Rahimdeki miyom ve poliplerde histeroskopi

Rahimde miyom ve polip ameliyatlarında histeroskopi ameliyatı altın standarttır. Eskiden rahim alınmasını gerektiren patolojilerde günümüzde histeroskopi ameliyatı sayesinde hastalar tedavi olarak sosyal hayatlarına çok kısa sürede dönmektedir. Dilerseniz şimdi histeroskopi ameliyatı hakkında konuşalım.

Histeroskopi Nedir?

Histeroskopi, anormal kanamanın nedenlerini teşhis ve tedavi etmek için rahminizin içine bakılmasını sağlayan bir prosedürdür. Histeroskopi, rahim ağzını ve rahmin içini incelemek için vajinaya yerleştirilen ince, ışıklı bir tüp olan histeroskop kullanılarak yapılır. 

Histeroskopi, tanı sürecinin veya ameliyat prosedürünün bir parçası olabilir. Polipleri, miyomları ve yapışıklıkları çıkarmak için operatif histeroskopi kullanılabilir.

Tanısal Histeroskopi Nedir?

Tanısal histeroskopi rahimdeki sorunları teşhis etmek için kullanılır. Histerosalpingografi (HSG) gibi diğer testlerin sonuçlarını doğrulamak için de tanısal histeroskopi kullanılır. HSG, uterus ve fallop tüplerini kontrol etmek için kullanılan bir X ışını boya testidir. Tanısal histeroskopi genellikle bir ofis ortamında yapılabilir. Bu nedenle tanısal histeroskopiye ofis histeroskopi ya da diyagnostik histeroskopi adı da verilir.

Operatif Histeroskopi Nedir?

Tanısal histeroskopi sırasında saptanan anormal bir durumu düzeltmek için operatif histeroskopi kullanılır. Tanısal histeroskopi sırasında anormal bir durum tespit edilirse, ikinci bir ameliyata gerek kalmadan aynı anda bir operatif histeroskopi yapılabilir. Operatif histeroskopi sırasında durumu düzeltmek için kullanılan küçük aletler histeroskop içerisine yerleştirilir.

Histeroskopi Ne Zaman Yapılır?

Doktorunuz adet döneminizden sonraki ilk hafta için histeroskopi planlamanızı tavsiye edebilir. Bu zamanlama, doktora rahminizin iç kısmının en iyi görüntüsünü sağlayacaktır. Menopoz sonrası kadınlarda açıklanamayan kanama veya lekelenmenin nedenini belirlemek için histeroskopi de yapılır. Menopoz dönemindeki hastalarda herhangi bir zamanda yapılabilir.

Histeroskopi Adetliyken Yapılır Mı?

Histeroskopi ameliyatı adetli dönemde yapılmaz. Adet dönemindeki kanama işlem esnasındaki görüntüyü bozar. Ayrıca adet döneminde karın içerisine dökülen kan miktarını arttıracağından enfeksiyon ve endometriozis riski artacaktır. Bu nedenle histeroskopi yapılacak hastalarda adet bitimini beklemek gereklidir. Yumurtlama dönemi gelmeden önce işlem yapılmalıdır.

Histeroskopi Adetten Kaç Gün Sonra Yapılır?

Histeroskopi adet bitiminden hemen sonra yapılabilir. Burada ameliyat gününü belirlerken hasta ve doktorun uygun olduğu bir gün olması ve kanamanın kesilmiş olması yeterlidir. Adet bitiminden sonra 1 hafta içinde yapılması uygun olur. Aksi halde hem yumurtlama dönemi yaklaşacak hem de rahim içi kalınlaşacağı için histeroskopiden yeterli derecede fayda sağlanamayacaktır.

Operatif Histeroskopi Kimlere Uygulanır?

Doktorunuz aşağıdaki rahim durumlarını düzeltmek için histeroskopi ameliyatı yapabilir.

Polipler ve miyomlar: Histeroskopi ameliyatı rahimde bulunan bu kanserli olmayan büyümeleri gidermek için kullanılır. Histeroskopi ile miyom ameliyatı ya da polip ameliyatı rahatlıkla yapılmaktadır. Miyom ya da polip ameliyatlarında operatörün tecrübesi önemlidir. Özellikle büyük miyomlarda dikkatli olunmalıdır.

