Plüton Saka burcuna geçiyor

Yeni bir tarihsel sürecin başlangıcındayız.

Sevgili okurlar, içinden geçtiğimiz bu dönemde, kollektif düzeyde büyük değişikliklerin çok daha belirgin ve yenileyici şekilde hayatımıza girdiğini görüyoruz. Yavaş hareket eden gezegenler hayatımıza yeni dönemeçler, değişimler ve çoğu zaman bizi de değişime zorlayan koşullar getirir. Plüton (eski Yunan’da yeraltı tanrısı Hades) karanlığın ve ölüler diyarının gücü olarak anlatılır. Hayatımız belirli zamanlarda karşımıza çıkan büyük değişimlerle yıkılır ve yeni bir süreç inşa edilmeye başlarız. Hayatta hiçbir şey olduğu gibi kalmaz, doğa sürekli bir kendini yenileme, doğum, büyüme ve yaşlanma süreçlerinden geçer. Astrolojik açıdan Plüton bu kaçınılmaz değişim sürecine nasıl katılacağımız ile ilişkilidir.

Haberin Devamı

2023’ün ilk aylarında Saka burcuna ilk defa adım atan Plüton şimdi 21 Ocak’ta (Güneş ile birlikte) ikinci kez bu burca yeniden geçiyor. En son ve artık kalıcı geçişini ise 19 Kasım 2024 tarihinde yapmış olacak ve bu transit 2044 yılına kadar, başka bir deyiş ile 20 yıllık bir süre boyunca devam ediyor olacak. Yaklaşık 247 yıllık bir döngüsü olan Plüton bundan önce Saka burcundan geçtiğinde (1778-1798) ABD kurulmuş, arkasından Fransız devrimi gerçekleşmişti. Bu süreçte Endüstri devrimi ve tarihte Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan dönem yer almıştı. Bu düşünceden hareket edecek olur ise, önümüzdeki yılların sosyal, ekonomik ve siyasi alanlara ne kadar derin ve dönüştürücü koşullar getirebileceğini tahmin edebiliriz.

Saka’nın gölgeleri

Kuşkusuz içinden geçtiğimiz süreçler sözünü ettiğimiz bu köklü değişimi yansıtıyor. İnanılmaz bir hızla iletişim kuran, teknolojiyi hayatımızın her alanında kullanmaya başlayan bir zamana ulaştık. Yapay zeka ekonomileri ve ev hayatımızı yakından etkiliyor. Robotlar artan şekilde hayatımıza ortak oluyorlar. Bu değişiklikler siyaseti ve sosyal örgütlenmemizi de etkileyecekler. Liderlik ve yönetim vasıfları da değişecek. Hatırlamak gerekir ki Saka burcunun karşısında Aslan burcu yer alıyor. Doğal olarak bu transit güçlü kişiler, liderler ve vizyon sahibi olanları da yakından ilgilendirmekte. Kimi zaman bu değişimlerin otoriter yönetimler ve yeni siyaset anlayışları ya da politikalar üzerinde de etkin olacağını göreceğiz.

Haberin Devamı

Plüton geçtiği burcun karanlık ve yıkıcı yönlerini de açığa çıkarır. Aşırılık, güç isteği, yıkıcı ve makyavelist tavırları anlatır. Saka burcunda bu durum bilginin ve teknolojinin getirdiği kirlilik, doğal olamamak, aşırı katı ve kuralcı koşullar sosyal alanda önemli problemlere ve tepkilere hatta başkaldırılara yol açabilir. 2026 ile birlikte yavaş hareket eden Uranüs ve Neptün’ün de sırası ile Koç ve İkizler burcuna ilerlemesi ile birlikte, dünya tarihinde iletişim, ilerleme, teknolojiler ve bilim alanında son derece hızlı ve yenileyici bir dönem doğru ilerliyor olacağız.