2022’de önemli karar zamanları

Transit Mars’ın koşullarına bakarak daha iyi bir planlama yapabiliriz

Değerli okurlar, karar vermek ve adım atmak astrolojide Mars ile yakından ilişkilidir. Savaş ve mücadele gezegeni olan Mars her türlü girişim ve projelerde, risk alınan konularda dikkat edilmesi gereken bir gezegendir. Nasıl harekete geçiyoruz, bizi tetikleyen konular neler, nasıl bir strateji kurabiliriz, tüm bu kritik sorular haritamızdaki Mars’ın kapasitesi ile doğru orantılı olarak ele alınabilir. Benzer şekilde, girişimlerimizi değerlendirirken, transit Mars’ın durumunu da gözden kaçırmamalıyız. Bu yazıda sizlere 2022’de Mars’ın transit ettiği burçlara ve gerçekleştirdiği belirli açılara göre bazı önemli noktaların altını çizeceğim.

24 Ocak’a kadar olan dönemde Mars Yay burcunda ilerliyor. Ocak ayındaki girişimlerimizde fazla heyecanlı ve ve dengesiz olabilecek bir tavır izliyor olabiliriz. Mars bu dönemde deklinasyon sınırının da ötesine geçtiği için iş alanında aşırıya kaçan tavırlar, daha spekülatif ve yıkıcı olabileceğimiz eğilimler içinde olabiliriz. Bu dönemde özellikle belirli bir inanç ve fikir, ideoloji yüzünden kendimizi ve başkalarını zarara sokabilecek, kontrolsüz davranışlardan uzak durmaya çalışmalıyız. Yabancıları içine alan gelişmeler, akademik ya da sosyal görüşler yüzünden çatışmalar, düşmanlıklar yaşayabiliriz.

24 Ocak – 6 Mart arasında Oğlak burcunda ilerleyen Mars iş ve yönetimle ilgili konulara daha gerçekçi ve örgütleyici kararlar getiriyor. Mars bu burçta yücelim asaletindedir, dolayısı ile işe yönelik girişimlerimizde daha kararlı, mücadeleci ve uzun vadede bize başarı sağlayabilecek bir çalışkanlık, kararlılık içine girebiliriz. Bu dönemde disiplin sağlamaya ve özellikle yönetsel ve planlamaya ait girişimlerimizde daha başarılı sonuçlar elde edebiliriz.

6 Mart – 15 Nisan tarihleri arasında Mars bu kez Saka burcundan geçiyor olacak. Bu dönem oldukça kritik ve kimi zaman aşırı sertlik ve huzursuzluk yaratabilecek bazı koşullara işaret etmekte. Zira Mars 5 Nisan’da Satürn ile birleşiyor olacak. (kıran-ı nahseyn) Genel olarak bu dönemde gruplar içinde, sosyal alanda tartışmalar, düşüncelerimizde aşırı sertlik ve tahammülsüzlük gündeme geliyor. Arkadaşlıklar içinde, gelecek yönünde ümit ettiğimiz konularda fazla kavgacı olabiliriz. Teknik ve teknolojik konularda sıkıntılar, sosyal medyada aşırı tartışmalar ve kendimizi kısıtlı koşullar içinde bulduğumuz koşullar gündeme gelebilir.

15 Nisan – 25 Mayıs arasında Balık burcunda ilerleyecek olan Mars bu dönemde mantıksız ve kendimizi kurban edici durumlar içinde kalabileceğimize işaret ediyor. Mars bu burçta pire için yorgan yakan bir tavır içindedir. Duygusal nedenler ve hezeyanlar, karar verirken aşırı etki altında kalmak mesleki alanda yanlış adımlar atmamıza neden olabilir. Özellikle Mars’ın Neptün ile birleşeceği 18 Mayıs civarında daha özenli, gerçekçi ve kontrollü olmaya bakmalıyız, kendimizi kaptırmamalı, sınırlarımızı korumaya dikkat etmeliyiz.

25 Mayıs – 5 Temmuz tarihleri arasında hızlı ilerleme, kendine güven ve cesaret dikkat çekiyor. Mars bu dönemde Koç’ta ilerlerken daha samimi, liderlik edebilen ve doğru zamanda, doğru yerde olabilecek imkanlar elde edebiliriz. Kimi zaman sabırsızlık ve düşüncesizlik ya da naifliğin neden olabileceği problemler gündeme gelebilir. Ancak bu dönemde kendimize olan güvenimiz sayesinde mücadele gerektiren konularda başarılı olabiliriz. Özellikle 29 Mayıs civarında Mars Jüpiter ile birleşirken, şansımızı doğru yönde kullanmaya dikkat edelim.

5 Temmuz – 20 Ağustos arasında Mars Boğa burcunda ilerlerken, maddi konularda, ekonomi ile ilgili gelişmeler içinde çatışmalar, huzursuzluklar ve yeteri kadar hızlı ilerleyememe söz konusu olabilir. Bu dönemde gereksiz masraflar ve cüzdanımızı boşaltabilecek durumlarla daha sık uğraşabiliriz. Öfkemizi biriktirdiğimiz ve zamanında boşaltamadığımız durumlar, kıskançlar ve güvensizlik yaratan olaylar yüzünden çok daha serinkanlı olmaya özen göstermeliyiz.

20 Ağustos’tan sonra özellikle gündeme gelen olaylara ve projelere dikkat edelim. Bu dönemde İkizler burcunda ilerleyen Mars 30 Ekim’den sonra geri gitmeye başlayacak. Bu nedenle, bu tarihten sonra yeni işlere, projelere girişmek son derece riskli sayılır. Girilen işlerde duraklama, ilerleyememe, yanlış kararlar alma tehlikesi içinde olabiliriz. Dolayısı ile 2022’nin son iki ayında önemli işlere girişmemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. İkizler burcundaki Mars çift durumlar, tartışmalar, iletişimde problemler ve sözlerimizde daha keskin be kavgacı olabileceğimiz durumlara işaret edebilir.