Astrolojik haritamızda Balık ve Başak burçları ekseninde bir gezinti

Sevgili okurlar, Başak-Balık burçları ekseninde kişisel gelişim yönünde gayret ve daha yüksek bir farkındalık içeren koşullarla karşılaşırız. Her iki burç da hizmet, ılımlılık ve boyun eğen bir tevazu üzerine kurulmuştur. Bu burçlar, ilk burç olan Koç’u temel bir açı ile göremezler, dolayısı ile yaşamsal ve kişisel isteklerimizi, niyetlerimizi değil, hizmet eden, kendimize değil, başkalarına fayda sağlayacak işleri, koşulları anlatırlar. Başak fiziksel sağlık, düzen ve hizmet konuları ile ilişkili iken, Balık ruhsal sağlık, vicdan ve kolektif enerjilerle, bizi bütüne ulaşmaya yönelten motivasyonlar ile bağlantılıdır. Eğer astrolojik haritanızda, bu burçlarında hangi evlere düştüğüne bakarsanız (tüm burç olarak bakınız) bu evlerin konularında zeka, pratiklik, uygulama, fayda ve aynı zamanda ruhsal arayışlar, fedakarlık ve kabullenme temalarını görürsünüz.

Başak-Balık karşıtlığı aynı zamanda Merkür ve Jüpiter’in de birbirlerini tamamlayan ikiliğini açıklar. Merkür fırsatlardan yararlanan zekayı, daha faydacı bir yaklaşımı, etkin ve sınırları daha keskin ve akla dayalı unsurları açıklar. Jüpiter ise daha evrensel, sınırlı değil daha geniş ve kapsayıcı, faydalı bilgiden çok çıkarım yolu ile ulaşabileceğimiz felsefeleri, inançları ve büyük resme ulaşma arayışını temsil eder. Merkür akılcı ve sınırları belirli bir yapı içinde, organize şekilde çalışmayı tercih eder. Bu nedenle Başak burcunda hem yönetici hem de yücelim asaletine sahiptir. Merkür Başak burcunda adeta sineğin yağını çıkaracak şekilde, son derece etkin, kimi zaman kuru ve mantıklı, detaylara odaklı, faydacı bir düşünme tarzı içindedir. Jüpiter ise Balık’ta bütünün iyiliğine yönelik, kendisini evrensel temalarla yakın hisseden, egodan çok herkese hizmet ve yardım sağlayan bir felsefe peşindedir. Genel olarak, bu burçlar arasında bir yoğunluğunuz var ise, hizmet, fayda ve şifa sağlayan, doğal akışa hizmet eden, esneklik gösteren yönleriniz ağır basıyor demektir. Başak daha çok bir doktor, hizmet eden kişi ya da uygulayıcı rolünde iken, Balık psikolog, şifacı ya da ilham yoluna açık bir yaratıcı işi anlatır.

Başak ve Balık burçları arasındaki karşıtlık bireysel fayda ve kolektif vicdan arasındaki gidip gelmeleri açıklar. Haritamızda Başak burcunun olduğu evde daha dikkatli, rasyonel, maddi fayda ya da hizmet sağlayan tavırlar içindeyizdir. Bu evin daha sınırlı, gerçekçi ve endişelere açık bir yanı vardır. Balık burcunun olduğu evde ise daha geniş, sınırsız, hayalci, ilham alan, sezgilerle ve evrensel temalara açık ancak kimi zaman kontrolsüz ve kurban olmaya yönelik tavırlar görürüz. Eğer bu eksen üzerinde daha olumlu ya da yapıcı bir tutum izlemek istiyorsak zekamızın sınırlı ya da yetersiz kaldığı durumlarda yeni koşullara daha açık ve daha az eleştirel, daha kapsayıcı, farkındalığımızı genişletmeye yönelik bir çaba içine girmemiz yerinde olacaktır. Benzer şekilde, ihmalkar, her şeyi olduğu gibi, sorgulamadan kontrol eden, hiçbir şeyden şüphe etmeyen, dikkatsiz bir yaklaşım bizi yanlış yerlere, yanlış yargılara götürebilir.

Bilgi ve inancın, olgu ve varsayımların sürekli çatıştığı, birbirine tezat oluşturduğu durumlarda, Başak-Balık arasında bizi zorlayan durumlar vardır. Bu burçlardaki malefik gezegenler (Mars ve Satürn) bizi inançlar, hizmet ve duygusal kabullenme konusunda daha fazla çaba göstermeye ve gerek fiziksel, gerekse ruhsal sağlık problemlerine, hayattaki görev ve hizmetlerimizi sürekli sorgulamaya, şüphelere götürebilir. Haritamızdaki bu eksen bedensel ve ruhsal sağlığımız, zihinsel becerilerimiz hakkında çok önemli bilgiler verirler.