Haritamızda geri giden gezegenler

Geri giden gezegenleri anlamak için kişisel gelişimimize odaklanabiliriz

Sevgili okurlar, sembolik bir dil olarak astroloji bilincimizin aynası gibidir. Yukarıda ne var ise, aşağıda o vardır hermetik aksiyomu gökyüzünün aynı zamanda iç dünyamızın bir yansıması, gölgesi olabileceğini de açıklar. Bu gizli ilişki, semboller ve astrolojik işaretler ruhsal ve maddi dünyaları birbirine bağlayan bir arayüz gibi çalışır. Dolayısı ile astrolojik fenomenleri bilindik neden sonuç ilişkisi ile anlayamayacağımızı söylemeliyiz.

Eskilerin gözünde, bir gezegen geri gidiyor olması kuşkusuz dikkat çekici idi. Öncelikle bu hareketin göreli olduğunu, dünyadan bakıldığında böyle görüldüğünü belirtelim. Kadim astronom/astrologlar ise gezegenlerin bu farklı hareketlerini bir düzensizlik olarak gördükleri için, geri giden bir gezegenin çok da iyi şeyler anlatmadığını, karışıklıklara yol açtığını ifade etmişlerdir. Hatta kimileri geri hareketteki bir gezegeni hasta adama benzetmişlerdir. Günümüzde astrolojide geri giden bir gezegen ondan beklenilen işlevleri yerine getirmekte geciken, daha farklı ve özgün bir yol izleyen bir güç olarak ele alınıyor. Eğer düzgün, yolunda giden, karmaşa içermeyen bir yol istiyor isek, geri giden gezegenler bazı karmaşalara, ifade edememeye ve gecikmelere yol açıyor demektir.

Doğum haritamızda bir gezegen geri harekette ise, o gezegenin konuları ile ilgili bilinçsizlik, geç ifade, kapalı kalma ve aynı zamanda o gezegenin konuları hakkında bir özgünlük taşıyor olabilir. Zira bu gezegen diğerlerine oranla bir uyumsuzluğu, farklı durumu temsil eder. Örneğin geri giden bir Merkür sıklıkla farklı bir kafa yapısını, farklı yaklaşımları ve başkalarından bağımsız düşünceleri açıklıyor olabilir. Eğer haritada böyle bir Merkür zor bir evde (6., 8. ya da 12. evde) değil ise, Mars ve Satürn’den sert açılar almamış ise, zararlı değil, bilakis daha orijinal ve yaratıcı düşüncelere işaret edebilir. Ancak doğum anında geri hareketteki gezegen, ilerletilmiş haritamızda ne zaman düzgün harekete döner ise, o zaman yepyeni bir farkındalık ve kapalı, pasif ya da gizli kalan kapasitelerin açığa çıktığını, daha görünür hale geldiğini görürüz.

Hayat yolculuğumuzda önemli aşamalara işaret edebilir

Kimi zamanda haritamızda düzgün harekette bir gezegen, kendi konumuna bağlı olarak, hayatımızın belirli bir döneminde (ki bu yaklaşık 22 yıl sürecektir) geriye dönebilir. Bu gezegenin temsil ettiği alanlarda, yeni arayışlar, sürekli bir eksiklik ya da farklı noktalara yönelme söz konusu olacaktır. Örneğin 1980 yılında ilerletilmiş haritamda Merkür geriye döndükten sonra, 1983’te ben astroloji öğrenmeye başlamıştım. Bu benim için son derece kişisel, farklı ve düşünce dünyamın sürekli bir yeni realite ile karşılaştığı dönemdi. Merkür 2003’te düzgün harekete döndükten hemen sonra Göklerin Bilgeliği kitabımı yazmaya başlamıştım ve iki yılda tamamlanan bu kitap benim astroloji alanındaki birikimlerimi o dönemde özetleyen bir çalışma olmuştu.

Eğer astrolojik haritanızda geri giden bir gezegen var ise, o gezegenin konularını daha farklı yönden ele alıyor olabilirsiniz. Bu gezegenin konuları sanki üzerine daha bilinçli gidilmesi, hatta pişirilmesi, olgunlaşması gereken durumları anlatıyor olabilir. Ancak o gezegen, ilerletilmiş haritanızda düzgün harekete döndüğünde (her zaman dönmeyebilir) ifade ettiği alanlarda açılmalar, hızlanmalar ve daha dışadönük bir ifade yeteneğine kavuşuruz. Evet, geri hareket eden bir gezegen çok rahat bir durum olmasa da, kişisel gelişimimizde ve belki de ruhsal yolculuğumuzda hayatımızı şekillendiren önemli bir unsur olarak görülmelidir.