Adezyonlar: Asherman Sendromu olarak da bilinen uterus yapışıklıkları, rahimde oluşabilen ve kısırlığın yanı sıra adet akışında değişikliklere yol açabilen skar dokusu bantlarıdır. Histeroskopi, doktorunuzun yapışıklıkları bulmasına ve gidermesine yardımcı olabilir.

Septumlar: Histeroskopi, doğumdan itibaren var olan uterusun bir malformasyonu (kusuru) olan uterus septumuna sahip olup olmadığınızı belirlemeye yardımcı olabilir. Halk arasında rahimde bölme şeklinde adlandırılan bu yapılar rahatlıkla düzeltilebilmektedir.

Anormal kanama: Histeroskopi, menopoz dönemleri arasında veya sonrasında kanamanın yanı sıra ağır veya uzun menstrüel akışın nedenini belirlemeye yardımcı olabilir. Endometrial ablasyon, diğer aletlerle birlikte histeroskopun, ağır kanamanın bazı nedenlerini tedavi etmek için uterus astarını yok etmek için kullanıldığı bir prosedürdür. Anormal vajinal kanaması olan tüm kadınlarda histeroskopi kanamanın nedenini belirlemek için en uygun yöntemdir.

Histeroskopi Nasıl Yapılır?

İşlemden önce, doktorunuz rahatlamanıza yardımcı olmak için bir sakinleştirici reçete edebilir. Daha sonra anesteziye hazırlanacaksınız. Prosedürün kendisi aşağıdaki sırayla gerçekleşir.

Doktor, histeroskopun yerleştirilmesine izin vermek için rahim ağzınızı genişletir.

Histeroskop vajinanızdan ve rahim ağzınızdan rahime yerleştirilir.

Karbondioksit gazı veya sıvı bir çözelti daha sonra rahim içine histeroskop yoluyla yerleştirilerek genişletilir ve herhangi bir kan veya mukusu uzaklaştırılır.

Daha sonra, histeroskopun içinden geçen ışık, doktorunuzun rahminizi ve fallop tüplerinin uterus boşluğundaki açıklıklarını görmesini sağlar.

Son olarak ameliyat yapılması gerekiyorsa histeroskop aracılığıyla rahim içine küçük aletler yerleştirilir.

Histeroskopi yapmak için gereken süre beş dakikadan az ile bir saatten fazla arasında değişebilir. İşlemin uzunluğu, tanısal mı yoksa operatif mi olduğuna ve laparoskopi gibi ek bir işlemin aynı anda yapılıp yapılmadığına bağlıdır. Bununla birlikte genel olarak, tanısal histeroskopi ameliyattan daha az zaman alır.

Histeroskopi Ağrılı Mıdır?

Ofis histeroskopi ya da tanısal histeroskopi de fazla ağrı olmaz. Bu nedenle muayenehanelerde rahatlıkla uygulanabilen bir yöntemdir. Çoğunlukla anestezi gerektirmez. Ancak ağrı eşiği düşük olan hastalarda lokal ya da sedasyon anestezisi uygulanır.

Operatif histeroskopi ise ağrılıdır. Bu işlemde rahim içindeki miyom, polip ya da yapışıklıklar giderilirken ağrı oluşur. Ayrıca kullanılan aletler daha kalın olduğundan rahimden geçerken şiddetli ağrıya neden olur. Bu nedenle operatif histeroskopi sedasyon anestezisi ya da genel anestezi altında yapılmalıdır. Ancak çok küçük polipler bazen anestezi gerektirmeden çıkarılabilir.

Histeroskopi Sonrası Tüp Bebek Ne Zaman Yapılır?

Histeroskopiden sonra çocuk isteği olan hastalarda beklenmesi gerekebilir. Özellikle rahim içi yapışıklık, polip ya da miyom ameliyatı yapılanlarda rahim içinin yenilenmesi için 2 ay beklemek mantıklı olacaktır. Ancak tanısal ya da ofis histeroskopi yapılanlarda beklemeden bir sonraki ay tüp bebek tedavisine başlanabilir.

Histeroskopi Sonrası Ne Zaman İlişkiye Girilir?

