Diş Eksikliği Tedavisinde İmplant

Dental implantlar sadece diş eksikliğini gidermiyor, aynı zamanda diş eksikliğinin sebep olduğu psikolojik yıkımı da ortadan kaldırıyor. Dental implantlar yakın zamana kadar alternatif tedavi yöntemi olarak önerilirken, başarılı tedaviler ve olumlu geri dönüşler neticesinde günümüzde diş eksikliği tedavisinde ilk seçenek olarak sunulmaktadır.

‘implante’ kelimesi Latincede ekmek, dikmek anlamına gelir. İmplant bir terim olarak dokuların içine başka bir materyalin yerleştirilmesi demektir. İmplant cerrahisi diş hekimliğinde dünyada 1980ler de bilimsel literatüre girmiş, 1990ların ortalarından itibaren yavaş yavaş ülkemizde bilinmeye ve yapılmaya başlanmış olup, günümüzde diş eksikliklerinin en popüler tedavi seçeneklerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Doğru teşhis, yeterli bilgi ve donanıma sahip hekimler tarafından steril klinik ortamında yapıldığı takdirde son derece başarılı bir tedavi yöntemidir.

İmplant kimlere uygulanır?

İmplant tedavisi tek diş eksikliklerinden tamamen dişsiz hastalara kadar bütün diş eksikliklerini gidermek, yeniden fonksiyon, fonasyon ve estetiği sağlamak için kullanılan modern ve başarılı bir tedavi yöntemidir.

İmplantlar biouyumlu materyallerdir ve vucut tarafından kabul edilmemesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Tedavi aşamaları:

İmplant tedavisi iki aşamalı bir tedavidir. İmplant tedavisinde ilk aşama dişin kökü vazifesini görecek implantın kemik içerisine yerleştirilmesidir. Bu işlem diğer diş tedavileri gibi lokal anestezi ile yapılır ve sanılanın aksine ağrısız bir işlemdir.

İmplant tedavisinde ikinci aşama çene kemiğiyle kaynaşmış olan implantın üzerine protez yapılmasıdır. Bu işlem de implantın yerleştirilmesi kadar önemli ve dikkat gerektiren bir işlemdir. Yapılacak olan protez; implantla, komşu dişlerle ve diğer komşu dokularla (dişetleri, dudak, yanak gibi) uyumlu olmalıdır.

İmplantların Bakımı:

İmplantların bakımı doğal dişler gibidir, ekstra bir işlem yapmaya gerek yoktur. Ağız hijyenine dikkat edildiği sürece implantlarla ilgili bir sorun genellikle yaşanmamaktadır.

Dt.Mesut OKTAY