Bilginin ve inançların abartılı şekilde öne çıktığı, medyanın test edildiği bir süreçten geçiyoruz

İlginç zamanlardan geçiyoruz. Tutulmaların öne çıktığı böyle zamanlarda gündeme gelen olaylar önüne geçilmesi daha zor bir hal alırlar. Beklediğimiz ya da alıştığımız koşullardan farklı olarak bir dizi yeni durum ve değişiklik söz konusu olur. Ani bir değişiklik bizi yeni koşullara hazırlar. Tutulma mevsiminde biriken enerjiler bir kırılma yaratırlar. Birkaç gün önce gerçekleşen Ay tutulması özellikle bizi duygusal açıdan etkileyen sonuçlar ve değerlendirmeler getirmekte. Bu süreçte İkizler-Yay eksenine dikkat etmeliyiz. Bu eksen bilgi, haber, iletişim ve olaylara bakış açımızla, inançlarla, ideolojilerle yakından ilişkilidir. Aynı zamanda ticaret, ulaşım, görüşmeler, hareket ve eğitim içeren konuları da öne çıkarırlar.

İçinde bulunduğumuz dönemde bilgiye, iletişime ve anlaşılmaya her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekebilir. İşin ilginç yanı iletişim gezegeni Merkür de yarın geri gitmeye başlayacak ve 23 Haziran’a kadar İkizler burcunda geri harekette kalacak. İletişimin bu kadar kilit bir önem kazandığı bu dönemde ulak Merkür’ün geri gidecek olması süren işlerde, görüşmelerde ve bizi zihinsel yönden meşgul eden konularda pek çok değişiklik ve beklenmeyen durumların da ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Süregelen görüşmeler ve düşünceler değişecek

Bu tutulma dönemi bize hareketin, iletişim ve organizasyonun öne çıktığı konularda bazı oyunlar, hileler ve karışıklıklar getirebilir. Dikkat ederseniz Merkür hem geri gidiyor, hem de Balık burcundaki Neptün ile kare açı içerisinde kalıyor. Hayalgücü ve ilham alabileceğimiz bazı imkanlar söz konusu olsa da, kesin hesap ve ölçüm gerektiren konularda, teşhis ve değerlendirmelerde farkında olmadan hatalı ya da dikkatsiz davranabiliriz. Eğer bir konuda hazırlık yapıyor iseniz, bir rapor ya da ödev hazırlıyorsanız, elinizdeki bilgilerin eksik ya da yanıltıcı olabileceği olasılığını göz ardı etmemelisiniz. Böyle zamanlarda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığımız konularda ya da önyargılı olduğumuz konularda bizi zor duruma düşürebilecek koşullar gelişebilir. Özellikle kontratlar yapmak, anlaşmalar yapmak beklediğimiz gibi bir sonuç vermeyeceği gibi, sürekli bir değişikliğe gitmemize ve yanılgılara yol açabilir. Eğer hukuki durumlar söz konusu ise, birden fazla faktörü hesaba katmak, aceleci davranmamak faydalı olabilir.

İnançlarımızın ve bakış açımızın oldukça abartılı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bugünlerde düşüncelerimiz, sahip olduğumuz ideolojimiz konusunda oldukça yanıltıcı ve fazla risk aldığımız günlerden geçiyor olabiliriz. Çoğu zaman fanatiği olduğumuz konularda hayal kırıklıkları ya da gereksiz riskin getirebileceği kayıplara dikkat etmek gerekir. Son zamanlarda sürekli olarak gündeme gelen Bitcoin gibi alternatif yatırım araçları ve bu alanlarda aracı kurumlar yüzünden ortaya çıkan sorunlara daha fazla dikkat etmemiz gerekebilir.

İçinde yabancıların, uluslararası koşulların olduğu konularda, ayrıca belirli bir felsefe ya da inanç ile ilgili konularda oldukça karışık ve dengesiz koşulların gündeme geldiğini görebiliriz. Bu dönemde Yay burcunda yer alan güney ay düğümü farklı fikirler yüzünden yaşanabilecek kopmalara, aşırı riske girmenin zararlarına işaret edebilir. Bildiğiniz gibi Yay burcunun figüründe yarısı insan, yarısı at biçiminde bir santor görürüz. Santor oldukça vahşi ve ehlileşmemiş, yüksek bir fiziksel güce işaret eder. At tarafı hayvani egoyu açıklar, dolayısı ile bu dönemde bizi daha vahşi, şiddetli kılan düşünceler, inançlar içinde olabiliriz. Fikirlerimizi ve inançlarımızı daha geniş bir çerçevede ele almayı unutmayalım.