Ülkemizin yıllık haritasında neler var?

Sevgili okurlar, bu 29 Ekim’de cumhuriyetimizin 98. yaş gününü kutluyoruz. Bu yaşımız hepimize olumlu gelişmeler getirsin. Her yaş yeni döngüler, yeni koşullar ve gelişme koşullarına dikkat çeker. Her yılın kendine özgü temaları ve vurguları vardır.

Yıllık temalarda, bu yıl 3. evin konularının daha dikkat çekici şekilde gündeme geleceği görülüyor. 3. ev sınırdaş komşuları, ülkemizin yakın çevresini, aynı zamanda iletişim, taşımacılık, eğitim ve görüşme içeren konuları kapsar. Sınırdaş komşularla ilişkilerin zaten sürekli bir hassasiyet içinde olduğu bir dönemdeyiz. Bu nedenle, başta Yunanistan ve Suriye, Rusya olmak üzere, komşu ülkelerle olan görüşmelerimizin önemli sonuçları olabileceği bir yıla giriyoruz. Ayrıca bu yıl ülkemizin Güneş dönüşü haritasında ise Balık burcu yükselmekte. Ülkemiz haritasında 9. evde yani uluslararası ilişkiler, yabancılar, aynı zamanda inanç ve görüşlerle ilgili olan bu burç, karşılıklı konuların, görüşmelerin, diyalogların ve kutuplaşmaların da çok daha vurgulu bir dönemden geçeceğini göstermekte. Bağlayıcı durumlar, müttefiklerle olan görüşmeler hassasiyetini arttırabilir. Dolayısı ile Suriye’deki gelişmeler, Yunanistan ile görüşmeler kritik aşamalardan geçmekte.

Bir yandan da kontrol edilmesi zor olan, çeşitli riskler ve endişeler yaratabilen koşullar devam etmekte. Ülkemizin toprak güvenliği, iç barışı bozan terör faaliyetlerine karşı dikkatimizi yoğunlaştıracağımız bir dönemdeyiz. Bu açıdan bakıldığında Ekim, Kasım, Aralık, Mart ve Haziran aylarının daha dikkat çekici olabileceği görülmekte. Kimi zamanda gizli faaliyetler, düşmanlıklar, uluslararası durumlardan kaynaklanan koşullar öne çıkıyor. Yıllık haritada 10. evde Yay burcunun olması uluslararası boyutta dikkat çeken durumlara, hedeflere ve hassasiyetlere dikkat çekmekte.

Yıllık haritada Ay Aslan burcunda ve 6. evde görülmekte. Ay halkın durumunu, sağlığını ve genel psikolojisini temsil eder. Ay Satürn’den karşıt bir açı almakta. 6. ev ise sağlık, düzen, çalışanlara ait konuları gösterdiği için, bu dönemde toplum sağlığını zorlayan koşullar ve kısıtlamalar, zorluklar etkisini devam ettirmekte.

11 Mayıs sonrasında dikkat çekici adımlar, cesaretler vurgulanıyor

29 Aralık’tan sonra Jüpiter’in Balık burcuna ilerlemesi ülkemiz açısından daha ümitvar, geliştirici ve destekleyici koşullara ve gelişmelere işaret edebilir. Özellikle 11 Mayıs’tan sonra ise Jüpiter’in Koç burcuna geçecek olması ülkemizin etkinliğini, cesaretini ve girişkenliğini kolaylaştırabilir. Ancak 24 Ocak-6 Mart döneminde açık düşmanlıklar, tehditler daha dikkat çekici olabilir. 6 Mart-15 Nisan arasında ise ekonomik gelişmeler, finansal koşullar ve kredibiliteyi etkileyen hassasiyetler, kimi zaman endişe yaratan durumlara dikkat etmek gerekiyor. Yıllık haritada, ekonomik kaynakları ve paranın değerini açıklayan evde Koç burcunun olması bu alanda riskli adımlara ve Mars’ın konumu ise kriz çıkaran durumlara odaklanma gereğini açıklamakta.

Haritada Balık burcunun yükselmesi genel olarak bu yıl hayallere kapılmamak, inançlar ve görüşler söz konusu olduğunda daha gerçekçi ve dikkatli olmak gereğini vurgulamakta.