Histeroskopiden sonra cinsel ilişki için beklemek gerekir. Tanısal ya da ofis histeroskopilerde 1-2 gün beklemek yeterlidir. Ancak operatif histeroskopilerde kanama ve enfeksiyon riski daha yüksek olduğundan 7-10 gün beklemek faydalı olacaktır.

Histeroskopi Sonrası Gebelik Ne Zaman Olur?

Histeroskopiden sonra bazen kendiliğinden gebelikler oluşabilir. Histeroskopi sonrası hemen hamile kalanlar olabilir. Özellikle rahim içinde yapışıklık, miyom ya da polip olanlarda tedavi sonrasında gebelik oranları artar. Tanısal histeroskopilerde de eğer tüplerde hafif yapışıklıklar varsa bunlar işlem sırasında rahim içi basıncın artmasıyla kendiliğinden açılabilir. Bu tür durumlarda da spontan gebelik oranları artar. Ancak infertilite nedeniyle yapılan histeroskopilerde işlem sonrasında uzun süre beklenmesi önerilmez. Bu hastalarda gebelik tedavisi hemen başlanır.

Histeroskopinin Faydaları Nelerdir?

Diğer, daha invaziv prosedürlerle karşılaştırıldığında histeroskopi aşağıdaki avantajları sağlayabilir:

-Daha kısa hastanede kalış.

-Daha kısa iyileşme süresi.

-Ameliyattan sonra daha az ağrı kesici ilaç gerekir.

-Histerektomiden kaçınma .

-Açık karın cerrahisinden olası kaçınma.

Histeroskopi Ne Kadar Güvenlidir?

Histeroskopi nispeten güvenli bir işlemdir. Bununla birlikte, her tür ameliyatta olduğu gibi, komplikasyonlar mümkündür. Histeroskopi ile vakaların%1'inden daha azında komplikasyonlar ortaya çıkar ve şunları içerebilir:

Anestezi ile ilişkili riskler

Enfeksiyon

Ağır kanama

Serviks, rahim, bağırsak veya mesanede yaralanma

Rahim içi yara izi

Rahmi genişletmek için kullanılan maddeye verilen reaksiyon

Histeroskopiden Sonra Bir Gece Hastanede Kalmam Gerekecek Mi?

Histeroskopi küçük bir ameliyat olarak kabul edilir ve genellikle hastanede bir gece kalmayı gerektirmez. Bununla birlikte, doktorunuzun anesteziye verdiğiniz tepkiden endişe duyması gibi bazı durumlarda, bir geceleme gerekebilir.

Histeroskopi İçin Ne Tür Anestezi Kullanılır?

Histeroskopi için anestezi lokal, bölgesel veya genel olabilir.

-Lokal anestezi: Vücudun sadece bir kısmının kısa süreli uyuşması.

-Bölgesel anestezi: Vücudun daha büyük bir bölümünün birkaç saat boyunca uyuşması.

-Genel anestezi: Ameliyat boyunca tüm vücudun uyuşmasıdır.

Kullanılan anestezi türü, histeroskopinin nerede yapılacağına (hastane veya muayenehane) ve aynı anda başka işlemlerin yapılıp yapılmayacağına göre belirlenir. Genel anestezi alıyorsanız, histeroskopi öncesinde size belli bir süre yemek yememeniz ve içmemeniz söylenecektir.

Histeroskopi Yaptıranlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Histeroskopiniz sırasında bölgesel veya genel anestezi kullanılırsa, eve gitmeden önce birkaç saat gözetim altında olmanız gerekebilir. İşlemden sonra bir ila iki gün biraz kramp veya hafif vajinal kanamanız olabilir. Ek olarak, histeroskopiniz sırasında gaz kullanılmışsa omuz ağrısı hissedebilirsiniz. Kendini biraz baygın veya hasta hissetmek de alışılmadık bir durum değildir. Bununla birlikte, aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, doktorunuza başvurduğunuzdan emin olun.

-Ateş 

-Şiddetli karın ağrısı

-Ağır vajinal kanama veya akıntı

Histeroskopi sonrası adet gecikmesi ya da aşırı kanama olabilir. Bu durumlarda doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

 

 

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet