Geri Dön

Evde kalma sürecinde pasif içicilik arttı mı?

31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü'ne özel Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç, özellikle pandemi döneminde evde kalma sürelerinin uzamasıyla birlikte kapalı ortamlardaki pasif içiciliğin artmış olabileceğine dikkat çekerek, önemli bilgiler verdi.

Evde kalma sürecinde pasif içicilik arttı mı?

 

Tütün ürünlerinin kullanımı, dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içinde ilk sıralarda yer alıyor. Hem aktif hem de pasif içiciliği, ciddi yan etkilere yol açan tütün ürünlerinin, kardiyovasküler, solunum ve nörolojik sistem başta olmak üzere vücutta tüm sistemler üzerine olumsuz etkileri olduğu biliniyor. Bu nedenle tütün tüm dünyada önemli bir ölüm ve hastalık nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Evde kalma sürecinde pasif içicilik artabilir

“Toplumsal hareket kısıtlılığıyla evde kalma süresinin uzaması hem bağımlıların tütün ürünlerinin  tüketimini, hem de beraber yaşadıkları kişilerin pasif tütün dumanı maruziyetini yani pasif içiciliğini artıracaktır. Bu özellikle yetişkinlerin evde birlikte yaşayan çocukların yanında sigara içmesi kötü rol model olması ve çocukların sigara kullanılmasına özendirmesi açısından önemlidir.

Koronavirüs pandemisinde de diğer tüm zamanlarda olduğu gibi tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığı açısından olumsuz etkileri vardır ve bu alışkanlık terk edilmelidir. Tüm bu nedenlerle; sigarayı bırakmanın tam zamanı, hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018’de yayımladığı rapora göre dünyada 1,1 milyar kişi sigara içmektedir. Sigara kullanımına bağlı nedenlerden her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Türkiye’ye baktığımızda; Sağlık Bakanlığı’nın 2017 Sağlık İstatistikleri Yıllık Raporu verilerinde Türkiye’deki 15 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 29,2’si her gün düzenli olarak tütün ürünü kullanmaktadır. Özetle  hala dünyada ve Türkiye’de tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı-bağımlılığı ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır.

Sigara içen 5 kişiden birinde akciğer kanseri gelişiyor

Sigara dumanında bulunan 5000’den fazla kimyasal maddenin en az 70’i kanser yapıcı (polisiklikaromatik hidrokarbonlar, N-nitroz aminler, aromatik aminler, aldehidler, fenoller, volatil hidrokarbonlar, diğer organik ve inorganik bileşikler) olarak tanımlanmıştır. Sigara dumanında bulunan kanser yapıcı bileşikler, insan vücudunda hücre DNA’sı ile reaksiyona girerek genlerde değişikliğe yol açarak, kanser gelişimine neden olmaktadır. Bu yüzden sigara içen her beş kişiden birinde akciğer kanseri gelişmektedir. Günde 10 veya daha az sigara içen bireylerde dahi akciğer kanser riski 20 kat, günde 4’ten az sigara içenlerde ise hiç içmeyenlere göre 5 kat artmaktadır. Ayrıca günümüzde, kendisi tütün ürünü kullanmadığı halde, tütün dumanına pasif olarak maruz kalan erişkinlerde de akciğer kanseri riskinin arttığı görülmektedir. Bu kanser yapıcı bileşikler, bilinenin aksine puroda ve nargilede sigaradan daha fazla oranda yer almaktadır.

Aktif ve/veya pasif tütün mamülleri maruziyeti, kronik bronşit ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gelişiminin en önemli nedenidir. KOAH gelişiminin önlenmesi ve hastalığın tedavisinin en temel ve ilk basamağı tütün ürünlerinin mutlaka bırakılmasıdır.

Aktif ve/veya pasif tütün maruziyeti astım gelişimine yol açmakta, astımlı hastalarda atak sayısı ve sıklığını artırmakta ve hastalığın kontrolünü,  tedavisini güçleştirmektedir.

Enfeksiyonlara yatkınlığı artıran bir risk faktörü

Tütün ve tütün ürünleri kanser, kardiyovasküler hastalık ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ilişkili erken ölümlerin en önemli nedenidir ve solunum sistemindekiler başta olmak üzere enfeksiyonlara yatkınlığı artıran önemli bir risk faktörüdür. Bu risk faktörü aktif içicilikte olduğu gibi pasif içicilikte de önemlidir. Sigara içmek hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlara yatkınlığı artırmaktadır. Sigara içmek ayrıca bağışıklık sistemine ve enfeksiyonlara karşı sigara içenleri bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirir. Yapılan çalışmalarda akciğer enfeksiyonlarını 2 kat ve gribal enfeksiyonları 5 kat artırdığına ilişkin yayınlar vardır. Ayrıca sigara kronik bronşitin en temel nedenidir. Tütün ürünlerinin dumanına maruz kalan pasif içici konumunda kalan çocuklarda da artmış sıklıkta üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihapları ve meningokok enfeksiyonu bildirilmiştir.

