Geri giden gezegenler beklemeye, daha fazla öğrenme ve eksiklik duygusuna işaret ederler

En çok sorulan sorulardan birisi doğum haritasında geri harekette olan gezegenlerin nasıl yorumlanacağı ile ilgilidir. Bildiğiniz gibi Güneş ve Ay dışında, diğer tüm gezegenler dünyadan bakıldığında belirli periyotlarla düzenli olarak geri harekette (aslında geri gitmezler) gibi görünürler. Astrolojik bir yorumda ise geri hareket gezegenin açık ifadesinde bir zayıflama, kararsızlaşma ve hedefine ilerleyememe olarak görülür. Düzgün, ileri hareket normdur. Bir gezegen normal yönünde, kendi anlattığı konuları daha açık ve net bir biçimde (doğal olarak bulunduğu burcun verebileceği kapasite yani asaleti ve ev konumu çerçevesinde) ifade edebilir. Ancak bir gezegen geri döndüğünde sanki bu gücünü dışarıya rahat yansıtamıyor, sanki içe dönmüş gibi çalışır. Bu geri hareketin en önemli özelliklerinden birisidir, geri giden bir gezegen kapasitesini tam dışarı çıkaramaz ve kendi dünyasına gömülme eğilimindedir. Bu kimi zaman olumlu da olabilir ancak çoğunlukla bir eksikliği, içsel bir sorgulamayı ve bu yönde daha çok çaba içinde olmayı anlatır.

Bir örnek ile anlatalım. Örneğin Merkür Terazi burcunda geri harekette olsun. Bu gezegen iletişimi, konuşmayı, öğrenmeyi, yazma ve IQ dediğimiz rasyonel aklı temsil eder. Merkür, Terazi hava elementinde bir burç olduğu için burada rahat bir konumdadır ve zekayı ve yetenekleri denge kurmak, estetik ve uyum içinde yaratmak, hoş hale getirmek için kolayca kullanabilir. Daha konuşkan ve eylemlerinde dışa yöneliktir zira Terazi eril bir burçtur. Ancak Merkür geri gidiyor ise, kişi iletişiminde daha kapalı, daha çekingen ya da kendi dünyasında kalmaya eğilimli olabilir. Bu onun kafasının zor çalıştığı anlamına gelmez ancak bu kişi özellikle Merkür’ün ilerletilmiş haritasında yeniden düzgün harekete geçeceği zamana kadar (Merkür’ün geri hareketi en fazla 22 yıl sürecektir) kendi içinde daha fazla oyalanma sanki iletişimde, eğitimde, kendini anlatma sürecinde daha fazla öğrenme, sanki bir şeyler eksik, onu tamamlama eğilimi içindedir. Benzer şekilde geri harekette bir Venüs ilişki kurmakta kapalılık, müşkülpesentlik, aşkta ve sanatla ilgili konularda içsel arayışlar olarak görülebilir. Geri giden gezegenler kendi iç dünyalarına daha fazla dönme eğiliminde oldukları için bu kişiler o gezegenin konularında daha fazla çaba sarf ettiklerinden ve kendi iç dünyalarında çok farklı bakış, daha özgün tavırlar yakalayabileceklerinden ötürü belki herkesin pek düşünmediği alanlarda ilginç yaklaşımlar sergileyebilirler.

Ancak bir gezegen hem sevmediği bir burçta, kendini anlatmakta zorlandığı bir evde, hem de malefik (Mars ve Satürn) gezegenlerden sert açılar altında ise bu durumda, gezegen çok zarar görmüş olacaktır. Örneğin Oğlak burcundaki Jüpiter, geri harekette ve Mars’tan ya da Satürn’den karşıt/kare açı altında kişinin iş hayatında fırsatların pek kolay gelmediğini, gelse bile bu fırsatların harap olabileceğini anlatabilir. Bu gözle bakıldığında geri hareket o gezegenin performansını olumsuz yönde etkileyebilir.

Klasik metinler bir gezegenin geri hareketinin, o gezegenle ilgili gecikmelere, yavaşlamalara işaret ettiğini anlatır. Bu Venüs ise aşk hayatında, mutlu olmak konusunda arayışlar ve gecikmeler, Mars geriliyor ise, kişinin kendini savunma ve öne çıkma konularında kararsızlıklar, güvensizlikler ya da Satürn geri harekette ise işte ve mesleki alanda etki altında kalma, inşa edememe, sistemli, sorumlu davranmakta zorluklar olarak görülebilir. Uranüs, Neptün ve Pluton’un geri hareketlerini kişisel düzeyde çok net ayırt edemeyiz zira bu gezegenler kolektif temalara karşılık gelirler.