23 Ağustos sonrasında gittikçe hızlanan bir tempo içine giriyoruz

Sevgili okurlar, mevsim haritaları belirli bir dönemde ülkede gündeme gelen koşulları, öne çıkan olayları anlamak için kullanılan bir tekniktir. Özellikle ilkbaharın başlangıcına karşılık gelen Güneş’in Koç burcuna giriş haritası önemlidir. Diğer mevsimlerin giriş haritaları da bize bilgiler verebilir. Ankara’ya göre hesaplanan ilkbahar haritasında değişken Başak burcu yükselmekte ve Neptün de alçalan derecesine oldukça yakın durmakta idi. Bu dönemde yakın komşularla ilgili (ülkemiz haritasında 3. evde Başak burcu var) gelişmeler dikkat çekerken, belirsizlikler, başkalarına bağlı koşullar söz konusu idi. Şimdi yaz mevsimi haritasında da yine Başak burcunun yükseldiğini görüyoruz. Bu nedenle olayların istikrarlı olmadığı, sürekli değiştiği bir dönemde ilerlemeye devam edeceğiz. Sonbaharda (23 Eylül’den sonra) bu koşullar değişecek ve özellikle halkı ilgilendiren konular daha belirgin hale gelmeye başlayacak.

21 Haziran’dan itibaren öne çıkan yaz mevsimi haritasında da Neptün’ün alçalan noktasına yakın olması dışsal koşullara, diplomasi gerektiren konulara belirsiz ve karmaşa getirmekte. Yaz mevsimi haritasında Merkür yönetimi, hükümeti ve yöneticileri gösteren 10. Evde durmakta ve dolayısı ile dikkatlerin bu alana daha çok verileceğini göstermekte. Merkür oldukça hızlı durumda ve haritada Koç burcundaki Jüpiter ile de açı içinde görülmekte. Bu görünüm hızlanan koşullara, yeniliklere, özellikle hareketli ancak bir ölçüde kriz çıkaran gelişmelere işaret etmekte. Uluslararası konular, içerisinde yabancıların olduğu alanlarda gündemimizi meşgul eden olaylar gündeme geliyor. Halkı gösteren Ay’ın da Jüpiter ile birlikte Koç burcunda oluşu kimi yenilikleri, liderleri, fikir ve siyaset çerçevesinde daha hızlı ve canlı tutum ve istekleri açıklamakta. Ancak 8. evdeki bu birleşim tedirgin eden, bazı riskli ya da huzursuzluk ve heyecan içeren durumları da anlatıyor olabilir. Dolayısı ile bu dönemde koşullar çok değişken olmakla birlikte, sosyal açıdan daha odaklı, yeni söylem ve liderlik temalarının gündeme geldiği bir süreçten geçiyor olacağız. Yengeç burcunun 11. evde (11. ev meclis, gruplar, sosyal örgütler) olması ve içinde de Güneş’in olması bu hareketliliğin siyaseti gittikçe hızlandıracağını, bu neden seçimlerle ilgili süreci de hızlandırabileceğini söyleyebiliriz.

Diğer yandan, savaş gezegeni Mars’ın da 8. Evde görülmesi, yakın, sınırdaş komşuları anlatan 3. Evde de Akrep burcunun olması, bu alanlarla ilgili konularda krizler, anilikler ve gerginliklere işaret ediyor. Bu süreçte özellikle 29 Temmuz – 29 Ağustos döneminde gizli kalan, yıpratıcı olan düşmanlıklar yaratabilecek konulara dikkat edilmeli. 20 Ağustos tarihten itibaren Mars’ın İkizler burcuna girecek olması ve özellikle 30 Ekim’den sonra geri gidecek olması sözünü ettiğimiz endişeleri, gizli düşmanlıkları daha karmaşık hale getirebilir. Bu dönemde, Ağustos ve özellikle Eylül aylarında halk açısından endişe ve korku yaratabilecek olaylara dikkat edilmeli. Genel olarak bakıldığında, 13-28 Temmuz, 12-27 Ağustos, 8 -24 Kasım tarihleri arasındaki koşulların daha yorucu olabileceği görülmekte.

Temmuz sonundan başlayarak, yaz aylarında özellikle Ağustos sonu ile birlikte daha hızlı, temposu yüksek, liderlik ve siyaset içeren koşulların gittikçe ön plana çıktığını görebiliriz.