Koronavirüs riskini artıran en önemli faktörlerden

Aralık 2029 tarihinde etkenin tanımlanmasıyla birlikte dünya COVID-19 Pandemisi ile uğraşmaktadır.  Bugüne kadar vaka sayısı 170 milyona ölümlerde 4 milyona yaklaşmıştır ve günlük vaka sayısı halen 300-400 bin arasında seyretmektedir. COVID-19 riski ve hastalığı ağırlaştıran en önemli faktörler; yaş, sigara,  eşlik eden ek hastalık varlığı sayılabilir. Sigara bu nedenle hem direk hem de ek hastalık riskini artırması açısından COVID-19 için en önemli ağırlaştırıcı faktörlerden biridir.

COVID-19 hastalığında en önemli korunma yöntemi maske, mesafe, hijyen ve aşıdır. Sigara kullanımı maske kullanılmasını ortadan kaldırarak bulaşı artırmaktadır. COVID-19 etkeni  SARS-CoV-2 (Severe AcuteRespiratory Syndrome-coronavirus-2) angiotensin-converting enzim reseptörlerini kullanarak hücre içine girmektedir. Sigara içenlerde bu reseptör proteinleri artmakta ve virüsün hücre içine girişi kolaylaşmaktadır.COVID-19’u ağır geçiren olgularda sigara içme oranı daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca yoğun bakıma yatış, mekanik ventilasyon, ölüm oranları da daha yüksek olduğu gösterilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da nargile, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri gibi yeni tütün ürünleri de sigaraya benzer şekilde olumsuz etkilerinin olduğu vurgulanmıştır. SARS-CoV-2 testi pozitif olanlar arasında, sigara içicisi olanların sigara içicisi olmayanlara göre daha fazla semptom gösterirler. Bir başka deyişle sigara içenlerde asemptomatik COVID-19 daha az görülmektedir. COVID-19 ve tütün ürünleri ile ilgili dünyada çok fazla çalışma yapılmıştır. Sigara-COVID-19 birlikteliğinde mevcut çalışmaların verilerinden elde edilen sonuç, sigara içenlerin içmeyenlere göre şiddetli COVID-19 semptomlarına sahip olma olasılığını 1.4 kat, yoğun bakım ünitesi ve mekanik ventilasyon ihtiyacı ve ölüm olasılığını yaklaşık 2,4 kat artırdığıdır.

COVID-19 ve sigara ilişkin yapılan çalışmaların sonuçlarını özetlersek, aktif sigara kullanıcısı olanlarda:

-COVID-19 ağırlığında ve hastane başvurularında artış,

-COVID-19 mortalitesinde artış,

-COVID-19 bulgularında artış,

-COVID_19’un yoğun bakım ünitesinde edilmesinde artış,

-COVID-19 semptomlarını geliştirme riskinde artış gösterilmiştir.

Nargile ve elektronik sigara masum mu?

Elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri gibi yeni tütün mamulleri de geleneksel tütün ürünlerine benzer sağlık riskler taşır. Ayrıca bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek, alt solunum yolu enfeksiyonu riskini artırır. Ayrıca, elektronik sigaralar, akut akciğer hasarı ile solunum yetmezliği ve ölüme yol açabilmektedir. Bir başka zararları da patlama ve ateş alma sonucu gelişen baş-boyun yaralanmaları, ağız içi travmalar, doku nakli gerektirebilecek düzeyde yanıklar gibi sonuçları olabilmektedir.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre nargile dumanındaki zehirli maddeler insan sağlığını çok tehlikeli düzeylerde etkileyen kimyasal- zehirli maddeler (arsenik, krom, kurşun, nikel, kobalt)  içermektedir. Nargiledeki arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun miktarı, sigara dumanındaki miktarlara göre çok daha yüksektir. 

