Çikolata Kisti Tanısı, Evreleri ve Boyutları Nasıldır?

Çikolata kisti gebe kalamama gibi sebepler ile doktora başvuran ve yapılan tetkikler ile kadınlarda hafif veya şiddetli aşamalarda belirlenebilir. Kronik ağrıları olan, cinsel birliktelik sırasında ağrı sorunu yaşayan veya regl tedavisinde sonuç alınamadığı durumlarda yapılan incelemelerin sonucunda kadınlarda endometriozis bulunabilir. Kistler kimi zamanda gebe kalamama gibi durumların incelenmesi ile ortaya çıkmaktadır.

Oluşum nedeni hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber Endometriozis; rahim iç tabakasının rahim iç yüzeyi dışında örnek olarak en sık olarak yumurtalıklarda ve rahim arkası boşluklarda, bağırsak yüzeyinde, rahmi tutan bağların ayrıca mesanenin üzerinde de görülebilen yerlere, endometrium olarak adlandırılan dokunun yerleşmesi ile oluşur.

Çikolata kisti evreleri ve boyutları, Endometriosisin genital bölge üzerinde ve çeşitli niteliği tam belli olmamış ve tespit edilememiş bozuklukları dikkate alınarak belirlenmektedir. Çikolata kistleri yapılan ultrason incelemeleri ile rahatlıkla ayırt edilebilmekte ve diğer rahatsızlıklardan ayrı bir şekilde kesin tanı konulabilmektedir.

Çikolata Kisti Kaç Evreden Oluşur?
Niteliği tespit edilememiş bozukluklar incelendiğinde; çikolata kistinin boyutu, yerleştiği yeri, yerleştiği yerdeki derinliği, yumurtalığa ve belirli bölgelerdeki yapışık durumdaki kistlerin miktarları ele alınarak Evre 1, Evre 2, Evre 3 ve Evre 4 olarak adlandırılır.

1.1.Evre 1 (Minimal Endometriosis);

Evre 1 minimal endometriosis olarak adlandırılır. Henüz hastalığın başlangıç aşamasında olduğunu gösterir ve kistler daha az gözlenerek tanı rahat bir şekilde konulamayabilir.

1.2.Evre 2 (Hafif Endometrisosis);

Evre 2 hafif endometriosis olarak adlandırılmaktadır ve rahatsızlık evre 1 minimal endometriosise göre daha ilerlemiştir fakat Evre 1 ve Evre 2 de cerrahi işlem yapılamaz. Cinsel ilişki sırasında ya da regl döneminde ağrı yaşanıyor ise bu bozukluklar laparoskopiyle yakma işlemine tabi tutulur.

1.3.Evre 3 ( Orta Endometrisosis);

Evre 3 diğer iki evreye göre daha ilerleme görülmüş ve çikolata kistlerinin rahatlıkla görülebildiği hatta kistlerin 3 cm ile 4 cm arasında olabildiği ileri safha olarak adlandırılabileceğimiz bir safhadır.

1.4.Evre 4 (Şiddetli Endometrisosis);

Evre 4 Şiddetli Endometrisosis olarak adlandırılmakla beraber kistlerin vajinal ultrason ile rahatlıkla seçilebildiği bir dönemdir. Evre 4 ile yumurtalıkların birbirlerine yapışması ile bağırsağın en sonunda, orta kısmında kimi zamanda rahim duvarının arkasına yapışmış olarak bulunabilir. Evre 4 çikolata kistleri oluşumunun son evresidir ve kadınlara en çok sıkıntı yaşatan dönemdir. Evre 4’te kistler 3 cm ile 4 cm arasındadır.

Çikolata Kistinde En Tehlikeli Olan Evre Hangisidir?
Çikolata kisti regl ağrılarına ya da cinsel birliktelik sırasında hissedilen ağrıların tedavisine yanıt alınamadığı durumlarda yapılan vajinal ultrasonlar ile görülen yapısal bozukluklardır. Bu bozukluklar kendisini regl dönemlerinde gelen kanın kahverengimsi bir hal alması ile belli etmekte ve ismini de buradan almaktadır. Çikolata kistleri oluşumuna göre 4 farklı evreye ayrılır. Bunlardan ilk iki evre 1 inci Evre Minimal Endometrisosis ve 2 inci Evre Hafif Endometrisosis çokta tehlikeli olmayan kistlerin oluşum aşamasında olduğu ve kişilere çokta rahatsızlık vermeyen evrelerdir.

Bundan sonraki 3 ve 4 üncü evreler en tehlikeli ve ultrason ile rahatlıkla seçilebilen kistlerin oluşumunun yaşandığı evrelerdir. 3 üncü evre Orta Endometrisosis ve 4 üncü Evre Endometrisosis olarak adlandırılır. Bu evrelerden 3 üncü Evre diğer iki evreye oranla cinsel ilişki ya da regl dönemlerinde daha fazla ağrı hissedilen ve bayanları daha fazla rahatsız olduğu dönemdir. 4 üncü Evre ise kistlerin tamamen oluştuğu ve kistlerin yaklaşık 3 cm ile 4 cm arasında olduğu bilinen, bu oluşan kistlerin cerrahi müdahale ile çıkartılması gereken bir evredir. Kitleler son evresinde olduğu için ağrıların şiddeti diğer 3 evreye göre daha şiddetli olmaktadır ve kimi zamanda anüse baskı yaparak ağrılar oluşturmaktadır. Oluşan kitlelerin çıkarılma işlemi ile şikâyetlerin bittiği ve tekrarlama olasılığının oldukça az olduğu bilinmektedir.

Çikolata Kisti Tanısı Nasıl Konulur ve Boyutları Nasıl İncelenir?
Çikolata kisti regl döneminde ya da cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar ile ayrıca karnın alt bölgesinde ve kasıklarda oluşan ağrı ile ortaya çıkar. Regl döneminde oluşan ağrılar rahatsızlık öncesinden daha şiddetlidir ve sıradan ağrı kesici kullanımı ile geçmeyebilir. Cinsel ilişki ile hissedilen ağrılarda daha şiddetli ve daha içerilerde hissedilmektedir. Çikolata kistleri adet düzensizliği nadiren de gebe kalamama gibi durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Bu tarz şikayetler ile doktora giden hastalarda çoğunlukla çikolata kisti rahatsızlığı görülmekte olup Ultrason muayenesi, jinekolojik muayene ya da kan testleri (tümör belirlemede kullanılan Ca 125 ve Ca 19-9 değeri) sonucu ile tanı koyabilmek kolaylaşmışsa da kesin tanı patoloji sonuçları ile ortaya çıkmaktadır.Çikolata kistinin boyutları ultrason ile rahatlıkla görülerek diğer rahatsızlıklardan rahatlıkla ayrı bir şekilde değerlendirilebilir. Jinekolojik ultrason ve Jinekolojik muayenelerde de kistlerin boyutları rahatlıkla incelenebilmektedir.

En Şiddetli Olan 4 üncü Evre
Çikolata kistlerinin oluşum evreleri Evre 1, Evre 2, Evre 3 ve Evre 4 olarak adlandırılmaktadır. Bu evrelerden 4 üncü evre çikolata kistlerinin son halini aldığı ve rahatsızlığın en belirgin en sıkıntılı olduğu dönemdir. Rahatsızlığı bu evreye gelmiş kadınlarda regl ağrıları daha şiddetli ve cinsel birliktelik en can acıtıcı şekilde olmaktadır. 35 yaş üstü veya genellikle hamile kalmaya çalışan kadınlarda rastlanabileceğimiz çikolata kistleri Ultrason ya da Jinekolojik muayene ile rahatlıkla belirlenebilir ve yapılan patoloji sonucu ile de tanı daha kolay sağlanabilir. Hastalığın 4 üncü evresini yaşayan kadınlarda çikolata kistleri yaklaşık 3 cm ile 4 cm arasında olabilmekte ve bu kistler renklerine göre beyaz, kırmızı ve siyah olarak sınıflara ayrılabilmektedir. Niteliği belli olmayan bozukluklar ki bunlar lezyon olarak da adlandırılır ve bunların; boyutu, konum ve invazyon derinliği ile yumurtalıklardaki ve fallop türlerinde yapışık halde bulunan miktarları temel alınarak evre dereceleri adlandırılmaktadır. Evre 4’te yukarıdaki söylediğimiz evre belirleme şartları en ileri seviyededir ve karın bölgesindeki yapışıklıklar en üst seviyelere ulaşarak çikolata kistleri gözlemlenmektedir.

Çikolata Kisti Hangi Evrede Belirti Verir?
Çikolata kisti 4 Evreye ayrılır ve bu evreler Evre 1, Evre 2, Evre 3, Evre 4 olarak adlandırılır. Çikolata kisti daha çok Regl döneminde yaşanan ağrılar ve cinsel birliktelikte kadının dayanılmaz ağrılar yaşaması gibi şikâyetler ile doktora başvurması ile ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Çikolata kistleri kimi zamanda hamile kalmaya çalışan ama bunda başarılı olamayan kadınların yaptırdığı kontroller ile tespit edilebilmektedir. Çikolata kistleri az da olsa çocuk oluşumuna eksi bir yönde etki eder.

Çikolata kisti çok gizli olarak ilerleyen bir rahatsızlıktır ve hiçbir belirti vermeden ilerleyebildiği gibi sıradan kontroller sırasında yapılan Vajinal muayene ve Jinekolojik muayene ile de rahatlıkla tespit edilebilir. Çikolata kistinin belirlenebilmesinde kadınların rahatsızlıklarını erken fark etmeleri ve hızlı bir şekilde doktora başvurmaları önem arz etmektedir. Çikolata kistleri hızlı bir şekilde büyüyebilir ve sizi son derece rahatsız edebilecek hale yani Evre 4’e kadar gelebilir.