Plüton Saka’da size neler anlatıyor?

Önümüzdeki 20 yıllık süreç kişisel açıdan ne tür bir yenilenme, mücadele ve güç kazanma getirmekte?

Sevgili okurlar, daha önce de pek çok kez Plüton’un önümüzdeki 20 yıl boyunca sürecek olan uzun yolculuğundan bahsetmiştik. 20 yıl boyunca farklı aşamalar halinde hayatımızı dönüştüren, bizi mücadele ile güçlendirmeye çalışan yeni tecrübe alanlarında ilerliyor olacağız. Plüton hayattaki değişimi, tıpkı doğada ve her şeyde olduğu gibi ölümü ve yeniden doğumu, hayata adapte olma gücümüzü ve aynı zamanda eskileri temizleme, artık bizim için yararsız ve anlamsız hale gelen şeyleri ayıklama ve geride bırakma sürecini anlatır. Kuşkusuz bu süreç bizim açımızdan korkularımızı, yeni bir sürecin getirdiği endişeleri tetikleyebilir ancak diğer yandan da yeni bir alana odaklanma, bu alanda derinleşme fırsatı da getirecektir.

Haberin Devamı

Plüton transitleri kişisel gücümüzü tanıma ve hayatta kalma teması ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle Plüton hangi evinizde ilerliyor ise (aşağıda yükselen burcunuza göre anlattım) o evin konularına mücadele, güçlenme, derinleşme ve aynı zamanda kendini yenileme fırsatı getirecektir. Kimi zaman bu süreç karanlık olan yönlerimizi ya da hayatımızı derinden etkileyen olayları da tetikleyebilir.

2044’e kadar Plüton size neler getirebilir?

Burada ana başlıkları ile bu temalardan yükselen burcunuza göre bahsedeceğim. Saka burcunun ev konumunu tüm burç ev sistemine göre almalısınız. Eğer yükselen burcunuz Koç ise bu uzun süreçte toplum içinde belirli gruplar, arkadaş çevresi ve takım çalışmaları hayatınızda daha fazla dönüştürücü olabilir. Gelecek beklentilerinizi güçlü bir şekilde yeniden tasarlamak, zorunlu olarak yenilemek durumunda olabilirsiniz. Sosyal örgütler, siyasi faaliyetler ve topluma olan katkınızda kendi gücünüzü ortaya koymayı öğrenebilirsiniz. Boğa ise önümüzdeki bu uzun süreçte kariyerinizde, toplum önünde, meslek hayatınızda ve tanınırlığınızda daha fazla mücadele, güçlenme, güçlü kişilerle karşılaşma, belirli baskılar ve dönüştürücü sorumluluklar gündeme geliyor. Daha fazla güçlenmek için büyük güçlerle, baskılarla karşılaşabilirsiniz. Bu sayede kişisel gücünüzü daha etkin şekilde göstermeyi öğreneceksiniz. İkizler ise bu uzun süreçte hayata bakış açınızı, inanç ve felsefenizi derinleştirme ve yeni ve yabancılardan pek çok şey öğrenme aşamasında olacaksınız. Yabancılar, uzaklar, uluslararası konular hayatınızı yenilerken, görüşlerinizde daha dengeli olmayı öğrenmelisiniz. Uzaklarla ilgili gelişmeler, eğitim, medya ya da akademik alanda da yeni bir mücadele ve yenilenme sürecine girmektesiniz. Yengeç ise önümüzdeki bu uzun süreçte psikolojik açıdan derinleşme, gücünüzü doğru yönde kullanma ve kendinizi yenileme konusunda ihtiyaç duyduğunuz gücü daha fazla hissedebilirsiniz. Gizli (okült) olan şeyler sizi daha fazla kendine çekebilir. Özellikle finansal alanda eşinizin ya da başkalarının kaynaklarını kullanma, paylaşma yönünde kritik tecrübeler gündeme gelebilir. Ortak yatırımlar, miras ya da kredilerle ilgili alanlarda önemli mücadeleler ve güç sahibi olma arayışında olabilirsiniz. Aslan ise bu uzun süreçte özellikle ilişkilerinizde, evlilik hayatında ya da dışardan gelen etkilerle kendinizi yenilenme sürecinde bulabilirsiniz. Eşinizin, ortağınızın durumu sizi derinden etkileyebilir, kimi zaman mücadele ettirebilir. Karşıtlıklara, davalara, rekabete ya da olası açık düşmanlıklara daha dikkatli ve kontrollü şekilde yaklaşmalısınız. Dönüşüm ilişkiler yolu ile olacak, belirli ortaklıklar bitecek ya da dönüşmek durumunda olacak. Başak ise bu uzun süreçte çalışma hayatınızda ve işle, hizmetle ilgili konularda köklü değişiklikler, daha fazla uğraş ve kendini yenileme süreci hakim olabilir. Bu süreçte iş hayatınızda sürekli bir yenilenme ve kendinizi güçlendirme çabası içinde olabilirsiniz. Sağlığınız ya da günlük beslenmeniz ilgili konular, size işte hizmet edenler, işteki teknolojiler ya da beraber çalıştığınız kişiler hayatınıza yeni bir odaklanma, köklü değişim ve yenilenme getirebilir.

Haberin Devamı

Eğer yükselen burcunuz Terazi ise bu uzun süreçte yaratıcılığınızı ortaya koyma, hayattan zevk alma konusunda daha tutkulu, derin ve kimi zaman acımasız olabilir ya da bu tür olaylarla karşılaşabilirsiniz. Aşkta sizi tutku ile bağlayan durumlar, belirli takıntılar ya da çocuklarla ilgili konularda daha fazla uğraş, çaba söz konusu olabilir. Bu uzun süreçte kendinizi ortaya koyma yönünde ve aşkta daha hırslı davranabilir, güç savaşları yaşayabilirsiniz. Riskli finansal işler ve yatırımlar da maddi durumunuzu yakından değiştirebilir. Akrep ise bu uzun süreçte kendinizi ait hissettiğiniz eviniz, aileniz ve ülkenizle ilgili konularda önemli değişimler, yenilenmeler içinde olacaksınız. Bu yeni bir yere yerleşmek anlamında olabileceği gibi anne-babanızla ilişkinizde de yenilenme, köklü değişim ya da bitişler anlamında olabilir. Bu süreçte kendi derin psikolojinizi ve köklerinizi daha iyi tanıma, iç gücünüzü ve motivasyonlarını anlama fırsatına sahip olabilirsiniz. Hayatınızda önemli bitişler ve yeni başlangıçlar temelinizi baştan sona değiştirebilir. Yay ise bu uzun süreçte entelektüel ve zihinsel gücünüzü ortaya koyabileceğiniz, düşüncelerinizde daha odaklı ve iddialı olabileceğiniz koşullar gelişmekte. Düşünce gücünüzü yenilemek durumundasınız. Kimi zaman bu durum kardeşlerden ya da yakın çevrenizden kaynaklanan değişimler ya da yüzleşmeler yolu ile olabilir. Eğitim, tasarım, iletişim ve kendinizi anlatma kapasitenizi güçlendirebilir, zihninizde büyük bir odaklanma yaşayabilirsiniz. Olumsuz ya da gizli durumlar da zihninizi yakından etkileyebilir. Oğlak ise bu süre içinde para durumunuzu, kişisel kaynaklarınızı ve birikimlerinizi daha iyi yönetme ve kullanma fırsatına sahip olabilirsiniz. Para kazanma yönünde önemli ve büyük imkanlar gündeme gelebileceği gibi bu alanda bazı mücadeleler, zorunlu değişiklikler de yaşamak durumunda kalabilirsiniz. Teknoloji tabanlı işler ve alanlardan yeni bir kazanç imkanı ortaya çıkabilir. İş ve para yönündeki hırsınızı daha dikkatli şekilde yönetmeye başlamalısınız. Saka ise önümüzdeki yirmi yıl boyunca şahsi alanda büyük bir değişim, yenilenme ve güç kazanma sürecine girmektesiniz. Kişiliğinizi güçlendirmek ve ilişkilerinizi de gözden geçirmek durumundasınız. Kimi zaman bu transit içinizdeki gücü ve hırsı öne çıkarırken kimi zaman da karanlık ya da güçlü baskı, tehdit (örneğin sağlık) oluşturan durumlarla karşılaşmanıza da neden olabilir. Nihayetinde bu uzun süreç sonunda kişiliğinizi kökten yenileyebilir, büyük güç kazanabilir ve derinleşebilirsiniz. Balık ise bu uzun süreç boyunca kolektif olaylar içinde ya da tam olarak görmekte zorlandığınız belki sonunu göremediğiniz alanlarda önemli ve hayatınızı yeniden şekillendiren bir döneme girmektesiniz. Gizli kalan şeyler size daha çekici gelebilir. İşinizde sizi derinden etkileyen güçler altında kalabilir, çoğu zaman düşünceleriniz nedeni ile izole olabilirsiniz. Bilinçaltınızı daha iyi tanımaya çalışmalısınız. Gaybtan gelen tesirler, çok net olmayan mücadeleler hayatınızı bambaşka bir yola sokabilir.

Haberin Devamı