Güneş tutulmasının dünyadaki etkileri

Terazi burcundaki tutulma dünyada harareti iyice yükseltiyor.

Sevgili okurlar, Güneş tutulmaları beklenmedik, büyük ölçekli ve ani olaylara işaret ederler. Tutulmaların etkileri bir sonraki tutulmaya kadar, ortalama altı aylık bir süre içinde daha belirgin şekilde görülürler. Ay düğümlerini bir nehrin akışı gibi görebiliriz. Tutulmalar ay düğümünün çevresinde, en fazla 20 derece uzağında gerçekleşen yeniaylardır. Bu nedenle tutulmalar hayatın akışı yönünde bize bilgi verirler. Bu süreç 2024 de dahil olmak üzere tutulmaların Koç-Terazi ekseninde gerçekleşiyor olması bu dönemde ilişkiler, karşıtlıklar, denge, diplomasi ve liderlik gerektiren koşulların özellikle önemli sonuçlar getirdiğini anlatıyor.

Haberin Devamı

Bugün gerçekleşen Güneş tutulması Güney düğüm çevresinde halkalı şekilde görülmekte. Bu nedenle dengelerin sarsıldığı, yıkıldığı, diplomasinin çok sıkıntılı hale geldiği, son derece kutuplaştırıcı, daha yıkıcı ve geçmişten kaynaklanan kalıpların hakim olduğu günlerden geçiyoruz. Tutulmanın gölgesinin ABD’nin batı kısmından geçtiğini, Amerika’yı verev keserek Güney Amerika’ya Brazilya’ya kadar indiğini görüyoruz. Tutulma etkisini sadece gölgesi düşün yerlerde göstermez, dünyanın farklı yerlerine göre farklı sonuçlar getirebilir ancak bu tutulmadan ABD’nin fazlası ile etkileneceğini söylemek de yanlış olmaz. Kuşkusuz hemen tutulma öncesinde başlayan Hamas-İsrail savaşı doğrudan ABD’yi de içine çeken bir boyut kazanmış gibi gözüküyor.

Tutulma haritasına Washington DC üzerinden baktığımızda Oğlak burcunun yükselmekte olduğunu ve savaş gezegeni Mars’ın Akrep’te haritanın tepesine oldukça yakın olduğunu görmekteyiz. Tutulma derecesi ve yükselen burcunun Onikide biri (dodekatemoria) aynı yere, İkizler burcuna ve aynı zamanda ABD’nin doğum haritasında savaş gezegeni Mars’ın olduğu burca düşüyor. Tüm bunlar bu süreçte diplomasi ve mücadele gerektiren koşulların ABD için ne kadar hassas bir durum yarattığını göstermekte. Bernadette Brady’ye göre bu tutulma ailesi (Güney 8) Mars-Plüton kombinasyonundan dolayı son derece şiddet ve kriz içeren durumları açıklıyor. Bu aynı zamanda olaylara hızlı çözüm getirmek için çok hızlı hareket etmeyi de açıklayabilir.

Haberin Devamı

Terazi burcu ülkemiz haritasında toprağı, içişlerini ve sınırları, güvenliği temsil eden 4. eve düştüğü için bu dönemde toprak güvenliği ve vatana ait konular özellikle dikkat çekmekte. Ancak tutulma haritasında İkizler burcunun yükseliyor olması gizli durumlara, gizli düşmanlıklara da işaret edebilir. Bilgi, iletişim ve görüşmeler açısından oldukça hareketli bir dönemden geçiyoruz.

Beijing, Çin üzerinden bakıldığında ise tutulma haritasında Aslan burcu yükselirken, Uranüs özellikle haritanın tepe noktası üzerinde dikkat çekiyor. 3. evdeki tutulma komşular, yakın çevre ve diplomatik görüşmeler için oldukça dengesiz ve tartışmalı koşullar yaratmakta. Bu süreç Çin yönetimini ilgilendiren koşullar içinde ani değişiklikler, liderlerle ilgili beklenmedik durumlar açığa çıkabilir. Bu tutulma Çin açısından uluslararası konularda ve diplomasi alanında oldukça iniş çıkışlı koşullar getirebilir.

Haberin Devamı

Önümüzdeki 6 ay boyunca, Nisan 2024’e kadar olan dönemde farklı zamanlarda bu tutulmanın etkilerini daha belirgin görebiliriz. Mars’ın Oğlak burcundan geçişi 4 Ocak -13 Şubat 2024 arasında oldukça hararetli durumlara işaret edebilir. 11 Ocak’taki yeniay ABD açısından da oldukça kritik ve mücadeleci gözükmekte. 30 Ocak-5 Şubat arası yine dikkat çekici olabilir.