Gençlerde e-sigara kullanımındaki artış endişe verici

Sigara ve tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik hem bütün dünyada hem de ülkemizde çok büyük ve çoğu da başarılı olan çalışmalar yapılmaktadır. Ancak tütün tüketim istatistiklerine bakıldığında bu çalışmaların yeterli olmadığı söylenebilir. Ayrıca e-sigara, ısıtılmış tütün ürünleri nargile gibi ürünlerin kullanımı giderek artmaktadır. Bu ürünlerin endüstri tarafından desteklenen “zararlı değil” imajı kullanım artışını da beraberinde getirmektedir. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de aslında birer tütün ürünüdür. Özellikle, ürünü pazarlayan endüstrinin ana hedef kitlesini oluşturan gençlerde e-sigara kullanımındaki artış endişe vericidir. Pandemi süresince halkı bilinçlendirme kampanyalarına mutlaka sigara bırakma yöntem ve stratejileri eşlik etmelidir.

Şiddetli Sevgi: Flört Şiddeti | Av. Cansen Erdoğan anlatıyor“Ailene benimle birlikte olduğunu söyleyeceğim! Abine aramızdakileri anlatacağım! Gönderdiğin fotoğrafları İnternet’te yayınlayacağım! Okulda kimseyle konuşmayacaksın! Arkadaşlarınla görüşmeni istemiyorum! Oraya gidemezsin! Bensiz hele bir git, görürsün sen dünya kaç bucakmış…” Bu sözler tanıdık geldi mi? Av. Cansen Erdoğan flört şiddeti kavramını, hangi davranışların flört şiddeti kapsamına girdiğini ve flört şiddetinin ceza hukukundaki yerini Pembenar izleyicileri için anlattı.
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde keyif aldığınız işlerle uğraşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlar var. Hobileriniz için harcamalar yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda çalışma hayatınızdaki koşullar yoğunluk kazanacaktır. Sorumluluklarınız artabilir. İşlerinizde engeller keyfinizi kaçırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Babanız ile ilgili geçmişten gelen konular keyfinizi kaçırabilir. Güven aradığınız kişilere çekildiğinizi hissedebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayları kontrol edebilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha yaratıcı olduğunuz konular ön plana çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konular ilgili kurallar koymanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli gündeminiz içinde iletişimde olduğunuz kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Yeni haberler alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bitişler meydana gelebilir. İlerleyen saatlerde ailevi konular ön plana çıkabilir. Sorumluluk almanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelmek sizi keyiflendirebilir. İş hayatınızda alacağınız destekleri iyi kullanmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerde sıkışmalar olabilir. İlerleyen zamanlarda sorumluluklarınız artacaktır. Hareketli zamanlar sizi bekliyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önemli olan konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızla ilgili sıkışıklıklarla ilgili çözümler üretmeniz gereken zamanlar var. İlerleyen zamanlarda bu konuda destek alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Bilemediğiniz konulardan dolayı yaşadığınız süreçte kendi içinize döneceğiniz zamanlar var. Bazı konuları akışına bırakmanız gerekebilir. Sosyal konulara yönelmek sizi rahatlatacaktır. İlerleyen zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili adımlar atmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla plan yapmak ve düşüncelerinizi paylaşmak size iyi gelecektir. İş hayatınızda alacağınız destekler yaşadığınız sıkışıklığı rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz işleri toparlamak isteyeceksiniz. İlerleyen zamanlarda engellerle karşılaştığınızı hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda ön planda olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz. Gün içinde fazla yorulduğunuzu ve işlerin ilerlemediğini hissedebilirsiniz. Sabırlı olmaya çalışın. Üstlerinizle iletişiminize dikkat edin. İlerleyen saatlerde sorumluluklarınız artabilir. Sosyal konular daha fazla gündeme gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi özgür hissedebilirsiniz. İleriye dönük plan yapmak ve sevdiklerinizi paylaşım içinde olmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Akademik konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gereken zamanlar olacaktır. Bazı işlerinizde sıkışmalar meydana gelebilir. İlgilendiğiniz konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde işlerinizde endişe duyduğunuz konular ön plana çıkabilir. Sabırlı olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla kabullenir olabilirsiniz. Sizi yıpratan konular gündeme gelebilir. İlerleyen saatlerde kendinizi için bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızdaki durumlardan dolayı engellendiğinizi hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde gündeminizde dikkat etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda engellere takılabilirsiniz. İlerleyen saatlerde endişe duyduğunuz konularda daha fazla sıkışmış hissedebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde çalışma hayatınızdaki koşullarda etki altında kalacağınız zamanlar var. Hizmet aldığınız kişilerle iletişiminizde dikkatli olmalısınız. Bazı konuları bırakma eğiliminde olabilirsiniz. Kabullenmek işlerinizi kolaylaştırabilir. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konularda engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Sizi yoran koşullar meydana gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber