İlkbahar haritasında neler görüyoruz?

İlkbahar haritasında komşular, görüşmeler ve diplomasi özellikle vurgulanıyor

Sevgili okurlar, yarın saat 18:33 civarında Güneş’in Koç burcuna ilerlemesi (tropikal zodyakta) ilkbahar başlamış olacak. Koç burçlar kuşağında dikkat çekici bir yere sahiptir, zira ilk burçtur. Bu burç yaşamsal enerjileri ve yenilenen koşulları açıklar. Güneş’in her yıl bu burca giriş anı haritası özel bir önem taşır. Astrolojik bilgiler belirli bir yere göre bu haritanın yıl içinde gündeme gelecek konularla ilgili olduğunu söylerler. Ülkemiz için, Ankara’ya göre çıkarılan ilkbahar haritasında Başak burcunun yükseldiğini ve gezegenlerin ağırlıklı olarak Batı tarafında olduğunu görüyoruz. Bu durum bize dışsal koşulların daha belirleyici ve baskın olduğu durumları anlatmakta. Merkür Balık burcunda, 7. evde gündemimizde ilişkiler, diplomatik konular, kimi zaman düşmanlık ya da husumet yaratabilecek potansiyellere açıklık göstermekte. Nitekim Başak burcu da ülkemiz haritasında 3. eve, komşulara, yakın çevreye, iletişimin, görüşmelerin önem kazandığı konulara işaret eder. Hatta ülkemiz bu yıl (2021-2022) yine aynı konuları anlatan burcun temalarını, yani 3. evin konularını yaşamakta. Merkür ülkemizin haritasında 4. evde olduğu için, içişleri, iç güvenlik, yurt ve toprakla ilişkili gelişmeler önemini korumakta.

Diğer yandan ilkbahar haritasında 6. evin de oldukça dikkat çekici olduğunu görüyoruz. İki malefik, Mars ve Satürn, Saka burcunda, bu evde Venüs’ü kuşatmış görülüyorlar. 6. ev hizmet, endüstri, çalışanlar, emekçiler, devlet görevlileri, orduyu da gösteren koşullar ve genel olarak yıpratıcı koşullarla ilişkilidir. Venüs ve Ay’ın haritadaki koşullarının rahat olmaması (Ay 29 derecede ve Plüton ile kare açıda) bu dönemde rahatlık ve konfor içeren imkanların pek söz konusu olmadığını, halkın sıkışık bir psikolojide olduğunu göstermekte. Benzer şekilde, ekonomi, kaynaklar (2. ev) ve uluslararası gelişmeler (9. ev) aynı gezegen, Venüs tarafından yönetildiği için, bu iki konunun hem birbiri ile bağlantılı durumunu hem de getirdiği sıkışıklıkları göstermekte.

Diplomasi ve karşıtlıklar bir arada

İlkbahar mevsiminde diplomasi, uluslararası konular özellikle ağırlık kazanan konular. Bu durumu yılbaşında 2022 yılı için yaptığım öngörülerde de okuyabilirsiniz. 7. evde Jüpiter’in de yer alması diplomasi alanda artan fırsatların, belirli imkanların ve deneyimlerin de olduğunu göstermekte. Nitekim Jüpiter mevsim haritasında 4. evi de (toprak, güvenlik, sınırlar) yönettiği için, söz konusu diplomatik gelişmelerin (başta Rusya, Ukrayna ve diğerleri) ülkemizi doğrudan etkilediğini görmekteyiz. Haritanın köşelerinde değişken burçların olması koşulların kolayca ve sıkça değişeceğini, kimi zaman olumluluk gösteren durumların birden tersine de gidebileceğini anlatmakta.

Aynı zamanda düşmanlıkları, diplomasiyi gösteren bu evde Neptün özellikle dikkat çekiyor. Neptün pus ve belirsizlik içeren, kimi zaman yanılma ve kurban olma durumu yaratabilen bir göstergedir. Dolayısı ile bu dönemde, zaten öne çıkan denge ve diplomasi alanında acele ile karar vermemek ve hayallerden uzak durmak zorunluluğu var. Ülkemizin tepe noktasının Merkür-Jüpiter birleşiminin üstüne düşmesi diplomasi alanında büyük bir meşguliyet olduğunu, eğer gerçekçi davranılır ise, müzakarelerden belirli sonuçlar da ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Çift durumları çok iyi analiz etmek ve esneklik gösterebilmek gerekiyor.