Hekimler Meslektaşları İle Daha Hızlı Bilgi Alışverişi Yapabilecek

Hekimlerin biribirleri ile bilgi paylaşımı hastaların yararına sonuçlar doğurur. Bu nedenle de dönemsel toplantılar düzenlenir. Bu toplantılarda vaka çalışmaları, yeni gelişmeler ve tecrübeler paylaşılır. Günümüzde bu bilgilerin daha kolay ve hızlı şekilde paylaşılabileceği farklı mecralar da oluşuyor. Teknolojinin nimetlerinden özellikle tıp alanında oldukça etkin şekilde faydalanılıyor. Son dönemde bu konuda yapılan bir mobil uygulama tam da bu noktada hekimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde konumlanmış. Her branştan 100’den fazla hekimin görüşleri dikkate alınarak Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ta geliştirilen KOSGEB destekli HippocrApp uygulaması tıp ve diş hekimlerine tıbbi paylaşım, iletişim ve dayanışma imkânı sunarak, hekimlerin bilgiye ve tecrübeye kolay ulaşmalarını sağlıyor.

Haberin Devamı

Uygulama hakkında Proje Yöneticisi Genel Cerrah Opr. Dr. Fahri Yılmaz, “HippocrApp Türkiye ve dünyadaki bütün sağlık kurumlarında, sohbet ortamlarında kısıtlı zaman ve yetersiz verilerle yapılan ayaküstü çözümlerin yerini alacak bir uygulama. Bu sayede verileri doğru şekilde girilmiş olan hasta dosyaları aynı branş hekimleri tarafından izlenebilecek ve yorumlarla destek verilebilecek. Sağlık alanında ‘iletişim’ denilince genellikle akıllara hasta ile hekim arasındaki iletişim gelir. Fakat hekim ile hekim arasındaki ilişkinin de ne kadar önemli, dolayısıyla gerekli olduğu gözden kaçar. Hastanın tedavisinde kilit rol oynayabilecek öneme sahip bu iletişimde hız ve bilgilerin doğru iletilmesi gerekir. Bu süreçte kaybedilecek zaman yoktur ve hata kabul etmez." diye konuştu.

Uygulama sayesinde hekimler karar veremedikleri vakalarda, teşhis ya da tedavide zorlanılan durumlarda meslektaşlarına danışarak kolaylıkla fikir alışverişinde bulunabilecekler.

Canlı yayın özelliği de eklenecek

Uygulamanın IOS, web, Android ortamlarında kullanılabildiğini kaydeden Yılmaz, kısa süre içerisinde uygulamaya canlı yayın özelliğinin de ekleneceğini belirterek, uygulamanın isim ve işlevi bakımından tüm dünya hekimlerinin ilgisini çekeceğini, dünyada en çok kullanılan yenilikçi sağlık uygulamalarından biri olacağına inanıyoruz. Tıp bilimi, tıp camiası ve insan sağlığı adına katkı sağlamasını diliyoruz.”dedi. Hasta mahremiyetine son derece dikkat ettiklerini vurgulayan Yılmaz, bu konuda çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Haberin Devamı

Mobilde uygulama pazarı medikal anlamda gelişmeye devam ederken, bu gibi fonksiyonel uygulamaların bilim, özellikle de sağlık alanında hekim ve dolaylı olarak hastaya olumlu katkıları olacaktır.