Jüpiter Balık’ta size neler getirecek?

İlerleme ve şans gezegeni Jüpiter 14 Mayıs’ta kendi burcu Balık’a ilerliyor

Büyük bir umutla Jüpiter’in Balık burcuna ilerlemesini bekliyoruz. Kısa bir süreliğine de olsa, Jüpiter kendi yönettiği burçta hayatımıza daha fazla koruma, anlayış ve hızlanan bir şifalanma süreci getirecek. Buna çok ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Jüpiter ilk aşamada, yaz aylarında, 14 Mayıs ile 29 Temmuz arasında Balık burcunda olacak. Daha sonra 29 Aralık 2021-11 Mayıs 2022  ve 28 Ekim 2022 – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında da Balık burcunda kalacak. Bu dönemlerde kabullenme ve ruhsallık geliştirmek, yaşadıklarımıza daha yukarıdan bakabilmek ve hayal gücümüzü olumlu yönde kullanmak kişisel gelişimimizi son derece olumlu yönde etkileyecek. Jüpiter’in Balık burcundan geçişi yükselen burcunuza göre farklı boyutlarda gündeme gelecek.

Yükselen burcunuz Koç ise bu tarihlerde akışta ve beklemede kalma durumu söz konusu. Tamamlanmalar, bitişler ve daha çok hazırlık içinde olacaksınız. Nitekim 2022 yılında Jüpiter burcunuza ilerlediğinde çok daha girişken ve şanslı olabilirsiniz. Bu dönemde kabullenme içeren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yükselen Boğa ise bu süreçte gelecek beklentilerinizi destekleyen arkadaşlar, sosyal imkanlar ve yeni umutlar yolu ile size daha pozitif düşünebileceğiniz koşullar getirmekte. Duygusal alanda daha fazla korunduğunuzu hissedebilirsiniz. Gruplar, arkadaşlar ve gelecek ümitleriniz hayatınıza yeni kapılar açabilir. Yükseleni İkizler olanlar bu dönemde iş hayatında tanınma yolunda daha güçlü fırsatlar elde edebilirler. Mesleki alanda tatmin veren koşullar yanında statünüzü ilgilendiren evlilik ya da ortaklıklar aracılığı ile gelebilecek fırsatlar da söz konusu olabilir. Genel olarak bu dönemde yeni çevreler, yabancılar ve eğitsel fırsatlar ilerleme olanakları getirecek. Yükselen Yengeç’ler bu dönemde hayatın pek çok aşamasında daha umutlu, geniş düşünceli ve kendilerini geliştirme yönünde güzel fırsatlar bulabilirler. Akademik uğraşlar, uzakları, yabancıları ilgilendiren gelişmeler, hayat görüşlerini, inançlarını zenginleştiren ve destekleyen olanaklar gündeme geliyor. Medya, yayıncılık ve daha fazla tanınma olanağı getiren koşullara odaklanabilirler. Ufuklar genişliyor. Yükselen Aslan’lar açısından bu dönemde bazı çetrefil durumlar, ortaklı işler, miras ya da finansal alanda düzenlemeler, değişiklikler dikkat çekebilir. Metafizik konulara daha fazla yaklaşarak, derinleşebilirler. Eşlerinin, ortaklarının kazançlarından, desteklerinde de yararlanmak mümkün olabilir. Ancak finansal konularda biraz daha gerçekçi olmak durumundalar. Yükselen Başak’lar açısından iş hayatında ve sosyal alanda ilerlemeler var. Bu kimi zaman evlilik yolu ile kimi zaman da iş hayatında yeni sosyal ilişkiler yolu ile olabilir. Mesleki konularda ilerleme, sosyal alana katılma ve yabancı sayılabilecek kişilerden gelecek destek ve rehberlik sayesinde yeni fırsatlar elde etmek mümkün olacak.

Yükselen Terazi’ler açısından bu transit iş sayısını ve yoğunluğunu arttırabilir. Bu dönemde mesleki alana daha fazla odaklanmak ve çalışmak gereği var. Fırsatlar daha çok iş hayatında, özellikle yabancılardan gelebileceği gibi, sağlık, hizmet ve organizasyonel konularda daha fazla fedakarlık ve kabullenmeci bir tutum da dikkat çekiyor. Yükselen Akrep’ler bu transit altında sevdikleri ile ilgili konularda mutluluk getirici deneyimler içinde olacaklar. Bir çocuğun doğumu, ödüller ve aynı zamanda aşk hayatına mutluluk getiren olaylar gündeme gelebilir. Kişisel gelişim, yaratıcılık ve kendini ortaya koyma alanında ilerleme söz konusu. Spekülatif konular ve yatırımlar da olumlu anlamda ilerleyebilir. Yükselen Yay’lar bu dönemde evde olumlu olaylar, mutluluk getiren deneyimler yanında gayrimenkul edinme, babadan, aileden gelen destekler ve imkanlar içinde olabilirler. Toprakla ilgili kazançlar ve köklerden, geçmişten gelen konular dikkat çekebilir. Kendi özel hayatlarında daha fazla tatmin bulabilirler. Yükselen Oğlak’lar bu dönemde zihinsel alanda daha verimli çalışma imkanları bulabilirler. Yakın çevrelerinde olumlu değişiklikler, görüşmeler ve eğitim hayatında yeteneklerini geliştirme, yeni şeyler öğrenme fırsatları doğabilir. Yazarlar, tasarımcılar ve eğitsel alanda olanlar için üretken olabilecekleri bir hareketlilik başlayabilir. Yükselen Saka’lar bu süreçte özellikle iş hayatında onlara destek verebilecek yeni kişilerle karşılaşabilirler. Yabancılarla ilgili gelişmeler, paraya dönüştürebilecekleri yetenekleri sayesinde işte ve parasal alanda ilerleme var. Sadece maddi açıdan değil manevi alanda da olumlu destekler bulabilirler. Yükselen Balık’lar kuşkusuz Jüpiter’in burçlarına gelmesi ile birlikte daha fazla güven ve ilerleme elde edecekler. Bu dönemde işte ve kişisel alanda mutluluk, fırsatlardan yararlanma, yabancılardan gelen imkanlar, eğitsel projelerini, kişisel girişimlerini destekleyebilecekleri olanaklar bulabilecekler. Bu genel olarak iyimserleşmelerine de yardımcı olacak.