Yay burcundaki tutulma önümüzdeki altı ayı şekillendiriyor

2020’nin sonunda tutulma mevsiminden geçiyoruz. 14 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş tutulmasının etkileri genel olarak 2021 Haziran’ına kadar sürüyor olacak. Bildiğiniz gibi Güneş tutulmaları belirli bir dönemde hangi konuların daha fazla öne çıktığını anlamak için önemli göstergelerdir. Bu tutulmanın bizim için en dikkat çekici tarafı, tutulma haritasında, aynı ülkemizin haritasında olduğu gibi Yengeç burcu yükseliyor oluşudur. Dünya astrolojisinde yükselen burç halkın durumunu, koşullarını anlatır. Tutulmanın Yay burcunda olması nedeni ile bu dönemde 6. evin konularını yoğun şekilde yaşadığımız görülmekte.

6. ev astrolojide hastalıkları, sağlık ve düzenle ilgili konuları, çalışanları, işçileri, memurları, dolayısı ile doktorları ama aynı zamanda orduya ait konuları ve genel olarak devletin işleyişi, düzeni ile ilgili kesimleri açıklar. Dolayısı ile böyle bir dönemde, saydığımız bu konuların ağırlıklı olarak gündemimizde yer edindiğini görebiliriz. Uluslararası koşullara paralel olarak, ülkemizde de hızlı bir yükselişe geçen Covid-19 vaka sayısı, halkımız için büyük bir tehdit oluştururken, doktorlar ve genel olarak tüm çalışan insanlar açısından, dolayısı ile tüm çalışanlar açısından ne kadar yorucu ve sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi göstermekte. Daha önceki bir yazımda, Koronanın önümüzdeki aylarda nasıl seyredebileceğine değinmiştik. Bu yazıda en son Güneş/Mars döngüsünün en erken Şubat’tan sonra, daha çok Haziran’dan sonra sönümlenmeye geçeceğinden söz etmiştik.

Sağlık, kamu düzeni ve çalışanlara vurgu

Yay burcundaki Güneş tutulması aynı zamanda uluslararası konuların ve farklı fikirler, ideolojiler ve inançlarla ilgili gelişmelerin önemli tartışma ve sorunlu alanlar olabileceğini gösteriyor. Bu tutulma güney ay düğümü yönünde olduğu için, önümüzdeki 6 ay boyunca, 2021 Haziran ayına kadar uluslararası bağlamda karmaşık ve dağınık koşulların sahnede kalacağı görülmekte. Önümüzdeki dönemde, özellikle Ocak-Şubat aylarında Neptün ay düğümleri ile kare açı içinde kalacak. Tutulma ekseni İkizler/Yay ekseninde kalırken, Balık burcundaki Neptün’le bağlantı kuruyor olacak. Bu görünüm dünya da dağınıklık, karmaşa ve yön bulmakta zorlanmayı, aynı zamanda hem inançlar, ruhsal konular hem de ideolojik nedenler yüzünden son derece karışık bir süreçten geçmeyi anlatıyor.

Ülkemiz açısından Ankara’ya göre çıkarılan Güneş tutulması haritasında, tepe noktasının 0 derece Koç burcunda olduğunu görüyoruz. Bu gösterge halkı ve ülkemizi ilgilendiren konuların dünyada daha fazla dikkat çekeceğini gösteriyor olabilir. Nitekim ülkemizin yıllık haritasında da yine Yay burcu yükselmekte ve bu durum uluslararası bağlamdaki gelişmeler yanında, sağlık, çalışan kesimler, kamu düzenine ait konuların ve doğal olarak bu alanlardaki koşulların nedenli hassas olduğunu anlatmakta. Özellikle aylık düzeyde Balık burcunun olduğu dönemde, 28 Şubat – 29 Mart tarihleri arasında, sözünü ettiğimiz sağlık, kamu düzeni ve çalışanlarla ilgili konuların belki de en kritik, çözüm aşamasından geçebileceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca dünya genelinde bakıldığında, (ACG haritasında görüldüğü gibi) tutulmanın gölgesinin Güney Amerika’nın Güney bölgelerinden geçtiği görülmekte. Bu durum Arjantin, Şili, Brezilya, Bolivya gibi ülkelerin bu tutulma temasından daha fazla etkilendiğini de göstermekte.