İlişkilerimizde ve görüşmelerde daha proaktif olabileceğimiz günlerdeyiz

Bu dönemde Terazi burcunda hareketlilik göze çarpıyor. Venüs nihayet 28 Ekim’den itibaren yöneticisi olduğu Terazi burcuna yerleşti. Geri giden Merkür de bir süreliğine, 11 Kasım’a kadar Terazi burcunda kalacak. Terazi burcundaki hareketlilik bizi ilişkilerimizde ve süregelen görüşmeler içinde daha aktif ve yeniden denge kurmaya yöneltiyor. Bu dönemde mücadele ve savaş gezegeni Mars’ın da 14 Kasım’a kadar Koç burcunda geri harekette olduğunu düşünürsek, karşılıklı konuları, istekleri ve uyum arayışımızı şekillendiren pek çok değişiklik söz konusu.

Denge, uyum ve güzelliklerle ilgili olan Venüs 21 Kasım’a kadar bu burçta kalacak. Venüs Terazi burcunda daha fazla iletişim, uyum ve hoşluk yolu ile ilişkilerde ikna edici ve dengeleyici bir tutum sergiliyor. Terazi barışı, uzlaşıyı ve ortak çıkarları anlatır. Müzakere gerektiren konularda, barışı ve uyumu kolaylaştıran bir sürece yardımcı olacaktır. Böyle bir dönemde, ortaklaşa konularda yeni fırsatlar yaratmak, daha iyi bir dinleyici olmak olumlu sonuçlar verecektir. Merkür’ün de Terazi burcunda olması ve 3 Kasım’dan itibaren düzgün harekete dönmesi, bir süredir devam eden sıkışıklıkları, iletişim problemlerini çözmemizde yardımcı olabilir. 21 Kasım’a kadar olan dönemde daha objektif davranarak, sorunlara ortak çözümler bulabilir, aynı zamanda hayatımıza daha çok güzellik, uyum ve işbirlikleri katabiliriz. Kuşkusuz savaş gezegeni Mars’ın zorlayıcı ve ayırıcı temaları devam etmekle birlikte, yeni dengeler ve destekler bulmak için en azından daha elverişli günlerden geçiyoruz.

Bu dönemde 9 Kasım’a özellikle dikkat edelim. Bu tarihte Venüs ve Mars karşı karşıya gelecekler. Bu açı aşkta ve ilişkiler alanında daha baharatlı, çekişmeli ama aynı zamanda beraberliklerimize heyecan getirebilecek etkiler taşıyor. Karşılıklı olarak fikirlerimizi, isteklerimizi ortaya koymak üzere daha bilinçli bir çaba ortaya koyabiliriz. Biraz sağduyu ve dengeli bir yaklaşım ile çekişmeleri ya da kopartıcı koşulları toparlayabiliriz. Kuşkusuz böyle bir dönemde hep karşımızdakinin de istek ve ihtiyaçlarını görmek, fark etmek durumundayız. Aksi halde sonuçlar pek tatmin edici olmayabilir. 13 Kasım tarihinde aşkta ve ilişkilerde uyumu kolaylaştırabilecek fırsatlar doğabilir. Venüs’ün ay düğümleri ile uyumlu açısı ilişkilerimizde diyaloğu ve birlikteliği destekliyor olacak.

15-16 Kasım tarihlerinde ise bu kez Venüs, Jüpiter ve Plüton ile test edici bir açı kuruyor olacak. Bu tarihlerde istek ve arzularımızda daha fazla güç elde etmek isteyebiliriz. Aşkta ve para ile ilgili konularda aşırılıklar, belki bizi daha fazla manipüle eden ve abartılı istek ve arzularla karşılaşabiliriz. Büyük para ve kazanç elde etme isteği arzularımızı kamçılayabilir. Eğer daha fazla işbirliği ve ortaklık yaratabilirsek, yatırımlarda, karşılıklı görüşmelerde, pazarlıklarda daha somut sonuçlar elde etmemiz mümkün.

Ancak 19 Kasım tarihinde Venüs Terazi burcunun sonlarına gelirken, Oğlak burcundaki Satürn ile bir kare açı yapıyor olacak. Bu açı özellikle iş hayatı, sorumluluklar ve görüşmeler açısından yorucu olmakla birlikte, eğer bilinçli hareket edebilirsek, yapıcı sonuçlar da getirebilir. Aşkta ve duygusal alanda isteklerimiz pek karşılık görmeyebilir. Sınırlamalar ya da engeller yüzünden kendimizi mutsuz hissedebiliriz. Ancak iş hayatında ya da sanatsal uğraşılar içinde gayret göstererek engelleri aşmamız da söz konusu.

Özetlemek gerekirse, 21 Kasım tarihine kadar ilişkiler üzerinden öğrenebileceğimiz pek çok geliştirici deneyim söz konusu. Ortak çıkarları ve istekleri öne çıkararak, daha objektif ve sorumlu davranarak daha fazla ikna edici olabiliriz.