Değişime direnmek yerine onun bir parçası olabiliriz

İçinden geçtiğimiz zamana renk veren en dikkat çekici temalardan birisi, bugünlerde gerçekleşmekte. Satürn ve Uranüs 2021 boyunca 3 kez kare açı yapacaklar ve ilki 17 Şubat’ta gerçekleşiyor. Diğeri Haziran’da ve Aralık sonunda olacak. Bu gergin kombinasyon her açıdan bizi yeni davranış ve düşünce şekillerine zorlamakta. Ancak bizler çoğu zaman değişimi ve yeni bir düzeni hemen kabul etmeyiz hatta önce direnir ve belirli bir süre inkar sürecinden geçeriz. Bu açıdan bakıldığında, hayatımızda gerginlik ve sarsıntı yaratan bu açının Haziran ve Aralık arasındaki tekrarları daha belirgin ve değiştirici yönde olacaktır.

Astrolojik açıdan bu iki gezegen nerede ise birbirinin antitezi gibidir. Ancak her ikisinde de otorite ve düzene ilişkin konulara önemli vurgular vardır. Mitolojide Uranüs hep gökyüzü ile ilişkilendirilmiş, yer tanrısı Gaia’nın eşi olarak görülmüştür. Benzer ikili yaratılış hikayesi olarak Mısır mitolojisinde de yer alır. İşte Satürn Uranüs’ün çocuklarından biridir ve onu hadım eder ve devirerek yerine geçer. Bu bir baba-oğul çatışması gibi, eski düzenle yeni düzen arasındaki devingen ilişki olarak okunabilir. Kimi zaman eski sistem, eski düzen kimi zamanda yeni bir düzen teması dünyaya hakim olur. Sonuçta içinde bulunduğumuz dönemde, benzer şekilde böyle bir kırılma yaşanmakta ve eski ve yeni arasındaki savaşı (kare açı) görmekteyiz. Ortaya çıkan enerji son derece yüksek, gergin ve yıkıcı olabilir. Kendi kişisel haritamızda baktığımızda, Satürn ve Uranüs’ün hangi evlerde olduğuna dikkat edelim. Bunu yaparken, tüm burç evlere göre bakmanız daha doğru olacaktır. Bu durumda Saka (Satürn) ve Boğa (Uranüs) haritanızda hangi evlerde duruyor ? Yükselen burcunuzu 1 sayarak, Boğa ve Saka (Kova) burçlarına kasar sayınız. Örnek olarak, yükselen burcunuz Balık ise Boğa 3., Saka 12. evde ya da örneğin yükselen burcunuz Terazi ise Boğa 8., Saka ise 5. evinizde demektir  Dolayısı ile bu evlerin konularına dikkat etmenizde büyük fayda var.

Haritanızda Saka burcunun olduğu evde, bu dönemde daha fazla sorumluluk, gerçekçilik ve inşa süreci dikkat çekiyor. Satürn kuralları ve düzeni açıklarken, sizi o evin konularında daha düzenli, istikrarlı ve dikkatli davranmaya zorluyor ve bir ölçüde kısıtlıyor. Boğa burcunun olduğu evde ise, 2018’den bu yana bir çok ani değişiklik, dengesizlikler, yeni açılımlar ve sarsıntılar yaşıyordunuz. Uranüs sarsarak uyandırıcı ve resetleyen bir enerji olarak, oldukça güçlü bir heyecan ancak istikrarsızlığa da neden olan bir güç. Aradaki açı kare gibi yüksek bir enerji ve eylem yaratan bir ilişki olduğu için, 2021 yılı boyunca düzen ve düzensizlik, istikrar ve istikrarsızlık, eski ve yeni arasında sürekli gidip geldiğimiz bir dönemde olacağız.

Böyle zamanlarda hayatımızda pek çok ani değişiklik gündeme gelirken, aslında esnek ve akılcı olmaya dikkat edelim. Ani kararlar gerekli olsa da, daha uzun vadeli düşünmek her zaman faydalı olacaktır. Hayatımızda kalıplaşmış, paslanmış, artık eskimiş ve bizi engelleyen düşünceleri ve hatta yarattığımız düzeni değiştirebilir, bunu daha etkin ve yeni modellerle değiştirebiliriz. Alternatifsiz değiliz ancak gündemimize gelen değişimi de ötelememeliyiz. Böylece hızla değişmekte olan koşulları daha yapıcı şekilde yönetebilir ve değişimin somut bir parçası olabiliriz.