Sonbahar haritası neler gösteriyor?

Diğer mevsim haritalarından farklı olarak, daha fazla iletişim, hareket ve değişim vurgulanıyor.

Sevgili okurlar, 22 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna ilerlemesi ile birlikte sonbahar da başlamış oldu. Daha önce de yapmış olduğumuz gibi, mevsim haritasına bakarak, bu dönemde ayrışan, dikkat çeken temaları anlamaya çalışabiliriz. 2021 yılının tüm mevsim haritalarına baktığımızda, birisi hariç hepsinde Yengeç burcunun yükseldiğini görüyoruz. Yengeç genel olarak hassasiyetler, endişeler, koruma ve korunma ihtiyacı ile ilgili olduğu için, bu yılın genelinde bizi dalgalandıran, etki altında bırakan pek çok konunun olduğunu görebiliriz. Ancak sonbahar haritası daha farklı bir hava ile gelmekte.

Öncelikle sonbahar haritasında İkizler burcunun yükseldiğini görmekteyiz. Bu haritada hava elementine çok güçlü bir vurgu var. Terazi burcu 5. eve düşerken, haritanın tepe noktasında da Saka burcunun ve hatta Jüpiter’in yer aldığını görüyoruz. Tüm bu işaretler bize, önümüzdeki aylarda iletişimin, fikirlerin, hareket ve özgürlüklerle ilgili konuların dikkat çekeceğini göstermekte. Hava elementindeki burçlar sıklıkla insani konuları, akılcı ve daha objektif olma gereğini açıklar. Bu dönemde fikirler önem kazanırken, kimi zaman kriz çıkarabilecek sosyal konular da öne çıkabilir. Haritada 5. Eve güçlü bir vurgu olması halkın fikirlerinin ve tercihlerinin çok daha belirgin hale gelebileceğini gösteriyor. Kuşkusuz hava elementi medyayı, sosyal medyayı içeren konuların da öne çıkacağını göstermekte.

Haritanın tam tepesinde, Saka burcunda, Jüpiter çok dikkat çekici. Olumlu bir gezegen olarak Jüpiter ülkenin yönelimi ve hedefleri doğrultusunda bir takım değişiklikler, özgürlük ihtiyacı ve demokratik ya da sosyal konuları öne çıkarabilir. Ülkemizin haritasında Saka krizleri, endişeleri anlatan 8. Evde yer aldığı için, bu tür konular bazı krizlere, huzursuzluklara da işaret edebilir. Ancak yine de Jüpiter bu dönemde gelişme yönünde teşvik edici de olacaktır.

Sonbahar haritasının 5. Evinde güçlü bir vurgu olduğunu söylemiştik. Güneş ile birlikte, Mars da, hatta yükselen yöneticisi Merkür de bu alanda duruyor. Ay ise Koç’ta, dolunay aşamasında, yine sosyal konuları, partileri, grupları açıklayan 11. Evde yer almakta. 5. Ev dünya astrolojisinde çocukları, gençleri, yaratıcıları, sahneye çıkanları, aynı zamanda eğlence hayatını, kimi zaman spekülatif alanları da gösterir. Bu ev cesaret ve kendini ortaya koymakla yakından ilişkilidir. Bu nedenle, sosyal hareketlilik öne çıkmakta ve siyasi konularda atılımlar, yeni dengeler gündeme gelmekte. Kimi zaman gençleri, çocukları ilgilendiren koşullar gerilim ve tartışma kaynağı da olabilir. Bu dönemde genel olarak halkın daha fazla şey ifade etmek isteyeceğini, öncü davranacağını ve yenilik arayacağını söyleyebiliriz. Kuşkusuz bu koşullar siyasette daha farklı hareketlere, girişimlere, yeniliklere de işaret edebilir.

Son olarak kısmeti gösteren şans noktasının 6. Evde, Akrep burcunda olduğunu görüyoruz. Bu genel olarak uğraştırıcı koşulları, sağlık, organizasyon, bürokrasi, memurlar, işçiler ve genel olarak çalışan kesimle ilgili konuların önemli olduğunu anlatmakta. Kadınların genel durumu, gençleri ilgilendiren sorunlar, doktorlar, hastaneler ve kamu sağlığı ile ilgili koşulların oldukça meşgul edici olabileceğini söyleyebiliriz. Çoğu zaman da gizli kalan durumlar, arka planda yıkıcı faaliyetler gündeme gelebilir. Sonbahar mevsim haritası çok daha hareketli, esnek olmayı, daha fazla iletişim kurmayı gerektiren koşullar getirmekte.