişinin hayatında oluşturabileceği iyicil ve kötücül etkileri tespit edilir. 

2) Kişinin özellikle 0-7 yaş aralığında yaşamış olduğu ruhsal, fiziksel, psikolojik, sosyolojik durumları derin kazı yöntemi ile değerlendirerek kök inançları tespit edilir. 

3) Kök inançların kişinin geç dönem çocukluk ve yetişkinlik döneminde ne gibi sonuçları doğurduğu tespit edilir. Şu anda ona hizmet etmeyen bu kök inancı temizlenir. 

4) Yapılacak his yüklemeleri ile kişinin hayatında var etmek istediği düşünce ve doyum biçimleri yüksek bir titreşimle hayatının merkezine alması sağlanır.

Şiddetli Sevgi: Flört Şiddeti | Av. Cansen Erdoğan anlatıyor“Ailene benimle birlikte olduğunu söyleyeceğim! Abine aramızdakileri anlatacağım! Gönderdiğin fotoğrafları İnternet’te yayınlayacağım! Okulda kimseyle konuşmayacaksın! Arkadaşlarınla görüşmeni istemiyorum! Oraya gidemezsin! Bensiz hele bir git, görürsün sen dünya kaç bucakmış…” Bu sözler tanıdık geldi mi? Av. Cansen Erdoğan flört şiddeti kavramını, hangi davranışların flört şiddeti kapsamına girdiğini ve flört şiddetinin ceza hukukundaki yerini Pembenar izleyicileri için anlattı.

Astroloji

KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bir süredir süregelen domestik konular sizi yorabilir ve kısıtlayabilir. Ancak daha verimli adımlar atacağınız önemli bir gün içinde olduğunuzu unutmamaya çalışın. Aileden beklediğiniz duygusal güven ve maddi destekler konusunda şanslı görebilirsiniz. Onarım ve tadilat işlerinizin de önemli ölçüde üstesinden gelebilirsiniz. Ortaklıklarda yaşanan sorunlu süreci kabullenmeye çalışmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi yenilik yapmaya iten pek çok gelişme yaşanabilir. Değişik öğretiler, içinde yer almaktan hoşlanacağınız faaliyetlere katılmanız söz konusu olabilir. İletişim ve zihinsel uğraşlar da güne keyif katabilir. Kardeşlerle yapılacak kısa yolculuklar, akrabalar ve yakınlarla olan görüşmeleriniz ise sıklaşabilir. İşinizin bir parçası olabilecek eğitim temaları ve yeni işbirlikleri öne çıkacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Para durumunuza ve maddi kazançlarınıza yönelik yeni adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz. Ancak genel olarak daha iyimser hareket edebilir, harcamalarda aşırıya kaçabilirsiniz. Ortak para konularında ise daha kararlı olmak, işbirliği içinde kalmak hedefiniz olmalı. Ancak şu dönem dışsal koşulları fazla zorlamayın. Devlete, kurumlara ait ödemelerde gözden kaçanlara dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Burcunuzda ilerlemeye devam eden Ay size daha temkinli ve istikrarlı adımlar atma şansı veriyor. Kendinizi yaratıcı konuların getirdiği uğraşlara verebilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla ilgili gelişmelerde daha fazla sorumluluk altına girmeniz gerekebilir. Özel hayatta karşınıza çıkan engelleri gözden kaçırmamalı, ancak güç mücadelesine girmekten kaçınmalısınız. Biraz sakin ve sağduyulu davranmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizin için aileye ilişkin sorunların ele alındığı bir gün olabilir. Duygusal açıdan sizi yoran konuları geri planda bırakma çabası tüm güne damgasını vurabilir. Başkalarının sizden isteklerini gerçekleştirmek konusunda ve manevi açıdan destek olacağınız çalışmalarda ise oldukça yararlı işler yapabilirsiniz. Size destek olması gereken kişilerle yaşanabilecek sorunlar karşısında esnek olmaya çalışın. Sağlığınıza da çok dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni yapılanmaların hayata geçeceği şartlar gündeminizde yer kaplayabilir. Önemli organizasyonlar ve dernek çalışmaları içinde görevlerin öne çıkması ile harekete geçmeniz söz konusu olabilir. Sosyal olanakların dikkat çekeceği bu dönemde, beklentilerinizi ortaya koymanızda yarar var. İşten beklenen maddi kazançlarda ise istikrarlı sonuçlar almakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün özellikle kariyer açısından sizin için önemli bir gün olabilir. Mesleki alanda önemli adımlar atmaya devam ederken, gözle görülür başarıların getireceği avantajlarla da karşılaşabilirsiniz. Yaratıcı yanlarınızın ve becerilerinizin çalışma hayatınıza yansımaları da sizin için önemli bir destek haline gelebilir. Gündeminize alacağınız sosyal konular ve gruplar içindeki beklentileriniz iyimserlik getiriyor. Yeni yolculuklar söz konusu olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yabancılarla bağlantılı işlerinizde olumlu gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Beklentilerin karşılanacağı şartlar ortaya çıkabilir, yeni kişilerle ilişkiler yapıcı sonuçlar getirebilir. Eğitim planları ya da akademik hedefleriniz varsa bu hedeflerle ilgili yeni bir araştırma içine girebilirsiniz. Haberleşme trafiğinin artması yanında, farklı düşünceler ve inançlar hakkında yeni bilgiler edinmeniz söz konusu olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Güne yeni beklentilerle başlıyorsunuz. Ortaklıklarda aradığınız güveni bulmak, başkalarının imkânlarından faydalanabilmek sizi harekete geçirip, finansal konularda yeni adımlar atmanızı sağlayabilir. Bu dönemde ortak kazançların yeniden planlanması, kredilerle ilgili sorunları aşılması yönünde önemli kararlar almanız söz konusu olabilir. Aile ve geçmişe ait duyguların öne çıkmasının sizi rahatsız etmesine izin vermeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sakin davranmanız kaydıyla yeni adımlar atılabilir, ortaklaşa işlerde elinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Sosyal açıdan size daha fazla sorumluluk getiren şartları soğukkanlılıkla kabullenmeye çalışın. Başkaları ile olan ilişkilerden fayda sağlamak, çevrenizi genişletmek için fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kazançlarınıza yönelik akıllıca atılacak adımlar sayesinde maddi planlarınızı gerçekleştirme fırsatı bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bir süredir planladığınız düzen değişikliklerini yapmak için uygun bir gündesiniz. Çalışma koşullarını iyileştirecek adımlar atabilir, çalışma arkadaşlarınızla birlikte uyum içinde hareket edebilirsiniz. Organize edilmesi gereken konular ve detaylardaki yoğunluk artarak devam ediyor. Bu günlerce daha fazla başkalarının işini yüklenmeniz söz konusu olabilir. Sağlıkla ilgili konularda dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Genel olarak hayatın olumlu yanlarını deneyimleyeceğiniz bir gündesiniz. İçinizden geldiği gibi hareket edebilir, sevdiğiniz kişilerle daha çok bir arada olabilir, hayattan keyif alabilirsiniz. Değişiklik aradığınız bu günlerde yakın çevre gezileri ve değişik hobiler sizi harekete geçirebilir. Ancak iş hayatında alınan sorumluluklar nedeni ile biraz dengede olmak, artan sorumluluklara göz atmak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber