Şans sadece güç ya da yetenekle de ilgili değildir. Kimi zaman zayıf, vasıfsız olan bir kişiyi en tepelere çıkarabileceği gibi, en güçlü ve yetenekli kişilerin bile önünü tıkayabilir.

Şans çemberi dendiğinde belki aklınıza ilk gelen şey çark-ı felek olabilir ancak astrolojide şans üzerinde yeteri kadar durulmamış ve pek de anlaşılmamış bir konu durumunda. Şans dendiğine yine olasılıklar, milli piyangonun bir çekilişi ya da o anda orada olmanın getirdiği bir fırsat ya da tam tersi şanssızlık  düşünülebilir. Şurası açık ki şans ya da şanssızlık çoğu zaman başımıza gelen, maruz kaldığımız, başka bir deyişle, kendi şahsi isteklerimizin ötesinde, pasif bir şekilde karşılaştığımız bir durumu ya da koşulları anlatıyor. Astrolojik açıdan da şans, bu dünyada payımıza düşen şeyi, hissemizi tanımlamakta. Herkese dünyadan bir pay, bir hisse, bir kısmet verilmekte. Bu dünyaya gelen herkesin bir kısmeti, kendine verilmiş olan bir hissesi bulunmakta. İslam’da bu rızık olarak geçer.

Astroloji’de şans noktası ise sözünü ettiğimiz payın durumunu, içeriğini, yollarını ve dolayısı ile kişinin genel olarak hayattaki şansını açıklar. Kuşkusuz bu çok boyutlu ve pek çok faktörden etkilenen bir konudur ancak bu şans daha çok kişinin kazançlarını, karşısına çıkan imkanları ve çoğu zamanda maddi alanı kapsar. Gezegen noktaları (hermetik noktalar) içinde şans noktası Ay’a ait bir noktadır. Ay da zaten bedensel ve organik olanı, bizi koruyan, kollayan ya da konfor sağlayan koşulları açıklar. Bu nokta Güneş, Ay ve yükselen burç derecesinin bir araya gelmesi ile hesaplanır. (Şans noktası=Asc+Ay-Güneş, gece haritasında Asc+Güneş-Ay, yani tersi şeklindedir) Kısaca bu nokta ışıkların arasındaki ilişkinin, yükselen burç üzerinden gösterilmesi ile ortaya çıkar. Burada özetle açıkladığımız gibi, bu noktanın hangi burçta/evde olduğu, yöneticisinin nerede olduğu, yanında ya da karşısında gezegenler olup olmadığına bakılarak belirli yorumlar yapılabilir.

Ödüller çemberi

Şans noktası antik astrolojide, özellikle helenistik dönemde astrolojik haritanın 5 temel ögesinden birisi olarak görülür. (Güneş, Ay, yükselen burç, tepe noktası ve şans noktası). Hatta bu noktanın ikinci bir yükselen burç gibi çalıştığı da görülür. Örneğin şans noktanız Başak’ta ise, Başak burcunu yükselen burca koyarak ikinci bir türev harita çıkarabilir ve böylece şansınızın boyutlarını daha iyi anlayabilirsiniz. Bu haritaya helenistik astrolojide ödüller çemberi (athla çemberi) adı verilir. Bu çemberin içindeki evlerin anlamı, MS 1. yüzyılda yaşamış olan şair, astrolog Manilius tarafından (Astronomica eserinde) kısaca özetlenmiştir. Örneğin şans noktasının olduğu yer mal, mülk ve sahip olunan evi açıklarken, şans noktasının 10. evi toplum içindeki eylemleri ve tanınmayı, şans noktasının 5. evi evlilik ve işbirlikleri ile gelen şansı, 8. evi tanınma ve rütbeyi, ancak şans noktasının tam karşısı tehlikeli durumları ve kayıpları anlattığını görürüz. Şans noktasının 11. Evi de özellikle kazanç getiren uğraşları açıklar ve bu evde iyicil bir gezegen (Venüs, Jüpiter) var ise, maddi açıdan destekleyici bir durumun göstergesi olarak görülür.

Örneğin Sussex düşesi unvanını alan Amerikalı oyuncu ve manken Meghan Markle’ın şans noktasının 5. Evinde Terazi burcunda Satürn (yücelimde), Jüpiter ve haritanın ışığı Ay görülmektedir. Ya da örneğin Jacqueline Kennedy Onassis’in şans noktasının (Aslan’da 10. Evinde) 5. Evinde, Yay burcunda Satürn vardır ve evlendiği iki eşi de pozisyon ve yöneticilik sahibi kişiler olmakla birlikte, kayıp ve sıkıntılar da getirmişti. Bir başka örnek, usta ve sevilen oyuncu Adile Naşit’in şans noktasının 9. evinde (bu alan çocuklarla ilişkilendirilmiştir) Boğa burcundaki Mars, bu alana kayıplar ve sıkıntılar getirmiş gibi gözüküyor.

Özetlemek gerekir ise, şans biraz da kaprisli ve tam olarak karşımıza nasıl çıkacağı pek belli olmayan bir şeydir. Şans sadece güç ya da yetenekle de ilgili değildir. Kimi zaman zayıf, vasıfsız olan bir kişiyi en tepelere çıkarabileceği gibi, en güçlü ve yetenekli kişilerin bile önünü tıkayan, beklenmedik gelişmeleri tetikleyen bir güce sahiptir.