Annenin çalışmasının çocuk üzerindeki etkileri nelerdir?

Evlenme ve ilk çocuğun doğumu, kadının meslek hayatında önemli bir dönüm noktası oluşturur. Yine toplumun kendisinden beklediği rolü ön plana alarak ailesinin yararına geçici bir süre için işinden ayrılmayı tercih eder.

Kan bağının rolü abartılmamalı!

Toplumda yaygın olan peşin hükümlerin ve kısmen de “annesi tarafından” ihmal edilen çocuklarda gelişim bozukluğu ortaya çıkacağına neredeyse kesin gözüyle bakılan psikolojik araştırma (oysa bu tezin büyük ölçüde modifiye edilmesi şarttır) sonuçlarının anne vicdanını üzerindeki baskısı altında kalan kadının karar verme özgürlüğü büyük ölçüde kısıtlanır.

Diğer taraftan babanın yokluğunun da, o çocuğu aynı şekilde olumsuz yönde etkilediği ise ilginç bir şekilde görmezlikten gelinir. Bu konuda bilinmesi gereken şudur; küçük bir çocuğun kendisine sürekli bakacak birine ihtiyacı vardır ve bunun kesinlikle annesi olması şart değildir. Bu tespit büyük bir titizlikle yürütülen araştırmalara dayanmakta olup, aynı zamanda annenin rolünün nesnel bir açıdan yeniden yorumlanmasına da yardımcı olabilir. Burada özellikle “kan bağının rolü” abartılmamalı ve “yuva sıcaklığı” efsanesinden uzaklaşmaya çalışılmalıdır.

Küçük çocukların gelişimi konusunda bilgi sahibi olan uygun bir yardımcı aynı zamanda birden fazla çocuğa bakmak zorunda bile olsa düzenli olarak annenin haftada bir veya iki gün serbest kalmasına ve dolayısıyla iş hayatıyla ilişkisini sürdürmesini sağlayabilir.

Annelerin çalışması çocuklarını psikolojik olarak etkiler mi?

Annenin çalışmasının çocuk üzerindeki muhtemel etkileri sürekli olarak tartışma konusu olmakla birlikte, bu konuda ileri sürülen görüşlerin hepsi kesin ve kusursuz metotlarla yapılan araştırmalara dayanmamaktadır. Günümüzde mevcut bilimsel verilere göre gerek annenin çalışmasının çocuğun gelişmesini olumsuz yönde etkilediği fikri, gerekse bunun çocuk üzerinde genel olarak olumlu etkileri bulunduğu iddiası henüz kesinlik kazanmamıştır.

Sonuç olarak annenin çalışmasının çocuğun gelişmesi ve kişiliğinin oluşması üzerinde etkisi olan çok sayıdaki değişkenden yalnızca birini oluşturduğu söylenebilir. Annenin eğitim seviyesinin düşük ve çalıştığı işin niteliksiz olduğu toplumsal tabakalarda olumsuz etkiler daha belirgindir. Sonuçta ailenin kapalılık derecesi ve yetiştirme biçimini etkileyen diğer faktörler büyük bir önem kazanır. Ancak burada da annenin çalıştığı işten ve genel olarak hayat şartlarından ne seviyede hoşnut olduğu önemli bir rol oynar.

Yapılan araştırmalar neticesinde, annenin çalışması değişkenin çocuğun gelişimi üzerinde olumsuz etkileri bulunmadığını göstermiştir.

Psikolog Dilek Memnun