İdeolojiler, inançlar ve uluslararası alanda yeni bir dönem doğuyor

Önümüzdeki iki yıl boyunca, dünyada uluslararası işbirliği, ticaret ve etkileşimi ilgilendiren konularda yeni bir süreç başlamakta

Geçtiğimiz hafta sizlere transit ay düğümlerinin İkizler/Yay eksenine geçişinin kişisel etkilerinden söz etmiş, yükselen burçlarınıza göre ana temaları konuşmuştuk. Bu yazıda ise dünya astrolojisi açısından hangi temaların gündeme gelebileceğinden bahsedeceğiz. Ay düğümleri Güneş ve Ay tutulmaları ile yakından ilişkilidir zira tutulmalar astronomik olarak bu eksen üzerinde gerçekleşirler. Tutulmalar bize belirli bir dönemde hangi alanlarda vurgular, yükselişler ve tükenişler olduğunu anlatırtırlar.

2022 yılına kadar önümüze gelecek tutulmalara baktığımız Kuzey düğüm tutulmalarının İkizler’de, Güney düğüm tutulmalarının da Yay burcunda gerçekleşeceğini görüyoruz. Dolayısı ile içerisinde İkizler burcunun olduğu konular daha fazla ilerleme, öğrenme ve geliştirme imkanı sunmakta. 2022’ye kadar temalara bakıldığında dünyada bölgesel aktivitelerin, ticaretin, bilgi alışverişinin, daha dar ölçekte ancak daha kullanışlı ve pratik tutumların hız kazanacağı, önceliklerin daha somut konulara verileceği görülmekte. Yay burcundaki tutulmalar ise daha fazla ziyan, tükenme ve tartışma konusu olabilirler. Bu nedenle özellikle dünyada uluslararası ilişkilerde farklı ideolojiler, politikalar ve yaklaşımlar yüzünden pek çok sürtüşmenin, fikirsel ayrılığın gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Farklı görüşlerin somut bir noktada buluşamaması ve uluslararası alanda ticari, ekonomik, ideolojik, dini ayrılılıklar ve yabancılarla ilgili gelişmeler yüzünden pek çok tartışma ve anlaşmazlık artışa geçebilir. Kuşkusuz bu gelişmelerin özellikle korona virüs pandemisinin dikkat çeken sonuçlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz.

Dünya’dan bazı örnekler

Örneğin Çin Halk Cumhuriyeti’nin haritasında Yay burcu 11. evde, diğer bir deyişle uluslararası örgütler ve siyasi katılımı konu alan evinde yer alıyor. 2022 yılına kadar, Çin uluslararası konularda, büyük kurumlar ya da işbirlikleri içinde daha fazla test ve tartışma altında kalacağa benziyor. Buna karşılık ABD’nin haritasında (Sibley haritası) Yay burcu yükseldiği için, ABD’nin ortaya koyduğu tutum ve tavırların da kendi kendini baltalayıcı olabileceği görülmekte. Halbuki böyle bir dönemde daha fazla işbirliği ve denge yaratılması gereği var. Ülkemiz açısından bakıldığında, 2022 yılına kadar çalışan kesimler, emekçiler ve devlete hizmet edenler açısından daha yorucu koşullar var. Gittikçe artan işsizlik ve istihdam konularının üzerine gidilmesi gerekiyor. Bu süreçte doktorların, genel olarak memurların durumlarında iyileştirme çalışmalarının artması doğru yönde olacaktır.

İkizler/Yay ekseni tüm dünyada medya ve eğitim alanlarında da yeni adımların ve ilerlemelerin konu olabileceğini göstermekte. Online eğitim kanalları gittikçe yoğunlaşırken, medyada, gazeteler, televizyon kanalları gibi mecralarda dönüşümler, bitişler ve yeni oluşumlar gittikçe daha fazla hız kazanabilir. Ayrıca bu eksen, Balık burcundaki Neptün’le de kare açı içinde olacağı için, dini konularda, inançların, özellikle de kurumsal düzeyde belirli bir gücü olan organizasyonların, örneğin Vatikan, Papalık müessesesinin konu olduğu alanlarda tartışmalar, farklı fikir ve inançlar yüzünden yeni bir tartışma ortamı gündeme gelebilir. Özellikle 2021 yılının başında, Ocak sonunda Neptün’le kare açı yapacak olan ay düğümleri uluslararası boyutta karmaşa ve bulanıklık, yanlış yönlendirmeler hatta skandal boyutundaki konuların öne çıkabileceğini gösteriyor.

Kısaca bu süreçte, önümüzdeki iki yıl boyunca, dünyada uluslararası görüşmeler, işbirliği, uluslararası ticaret ve etkileşimi ilgilendiren konularda daha fazla tartışma, ideolojik farklılıklar ve ayrıca inançlar yüzünden doğabilecek yeni gerginlikler görebiliriz. Esnek kalmak, uygulayıcı olmak, sorunlara pratik çözümler getirebilmek sayesinde bu konulara çözümler bulabiliriz.